We hebben 1172 gasten en geen leden online

Direct contact:  (073) 751 36 42

Trainingen

Trainingen

 

 • Intervisie voor Ouders van Pubers

  Tijdens de intervisie wordt je in kleine groepen begeleidt.
  Je ontmoet andere ouders en individuele problemen worden besproken..

  Groepsgrootte:   
  4 tot 8 deelnemers
  Bijeenkomst:       1x p mnd 19:30 -22:00
  Kosten:               per keer 60,- p.p. (kom je samen dan betaal je 50,- p.p.

 • PitstopCompass

  Voor Wie
  Iedereen die even pas op de plaats wil maken om het leven te overzien.

  Omschrijving
  Soms heb je behoefte om even stil te staan om weer contact te maken met wat jij werkelijk belangrijk vindt. Zodat je weer op koers komt en weer even duidelijk hebt, wat voor jou nu echt belangrijk is. Niet omdat er een aanleiding is, maar om even te inventariseren, of je wel op de juiste manier bezig bent.

  Werkwijze
  We onderzoeken:
  Sta je waar je op dit moment wilt staan, en waar je over een paar jaar wilt staan?
  Hoeveel tijd voor jezelf?
  Hoe is de balans tussen werk en privé
  Welke keuzes je wilt maken en hoe doe je dat?
  Hoe zit je in je vel?
  Hoe zie je de toekomst?

  Trajectduur
  1 individuele sessie van 2 uur

  Kosten 140,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

  Resultaat op korte termijn
  helderheid of je op koers ligt

  Resultaat op langere termijn
  koerswijzigingen doorvoeren, eventuele met behulp van een ander Compass

  Inzetbaar bij
  Wanneer je niet voor jezelf duidelijk hebt, of je op de juiste weg bent, en waar je nog extra aandacht aan mag besteden.

 • PowerCompass


  Voor Wie
  Iedereen die duidelijkheid en overzicht wil op een specifieke situatie of vraag en daarbij het eigen zelfredzaam vermogen wil stimuleren.

  Omschrijving
  Geschikt wanneer je duidelijkheid zoekt in een zeer specifieke situatie of op een zeer specifieke vraag. Dat betekent dat het hierbij niet gaat om complexe situaties of problemen, want daarvoor is meer tijd nodig om helderheid te creëren . Het gaat hierbij vooral om concrete, praktische zaken.

  Werkwijze
  Wat is het probleem, welke krachten houden het in stand, hoe kun je het oplossen.

  Trajectduur
  1 sessie van 1 1/2 uur gericht op één specifiek probleem specifiek probleem.

  Kosten 105,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

 • BusinessLifeCompass


  Voor Wie
  Bedrijven die het beste uit hun medewerkers willen halen, om het beste uit hun bedrijf te halen.
  Leidinggevenden die het beste uit zichzelf willen halen.

  Omschrijving
  Een bedrijf is een organisch geheel. Alle onderdelen samen vormen het geheel. Een verstoring in de werking van één onderdeel, kan de productiviteit beïnvloeden. Daar hangt zeker in zware economische tijden een prijskaartje aan. Het is belangrijk dat alle onderdelen op tijd en met regelmaat onderhouden worden, zodat de machine goed geolied is en vlekkeloos werkt.
  Dat betekent dat er ook aandacht mag zijn voor het onderhoud van de mensen die in je bedrijf werken.
  Er kan van alles spelen waardoor mensen minder goed functioneren en uiteindelijk ziek thuis belanden.
  En dat heeft echt niet alleen en altijd met werk te maken.
  Werknemers kunnen problemen hebben met

  • het werk (te veel werk, je rol is onduidelijkheid, conflict tussen je taak en je verwachtingen)
  • de groep (conflicten in relaties met collega's onderling of leidinggevenden)
  • de organisatie (communicatiestoornissen, onzekerheid)
  • veranderingsprocessen (fusies, andere leiding, andere functie)
  • loopbaan (midcareer, ontslag, onderpromotie en overpromotie)
  • de werkomgeving (locatie, geluid en temperatuur)
  • collega's
  • privé omstandigheden(Je kunt je problemen immers niet op het nachtkastje laten liggen)
  • Betrokken leidinggevenden willen daar wel oog en oor voor hebben
  • Daarin kunnen ze tegen een aantal zaken oplopen
  • De leidinggevende heeft niet voldoende skills om boven tafel te krijgen wat er werkelijk speelt
  • De leidinggevende kan moeite hebben om objectief te zijn
  • Het kan moeilijk zijn voor een werknemer om zijn hart te luchten, (er kan angst meespelen om je job te verliezen, blijft informatie binnenskamers, of hij wordt afgerekend op wat hij vertelt, etc
  • Bovendien worden leidinggevenden afgeleid van hun kerntaak binnen het bedrijf
  • Zorgen om werknemers kunnen heel veel energie kosten.

