dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Vrijdag 04-01-2013

Het voelt prettig om op zoek te gaan naar compromissen. We willen ons graag in harmonie verbinden met elkaar

De dag heeft wel een wat onderhuidse spanning in zich, die niet grijpbaar is. Het is alsof je er de vinger niet op kunt leggen. Deze onderhuidse spanning raakt een blinde vlek waardoor we niet duidelijk krijgen waar de schoen nu precies wringt. Je krijgt te maken met twee tegengestelde kanten, en daarbij kun je het gevoel hebben te moeten kiezen. Maar welke kant je ook kiest, daarmee laat je de andere kant volledig liggen, en dat voelt niet bepaald prettig. De kunst is om de blinde vlek zichtbaar te krijgen, en dat valt niet mee op eigen kracht. Anders was het tenslotte ook geen blinde vlek. Waarschijnlijk gebeurt dat met behulp van de feedback van je omgeving. Dus je doet er goed aan de signalen op te pikken en bij jezelf te rade te gaan om erachter te komen wat hierin je persoonlijke boodschap is. Blijf vandaag bij jezelf en je eigen unieke energie. Laat je niet op stang jagen en schiet niet in de stress, wat er ook gebeurd. Mogelijk komen we erachter dat er een aantal zaken zijn, die ons zo bezighouden, dat daarmee onze blik op situaties niet helemaal zuiver is. We hebben de neiging, zaken wat mooier voor te stellen dan ze zijn. Daarbij zien we alles niet zo helder. Dus loop vandaag niet te hard van stapel, en neem je tijd om tot goede afwegingen te komen vandaag. De dag is omgeven met dichte mist, letterlijk of figuurlijk, waardoor het niet lijkt te lukken op een duidelijk zicht te ont-wikkelen. Wanneer je in staat bent om de grip los te laten, kun je bemerken dat je als vanzelf meegevoerd wordt op de energiestroom van de dag. Daarbij is er ruimte om tot inzichten en spiritueel bewustzijn te komen. Wanneer je in de gelegenheid bent, is het een mooi moment om te mediteren of contempleren. Ook kunstzinnige uitingen worden optimaal ondersteunt. Mogelijk ervaren we een gevoel dat het ons wat moeilijk maakt om ons als individu te profileren. We worden ons steeds bewuster van een aantal ont-wikkelingen op spiritueel gebied, die maken dat we beseffen dat wij als individuen slechts kleine schakeltjes zijn in een veel groter geheel. Nederigheid en verwondering zijn gevoelens die aan de oppervlakte kunnen komen. Er kan er een stukje oude pijn geraakt worden, dat te maken heeft met ons collectief onderbewuste. Als mens heb je een on(der)bewuste, maar dat hebben we als mensheid ook collectief. Het is zeg maar ons oude weten. Er gaat dus een zwak punt geraakt worden dat met ons allemaal iets doet. De bedoeling hiervan is dat we als mensheid tot een stuk heling komen van een oude collectieve wond. Ik denk dat we op deze manier weer een stapje verder klaargestoomd worden op weg naar de nieuwe tijd. Het is tijd om afscheid te nemen van het oude en ons te focussen op het nieuwe. We mogen aan de slag met uitzuivering van onze gevoelens en emoties. We krijgen wederom de kans om onszelf af te vragen hoe het komt dat we ergens door geraakt worden. Wanneer iemand je raakt, betekent dat vaak ook iets op dieper niveau. Probeer daar eens contact mee te maken, om te ondervinden wat daar werkelijk zit, wat je zo’n pijn doet. De dag heeft dus een wat onderhuidse spanning in zich, die met name op gevoelsgebied tegengekomen wordt. We krijgen ruimte om tot een verinnerlijking op het gevoelsleven te komen. We worden geconfronteerd met onze innerlijke drijfveren in gevoelsprocessen. We mogen ons eigen aandeel daarin bekijken en ervan leren. De onderhuidse spanning raakt een blinde vlek die maakt dat we niet duidelijk krijgen waar de schoen nu precies wringt. Juist daar waar we willen verbinden kunnen we bemerken dat we worden teruggeworpen op onszelf. Het voelt van de ene kant erg prettig om je aan te passen en alles te doen om de sfeer goed te houden, terwijl je van de andere kant de kans loopt dat je jezelf helemaal onzichtbaar maakt en totaal ondergeschikt aan het grotere geheel. Je kunt ook te ver gaan in een poging de harmonie te bewaren. Daarmee loop je de kans om je eigen gevoelsmatige behoeften aan de kant te zetten omwille van anderen. Probeer de juiste mix te maken zodat je omgeving je niet helemaal opslokt. Anders loop je de kans dat er dwars door je heen gekeken wordt en je niet gezien wordt.

