We hebben 1161 gasten en geen leden online

Direct contact:  (073) 751 36 42

Counselling

Werkwijze

Counselling heeft een holistische kijk op de mens. Lichaam, geest en ziel zijn één geheel en beïnvloeden elkaars functioneren of disfunctioneren. Dat betekent dat wanneer het op een bepaald gebied niet lekker loopt, er mogelijk op een ander gebied oorzaken te vinden zijn. Ik help je om overzicht en inzicht te krijgen, zonder je beslissingen te beïnvloeden. Het is de bedoeling je te stimuleren tot groei, inzicht en zelfredzaamheid.

Counselling bestaat uit drie fasen

 

Fase 1: Wat is het probleem? Het probleem en de oorzaak worden duidelijk. 
Fase 2: Welke doelen stel je jezelf? We gaan op zoek gaat naar de mogelijkheden tot verandering of acceptatie.
Fase 3: Hoe ga je gestelde doelen omzetten in acties? Hier ga je op zoek naar manieren om die verandering te vorm te geven en te bereiken.

meer informatie

Neem contact met me op en we gaan samen aan de slag om een positiever toekomstbeeld te scheppen.

 

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden

Meer informatie

Counselling begint met een intake. Dat is een kennismakingsgesprek tussen cliënt en counsellor waarbij een inventarisatie van de klachten en/of problemen plaatsvindt. We kijken of het klikt, en of ik de juiste persoon ben om je te begeleiden. Dat is belangrijk om te bepalen of counselling geschikt is voor de cliënt, om met name risico’s voor de cliënt uit te sluiten. Tijdens de intake worden een aantal zaken besproken waarbij vertrouwen, eerlijkheid en dienstverlening centraal staan:Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als counsellor ben ik gehouden aan een ethische code tot geheimhouding. Het dossier dat ik bij houd is ook vertrouwelijk en voor eigen gebruik. 

Er wordt alleen contact met derden (b.v. huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de client.Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Tijdens de intake wordt ook je hulpvraag geformuleerd, op basis van jouw persoonlijke verhaal.We praten over je gevoelens, wanneer de klachten en/of problemen ontstaan zijn etc. Welke problemen en belangrijke gebeurtenissen zijn bepalend voor je geweest? Het is voor mij soms ook belangrijk om te weten wat je medische en/of psychische voorgeschiedenis is. Als counsellor zal ik er alles aan doen om de begeleiding tot een succes te maken. 

Van mijn cliënten verwacht ik commitment (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). 

Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen we beide zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.)Het is belangrijk om de vooruitgang regelmatig te evalueren. Het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid. 

Na het intakegesprek bepalen we samen of er een vervolg gaat komen. Een wederzijdse “klik” is hierbij belangrijk om een goede werkrelatie op te kunnen bouwen. Ik behoud mij het recht voor door te verwijzen naar een specialist, als dit nodig mocht zijn.

Het is belangrijk dat we allebei het gevoel hebben dat de samenwerking iets kan opleveren. Als counsellor zal ik er alles aan doen om de begeleiding tot een succes te maken. Er moet perspectief zijn op ontwikkeling en inzicht in de gestelde problematiek.

Wanneer het counsellingtraject wordt opgestart, wordt er een counsellingovereenkomst opgesteld en ondertekend. Daarin staan o.a. afspraken over de lengte en kosten van de sessies, de duur van het counsellingtraject en betalingsafspraken. Ook geef je met ondertekening schriftelijk toestemming voor de aanleg van een dossier. De data van de bijeenkomsten worden in overleg samengesteld. Personen onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers. De voorwaarden van LifeCompass worden op verzoek als PDF-document per mail toegestuurd

×

Omdat je niet altijd in dezelfde stemming bent, en omdat de ene kleur je misschien meer aanspreekt dan de andere, vind je hier naast mijn persoonlijke voorkeur ook wat andere kleurtjes. Hopelijk zit er een kleur tussen waarbij jij je op dit moment prettig voelt. 

×