bijzondere constellatie 1a

Een bijzondere constellatie

Op 30 juli 2013 wordt een bijzonder constellatie gevormd. De constellatie is voor Nederland voelbaar vanaf 29 juli 2013 13:29 tot 30 juli 2013 15:49.

In sommige delen van de wereld valt deze constellatie op een eerdere of latere datum. Dat heeft te maken met de tijdzone waarin een land zich bevindt. In Nederland is deze constellatie exact op 30 juli 2013 om 00:09:00 uur. Als we geen zomertijd zouden hanteren op dat moment, zou de constellatie hier dus vallen op 29 juli om 23:09:00 uur. De constellatie is voor Nederland voelbaar vanaf 29 juli 2013 13:29 tot 30 juli 2013 15:49

Om het bijzondere van deze constellatie te begrijpen moet ik eerst wat uitleggen over astrologie. In de astrologie werken we met de zogenaamde aspecten. Dat zijn verbindingen tussen twee planeten en/of punten in een horoscoop. Wanneer nu verschillende van die aspecten weer een bepaald verband met elkaar maken vormen deze meerdere aspecten een aspectpatroon. In alle horoscopen die ik heb geduid (ik ben 5 jaar geleden gestopt met tellen rond de 1400) kun je grofweg zeggen dat 75% wel een of ander aspect patroon heeft. Iemand met twee aspectpatronen of meer komt veel minder voor. En meestal gaat het dan om hetzelfde soort aspectpatronen. Er zijn een aantal patronen die je slechts zelden tegenkomt. Op 30 juli maken de planeten maar liefst NEGEN!!! aspectpatronen waarvan er zoals gezegd een aantal redelijk uitzonderlijk is.

 

Groot Sextiel

bijzondere constellatie 2aHet eerste patroon is het Groot Sextiel, een zeer uitzonderlijke constellatie.
Zes sextiel aspecten die zich verbinden tot een soort van Kosmisch wiel, een zeshoek, een hexagoon of hexahedron.
Deze honingraatvorm komt in de natuur vele malen voor.
Het is terug te vinden in de microkosmos, denk daarbij aan ijskristallen en celstructuren.
Het is ook een wiskundige vorm.
Aan de zeshoek is van oudsher een grote mystieke betekenis toegekend. In de Kabbalah en de Alchemie heeft deze vorm een grote betekenis.

 

Hexagon

Het hexagon verbindt symbolen en heeft te maken met het alchemistische proces van Transmutatie. bijzondere constellatie 3

 

 

 

bijzondere constellatie 8bijzondere constellatie 5

 

 

 

 

 

 

Flower of Life

bijzondere constellatie 4De opbouw van de Flower of Life begint bij deze vorm. Astrologisch wordt het Groot Sextiel gezien als een uiterst zeldzame constellatie. Het geeft twijfel en onzekerheid. Die moeten overwonnen worden en dan kan men veel bereiken. De sfeer is vriendelijk. Het veroorzaakt aanvankelijk een mengeling van zoeken twijfel en keuzeproblemen, gecombineerd met het gevoel tot actie te moeten overgaan. Het geeft grote potentie en uitgebreide veelzijdige interesse. Er is echter ook gevaar voor versnippering van energie en richtingloosheid, onzekerheid en twijfel. Er kan sprake zijn van begaafdheid, maar dan moet de twijfel eerst overwonnen worden. We kunnen met behulp van deze constellatie leren op een evenwichtige manier ons door het leven te slaan, hetgeen, zij het na vallen en opstaan, ook doorgaans wel lukt.

 

Twee Grote Driehoeken

bijzondere constellatie 5a

Vervolgens zien we tweemaal een Grote Driehoek, eenmaal in het Water element en eenmaal in het Aarde element. Water en Aarde behoren tot de vrouwelijke energie en dat geeft in potentie dus heel veel vrouwelijke kracht.