Er staan twee planeetkrachten lijnrecht tegenover elkaar. Hierdoor wordt hun individuele werking gekleurd door elkaars werking. Ze kunnen niet met elkaar door een deur, maar ze moeten wel als het ware. Dat betekent dat beide inhouden elkaar tijdelijk tegenwerken en dat kan voor een behoorlijk spanningsveld zorgen, afhankelijk van de betrokken planeten. De spanning is bijzonder groot. De uitdaging is dan ook om in beweging te komen. Dat is de enige manier om de spanning te doorbreken en verminderen. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De planeten waar het nu om gaat zijn Maan en Uranus. Maan, is de planeet die in verband gebracht wordt met waar je je prettig bij voelt en Uranus is de planeet die in verband gebracht wordt onverwachte en plotselinge zaken, en de dingen op je eigen wijze doen. Dat betekent dat deze twee elkaars werking op een gespannen manier beïnvloeden. Nu deze twee krachten met elkaar op gespannen voet staan kan dat betekenen dat we overvallen kunnen worden door gevoelens en emoties, die behoorlijk heftig zouden kunnen uitwerken. Onverwachte en ongeplande zaken kunnen zich aandienen, die ons het gevoel geven dat we erdoor overvallen worden. De sfeer en energie kunnen wat onrustig aanvoelen. We kunnen te maken krijgen met vlinders in de buik en andere onverwachte zaken en/of ont-moetingen, waarvan we niet meteen weten hoe we er mee om mogen gaan. Gebeurtenissen kunnen een onverwachte wending nemen. Het lijkt alsof we allemaal wat gevoeliger zijn voor irritaties en dat maakt ons wellicht wat opstandig. Het lijkt allemaal wat ongrijpbaar voor ons. We kunnen geconfronteerd worden met situaties die ons uitdagen om onze individualiteit te benadrukken, en onze plek in te nemen. Met andere woorden, blijf goed bij jezelf vandaag. Probeer je rebelse houding enigszins te temperen, dan ben je waarschijnlijk op de goede weg. De energie nodigt ons uit om ons mee te laten voeren in een golf van vernieuwing, maar dat voelt niet echt prettig. Vernieuwende impulsen zijn soms erg gewenst, maar wanneer het moment dan daar is, kun je een gespannen gevoel ervaren. Het is niet makkelijk het bekende los te laten voor het onbekende. En vaak zien we achteraf pas in, dat zo’n vernieuwing ook een verbetering is. Er zou zich ook een soort van ongeduld meester kunnen maken van ons, omdat het ons niet snel genoeg kan gaan. Hoe je het ook wendt of keert, er is een spanning voelbaar, maar niet elke spanning hoeft negatief te zijn, en spanning kan uiteindelijk zelfs heel positief uitwerken. We kunnen mogelijk een stukje angst ervaren in het vormingsproces met betrekking tot onze dromen en idealen, maar uiteindelijk laat de kosmos ons voelen dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. En daarvoor zullen we toch eerst het oude los mogen laten. We krijgen de mogelijkheid om de sprong te wagen. Ondanks grote spanning voelt het heel goed om het op je EIGEN-wijze aan te pakken. Er is ondersteuning om te komen tot het neerzetten van je eigen unieke zelf. Daarbij is een stukje individualisme belangrijk. Gelijkwaardigheid is belangrijk en respect voor de eigenheid van iedereen staan centraal. Nieuwe invalshoeken op bestaande gevoelens en/of situaties kunnen tot verandering leiden. Hoe je het ook wendt of keert, er is een spanning voelbaar, maar niet elke spanning hoeft negatief te zijn, en spanning kan zelfs heel positief uitwerken. Met Maan in het teken Weegschaal en Uranus in het teken Ram kan zich ook een soort van ongeduld meester kunnen maken van ons, omdat het ons niet snel genoeg kan gaan. We hebben de neiging om er vooral opgericht te zijn de vrede en harmonie te bewaren. En dat lijkt nou net even niet te lukken. Voor je het in de gaten hebt, gooi je er een gevatte en wellicht zelfs aanstootgevende opmerking uit en dan zit je toch echt met de gebakken peren. Wellicht heb je allerlei flitsende ingevingen die zich aan je opdringen, waar je niet naar kan en wil luisteren. Wanneer je namelijk gaat staan voor wat jij vindt, wilt, etc. Zou je daarmee wat mensen behoorlijk voor het hoofd kunnen stoten. En dat is nou net wat je vandaag niet wilt. Je hebt namelijk behoefte om het vooral gemoedelijk te houden. De spanning die dat veroorzaakt moet een weg vinden en daagt je uit om tot een afgewogen balans te komen tussen, je eigen wijze en die van de ander