  Het BusinessLifeCompass biedt dan uitkomst. Het geeft werknemers de gelegenheid om in vertrouwen hun verhaal te doen, bij een objectieve persoon, die boven tafel krijgt waar het nu werkelijk om draait.
  Op die manier hoeft een werkgever zich niet te belasten met zware gesprekken, krijgt de werknemer alle aandacht, en daarmee voelt deze zich gewaardeerd.
  Door de objectieve aandacht, zonder (voor)oordeel, die er is voor individuele problemen, wint de werkgever aan sympathie, dat betekent dat de motivatie van de mensen toeneemt. Daarnaast werkt het BusinessLifeCompass preventief, omdat problemen eerder gesignaleerd en aanpakt kunnen worden.Uiteindelijk betekent dat dus kostenbesparing, verhoging van motivatie, meer plezier in het werk, meer betrokkenheid bij het bedrijf dus meer productiviteit. En welk bedrijf wil dat nu niet?
  Ook leidinggevenden kunnen gebaat zijn bij een BusinessLifeCompass, zodat ze nog beter kunnen leiden.
  De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met de betrokkene wordt bepaald wat er met wie besproken wordt. Het bedrijf krijgt wel een voortgangsindicatie, maar geen inhoudelijk verslag van personen. Dit om de vertrouwelijkheid te kunnen garanderen.

  Werkwijze
  Persoonlijke intake met inventarisatie van aandachtsgebieden.
  Onderzoeken en bespreken van achterliggende problematiek om tot verheldering te komen.
  Naar een oplossing werken dmv het stellen van duidelijke en haalbare doelen, en het opstellen van een individueel actieplan.
  De gesprekken vinden op het bedrijf plaats.

  Trajectduur
  Op jaarbasis, naar wens bv 1x per maand of 10 x per jaar per werknemer.

  Kosten
  Afhankelijk van het aantal werknemers binnen het bedrijf, en de wensen van het bedrijf, wordt er een offerte op maat gemaakt.

  Resultaat op korte termijn

  • Investering in je werknemers, wordt positief gewaardeerd
  • Begeleiding van werknemers indien nodig
  • Preventie van groter ziekteverzuim
  • Ontlasting van leidinggevenden

  Op langere termijn

  • Kostenbesparing
  • Werknemers hebben meer plezier in het werk
  • Meer gemotiveerde werknemers
  • Werknemers zijn meer betrokken bij het bedrijf
  • Meer onderling begrip
  • Minder ziekteverzuim
  • Meer productiviteit
  • Meer rendement


  Inzetbaar bij
  • Stresspreventie
  • Stressmanagement
  • Terugdringen van ziekteverzuim
  • Vergroten van de winst
  • Oplossen van conflicten en/of problemen op de werkvloer
  • Autoriteitsconflicten, etc.
  • Ondersteuning van re-integratietrajecten en loopbaanplanning
  • Outplacementprocedures
  • Starten van een eigen bedrijf
  • Timemanagement
  • Ondersteuning van goed leiding geven 

   Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor  een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • SchoolLifeCompass


  Voor Wie
  Docenten, leerlingen, ouders

  Omschrijving
  Wanneer een docent of ouder bemerkt dat een leerling niet (meer) goed tot zijn recht komt, kan er reden zijn tot begeleiding. Docenten hebben een enorme werkdruk, en ondanks dat ze dat wel zouden willen zijn ze niet in staat om elke leerling persoonlijk te begeleiden als het gaat om zaken die met meer te maken hebben dan school. Vaak lijdt er school wel onder als een leerling problemen heeft. Om de werkdruk voor docenten te verlagen, en docenten ook de mogelijkheid te bieden om stress en spanning te ontladen, zijn er mogelijkheden tot het begeleiden van docenten, leerlingen en indien van toepassing ook hun ouders. Op die manier wordt er van alle kanten optimaal samengewerkt, om docent en leerling op alle vlakken tot zijn/haar recht te laten komen. En dat vertaalt zich dan ook op school. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met de betrokken docent of leerling wordt bepaald ;wat er met wie besproken wordt

  Werkwijze
  Persoonlijke intake met inventarisatie van aandachtsgebieden.
  Onderzoeken en bespreken van achterliggende problematiek om tot verheldering te komen.
  Naar een oplossing werken dmv het stellen van duidelijke en haalbare doelen, en het opstellen van een individueel actieplan. De gesprekken vinden op school plaats.

  Trajectduur
  Op jaarbasis, naar wens bv 1x per maand.

  Kosten
  Er wordt een offerte op maat gemaakt afhankelijk van het aantal docenten, en/of leerlingen.
  Personen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.
  Kijk ook even bij Counselling onder het kopje Vergoeding voor individuele vergoedingsmogelijkheden.

