Wat gaat er gebeuren op 21-12-2012 om 12:12

Wat gaat er gebeuren op 21-12-2012 om 12:12?

Astrologisch gezien vindt op 21-12-2012 om 12:12 uur exact de winterzonnewende plaats. Dit is het moment dat de Zon het teken Steenbok betreedt. Dat moment komt elk jaar terug en luidt het begin van de winter in. We hebben dan de kortste dag van het jaar, zoals we rond 21 juni de langste dag beleven tijdens de zomerzonnewende, die de zomer inluidt.

 

 

Tegelijkertijd vindt er op dit punt een samenstand plaats met de evenaar van de Melkweg, die overigens rond 1998 exact was, maar nu nog binnen de gangbare speling (orb) valt, om van een samenstand te kunnen spreken. In het centrum van de Melkweg bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid een zwart gat, dat dus ook een samenstand maakt. Dit punt staat volgens de overleveringen van de Maya’s voor een grote bundeling van vrouwelijke energie, en wordt gezien als een transformatiepunt, een punt om opnieuw geboren te worden …
Daarmee hebben we dus een drukte van jewelste op 0 graden Steenbok!
Ook is het de dag dat de jaartelling van Maya’s stopt.

 

De Maya’s

De Maya’s kennen in hun rekenmethoden verschillende eenheden. Een daarvan is “Een Wereld”.
Het voert te ver om hier heel erg uitgebreid op in te gaan, want daar ligt mijn specialisatie ook niet. Wel is het belangrijk om te vermelden, dat deze eenheid staat voor afgerond 5100 jaren.
Dat betekent dus dat na 5100 jaar de Tweede Wereld begint, en weer 5100 jaar later de Derde, etc. Omdat de sterren en planeten zich heel langzaam verplaatsen, duurt het 5 Werelden voor dat een winterzonnewende weer plaats vindt tegen precies dezelfde achtergrond. En, volgens de Maya’s leven we nu in de Vijfde Wereld en op 21-12-2012 is het zover dat er de winterzonnewende plaatsvindt tegen dezelfde achtergrond als zo’n 25000 jaar geleiden, bij het begin van de Maya jaartelling. Dan begint dus alles opnieuw!

 

Terug naar de horoscoop

Zon staat op 0 graden Steenbok en staat nog net in verbinding met Pluto. Deze is op zijn beurt onderdeel van een Yod (soort aspectpatroon) waarin ook Jupiter en Saturnus zijn betrokken. Een Yod is een patroon dat uitwerkt met een onderhuidse spanning, en wanneer Pluto daarbij betrokken is, is dat een behoorlijke spanning. Het Yod wordt ook wel “de vingerwijzing Gods “genoemd. (Wanneer je 21-12-2012 optelt kom je op 11: het eerste Goddelijke getal in de Numerologie!)

Door de onderhuidse spanningen van het Yod wordt een persoon (wanneer het om een persoonlijke horoscoop gaat) steeds geconfronteerd met een “rug tegen de muur gevoel”, te moeten kiezen uit twee kwaden; geef je toe aan de ene kant, schiet je tekort naar de andere, en vice versa.
Je kunt je voorstellen als je dat soort zaken al van kleins af aan op je pad krijgt, dat je veel meemaakt, en daarvan enorm mag leren en groeien. Het is dus een heftig aspectpatroon, maar er zit enorm veel potentie in om uit het probleem te groeien, en uiteindelijk zelfs heel goed te worden in je “beproeving”, waardoor je anderen kan helpen.

 

Saturnus en Pluto zijn heftige invloeden.

