dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Vrijdag 03-06-2011

Op de vroege morgen hangt er al behoorlijk wat spanning in de lucht. We willen heel veel zeggen en zoeken het contact ook wel op vandaag. Toch zal het niet makkelijk zijn om de juiste woorden te vinden. Het blijft veelal bij prietpraat, en ondanks dat de behoefte er wel is, lijkt het niet te lukken om de diepte in te gaan. Mogelijk wordt er heel veel gepraat, maar eigenlijk maar bar weinig gezegd… Wees ook een beetje bedacht op mensen die je stroop om de mond smeren. Wanneer iemand erg aardig of complimenteus is zit er misschien wel iets achter. We lopen de kans om misleid te worden door mooie woorden. Oppassen geblazen dus!
Na een aantal dagen stationair te hebben gestaan, komt Neptunus weer in beweging. Een planeet staat stationair, net voordat hij van richting verandert. Neptunus beweegt zich vanaf vandaag schijnbaar achteruit in het teken Vissen, om in november van dit jaar weer voorwaarts te gaan. Neptunus loopt sinds 4 -4-2011 in het teken waar ze van nature thuishoort. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1847. Dat is het jaar dat Karl Marx zijn Communistisch Manifest presenteerde.

Een van de grondbeginselen van het communisme is dat we allen gelijk behoren te zijn, je zou dat kunnen vertalen naar een eenheidsgevoel. Een voor allen en allen voor één. Neptunus en Vissen dragen ook iets soortgelijks in zich. Het heeft te maken met eenheidsbeleving, alsof het collectief onderbewuste geactiveerd wordt.
Neptunus in Vissen geeft ook grote mogelijkheden tot spirituele ont-wikkeling. De minkanten van deze stand kunnen uitwerken als chaos, ondoorzichtigheid en slachtofferschap.
Vissen is het teken waar Neptunus van nature bij hoort.
Met Neptunus in Vissen lijken er andere bewustzijnslagen te ontwaken. Dromen kunnen boodschappen met zich meedragen, onze ziel kan geraakt worden en we kunnen dus te maken krijgen met ervaringen op diep zielsniveau. Deze tand kan erg inspirerend zijn, maar tegelijkertijd met je op de loop gaan en je zinnen betoveren. De grens tussen realiteit en zinsbegoocheling is uiterst klein.
Het is dan ook goed op open te staan voor de inspiratiebron die ons vanuit het collectief onbewuste wordt aangeboden, maar daarbij is het wel erg belangrijk de voeten op de grond te houden. We leven niet voor niks op de Aarde tenslotte.
Wanneer je daarin slaagt kun je in de aankomende periode buitengewone inzichten ontvangen. En als je dat even letterlijk vertaalt, zou dat kunnen betekenen dat er velen in contact gebracht zullen worden met hun, misschien lang vergeten, buitengewone vermogens. Met andere woorden bij vele mensen kunnen de paranormale gaven groeien en ontwikkelen, die van nature in iedereen aanwezig zijn, maar die bij velen nog slapend en sluimerend zijn.
Wanneer we deze Neptunus plaatsen in je persoonlijke horoscoop verschaft dat inlichtingen over de gebieden waarop je persoonlijk buitengewone inzichten zult kunnen ontvangen.
Neptunus verblijft in eerste instantie tijdelijk in het teken Vissen om op 6 Augustus 2011 terug te keren naar het teken Waterman. Daar blijft ze staan tot 4 februari 2012. Op die dag neemt ze definitief haar intrek in het teken Vissen.
Dat betekent dat we in de periode tot 6 Augustus dus een voorproefje krijgen van wat ons vanaf februari 2012 te wachten staat.
Ik heb het gevoel dat de energiesfeer en de trilling van de mensen, maar ook van de Aarde geraakt gaan worden. Het zou me niets verbazen als deze stand een totale verandering in bewustzijn gaat brengen. In aanloop op 21-12-2012 zou dit een zeer merkbare stap kunnen zijn.
Omdat Neptunus nu dus aan haar retrograde-gang begint die duurt tot november zullen deze zaken meer uitwerken op innerlijk niveau. Meditatie, contemplatie, en reflectie kunnen je helpen om (meer) in contact te komen met je innerlijke, Goddelijke bron.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?