We hebben 1084 gasten en geen leden online

Direct contact:  (073) 751 36 42

Gezondheid

Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?

Posted in Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?, Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?, Ouders en kinderen, Gezondheid on donderdag, 31 maart 2011.

Kort verslag van het gastcollege door dhr. drs. Hanneman, psychiater.

Diagnose
Hanneman vertelde dat het nog niet zo makkelijk is om een diagnose te stellen. Je kunt een diagnose stellen op basis van consensus, structuur en syndroom.Daarbij is het belangrijk dat de arts  beschikt over voldoende diagnostische vaardigheden en kennis, contact kan maken met de cliënt en weet te onderhandelen. Hij moet erachter komen wat zijn cliënt wil. Heeft men er behoefte aan dat er geluisterd wordt? Is men op zoek naar advies? Wil men graag het hart luchten?

De arts moet het probleem serieus nemen en weten te vertalen naar wat de cliënt nodig heeft.

Want er is nauwelijks een wetenschappelijke basis en sprake van een eenzijdige ontwikkeling van de psychiatrie.

Met behulp van de CBCL (Child Behavior CheckList voor kinderen), die ingevuld kan worden door ouders en leerkrachten kun je een duidelijk beeld krijgen van ADHD, maar Autisme is niet echt uit de test te halen.

DSM

Ook is de DSM redelijk bepalend of iets al dan niet een benaming krijgt.
In DSM III stond een schizoïde stoornis naast autisme
In DSM IV komen de toevoegingen Asperger, Rett en desintegratieve stoornissen
In DSM V verdwijnen bovenstaande stoornissen.
Dat betekent dat iemand die volgens de DSM IV  diagnose Asperger heeft gehad volgens de DSM V geen stoornis heeft. Want de classificatie is vervallen.

Autisme

DSM V zegt over autisme:
A. Kwalitatieve beperking van sociale communicatie en interactie:
 - sociale wederkerigheid
 - non verbale communicatie
 - ontwikkelen en onderhouden van relaties
B beperkte, zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten
 -stereotype en herhalende spraak, beweging en gebruik van voorwerpen
 -abnormale fixatie op bepaalde onderwerpen
 - hypo- of hypergevoelig voor fysieke aspecten uit de omgeving ( warmte, geluid etc.)
C. Symptomen beginnen in de jeugd( maar wellicht niet volledig ontwikkeld)

Mensen met autisme moeten communicatieskills leren en hebben moeite om wederkerigheid ( actie-reactie) te begrijpen.
Dat is dus (gedeeltelijk) aan te leren afhankelijk van het IQ
Hanneman benadruk dat iemand een stoornis heeft en zijn stoornis niet is
PDD NOS is vrij moeilijk te diagnosticeren omdat het op de rand van autisme zit.
Het opvoeden/ begeleiden van deze mensen noemt hij "A Hell of a Job".
Volgens Hanneman kunnen stoornissen overgaan afhankelijk van de omstandigheden, en dan met name bij grensgevallen. Een prettig nest, en een beetje IQ kunnen daar enorm aan bijdragen.
De erfelijkheidslijn is niet altijd duidelijk. ADHD stond vroeger bekend als MBD (Minimal Brain Damage). Er zou een genetische component bij betrokken zijn, maar welke is vooralsnog niet duidelijk.

ADHD

Over ADHD zegt hij dat het booming business is, de rugzakjes die worden aangemeten, komen niet altijd (helemaal) ten goede aan het kind, maar worden door scholen ook wel breder ingezet. Kinderen krijgen te snel een etiket dat is wellicht te wijten aan doorgeschoten individualisme…
De frontale kwab die als het ware als filter fungeert groeit bij jongens trager, dat zou kunnen verklaren waarom er meer jongens last hebben van ADHD.
Van alle kinderen met de diagnose ADHD heeft waarschijnlijk slechts 10 procent of minder ook werkelijk ADHD.

Behandeling

Behandeling bestaat uit medicatie om rust in het hoofd te creëren,zoals Ritalin, Concerta etc. en/of praten met de cliënt. Hanneman geeft aan dat het daarin ook aftasten is waar de cliënt behoefte aan heeft. Soms volgt iemand een langere periode gesprekstherapie en loopt dan vast waardoor medicatie op dat moment wenselijk is.
Daarin is counselling, oftewel non-directieve gesprekstherapie waarvan Carl Rogers de grondlegger is zeer waardevol, want hiermee weet de hulpverlener/begeleider datgene wat de cliënt vertelt terug te brengen tot de essentie.

Alternatieven

Er is nog niet veel bekend over alternatieven voor medicatie. Er zijn wat experimenten in verband met voedingsstoffen, ook zijn er opvattingen die beweren dat zo'n kind de zwakste schakel is in een familiesysteem en daarmee de familieproblematiek/patronen naar buiten brengt  Hanneman kan zich bij dat laatste wel iets bij voorstellen.
Wat in zijn ogen in ieder geval erg belangrijk is, is dat de angst van een ander afgehaald wordt, want dat vertroebelt het denken.
Hanneman besluit met de opmerking dat structuur en omgeving van heel groot belang zijn.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen

"Iedereen is anders, met andere behoeften en/of belangen. Daarmee is niet gezegd dat het één beter is dan het ander. Het is gewoon anders Karin

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden

Omdat je niet altijd in dezelfde stemming bent, en omdat de ene kleur je misschien meer aanspreekt dan de andere, vind je hier naast mijn persoonlijke voorkeur ook wat andere kleurtjes. Hopelijk zit er een kleur tussen waarbij jij je op dit moment prettig voelt. 

×