ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis

AD(H)D

Volgens onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft 72% van de kinderen met ADHD hier op volwassen leeftijd nog mee te maken.

Volgens recent onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft 72% van de kinderen met AD(H)D hier op volwassen leeftijd nog mee te maken. Deze groep heeft een grotere kans op depressie (5x meer kans), paniekstoornis (9 x meer kans) en drugsafhankelijkheid (10x meer kans). Ook zijn er vaker problemen op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld werk. Deze groep heeft gemiddeld 38 ziektedagen meer. Een kwart van deze groep volwassenen met ADHD krijgt enige vorm van behandeling.

 

Gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis

Gedragsstoornissen in de kindertijd blijken vaak voorlopers zijn van andere problemen op volwassen leeftijd. Deze volwassenen hebben ruim 5 keer vaker een andere psychische stoornis in het afgelopen jaar gehad dan mensen zonder een gedragsstoornis in de kindertijd.

 

Implicaties voor beleid

De studie toont het belang aan van meer aandacht van de algemene en geestelijke gezondheidszorg voor ADHD in de volwassenheid. Gestreefd moet worden naar verbetering van herkenning van de problematiek en vroegtijdige behandeling. Het onderzoek concludeert dat AD(H)D vaak samengaat met de ontwikkeling van gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat kan herkenning en behandeling bemoeilijken.

Bron: trimbosinstituut

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?