  Resultaat op korte termijn

  • Vroegtijdige signalering van knelpunten bij docenten, leerlingen of het systeem
  • Persoonlijke begeleiding hierin, zodat er preventief en oplossingsgericht gewerkt kan worden
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Op langere termijn

  • Preventieve werking op uitval van docenten en leerlingen
  • Snelle signalering van belemmerende factoren van het individuele (leer)proces
  • Docenten en leerlingen zitten beter in hun vel, dat komt prestatie, inzet en sfeer ten goede
  • Kwaliteitsaanbod verbetert zowel naar docenten als naar leerlingen
  • Meer betrokkenheid en meer binding
  • individuele zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaar bij
  DOCENTEN
  Geen grip op de klas,
  Leerlingen presteren onder de maat,
  Bedreiging door ouders en/of leerlingen,
  Zorgen om een specifieke leerling niet los kunnen laten,
  Zorgen om de privé omstandigheden van een leerling die invloed hebben op de prestaties,
  Problemen met collega's , de schoolstructuur en/of taakverdeling ,
  Wanneer je eigenlijk toe bent aan een nieuwe uitdaging

  LEERLINGEN
  Alles wat je meemaakt kan invloed hebben op hoe jij op school tot je recht komt.
  Kijk voor een aantal voorbeelden even bij het juniorlifecompass.
  Natuurlijk zijn er ook specifiek op school gerichte onderwerpen;
  je ligt niet goed in de klas,
  Je hebt geen vrienden,
  Je hebt een moeilijke privé situatie,
  Je leert boven of onder de maat,
  Ondanks je inzet haal je niet het beoogde resultaat, etc.
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • SeniorLifeCompassstrong


  Voor Wie
  Volwassenen die tijdelijke een steuntje in de rug kunnen gebruiken

  Omschrijving
  In ons volwassen leven krijgen we te maken met een heleboel zaken die soms erg zwaar kunnen zijn. Relaties, gezin, kinderen, werk, verliezen van dierbaren of dierbare zaken zoals je baan, empty nest syndroom, de overgang, pensionering, en nog heel veel meer. Dan kun je je weg weleens een beetje kwijtraken. Met behulp van het SeniorCompass kun je die weer terugvinden.

  Werkwijze
  We inventariseren wat er allemaal speelt, en ontwarren de kluwen. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van factoren. Van daaruit gaan we gevoelens, gedachten en emoties verkennen erkennen en benoemen. Zodat je duidelijk weet wat er bewust en onbewust allemaal speelt. Daarna gaan we je ideale situatie creëren, binnen reeële kaders. Als je duidelijk hebt waar je naar toe wilt, gaan we op zoek naar de wegen die je daarheen kunnen brengen. Vervolgens kom je in beweging om het door jou uitgestippelde pad te bewandelen zodat je daadwerkelijk naar een andere situatie kunt komen.

  Trajectduur
  1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 15 vervolgsessies.
  GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning

  Kosten 1140,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

  Resultaat op korte termijn 
  Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
  Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties
  Inzicht en overzicht over

  • Je sterke en zwakke punten,
  • Je drijfveren en behoeften
  • De diepere oorzaken van processen
  • Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Inzicht en overzicht over Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Op langere termijn

  • Regie over je eigen leven
  • positiever toekomstbeeld
  • Meer plezier in je leven
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaar bij
  Ziekte
  Lichamelijke klachten
  Angsten
  Depressieve gevoelens
  Onzekerheden
  Opvoedingsvraagstukken
  Seksualiteit
  Loslaten
  Rouwverwerking
  Conflicten met partners, kinderen, familie of op je werk, nieuwe
  Nieuwe levensfasen die aanbreken
  Andere oorzaken van stress
  Zingevingvragen
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • CareerCompass


  Voor Wie
  Voor iedereen die wil weten waar zijn professionele talenten, kwaliteiten en kansen liggen

  Omschrijving
  Wil je weten welk beroep er bij je past, wat daarin je kwaliteiten en valkuilen zijn?
  Door middel van een astrologische analyse, gevolgd door gesprekken wordt duidelijk waar je talenten liggen.
  Je krijgt een duidelijk beeld van je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, wat voor soort werk je aantrekt, of je de benodigde kennis hebt of kunt opdoen. Wat je motiveert, wat je valkuilen en allergieën zijn, waar je energie uithaalt, wat je energie kost. Er ontstaat een duidelijk beeld van wat je te bieden hebt, op de arbeidsmarkt.

  Werkwijze
  Astrologische analyse die je mogelijkheden op loopbaangebied ontvouwt.
  Diepere verkenning
  Verdere vormgeving dmv het formuleren doelen en het maken van een actieplan
  Het CareerCompasswordt individueel en incompany aangeboden.

  Trajectduur
  5 sessies van 1 1/2 uur

  Kosten
  Individueel 525,-In Company op aanvraag
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding.