In communicatie en contact lijkt het allemaal wat minder te lopen. We kunnen van de hak op de tak springen en aan de oppervlakte blijven hangen en/of verzanden in allerlei onmogelijke en onbelangrijke zaken, of we komen dat tegen in gesprekspartners. En dat voelt niet bepaald prettig en ontspannen. Het voelt dus niet fijn om in gesprek te treden vandaag we vinden het moeilijk om ons open te stellen in het aangaan van gesprekken met en ont-moeten van andere mensen. Zakelijk gezien zou je het gevoel kunnen hebben dat het niet helemaal loopt zoals je zou willen. Vanuit dit onprettige gevoel lijkt het erop dat er enige terughoudendheid heerst vandaag. Alsof je even wat meer op de interactie met jezelf gericht bent. Het is logisch dat dit tot (tijdelijke) misverstanden kan leiden. Het is geen goede dag voor het aangaan van belangrijke gesprekken en ont-moetingen. Gevoel en verstand botsen nogal vandaag. Het kan zijn dat zich dat op innerlijk niveau afspeelt, waardoor je in situaties niet weet of je voor je verstand of je gevoel mag kiezen. Dat geeft een onrustig gevoel. Wanneer deze tegenstelling zich voordoet in interactie met anderen, lijkt het helemaal onbegonnen werk om de neuzen een kant op te krijgen. We lopen de kans dat we elkaar minder goed kunnen bereiken en begrijpen. Door de spanning ontstaat de drang om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Waar van de ene kant de neiging bestaat om alles vooral volgens de regeltjes te doen, omdat dit nu eenmaal zo hoort, kan er van de andere kant een neiging bestaat juist wat meer tegemoet te komen aan de mensen in je omgeving. Dat zou kunnen betekenen dat je met uitdagingen te maken krijgt die je vragen om soms de regels wat losser te laten, en soms juist vast te houden………….

Een zeer positieve invloed kan in de middag een zetje in de goede richting geven. We kunnen nog wat twijfel hebben om een stap te wagen. We lopen wel de kans dat we enigszins afwachtend en lui zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. Omdat de energie als vanzelf lijkt te stromen, doen we mogelijk iets minder moeite om zaken te bereiken. We kunnen de energie dan ook heel ontspannen benaderen en beleven. Volg de energie vandaag, en je zult merken dat dit resultaat geeft. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. We lijken over te lopen van energie. Er is een enorm grote daadkracht. Daarmee loop je de kans dat je op een enigszins botte, ondoordachte manier grenzen slecht. Vanuit enthousiasme zou het zomaar kunnen dat je weinig ook hebt voor het spoor dat je achter laat. De blik op de toekomst en plannen gericht. Die enorme daadkracht kan zich op elk moment keren in een afwachtende houding, gewoon omdat je het volste vertrouwen hebt dat het allemaal wel goed komt, met of zonder je inspanning. Prachtig om zo’n vertrouwen te hebben! Weet wel dat je er niet bent met vertrouwen alleen. Je kunt nog zo’n prachtige ideeën hebben, je zult een en ander toch echt in beweging mogen zetten. Met op de bank zitten komt er van alles bar weinig terecht. Dus kom op en zet de eerste stap! Ook het vertrouwen staat centraal. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in jezelf, geloof in elkaar en jezelf. Voor diegenen die zich verbonden voelen met een geloof of religie, zal er ook op dat gebied een stuk her-kenning en vertrouwen zijn. We lijken over te lopen van energie, en er komen als vanzelf mooie kansen op je pad. We lopen de kans dat we een beetje overdrijven met name wanneer het nodig is voor jezelf op te komen. Mogelijk zijn we iets te aanwezig. Meningen, visies en standpunten worden met veel vuur verkondigd en uitgedragen. En daar blijft het niet bij, want het zou zomaar kunnen dat iemand zijn waarheid verkondigd als zijnde de waarheid. Daarmee is het wat moeilijk om elkaar te vinden. Betweterigheid kan dus op ons pad komen. Discussies en meningsverschillen hangen in de lucht. Het is dus beter om geen gesprekken te plannen die erop gericht zijn dat partijen elkaar vinden, dat zou namelijk een behoorlijke klus kunnen worden. We lijken wat eigenzinnig te zijn maar daar wordt zeer flexibel mee omgegaan.