In de tijd dat Pluto zijn intrek nam in het teken Steenbok (november 2008) begonnen de eerste tekenen dat het tijd was voor verandering.
Citaat uit mijn column Pluto in Steenbok van november 2008: Steenbok wordt in verband gebracht met bestaande structuren, wijsheid, maar ook met kilheid en hardheid, alles volgens de regels wil laten verlopen. Verantwoordelijkheidsgevoel, en de dingen doen zoals dat van je verwacht wordt. Pluto als transformator, die met crisis gepaard kan gaan, gaat dus niet bepaald zachtzinnig te werk om bovengenoemde zaken te veranderen. Met andere woorden de wereld zou weleens op zijn kop kunnen gaan staan. De onderste steen gaat bovenkomen in veel bestaande structuren, gebouwen, organisaties. Was de periode Pluto in Boogschutter gericht op explosie (soms ook letterlijk) het lijkt erop alsof de aankomende periode in het teken zal staat van implosie. Implosie is de andere kant van explosie. Een explosie is een plotselinge vergroting van het volume en het vrijkomen van energie op een gewelddadige manier, gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen. Een explosie veroorzaakt schokgolven in het medium waarin hij optreedt. Implosie ontstaat door drukverschillen. De druk aan de buitenkant van het voorwerp is zoveel groter dan de druk aan de binnenzijde van het voorwerp dat het materiaal de druk niet meer aankan.
Door de implosie valt het materiaal naar binnen. Door de grote snelheid die de brokken verkrijgen, vliegen ze rechtuit door, zodat de brokken toch alle kanten opvliegen, zoals bij een explosie het geval is. Met andere woorden; de druk van buitenaf neemt toe, daarbij is het moeilijk om weerstand te bieden aan die druk, en de kans bestaat dat je er uiteindelijk in mee gaat.
Zowel het begrip explosie, als het begrip implosie maken onderdeel uit van het alchemistische proces van Calcinatio, (verbranding) Dit is de eerste stap van het alchemistische zuiveringsproces. Het is de bedoeling van Calcinatio dat het ego wordt verbrand. Niet letterlijk natuurlijk. Met het ego bedoelt men hier het dagelijkse masker dat je op hebt, dat het belangrijk vindt dat je make-up goed zit en dat zich zorgen maakt over wat anderen zeggen over je. De explosieve kant hebben we meegemaakt met Pluto in Boogschutter, waarin alles leek te groeien en ook het ego van de mensheid. Sommige mensen denken zelfs op de stoel van God te mogen gaan zitten, om te oordelen over goed en kwaad. Niet beseffend dat beiden voortkomen uit één geheel. De implosieve kant mogen we dus vanaf eind 2008 gaan ervaren, waarbij alles wat in grootheid naar buiten gericht was, nu in kleinheid en bescheidenheid naar binnen gericht mag worden. We mogen vormgeven aan ons spiritueel bewustzijn als tegendruk voor het materialisme. We gaan de broekriem aanhalen. We gaan de grenzen weer duidelijker stellen, of dat gaat van bovenaf aan ons opgelegd worden. Bestaande structuren vallen als kaartenhuizen in elkaar. Voor mijn gevoel gaan deze zaken niet van buitenaf aangegeven worden, maar het lijkt van binnenuit te komen. Het is volgens mij denkbaar, dat structuren die niet op de juiste manier functioneren, van binnenuit onderuit gehaald zullen worden. Dat is overigens iets wat al gaande is. Gelijkgestemden die tegenover elkaar komen te staan, om hun gelijk te halen. Dat brengt constructies aan het wankelen. De kern wordt vanuit de kern vernietigd. Dat is erg heftig, en zou je angstig kunnen maken. We moeten echter niet vergeten dat we te maken hebben met een transformatieproces. En om ruimte te hebben voor het nieuwe, moet het oude eerst afgebroken worden. Waarschijnlijk is dat met name in de beginjaren van Pluto in Steenbok erg voelbaar.” Einde citaat.

 

Saturnus in Schorpioen

Nu staat Saturnus in Schorpioen het teken dat van nature bij Pluto hoort. Daarmee is enigszins duidelijk hoe Schorpioen uitwerkt. Saturnus is de planeet van structuur, de leiding, de macht, maar ook van herstructurering, doen wat de ander van je verwacht, en grenzen. De thema’s werken dus uit op een Schorpioen manier. Dat zou kunnen betekenen dat een deel van de mensheid, krampachtig wil vasthouden aan bestaande structuren, ongeacht wat men daarvoor moet doen. En deze twee heftige invloeden staat op gespannen voet met elkaar, en worden aangestuurd of getriggerd door Jupiter. Jupiter is de planeet die te maken heeft met visie, mening, religie, politiek, optimisme, maar ook goedgelovigheid.

 

Venus

De planeet die te maken heeft met o.a. harmonie, balans, evenwicht, schoonheid en vrede, staat recht tegenover Jupiter, de aanzwengelaar van het Yod. Daarmee is Venus de planeet die een extra invloed laat gelden in deze constellatie. Zou vrede, harmonie, evenwicht en balans datgene zijn dat vorm mag krijgen? Venus maakt een gespannen verbinding met Neptunus, die onder andere staat voor spiritualiteit, onduidelijkheid, afzondering, water.

