armoede

Armoede

Binnenkort is er in ‘s-Hertogenbosch een congres over kinderarmoede en wat daartegen doen. Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch zegt: ‘In Den Bosch is voldoende geld om alle arme kinderen te “helpen”.

Er is een voorstel tot het samenstellen van een kindpakket waarin onder andere vouchers voor kleding zitten, een abonnement op de bibliotheek, gratis zwemlessen, gratis OV. Probleem opgelost zou je denken.

Toch denk ik dat dit iets te kort door de bocht is. Afgelopen maand heb ik een bescheiden bijdrage geleverd aan Missie Xmas, speerpunt is om zoveel mogelijk mensen die het moeilijk hebben te voorzien van een kerstpakket. Dat is ook afgelopen keer weer gelukt, en er zit in groei in het aantal pakketten dat er namens Missie Xmas is uitgedeeld. Waar ik voorgaande jaren nog een heel fijn gevoel had, om hier mijn steentje aan bij te dragen, heb ik nu een wrange nasmaak. Niet voor de actie, begrijp me goed. Maar ik heb werkelijk wakker gelegen van de gedachte dat steeds meer mensen het moeilijk hebben en afhankelijk zijn van goodwill van anderen. Dat moet toch anders kunnen!

Wanneer je in een financieel niet al te rooskleurige situatie zit, worden de kinderen inderdaad de dupe. Het is dus mooi dat er nu iets gaat gebeuren, om met name die kinderen op weg te helpen. Echter wanneer je spreekt over armoede, gaat het niet alleen om materiële en financiële zaken. Wanneer je leven bestaat uit onzekerheden en je steeds piekert hoe je in godsnaam je rekeningen moet betalen, gebeurt er nog meer.

In de piramide van Maslow staan de basisbehoeften van elk mens beschreven in een bepaalde volgorde. Dat betekent dat je eerst invulling moet hebben voor de eerste behoefte voor de volgende aan bod kan komen De zeven basisbehoeften volgens Maslow zijn:

  1.  Basislevensbehoeften, deze liggen op lichamelijk vlak; eten, drinken, een dak boven je hoofd, het gaat om wat je nodig hebt om te overleven
  2. Veiligheidsbehoeften, deze liggen op emotioneel vlak, het gaat om emotionele veiligheid en geborgenheid, het gaat om een essentieel bestanddeel voor een stevig basisgevoel
  3. . Sociale behoeften, deze liggen op intellectueel vlak; contant en uitwisseling, ergens bij horen het gaat om interactie
  4. Ego behoeften, deze liggen op creatief vlak; zelfbeeld, zelfrespect, eigenwaarde, reputatie Het gaat om “wie ben IK”, “wat wil IK”, “Wat ben ik waard”
  5. Vrijheidsbehoeften, deze liggen op intuïtief vlak; de ruimte hebben om te doen wat je wil, vrijdenken, uit of the box` het gaat om je EIGEN-WIJZE
  6. Groei- en ontwikkelingsbehoeften, deze liggen op spiritueel vlak; zingeving, bewustzijnsverruiming, wat kom ik hier op Aarde doen Het gaat om de zin van je bestaan.
  7. Zelfverwezenlijkingsbehoeften, dit is de absolute perfectie; innerlijke vrede. Het gaat om éénwording met jezelf, met de ander, met het universum, De Verlichting

Steeds meer mensen lopen dus al stuk op de eerste twee. Het feit dat je vervolgens terecht komt in allerlei ambtelijke molens helpt ook niet echt mee. Mensen doen hun werk, moeten zich aan regels houden; en tja het leven wordt steeds duurder, niet in de laatste plaats door lastenverzwaringen vanuit de overheid.
Mensen raken hun kracht om te handelen kwijt, worden steeds afhankelijker, eigenwaarde en zelfvertrouwen dalen. Kortom de kans is zeer groot dat men in een neerwaartse spiraal komt.
Wanneer dat het geval is, werkt dat door in het hele gezin, en ook kinderen kunnen daar zaken van oppikken. Ook al doen ouders nog zo hun best om hun kinderen er niet mee te belasten. Afhankelijk zijn van mensen achter bureaus c.q. instanties geeft ook niet echt een lekker gelijkwaardig gevoel, om nog naar niet te spreken over eigenwaarde en zelfvertrouwen die vaak behoorlijk naar de achtergrond verdwijnen.
Ik pleit er dan ook voor om ouders op een gelijkwaardige manier tegemoet te treden. Dus hands-on in plaats vanachter een bureau. Samen aan de slag, zodat mensen hun talenten weer opnieuw ont-dekken, en bij de kracht in zichzelf terecht komen. Zodat mensen gestimuleerd worden om de negatieve spiraal waarin ze zitten om te keren naar een positieve spiraal. Natuurlijk lost dat de financiële zorgen niet meteen of helemaal op, dat weet ik ook wel. Het helpt echter wel tot een positiever zelfbeeld, waardoor mensen meer eigenwaarde en vechtlust krijgen. Daarnaast denk ik dat we in een tijd leven die vraagt om out of the box te denken. Het huidige systeem voldoet eenvoudigweg niet meer.

Ik heb wel wat ideetjes om mensen in beweging te zetten en zou dan ook graag in gesprek gaan met beleidsmakers………………

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?