Het voelt prettig om de zaken op een optimistische manier te bekijken. We worden energetisch ondersteunt in vertrouwen in onszelf en de ander. Weg met doemdenken en beren op de weg! Er is alle ruimte voor positiviteit en optimisme. We lijken te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Openheid en vertrouwen dienen zich aan. We krijgen ruimte om de blik op de toekomst te richten en onze grenzen te verkennen en misschien zelfs wel te verleggen. Er is dus veel ruimte voor positiviteit en optimisme. Er kunnen mooie kansen voorbijkomen. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we bemerken dat er ook inzichten tot ons kunnen komen van diepere aard. We voelen ons door de kosmische energie ondersteunt in onze persoonlijke ont-wikkeling. Vertrouwen en groeimogelijkheden komen op ons pad. Mooie kansen dienen zich aan. We worden geprikkeld om onze zekerheid wat los te laten, om ons open te stellen voor zaken die ons wat minder zekerheid geven. We lopen wel de kans dat we enigszins afwachtend zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. We worden ondersteunt om tot een stukje vertrouwen te komen. Hierdoor komt er ruimte om verder te kijken. Er is ruimte tot groei op emotioneel vlak. We mogen kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Enig risico lopen we daarbij echter wel. We kunnen namelijk de neiging hebben zaken iet te mooi voor te stellen. Er kan sprake zijn van enige mate van naïviteit. Daardoor zou je je neus kunnen stoten omdat je een en ander wellicht iets te makkelijk of simpel inschat. Blijf dus wel op je hoede, zodat je een realistische kijk op zaken houdt. We zijn vandaag vooruit op intellectuele verbinding met elkaar. Een goede dag om elkaar te vinden in zakelijke afspraken dus

We worden energetisch ondersteunt om ons wat assertiever op te stellen, en onze energie te steken in dat wat werkelijk belangrijk is. Het voelt enorm prettig om voor jezelf op te komen en je uitdagingen aan te gaan. Aan je energie lijkt geen eind te komen. Die energie wordt vooral gestoken in allerlei zaken die veilig voelen. Daarmee zouden thema’s als huis, thuis en gezin centraal kunnen staan. Je zou ook letterlijk aan de slag kunnen gaan met het creëren van je thuis door je bijvoorbeeld op je inrichting te werpen. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we dus bemerken dat er veel energie en daadkracht kan vrijkomen. We voelen ons door de kosmische energie ondersteunt de stap te wagen. Actiegerichtheid en gaan staan voor wat jij wilt komen op ons pad. Mooie uitdagingen dienen zich aan. We worden geprikkeld om onze individualiteit vormt te geven, en op te komen voor het persoonlijk belang. We lopen wel de kans dat we enigszins afwachtend zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. Vanuit het lucht element zijn we in staat om zaken op een rationele manier te benaderen. We kunnen behoorlijk wat energie steken in samenwerking en vernieuwing. Er is veel ruimte en energie om tot verbinding te komen. Het voelt prettig om zaken op je eigenwijze aan te pakken. We zoeken verbinding zonder de eigen authenticiteit te verliezen. Daarmee is er ruimte om elkaar tegemoet te komen, zolang dat op basis van gelijkwaardigheid gebeurt. Wanneer je je energie en inzet op de juiste manier kanaliseert, kun je bemerken dat het als vanzelf lijkt te gaan. Daarmee hebben we wel iets minder motivatie om zaken ook werkelijk op te pakken.

Er zit aan het begin van de avond een pittige spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De energie stroomt niet zoals je zou willen. Het voelt op een of andere manier niet prettig of veilig genoeg om op een diepgaande, wellicht confronterende manier te werk te gaan en tot verandering te komen. Wellicht heb je geen duidelijk zicht op je eigen aandeel, hierdoor kun je een neiging hebben om een beetje weg te lopen voor je innerlijke processen en probeer je dat bij de ander te leggen. Emoties kunnen hoog oplopen. Confrontaties kunnen ons deel worden. We lijken de neiging te hebben om de controle te willen houden over zaken. Hierdoor zouden we ons vast kunnen bijten in zaken. Weet dat wanneer je probeert om gevoelens en emoties onder controle te houden, dat heel veel energie kost. Het helpt je ook niet om tot een stuk ontlading te komen. Probeer vooral om je gevoelens zoveel mogelijk te uiten, zodat je voor jezelf wat ruimte creëert. Er hangt een behoorlijk spanning in de lucht rondom dit thema. Dat betekent dat we op allerlei manier uitgedaagd kunnen worden om in beweging te komen. Dus het is belangrijk om extra alert te zijn vandaag. Door de spanningen die de situatie met zich meebrengt kun je haast niet anders dan in beweging komen, in de hoop dat de sfeer daarmee wat meer ontspannen wordt en het gevoel wat prettiger. De spanning speelt op wanneer je behoefte hebt om de sfeer gemoedelijk en fijn te houden en je bemerkt dat er wel met heel veel vingertjes gewezen wordt vandaag. Confrontaties en terechtwijzingen zijn niet bepaald ingrediënten voor een harmonieuze sfeer. In eerste instantie kun je de neiging hebben je ongenoegen in te slikken. Het is alleen de vraag hoelang je dat volhoudt….

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?