 

Maansverduistering

Op 28-11 2012 vindt er om 15:33 een gedeeltelijke Maansverduistering plaats, die een verbinding maakt met Jupiter, de planeet die het hele spanningspatroon in werking zet. Om 15:46 Nederlandse tijd vormt zich die dag ook nog een Volle Maan, met Maan die samenstaat met Jupiter in Tweelingen, en Zon die daar loodrecht tegenover staat in Boogschutter. Daarmee staat Zon in Boogschutter dus loodrecht tegenover Jupiter die van origine wordt ingedeeld bij het teken Boogschutter. Een volledige Maansverduistering is als het ware een tijdelijke verduistering van het licht dat naar de aarde komt. Het geeft een periode van crisis, van verlies van verbinding met hogere of diepere waarheden. Juist door die crisis kunnen diepere inzichten van binnenuit doorbreken. De Zons- en Maansverduisteringen geven dus potenties aan, mogelijkheden tot groei.

 

Volle Maan

Volle Maan wordt in verband gebracht met overstromingen, en wanneer ze vooraf gegaan wordt door een Maansverduistering is die kans nog iets groter, in het bijzonder daar waar de eclips heeft plaatsgevonden. Voor zover mijn informatie reikt, kan ik alleen vertellen dat slechts een klein staartje hiervan gezien kan worden in de Benelux. Ik weet niet of en waar de maansverduistering in zijn geheel te ervaren is. Dat zou dus betekenen dat ervoor de Benelux geen overdreven gevaar op overstromingen is, ook aangezien het een gedeeltelijke maansverduistering betreft.
Daarbij staat water ook voor gevoel en emoties, wat zou kunnen betekenen dat er geen overstroming komt van water, maar van gevoel en emoties. En daar zou je dan weer de link kunnen maken met de Christus energie die de nieuwe tijd begeleidt.

 

De verbinding van Venus en Neptunus

Die ook zou kunnen wijzen op een eventuele overstroming, is exact geweest op 16-12-2012 en is op 21-12-2012 in kracht aan het afnemen
De mensheid krijgt zaken op haar pad, waar ze niet onderuit kan. Het lijkt alsof er een tweedeling is die rond december 2012 tot een hoogtepunt komt. En welke kant er ook gekozen wordt, daarmee laten we die andere kant liggen. We staan met de rug tegen de muur en weten het niet meer.
Hierin zou je een fatalistisch lot kunnen zien. Maar je kunt er ook een kans in zien, een leermoment een mogelijkheid om beide behoeften te integreren.

 

We staan op een keerpunt

Nog een citaat uit dezelfde column: “We kunnen alle kanten op, maar moeten ons ervan bewust zijn dat de keuze die we als mensheid maken, bepalend is voor de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. We mogen de voorgaande periode afsluiten en alles kan naar een hoger niveau getild worden. Maar transformatie, betekent wel dat er eerst puin geruimd moet worden. We mogen onze troep, letterlijk en figuurlijk, praktisch en spiritueel opruimen. Denk hierbij ook eens aan het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God. Hij moest sterven aan het kruis, stond daarna op uit de dood, en voer ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader.

 

Einde der tijden

Deze periode staat in verband met het einde der tijden en daarom met het begrip Antichrist. Deze zou geleid worden door Satan en proberen de mensheid in zijn macht te krijgen. Hij zou bijgestaan worden door een “Valse Profeet ”die pretendeert de wereld van zijn problemen te kunnen verlossen. Hierbij zou hij zich voordoen als een Goddelijk wezen die door bovennatuurlijke gaven de mensheid wil verleiden om hem als God te vereren. Wanneer hij uiteindelijk zijn ware aard laat zien, is het beest in hem ten volle aanschouwbaar. Op het moment dat de heerschappij van de antichrist tot een climax zou komen, zou Jezus Christus terugkeren naar de aarde om Zijn Duizendjarig vredesrijk op aarde te vestigen. Zou deze Antichrist zich werkelijk op deze manier manifesteren?
Of zou het een metafoor (beeldspraak) zijn, en staan voor het negatieve? Het negatieve dat ons mensen in zijn greep krijgt. En daarbij moet je denken aan de zaken waaraan wij waarde ontlenen in onze consumptiemaatschappij. Luxe, overvloed, materiële bezitting, gerichtheid op uiterlijkheden in plaats van innerlijkheden. Gerichtheid op het vergaren van zoveel mogelijk materiële rijkdom in plaats van geestelijke rijkdom?