  Resultaat op korte termijn

  • Duidelijkheid over je talenten, kwaliteiten etc.
  • Duidelijkheid over de baan die je past
  • Inzicht en overzicht over waar je naartoe wilt en de haalbaarheid daarvan
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Resultaat op langere termijn

  • Een baan die bij je past
  • Positiever toekomstbeeld
  • Meer plezier in je leven
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaar bij
  (Her)oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Re-integratie
  Loopbaanoriëntatie
  Loopbaanplanning
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • LoopbaanCompass®/ OutplacementCompass®


  Voor Wie
  Iedereen die toe is aan een nieuwe uitdaging op werkgebied maar dat nog niet weet vorm te geven.
  Iedereen die het gevoel heeft niet(meer) op de juiste plek zit.
  Iedereen die temaken krijgt met reorganisatie, van bedrijf, afdeling, of functie.

  Omschrijving
  Het LoopbaanCompass®/ OutplacementCompass® worden op maat gemaakt.
  Na de Intake wordt duidelijk of je behoefte hebt aan een LoopbaanCompass of een wat uitgebreider OutplacementCompass. Belangrijke vraag daarbij is of je stopt met je huidige functie omdat je gewoon toe bent aan iets nieuws, of omdat daarvoor aanleiding is in je huidige functie door bv ontslag, reorganisatie, of andere oorzaken. Deze redenen zijn vaak erg ingrijpend en betekenen vaak een hele grote verandering voor je als persoon. Alles moet een plekje krijgen, en verwerking en acceptatie zijn hier onderdeel van.
  Uiteindelijk kan dat tot hele verrassende en vernieuwende keuzes leiden. Je (her)vindt je inspiratie om (hernieuwde) doelen te verwezenlijken.

  Werkwijze
  Na het intakegesprek gaan we aan het werk om in kaart te brengen wie je bent, wat je kwaliteiten en vaardigheden, maar ook je valkuilen zijn. Wat je inspireert en motiveert, waar je energie van krijgt en wat je energie kost.
  Je krijgt duidelijk wie je bent, wat je wilt en wat je mogelijkheden daarin zijn.
  Dan gaan we een gericht actieplan opstellen.
  Dat kan betekenen dat je op onderzoek uit gaat naar de branche en functie die je aanspreken. Door gesprekken, door informatie te verzamelen op internet of te lezen in vakbladen etc.
  Wanneer je dan zeker weet wat je wilt gaan doen en dit reëel en haalbaar is, ga je je voorbereiden op het solliciteren. Bv door te netwerken, de socialmedia te gebruiken, ingangen te zoeken. Het opstellen van een sollicitatiebrief en een CV en gesprekstraining behoren ook tot de mogelijkheden.
  Het OutplacementCompass geeft ook ruimte aan het verlies en het afscheid nemen van een baan.

  Trajectduur
  1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 20 vervolgsessies.
  Indien nodig kunnen er meer vervolgsessies plaatsvinden.

  Kosten1490,
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding.
  In bepaalde gevallen dragen werkgevers bij aan de kosten. Informeer hierover bij het bedrijf waar je werkt.

  Resultaat op korte termijn

  • Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
  • Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties
  • Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, mbt je loopbaan
  • verwerkingsproces wordt gestimuleerd
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Resultaat op langere termijn

  • Regie over je eigen leven
  • Positiever toekomstbeeld
  • plezier in je leven
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe


  Inzetbaar bij
  Veranderingen met betrekking tot je baan of functie
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • Re-integratie Compass


  Het Re-integratie Compass® geeft ondersteuning bij re-integratie na ziekte of uitval. De terugkeer op je werk na ziekte of uitval moet zorgvuldig aangepakt worden. 
  Voor Wie
  Iedereen die na ziekte of uitval gaat terugkeren op het werk

  Werkwijze
  Na het intakegesprek gaan we samen op zoek naar wat de situatie met je doet en de mogelijkheden en voorwaarden om het werk weer te hervatten.
  Daarvoor gaan we eerst de situatie verkennen en in kaart brengen.
  Daarna ga je duidelijke doelen formuleren. Deze worden vervolgens omgezet in concrete actiepunten.
  Tijdens het terugkeerproces wordt je voortdurend begeleidt.

  Trajectduur in overleg

  Kosten
  Worden doorgaans betaald door de werkgever. Informeer bij het bedrijf waar je werkt naar de mogelijkheden

  Resultaat op korte termijn

  • Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag<
  • Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties
  • Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, met betrekking tot je loopbaan
  • Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen


  Op langere termijn
  • Regie over je eigen
  • Positiever
  • Meer plezier in je leven
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaarheid bij :
  Vanuit persoonlijke begeleiding en aandacht wordt er gewerkt aan een goede opbouw van werkzaamheden en het stapsgewijs terugkeren.
  Wanneer terugkeer naar de werkgever niet meer mogelijk is wordt er gekeken naar nieuwe opties.

 • RelatieLifeCompass


  Voor Wie
  Mensen die in hun relatie met elkaar behoefte hebben aan ondersteuning Dat hoeft zich dus niet te beperken tot een liefdesrelatie, maar kan bv ook gaan over een verstoorde moeder - dochter relatie.

