We hebben 1144 gasten en geen leden online

Direct contact:  (073) 751 36 42

Gezondheid

Het holisme gaat uit van een heilige drie eenheid. Namelijk lichaam, geest en ziel. Dat betekent dat wanneer een van deze drie niet(goed) functioneert, dit een weerslag kan hebben op de anderen. Dat betekent ook dat je problemen van het ene gebied (tot op een bepaalde hoogte)kunt aanpakken vanuit het andere gebied. De oorzaak van lichamelijke problemen kan bijvoorbeeld een probleem op geestes- of zielsniveau zijn.

Recente onderzoeksresultaten

Posted in Onderzoeksresultaten ADHD, Ouders en kinderen, Gezondheid on vrijdag, 28 januari 2011.

AD(H)D
Volgens recent onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft 72% van de kinderen met AD(H)D hier op volwassen leeftijd nog mee te maken.Deze groep heeft een grotere kans op depressie ( 5x meer kans), paniekstoornis (9 x meer kans) en drugsafhankelijkheid ( 10x meer kans). Ook zijn er vaker problemen op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld werk. Deze groep heeft gemiddeld 38 ziektedagen meer.

AD(H)D en Medicatie

Posted in AD(H)D en Medicatie, Ouders en kinderen, Gezondheid on vrijdag, 11 februari 2011.

Wat is AD(H)D?

Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder.
Het is een aandachtstekort stoornis die gepaard kan gaan met hyperactiviteit.  
Wanneer er geen sprake is van hyperactiviteit spreek je van ADD.
De remmende werking van bepaalde synapsen is niet optimaal , waardoor er geen prikkelselectie plaatsvindt. De vlieg op de ruit dringt even goed tot het bewustzijn door als de docent voor de klas, met concentratiestoornissen als gevolg.

Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?

Posted in Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?, Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?, Ouders en kinderen, Gezondheid on donderdag, 31 maart 2011.

Kort verslag van het gastcollege door dhr. drs. Hanneman, psychiater.

Diagnose
Hanneman vertelde dat het nog niet zo makkelijk is om een diagnose te stellen. Je kunt een diagnose stellen op basis van consensus, structuur en syndroom.Daarbij is het belangrijk dat de arts  beschikt over voldoende diagnostische vaardigheden en kennis, contact kan maken met de cliënt en weet te onderhandelen. Hij moet erachter komen wat zijn cliënt wil. Heeft men er behoefte aan dat er geluisterd wordt? Is men op zoek naar advies? Wil men graag het hart luchten?

De arts moet het probleem serieus nemen en weten te vertalen naar wat de cliënt nodig heeft.

"Iedereen is anders, met andere behoeften en/of belangen. Daarmee is niet gezegd dat het één beter is dan het ander. Het is gewoon anders Karin

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden

Omdat je niet altijd in dezelfde stemming bent, en omdat de ene kleur je misschien meer aanspreekt dan de andere, vind je hier naast mijn persoonlijke voorkeur ook wat andere kleurtjes. Hopelijk zit er een kleur tussen waarbij jij je op dit moment prettig voelt. 

×