 

Valse Profeet

En waar staat de Valse Profeet symbool voor? Voor de wereldleiders die het “zo goed met ons voor hebben”, maar er tegelijkertijd niet van wakker liggen om hun volk een oorlog in te sturen, omwille van de macht, onder het mom van wereldvrede? Wanneer dit het geval is, kun je begrijpen dat we bijna op het hoogtepunt, of wellicht toepasselijker, dieptepunt van de mensheid zitten. Want is het niet zo dat de mens zich af en toe Gód waant? Natuurlijk zijn wij God, en is God in ons, maar God ziet ons als gelijke. Terwijl de mens die zich Gód waant zich boven alle anderen (en misschien zelfs boven GOD) stelt. Wanneer je het dieptepunt van iets bereikt, kun je uiteindelijk niet meer dieper, en dat betekent dat het tij gaat keren om weer boven te komen. Alles heeft twee kanten: zwart-wit, ja- nee en dag- nacht. Hoe dichter we bij 2012 komen, hoe meer we dat zullen gaan beseffen. We zitten in de nacht, voordat het ochtendgloren aanbreekt.
De Bijbel beschrijft een aantal rampen voor de laatste dagen, maar ik denk dat je die vooral als metafoor moet zien voor de transformatie die nodig is. We mogen illusies en materiële zaken gaan loslaten.

 

21-12-2012

We zitten in een overgangsfase, en we zien 21-12-2012 als een soort van Wedergeboorte. Een term die aan Pluto gekoppeld wordt. We hebben te maken met positief en negatief. Beide energiepatronen worden steeds duidelijker voelbaar, omdat ze in strijd lijken te zijn met elkaar. Maar is dat wel de juiste weg? Want het bestrijden van het negatieve, betekent dat je ten strijde trekt. En doe je dan niet precies hetzelfde? Dat is ook wat er in de afgelopen periode te pas en te onpas is gebeurd. En tot nu heeft het nog niet echt geholpen. Wellicht is het beter om je van het strijdtoneel te verwijderen en op die manier het verschil te maken. Door er niet aan mee te doen, krijgt het je niet in zijn greep. Dat betekent niet dat je je passief moet opstellen of de regie uit handen moet geven. Het betekent wel dat je bij jezelf moet blijven en je niet moet laten verleiden om deel uit te maken van het systeem dat een en ander in stand houdt.

In de tijd waarin we leven worden we bestookt met gevaren, die al dan niet duidelijk herkenbaar zijn. Vervolgens nemen onze leiders maatregelen om ons te beschermen. Inperkende en beperkende maatregelen nemen we dan graag op de koop toe. Dat is het systeem waarin we leven.
Vrede is alleen mogelijk door ten strijde te trekken.
Vrijheid van meningsuiting is alleen mogelijk binnen bepaalde kaders.
Vrijheid van zijn mag binnen sociaal en maatschappelijk aanvaarde grenzen.

 

Pluto in Steenbok

,Met Pluto in Steenbok begint een tijd van schoonmaken en opruimen, om uiteindelijk een nieuw tijdperk op te kunnen bouwen. We mogen er ons bewust van zijn, dat het twee kanten uit kan.
Pluto, de transformator, kan ook verwoesten. Het is afhankelijk van hoe wij met een en ander om willen gaan. Het is belangrijk dat we niet langer naar de ander wijzen, om klaar te staan met een oordeel over goed of fout. Het is tijd om de hand in eigen boezem te steken, en te kijken naar je eigen bijdrage. Voor jezelf en voor het grote geheel. Wanneer je een steentje in het water gooit, ontstaat er na een diepte aan het wateroppervlak, een kleine kring die zich steeds verder uitspreidt. Laat de steen die deze kring veroorzaakt, er een van liefde, positiviteit en transformatie zijn. We hebben de mogelijkheid om de positieve spiraal in werking te zetten. En het begint bij ieder van ons zelf. Laten we ervoor gaan om in 2024 wanneer Pluto in Waterman komt, klaar te zijn voor een Nieuwe Wereld”. Einde citaat.

Volgens mij, moeten we niet gaan zitten wachten tot het “ongeluk” op ons pad komt. We zijn geboren met een eigen vrije wil. We hebben een keuze. Laten we die maken, in plaats van het eventuele noodlot af te wachten. Daarbij is alles energie.

Dus hoe meer negatieve gedachten gedacht worden, hoe meer ze gevoed worden. Zou de wereld vergaan op 21-12-2012? Of zou de wereld zoals hij nu functioneert mogen transformeren naar een betere wereld? En is dat eigenlijk niet al een aantal jaren aan de gang?

In mijn opvatting, krijgt de Aarde kans om opnieuw geboren te worden. De mensheid, mag nieuwe structuren ont-wikkelen, en de Liefdesenergie (Nieuwe Tijds energie) wint terrein. We zijn bevoorrecht om aan deze overgangstijd te mogen deelnemen. En laten we niet vergeten dat niets vanzelf gaat. Het is aan ons wat we met die wetenschap willen doen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?