  Omschrijving
  In ons leven hebben we te maken met de verbinding met de ander. Omdat je daarvoor kiest ( partner), of omdat er een of biologische of familieband is (ouders, kinderen). Het aangaan en onderhouden van een relatie is hard werken. Binnen je relatie kun je tegen allerlei zaken aanlopen. Relatieproblemen kunnen heel divers van aard zijn. Het is niet altijd makkelijk om daarin je eigen koers te vinden, te zien wat voor jou als mens belangrijk is binnen die relatie. Dat komt omdat er vaak nog andere zaken meespelen die hun invloed hebben. Het RelatieCompass maakt duidelijk waar de verbinding en de tegenstelling gevonden kan worden. Hoe jullie daarmee om kunnen gaan,en of je dat beide wilt.

  Werkwijze
  Gezamenlijke Intake-inventarisatie
  Gezamenlijk Probleem verkennen/ herkennen /erkennen
  Gezamenlijk Doelstellingen: oplossing of acceptatie
  Gezamenlijk Actieplan verandering /transformatie
  Afhankelijk van jullie wensen kunnen individuele sessies onderdeel uitmaken van het Compass. Bv wanneer iemand een persoonlijk stukje ondersteuning nodig heeft, of wat intensievere begeleiding nodig heeft. Soms blijkt dat de betrokkenen niet het zelfde pad kunnen of willen gaan. Dan kijken we of er nog voldoende is wat jullie bindt om elkaar tegemoet te komen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan er besloten worden om over te gaan op een individueel traject.

  Trajectduur
  1 sessie gezamelijke intake 2,5 uur
  15 vervolgsessies van 1 1/2 uur
  Afhankelijk van de specifieke situatie, zijn er mogelijkheden voor meer sessies.

  Kosten 2625,- voor twee personen samen
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

  Resultaat op korte termijn

  • Duidelijkheid over de situatie, probleem of gedrag
  • Duidelijkheid over gedachten, gevoelens, emoties van jezelf en je
  • Inzicht en overzicht over je jezelf, je partner, jullie relatie en je individuele proces<
  • Duidelijkheid over jullie gezamenlijke doelen, of het ontbreken daarvan
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere
  • Concreet Actiestappenplan om die doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Op langere termijn 

  • Durven kiezen voor jezelf of je
  • Duidelijker toekomstbeeld
  • Meer plezier in je
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaar bij

  LIEFDESRELATIES
  Relatieproblemen
  Wanneer het niet lekker loopt
  Onvrede van één of beide betrokkenen
  Je steeds minder deelt
  Je niet meer weet wat jullie bindt
  Onduidelijkheid over het voortzetten van jullie relatie
  Nieuwe invulling geven aan jullie relatie
  Terugkerende ruzie of onenigheid
  Andere opvattingen over het krijgen van kinderen of opvoeding van kinderen
  Gevoelens voor anderen
  Verliefd op een ander etc.

  FAMILIERELATIES
  Nieuwe invulling geven aan jullie relatie
  Terugkerende ruzie of onenigheid
  Andere opvattingen over het krijgen van kinderen of opvoeding van kinderen
  Loyaliteitsproblemen
  Andere levenshouding of - overtuiging dan je ouders of kinderen
  Elkaar niet los kunnen laten
  Etc.
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • JuniorLifeCompass


  Voor Wie
  Jongeren vanaf 12-13 jaar

  Omschrijving
  De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het erg belangrijk dat onze jongeren zich ten volle kunnen ont-wikkelen en tot hun recht kunnen komen. Er gebeurt veel in het leven van een jongere. Je lichamelijke ont-wikkeling gaat in sneltreinvaart, je krijgt behoefte om je los te maken van je ouders. Je gaat voorzichtig je toekomst uitstippelen (of niet). In deze periode zijn we uiterst gevoelig voor allerlei invloeden. Daardoor is het niet altijd makkelijk om op koers te blijven.

  Werkwijze
  Na een kennismakingsgesprek beslis jij of een JuniorLifeCompass iets voor je is. Afhankelijk van je leeftijd en omstandigheden wordt er met toestemming van je ouders een plan gemaakt hoe en hoe vaak we aan de slag gaan. In een aantal gesprekken vertel jij je probleem en kies jij ook uit wat je wilt vertellen. Jij weet tenslotte het meest over jezelf. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: vrienden, school of studie, zelfvertrouwen, wie ben ik eigenlijk? Je ouders komen daarbij ook aan bod. We gaan onderzoeken waar je tegenaan loopt, en wat je daarin zou willen veranderen. Dan gaan we samen kijken hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ik ondersteun je en bespreek met jou hoe je de dingen doet en wat je misschien anders zou willen. Je krijgt eventueel opdrachten om hiermee aan de slag te gaan.
  strong>Trajectduur
  1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 12 vervolgsessies.
  GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning

  Kosten 930,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje vergoedingen. Wanneer je een PGB Budget hebt, informeer dan even of de kosten hieruit betaald kunnen worden.