Symbool

Het symbool dat wordt gevormd is de Davidsster ook wel de ring van Salomon of het zegel van Vishnu genoemd. Het zijn twee in elkaar geschoven driehoeken die symbolisch twee kanten van hetzelfde verbinden; hemel en aarde, geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, wit en zwart, positief en negatief en ga zo maar door. Dit teken heeft in al zijn eenvoud een ongekend sterke en geladen symboliek. Deze is zeker niet alleen gebruikt door het Joodse volk, maar vinden we in diverse culturen. Denk bijvoorbeeld aan de piramides.

De driehoeken wijzen op de bipolariteit in de natuur; geest en stof, mannelijk en vrouwelijk etc. De omhoog gerichte driehoek stelt de geest voor, bewustzijn en verborgen wijsheid, die zich spiegelen in de omlaag wijzende driehoek die staat voor de stof, de ontvankelijke ruimte, manifestatie of de onthulde wijsheid.
Samen vertegenwoordigen de driehoeken het gemanifesteerde heelal, geëvolueerd uit het centrale punt binnen de cirkel van tijd en ruimte. Ze vormen ook de zeshoek van de zes beginselen, de kosmische en menselijke, die voortkomen uit en één zijn in het centrale punt, het zevende en hoogste zelf van elk evoluerend wezen. Ze brengen dus de zevenvoudige structuur van het heelal tot uitdrukking. Het kruis in het midden is de innerlijke persoon, die alle dingen van de zes zijden raakt door middel van de zes driehoeken.
De zes punten van de ster wijzen naar buiten naar de eeuwigheid en groeien en evolueren in de loop van de tijd. Het is een van de symbolen van de Universele wijsheidsreligie.

Deze twee driehoeken vertegenwoordigen de dualiteit van de manifestatie, de dualiteit van de natuur, afwisselend als geest en materie, vuur en water, enz. benoemd. Hier vinden we ze met elkaar verbonden, waardoor ze de complete natuur voorstelt. Met de toevoeging van een centrale punt in deze zeshoek, in de horoscooptekening voorgesteld als de cirkel in het midden krijgen we de synthese van de zevende. Die cirkel staat namelijk voor de mens. De alchemisten noemde deze twee driehoeken het vurige en het vochtige beginsel.

 

Astrologisch

Vaak wijst de Grote Driehoek op bepaalde talenten en gaven, maar we moeten het nadeel van de grote driehoek daarbij wel overwinnen: luiheid, gemakzucht en de neiging confrontaties uit de weg te gaan. De Grote Driehoek vormt een rustpunt in de horoscoop, een stukje van onszelf waarop we in tijden van spanningen en moeilijkheden gemakkelijk terugvallen. Toch is een grote driehoek niet geheel probleemloos, al is het alleen maar omdat het gegeven ons zo makkelijk af gaat, dat we ons gewoon niet kunnen voorstellen dat een ander er moeite mee kan hebben.

 

Grote Driehoek in Water

Hierin zit de potentie om vorm te geven aan spiritualiteit, dromen en idealen. We mogen voorbij de horizon kijken en uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. We mogen energie stoppen in een stukje eenheidsbeleving. Alsof je het collectief onbewuste kunt aanraken. Er is ruimte om dit alles op een gevoelsmatige manier te verwoorden en uit te dragen.

 

Grote Driehoek in Aarde

Hierin zit de potentie om tot transformatie van bestaande structuren te komen, door uitzuivering op de thema’s vrede, harmonie, eigenwaarde en liefde. Daarbij is het houden van jezelf essentieel. In deze Grote Driehoek staat de Maan. Maan beweegt het snelst en is daarmee ook de planeet die de laatste lijntjes trekt in het volmaken van deze bijzonder constellatie. Met Maan is Stier zijn we erop gericht om gevoelszaken op een aardse, concrete manier vorm te geven. We mogen het toepasbaar maken zeg maar. Eigenlijk wel heel mooi dat de concrete toepassing in zicht komt door het vervolmaken van deze Maan in Stier van het totale patroon.

