dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Donderdag 03-07-2014

Het lijkt erop dat we aangesproken worden op onze verantwoordelijkheden, en wanneer we die op het gevoel vormgeven, ondervinden we daar niet of nauwelijks spanningen van. Het is een prachtige dag voor het aanhalen, en verstevigen van gevoelsmatige banden. Het is alsof de Kosmos ons helpt om even wat meer stil te staan bij onze individuele gevoelsprocessen, zodat er wat orde op zaken gesteld kan worden. We worden energetisch ondersteund om grenzen te stellen en af te bakenen. Het voelt prettig om op een aantal gebieden nieuwe structuren aan te brengen. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we bemerken dat er veel doorzettingsvermogen kan vrijkomen. De neiging om je enigszins afstandelijk op te stellen en wellicht wat te hard voor jezelf te zijn geeft ruimte om je gevoelsleven te onderzoeken en herstructureren. We worden geprikkeld om onszelf als het ware opnieuw vorm te geven. Mooie momenten dienen zich aan. Het voelt prettig om aan de slag te gaan met het thema huis en gezin. We kunnen dit thema vandaag redelijk ontspannen kunnen benaderen en beleven. Het is alsof er vandaag juist enorm veel energie en moeite in gestopt wordt om deze waarden te voeden en te koesteren. Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid naar je naaste omgeving staan centraal. We hebben allemaal weleens een steuntje in de rug nodig, of een bakkie troost. Vandaag lijken we ondersteund te worden, om dit soort behoeftes eerder op te pikken, en er dan vervolgens ook gehoor aan te geven. Dus sla eens een arm om iemand. Het is een goed moment om het voortouw te nemen en te laten zien wat je voor een ander kunt betekenen. Investeer in je gezinssituatie en/of huiselijke omstandigheden, in de mensen om je heen, om op die manier weer wat dichter tot elkaar te komen. Ook kun je bemerken dat het thema emotionele veiligheid en geborgenheid op een positieve manier hervormd mag worden. Volg je gevoel en intuïtie vandaag, doe wat je ingegeven wordt, en je zult merken dat daar dankbaar en positief op gereageerd zal worden. Er is dus weer genoeg werk aan de winkel. We mogen vandaag de balans vinden tussen wat van ons verwacht wordt en wat ons hart ons vertelt. Het voelt enorm prettig om structuur aan te brengen en zaken af te bakenen en daar waar nodig te begrenzen. Wanneer je de energie en inzet op de juiste manier kanaliseert, kun je bemerken dat het als vanzelf lijkt te gaan. Daarmee hebben we wel iets minder motivatie om zaken ook werkelijk op te pakken.

We hebben behoefte ruimte en groeimogelijkheden met betrekking tot het thema relatie, zowel individueel maar ook als partners. Daarmee is ook een stukje persoonlijke groei gebaat. Dat gaat echter niet zo makkelijk. Vertrouwen wordt niet optimaal ondersteunt. Het is moeizaam om elkaar werkelijk te ont-moeten en het goede van elkaar zien. Dat betekent dus dat er onvoldoende ruimte is voor verbreding in je relatie. Het zou kunnen dat je partner zoveel ruimte inneemt dat jij niet meer aan bod lijkt te komen. Of je hebt het idee dat je relatie vanzelf wel goed blijft gaan zonder dat je er tijd en energie in hoeft te steken. Er komen dus uitdagingen op je pad om tot een balans te komen tussen partners. We lopen daarbij ook de kans dat we de neiging hebben om wat naïef te handelen en te reageren. Daarmee bestaat er een kleine kans dat we tegoed van vertrouwen zijn, of wat gemakzuchtig zijn ingesteld.

In communicatie en contact lijkt het allemaal wat minder te lopen. We kunnen van de hak op de tak springen en aan de oppervlakte blijven hangen en/of verzanden in allerlei onmogelijke en onbelangrijke zaken, of we komen dat tegen in gesprekspartners. En dat voelt niet bepaald prettig en ontspannen. Het voelt dus niet fijn om in gesprek te treden vandaag We vinden het moeilijk om ons open te stellen in het aangaan van gesprekken met en ontmoeten van andere mensen. Zakelijk gezien zou je het gevoel kunnen hebben dat het niet helemaal loopt zoals je zou willen. Vanuit dit onprettige gevoel lijkt het erop dat er enige terughoudendheid heerst vandaag. Alsof je even wat meer op de interactie met jezelf gericht bent. Het is logisch dat dit tot (tijdelijke) misverstanden kan leiden. Het is geen goede dag voor het aangaan van belangrijke gesprekken en ontmoetingen. Gevoel en verstand botsen nogal vandaag. Het kan zijn dat zich dat op innerlijk niveau afspeelt, waardoor je in situaties niet weet of je voor je verstand of je gevoel mag kiezen. Dat geeft een onrustig gevoel. Wanneer deze tegenstelling zich voordoet in interactie met anderen, lijkt het helemaal onbegonnen werk om de neuzen een kant op te krijgen. We lopen de kans dat we elkaar minder goed kunnen bereiken en begrijpen. Door de spanning ontstaat de drang om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?