  Resultaat op korte termijn

  • Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag<
  • Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties
  • Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, diepere oorzaken van je processen
  • Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
  • Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
  • Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
  • Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren
  • Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

  Op langere termijn

  • Regie over je eigen leven
  • positiever toekomstbeeld
  • Meer plezier in je leven
  • Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

  Inzetbaarheid bij
  ADHD
  ADD
  PPD Nos 
  Gedragsproblemen 
  Dyslexie 
  Dyscalculatie
  Hsp
  Of andere "plusjes"
  Eetproblemen ( teveel, te weinig, verkeerd),
  Automutilatie
  Verstoorde relatie met (één van je) ouders 
  Onbegrip tussen jou ,en één van je) ouders 
  Het veranderen van gezinspatronen 
  Moeite met de scheiding van je ouders 
  Andere toekomstplannen voor jezelf dan je ouders 
  Overlijden binnen het gezin
  Studiekeuze, leerproblemen 
  Voor of achterlopen bij klasgenoten in je lichamelijke ontwikkeling 
  Pesten 
  Te zware lasten op je schouders 
  Omgaan met een handicap 
  Eenzaamheid 
  Worstelen met je seksuele geaardheid
  Onzekerheid 
  Ziekte 
  In de ban van een loverboy 
  Ongepland zwanger 
  Seksueel misbruik 
  Mishandeling
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • KidsLifeCompass


  Voor Wie
  Kinderen tot 12-13 jaar

  Omschrijving
  Jonge kinderen kunnen worstelen met allerlei zaken, maar kunnen daar vaak niet zo makkelijk over praten, waardoor het vaak onzichtbaar blijft. Als moeder weet ik dat je daar als ouder enorm mee kunt zitten. Je wilt uiteindelijk toch dat je kind gelukkig is, en zich prettig voelt. Het KidsLifeCompass helpt het kind om zaken zichtbaar te maken, zodat ze er, op hun eigen manier mee om kunnen gaan. Samen met het kind ga ik op zoek naar manieren om beter om te gaan met situaties, problemen en/of gevoelens. Ik stimuleer het kind op een creatieve manier om zelf initiatieven te nemen. Het kind bepaalt zelf de richting en het tempo. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met het kind wordt bepaald wat er met wie besproken wordt. Op het eind van het traject is ere en terugkoppeling met ouder(s) / verzorger(s).

  Werkwijze
  1 sessie van 1 1/2 uur (Intake)
  Dmv kleuren en tekeningen gaan we op zoek naar wat het kind bezighoudt.
  Door het bespreken hiervan ( vertalen naar het dagelijks leven dmv voorbeelden) ga ik in op wat het voor het kind betekent.
  We gaan op zoek naar plaatjes, foto's etc. die hiermee te maken hebben.
  Zo ontstaat er een visueel beeld van wat er in het kind omgaat.
  Dat gaat allemaal op een creatieve manier, er wordt dus veel geknipt, geplakt , gekleurd en getekend. Dat verzamelen we in een speciaal plakboek.
  Aan de hand van dat plakboek, ga ik met het kind praten over verschillen en overeenkomsten die we daarin tegenkomen. Op die manier krijgt het kind overzicht .
  Daarna ga ik samen met het kind kijken wat het zou willen veranderen, en hoe dat zou kunnen.

  Trajectduur
  1 sessie van 1 1/2 uur (Intake met een van de ouders) en als het klikt
  12 vervolgsessies van 1 uur.
  1 sessie van 1 uur, terugkoppeling
  GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning voor ouders/ verzorgers
  Benodigdheden: een mooi plakboek dat u samen met uw kind kunt kopen.
  Natuurlijk is het afhankelijk van de persoonlijke situatie of het nodig is meer sessies te plannen, dat wordt duidelijk tijdens de intake.

  Kosten 1260,-
  Kan mogelijk (gedeeltelijk) betaald worden vanuit een "rugzakje" of PGB budget
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

  Resultaat op korte termijn

  • ontwikkelingsondersteunend ( bv in reflectieve vaardigheden, assertiviteit, communicatievaardigheden
  • Het leren verwoorden van de belevingswereld naar de omgeving
  • Gebeurtenissen en gevoelens kunnen een plekje gegeven worden

  Resultaat op langere termijn
  Alles wat het kind geleerd heeft kan het inzetten in andere levensfasen, bv puberteit.