 

Rechthoek en twee Vliegers

bijzondere constellatie 6a Wanneer we het Groot Sextiel en de twee Grote Driehoeken samenvoegen zien we nog enkele aspectpatronen ontstaan: een Rechthoek en twee Vliegers.

 

Rechthoek

De rechthoek is een patroon dat gevormd wordt door twee sextielen, twee driehoeken en twee opposities. Het is voornamelijk harmonisch en minder belangrijk dan driehoeken en vliegers.

 

Vlieger

Hierbij gaat het over het oplossen of overbruggen van een tegenstelling tussen twee planeten/inhouden waardoor je erachter komt dat er een gave in schuilt. Daarvoor moet je dus wel in actie komen anders zijn er alleen problemen zonder daarin je eigen aandeel te beseffen.

 

 

Twee T-vierkanten

bijzondere constellatie 9a

Tot hier de positieve verbindingen. Dan gaan we kijken naar de gespannen verbindingen. Daarin worden om te beginnen twee T-vierkanten gevormd; een T vierkant in het Hoofdkruis en een T vierkant in het Vaste kruis. Deze worden gevormd door vierkanten en opposities.

De Opposities

bijzondere constellatie 7a
Venus en Neptunus, beide vrouwelijke planeten staan recht tegenover elkaar. Dat doen ze in een tegenstelling tussen chaos en precisie, uitzuivering en oplossing, oog voor het kleine detail en oog voor het groter geheel. De inhouden werken elkaar tegen, en door de spanning ontstaat er beweging. Het doel daarvan is om tot een middenweg te komen. Wellicht mogen idealen bijgesteld worden, vinden er uitzuiveringsprocessen plaats, de voelbaarheid en invloed van het collectief onbewuste wordt wakker geschud.

Saturnus en Maan staan ook lijnrecht tegenover elkaar. Deze inhouden staan voor het harde en het zachte, de vader en de moeder, thuis en de maatschappij. Beide polariteiten van dezelfde energie. De tekens waarin zij zich bevinden indiceren dat er ook een tegenstelling merkbaar is tussen kiezen voor veiligheid of kiezen voor het scherpst van de snede.

Het eerste waar ik dan aan denk is patronen die onder druk komen te staan die te maken hebben met alleen aannemen wat je als wetenschappelijk bewezen acht (in hoeverre je daar ook vanuit kunt gaan tegenwoordig) en verder durven onderzoeken en kijken. En dat in een brede context. Hierbij wordt een en ander in werking gezet door de mens, het EGO zo je wilt. Veel blijft echter binnen en komt nog niet echt naar buiten. Hierdoor speelt onzekerheid wat ertoe kan leiden dat zaken blijven malen, je blijft als het ware herkauwen. Er zit heel geconcentreerde energie in. Men komt veel standvastiger en stabieler over dan men zich vanbinnen voelt. Maar het roept toch weerstand op in de omgeving. Egoïsme of tiranniek kunnen voorkomen. Dat komt omdat de spanning die vanbinnen blijft zitten heel erg ik-gericht kan doen reageren. Dat kan betekenen dat het hier om een strijd om de macht gaat. En dat is iets wat we tegenwoordig dagelijks in het nieuws zien.

De laatste planeten die een tegenstelling maken zijn maar liefst vier planeten: Jupiter maakt een samenstand met Mars, die op zijn beurt weer een samenstand maakt met Mercurius en zij staan lijnrecht tegenover de planeet Pluto, waarbij Mars het sterkste contact heeft. Pluto gaat over transformatie- en verwerkingsprocessen, die in de regel niet zachtaardig in zijn werk gaan. Daarmee wordt de mensheid dus uitgedaagd. De gevestigde orde regeert vanuit structuren die niet langer voldoen. Dat proces is begonnen toen Pluto eind 2008 in Steenbok kwam. Het volk krijgt steeds meer een eigen mening en draagt die ook uit in woord en daad. De tegenstelling tussen onverbiddelijk en buigzaam komt naar voren en wordt mogelijk eerst nog aangescherpt voor er tot een mogelijke nadering van elkaar sprake kan zijn. Deze verbinding wordt in beweging gezet door behoefte aan EIGENheid, individualiteit en vernieuwing. Er komen zaken terug via de omgeving, er is veel actie, initiatief en ongeduld.

 

Yod

bijzondere constellatie 10a
Als laatste patroon vinden we een Yod, ook wel een “vingerwijzing Gods” genoemd. Dit gaat gepaard met een enorme onderhuidse spanning. Er worden blinde vlekken geraakt op het gebied van transformatie en het collectief onbewuste. Wederom in werking gezet door de mens, het Ego, het bewuste. Alsof de mensheid weet dat het anders mag en misschien zelfs moet, maar niet weet hoe daar handen en voeten aan te geven. Van structuur naar chaos? Wie zal het zeggen. Geen van beiden hebben echter het antwoord. Kiezen voor het een laat het ander liggen. Het sluit wel aan bij het wereldbeeld.

Dit patroon wordt in verband gebracht met crisis. De deelname van Pluto benadrukt dat ook nog eens een keer. Tja, en eigenlijk vertel ik daar niks nieuws mee, want de wereld is in crisis op allerlei gebied. Het lijkt alsof factoren van buitenaf remmend werken op de volledige expressie. Men manoeuvreert zich vaak in situaties die zoveel problemen opleveren dat men gedwongen wordt er iets aan te doen. Bij activering voelt men zich opgejaagd en beklemd.

Maar na zo’n crisis weet men duidelijker dan voorheen de eigen weg in het leven te vinden. Dan begint er een rustiger en ontspanner tijd, waarbij veel voorheen verborgen gaven en talenten manifest kunnen worden. Vaak ontstaat ook inzicht, begrip en evenwicht op het vlak van de betrokken planten. Met andere woorden, we moeten er doorheen, er is geen ontkomen aan. Maar het heeft een nobel doel. Er is geen snelle oplossing, maar uiteindelijk ontstaat langzamerhand een verborgen ontwikkeling, die leidt tot persoonlijke groei, als de patstelling maar lang genoeg geduurd heeft. Ethische gevoeligheid is één van de voornaamste prikkels voor het individuatieproces (het proces van het heel-worden). Een mens moet durven afwijken van maatschappelijke normen als de innerlijke stem dat gebied; ondanks de doorlopende twijfel, het nooit zeker zijn van de ingeslagen weg toch de eigen koers volgen. Voor wie dat eenmaal durft is er geen weg meer terug, maar dan is ook de helft al gewonnen, dan zijn al veel problemen opgelost. Alleen al het bewust ervaren van de patstelling werkt heilzaam.

 

Wat betekent dat voor Nederland?

bijzondere constellatie 10aWanneer we deze hele constellatie bestuderen in combinatie met een land, zegt dat iets over de uitwerking van een en ander voor dat land. Hiernaast zie je de horoscoop van Nederland, met daarom heen aan de buitenkant de planeten zoals ze staan op 30 juli. Zonder nu alles in detail te bespreken, want dit artikel is al lang genoeg, is het eerste dat opvalt dat Jupiter, Mars en Mercurius bovenop de Ascendant van Nederland staan. Daarmee komen deze inhouden en de verbindingen die ze maken als eerste naar buiten. Er lijkt een tegenstelling te ontstaan tussen wat het volk wil en wat de samenwerkende partners willen. Dat wordt ook bevestigd door de plek die de Venus-Neptunus verbinding innemen. Het thema individualiteit en eigenheid ligt onder druk, en er zal getracht worden dat in te beperken.

 

Wat betekent dat voor de wereld?

Voor mijn gevoel is de constellatie die gevormd wordt een Nieuw Begin. Een moment waar álles in potentie aanwezig is. Alle positieve en negatieven polariteiten die uiteindelijk samen deel uitmaken van dezelfde energie. We lijken op een omslagpunt te staan. Hoe gezegend zijn we, ondanks alle spanningen die dat met zich meebrengt, om daar getuige van te mogen zijn.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?