  Inzetbaar bij
  ADHD
  ADD 
  PPD Nos 
  Gedragsproblemen
  HSP
  Andere "plusjes"
  Moeilijk contact kunnen leggen
  Veranderende gezinspatronen 
  Moeite met de scheiding van je ouders
  Overlijden binnen het gezin
  Problemen op school 
  Pesten
  Onzekerheid
  Ziekte 
  Mishandeling
  Misbruik
  Chronische ziekte
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • LifeCompassCheck


  Voor Wie
  Iedereen die een Individueel LifeCompass gevolgd heeft en wil weten waar hij staat in de processen die toen besproken zijn.

  Omschrijving
  Een poosje na het volgen van een LC wil je misschien weer even weten waar je staat in je proces. Dan kun je een LifeCompassCheck doen. Dat is een folluw up van een Individueel LifeCompass.
  We gaan met elkaar in gesprek, om te bespreken wat je al voor elkaar gekregen hebt, waar nog mogelijke knelpunten zitten, wat er eventueel bijgesteld mag worden, en je te motiveren je doelen te verwezenlijken, waar dat nog niet gelukt is.
  Een LifeCompassCheck is een opfrissertje. Een moment om weer even stil te staan en weer nieuwe stappen te zetten. Merk je tijdens je LifeCompassCheck dat er nog extra aandacht mag zijn voor bepaalde onderdelen, dan kun je een CompassDoubleCheck doen.

  Werkwijze
  Wat waren de thema's van je Compass?
  Wat waren je doelstellingen en actiestappen?
  Wat is nog niet gerealiseerd?
  Waar loop je tegenaan in die realisatie?
  Wat heb je nodig om je doelen te realiseren?

  Trajectduur 1 uur

  Kosten 70,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

 • LifeCompassDoubleCheck


  Voor Wie
  Iedereen die die na het volgen van een LifeCompassCheck, nog ondersteuning nodig heeft op zaken.

  Omschrijving
  Merk je tijdens je LifeCompassCheck dat er nog extra aandacht mag zijn voor bepaalde onderdelen, dan kun je een CompassDoubleCheck doen. In vier gesprekken krijg je zicht op de vorderingen tot nu toe en de resterende aandachtspunten.

  Werkwijze
  De werkwijze is hetzelfde als bij de LifeCompassCheck. We gaan er wel dieper op in.
  Wat zijn de thema's die nog aandacht behoeven?
  Wat waren je doelstellingen en actiestappen?
  Wat is nog niet gerealiseerd?
  Waar loop je tegenaan in die realisatie?
  Wat heb je nodig om je doelen te realiseren?

  Trajectduur
  4 sessies van 1 uur

  Kosten 280,-
  De kosten van counselling kunnen meestal (gedeeltelijk) vergoedt worden vanuit je aanvullende verzekering.
  Voor meer informatie hierover kun je kijken bij Counselling onder het kopje Vergoeding

 • LifeCompassCompleet


  Voor Wie
  Voor iedereen die op zoek is naar duidelijkheid over zichzelf, een specifiek probleem of een specifieke situatie.

  Omschrijving
  In LifeCompassCompleet worden counselling, psychologische astrologie, en spirituele bewustwording samen ingezet om op alle niveaus te werken aan heelwording. (Compleet is een ander woord voor Holos, heelheid)Je bent tenslotte meer dan lichaam, geest of ziel. Je bent het alle drie. De totaliteit hiervan is meer dan de afzonderlijke delen, dat betekent dat de lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten waaruit jij bestaat elkaar beïnvloeden, en eigenlijk niet op zichzelf staan. Maar onderdeel zijn van je wezen, van wie JIJ bent. Het is belangrijk dat deze gebieden met elkaar in balans zijn, want daarmee functioneer je optimaal op elke niveau en gebied.

  Werkwijze
  LifeCompassCompleet bestaat uit drie onderdelen:
  1 sessie van 2 uur Zijnsbewustwording

  • De (on)balans tussen de elementen Aarde, Vuur, Lucht en Water
  • Je (on)bewuste drijfveren en behoeften
  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Welke processen er momenteel spelen
  • Wat daarvan de diepere oorzaak is
  • Wat daar eventueel voor blokkades op zitten, op fysiek, geestelijk en/of zielsniveau

  Dit doen we met behulp van je persoonlijke geboortehoroscoop en actuele ont-wikkelingen daarin.
  1 sessie van 1 uur Lichaamsbewustwording
  • Contact maken met je lichaam
  • Bewust worden van je lichaam
  • De boodschap van je lichaam
  • Energetische ondersteuning van je energiepeil

  Dit doen we met behulp van meditatie en visualisatie
  3 sessies van 1 uur Geestelijke bewustwording
  • Concrete gesprekken over wat je tegengekomen bent in de voorgaande sessies.
  • Wat wil je daarmee?
  • Hoe doe je dat?

  Dit doen we met behulp van het opstellen van een concreet actieplan waar aan de slag kunt.

  Trajectduur
  1 sessie van 2 uur, 4 sessie van 1 uur

  Kosten 420,-

  Resultaat op korte termijn

  Bewustwording op alle niveaus

  Op langere termijn
  Integratie en samenwerking van Lichaam, geest

  Inzetbaar bij
  Zingevingvragen
  Helingsprocessen
  Jezelf worden
  Holistische bewustwording
  Behoefte aan persoonlijke verdieping
  Spirituele bewustwording en verdieping
  HSP
  Persoonlijke ont-wikkeling

  Indien nodig kan dit Compass gevolgd worden door een ander Compass, om tot verdere verdieping en verduidelijking te komen.Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

 • EnergyCompass Workshop


  Voor Wie / Omschrijving
  Je bent al een poos erg druk, hebt weinig tijd voor ont-spanning. Mogelijk merk je dat de steeds slechter slaapt. Dan is het tijd om je bewust te worden van je energie , en het ontbreken van de balans daarin.
  Wat zijn je energievreters en hoe schakel je ze uit?
  Hoe laat je de batterij weer op?
  Dit doen we met behulp van visualisatie, het indexeren van je stresslevel, meditatie, energieoefeningen ( evt. wandelsessies)

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

  Trajectduur 1 dagdeel

  Kosten 85,- per persoon

  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving.

 • CareerCompass Workshop


  Voor Wie
  Voor iedereen die zich wil oriënteren op ander werk of wil kijken in hoeverre het werk past en aansluit bij wie je bent.

  Omschrijving
  Je staat stil bij je huidige functie.
  Sluit dat aan op je wensen en idealen?
  Wat zijn je sterke en zwakke punten? ( ook vanuit je collega's bezien)
  Wat is belangrijk en wat leidt af?
  Waar wil je over 5 jaar staan in je werk?
  Hoe kom je daar?
  Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie, mindmapping, rollenspellen

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

  Trajectduur 1 dagdeel

  Kosten 85,- per persoon
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving.

 • WorkshopFocussen Deel 1 Mediteren en visualiseren


  Omschrijving
  Verkenning van je innerlijke rust of onrust dmv meditatie, visualisatie ( geleide fantasie)
  Welke persoonlijke symbolen kom je tegen en wat hebben die je te vertellen?
  De werking en invloed van positieve en negatieve energie
  Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke energetische blokkades, je persoonlijke symboolwereld en de werking van energie en gedachtekracht.
  Benodigdheden: lekkere warme kleding ( bv joggingpak) en/of een fleecedeken. Omdat we veel gaan mediteren is het belangrijk dat je het lekker warm hebt. Eventueel een flesje water.

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

  Trajectduur 1 dagdeel

  Kosten 85,- per persoon
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

 • Workshop Focussen Deel 2 Je persoonlijke horoscoop


  Omschrijving
  Verkenning van je sterke en zwakke punten met behulp van je persoonlijke horoscoop
  Waar ben je goed in en waar heb je moeite mee?
  Hoe werkt dat uit?
  Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke drijfveren, stuurbare en niet stuurbare behoeften.
  Benodigdheden: eventueel pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

  Trajectduur 1 dagdeel

  Kosten 105,- per persoon, inclusief een persoonlijke horoscooptekening met korte beschrijving
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

 • Workshop Focussen Deel 3 Kernkwaliteiten


  Omschrijving
  Verkenning van je persoonlijke kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
  Waar ligt je focus, waar wil je de focus leggen?
  Hoe breng je dat in praktijk?
  Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke meewerkende en tegenwerkende kwaliteiten, het richten van je focus in de praktijk
  Benodigdheden: eventueel pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

  Trajectduur 1 dagdeel

  Kosten 85,- per persoon
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

 • Workshop Focussen Deel 4 Timemanagement


  Omschrijving
  Wat wil je bereiken?
  Hoe doe je dat?
  Visueel maken van je bezigheden en het belang ervan d.m.v. mindmapping
  Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke prioriteiten, het stellen van doelen en prioriteiten.

  Benodigdheden: pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen, een roze, groene, blauw en gele stift, potlood of tekenpen.
  Er zit een opbouw in de workshops:
  Vanuit het onderbewuste (deel 1)
  Via psychische drijfveren en behoeften (deel 2)
  Naar sterke en zwakke punten (deel 3)
  Om uit te komen bij het stellen van doelen en prioriteiten (deel 4)
  In elke workshop gaan we op een praktische, creatieve manier aan de slag om tot zelfinzichten te komen.
  Hierdoor krijg je uiteindelijk je eigen handvatten.
  Bij deelname aan alle vier de workshops 40 euro korting
  Bij deelname aan drie workshops 30 euro korting
  Bij deelname aan twee workshops 20 euro korting

  Werkwijze
  Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.
  Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

 

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden

Omdat je niet altijd in dezelfde stemming bent, en omdat de ene kleur je misschien meer aanspreekt dan de andere, vind je hier naast mijn persoonlijke voorkeur ook wat andere kleurtjes. Hopelijk zit er een kleur tussen waarbij jij je op dit moment prettig voelt. 

×