dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Zondag 06-01-2013

Een lichte positieve invloed zorgt voor meegaandheid en dat kan een zetje in de goede richting geven. Je zou kunnen bemerken dat allerlei zaken een positieve ont-wikkeling inslaan. We kunnen de energie dan ook licht ontspannen benaderen en beleven. Alsof het een klein beetje vanzelf de goede kant op gaat. Daarbij is enige oplettendheid geboden. Er kan toch nog wat twijfel zijn om een stap te wagen. Je zou namelijk kunnen denken dat er weinig tot geen inspanning meer nodig is, om je resultaten te boeken. Daarmee loop je de kans enigszins afwachtend te zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. En daarmee zou je een beetje naast je doel schieten. Dat het meezit, betekent niet dat je het zonder inspanning op zijn beloop kunt laten. Volg de energie vandaag, en je zult merken dat dit resultaat geeft. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. Er komen licht positieve invloeden op ons pad. We worden energetisch ondersteunt om ons open te stellen voor de ander. Het voelt erg prettig op de ruimte te nemen voor verbinding met de ander of met jezelf. We worden omgeven door een vreedzame energie die ons in staat stelt om, met name in het contact met onze omgeving, iets over te brengen van liefde, en harmonie voor elkaar. Er is volop ruimte om gevoelsmatige verbindingen aan te gaan. De sfeer is harmonieus, daardoor bestaat de kans dat je wat zaken onder het vloerkleed veegt. We hebben geen zin in ruzie op wat voor manier dan ook, en gaan daarom liever een blokje om dan dat we de confrontatie aangaan. De ont-wikkeling van onze eigenwaarde en zelfvertrouwen wordt volledig ondersteunt. We zitten goed in ons vel. Over het algemeen wordt dit een mooie dag voor ont-moetingen het voelt prettig om de ander tegemoet te komen. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we bemerken dat er veel positieve, verbindende energie kan vrijkomen. We voelen ons door de kosmische energie ondersteunt de stap te wagen. Mooie ont-moetingen komen op ons pad. Mooie momenten dienen zich aan. We worden geprikkeld om de verbinding met de ander aan te gaan. We lopen wel de kans dat we enigszins afwachtend zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. Het voelt enorm prettig om tot verbinding en/of samenwerking te komen met elkaar. Er is alle ruimte om voorbij bestaande grenzen en beperkingen te kijken. De blik op de toekomst en nieuwe horizonten gericht. Op zoek naar mogelijkheden om tot elkaar te komen.

We krijgen de gelegenheid om vorm te geven aan wat voor ons als persoon belangrijk is. We lijken vandaag behoorlijk op onze praatstoel te zitten. Er wordt veel energie in gestoken om tot uitwisseling te komen. Vurige gesprekken kunnen ons deel worden. We mogen van ons laten horen, en voor onszelf opkomen. We kunnen tot mooie, bevlogen gesprekken komen. Tegelijkertijd kan je aandacht ook kortdurend zijn, omdat er van alles en nog wat voorbijkomt dat eigenlijk ook wel leuk en interessant is. Pluspunt is dat we energetisch in ondersteunt worden om tot een stuk duidelijkheid te kunnen komen in onze gesprekken. Woorden worden pas uitgesproken en gedeeld wanneer daar goed over nagedacht is. Daarbij wordt er behoorlijk wat energie gestoken in vernieuwende invalshoeken.

Het voelt prettig om wat meer de diepte in te gaan. Verborgen zaken kunnen boven komen. Daarmee komt er ruimte om tot inzicht en verwerking te komen.

We voelen ons prettig. Er hangt een ontspannen energie. Gevoelsmatige processen krijgen de ruimte om op een positieve manier aan bod te komen. We worden energetisch ondersteunt om aan de slag te gaan met alles dat ons helpt om dichter bij het gevoel te komen. We mogen aan de slag te gaan met, of beter gezegd, ons over geven aan gevoelszaken. Het voelt prettig om je een beetje terug te trekken in je eigen (fantasie) wereldje. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we bemerken dat er veel intuïtieve en spirituele energie kan vrijkomen. We voelen ons door de kosmische energie ondersteunt de stap te wagen. Mooie momenten dienen zich aan. We worden geprikkeld om tot inzicht en bewustzijn te komen. Het is dus een mooie dag om je geïnspireerd over te geven aan allerlei creatieve, kunstzinnige uitingen. Je zou een gevoel van eenheidsbeleving kunnen ervaren met al dat is. De positieve ondersteuning vanuit de kosmos, staat ons stelt om de obstakels die deze week op ons pad gekomen zijn, wat te relativeren. Er vallen wat puzzelstukjes op hun plaats. We ervaren dat er een stuk rust over ons kan komen. En dat is zeer welkom. Meditatieve momenten kunnen je helpen om je intuïtie te laten spreken. We willen de diepte in want we zijn op zoek naar inzichten. We willen de confrontatie met onszelf aan en zijn bereid om daarvoor heel erg diep te gaan om gevoelens, drijfveren en emoties te onderzoeken.

Er zit halverwege de ochtend een lichte spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. We krijgen vandaag te maken met nogal wat onduidelijkheid en daardoor kunnen we ons wat gespannen voelen. Je kunt je nog het beste kunnen laten meevoeren op de stroom van de dag. Hoe meer we ons proberen te verzetten en hoe meer wel grip willen krijgen op ongrijpbare zaken, hoe groter de onrust kan worden. Dus laat vandaag alles maar een beetje over je heen komen. Go with the flow, is het beste motto voor vandaag. Het lijkt alsof we op een of andere manier niet gezien worden zoals we zijn. Dat kan uit je jezelf komen, het kan evengoed uit je omgeving komen. Alsof je niet helder hebt wie je nu werkelijk bent, met al je goede en minder goede kanten. Omdat er geen goed zicht is op wie je bent, bestaat de kans dat zaken wat mooier voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn. We spreken hier van het “roze bril effect”. Mogelijk heb je moeite om te bepalen wat bij jou hoort en wat bij de ander. Daarmee lijk je zoekende bent naar een juist beeld van jezelf op dit moment, in een bepaalde situatie. De kans bestaat dat je zaken bij jezelf waarneemt die helemaal niet bij je horen. Het zicht lijkt dus tijdelijk vertroebelt. Dat zet echter wel aan tot beweging om helderheid te krijgen. Ondanks pogingen om gezien te worden kun je het gevoel hebben juist helemaal niet gezien te worden. Alsof er dwars door je heen gekeken wordt. Wanneer je deze verbinding niet in jezelf her-kent zou je hem tegen kunnen komen in je omgeving. Mensen kunnen zich mooier voordoen dan ze zijn, en wellicht wordt je een onvolledig verhaal voorgeschoteld. Wees dus wat voorzichtig, en geloof niet alles en iedereen. Wanneer je buikgevoel je vertelt dat iets niet helemaal oké aanvoelt, luister daar dan naar. Dat kan je veel gedoe besparen. Het is denkbaar dat je behoefte hebt om jezelf af te zonderen. Dat is op zijn tijd ook wel prettig. Je loopt echter de kans dat je wellicht last krijgt van gevoelens van eenzaamheid. Pas dus een beetje op dat je jezelf niet overgeeft aan een sombere stemming. De neiging bestaat om harder te zijn voor jezelf dan nodig is, en je loopt ook kans je kleiner te maken dan nodig is, wellicht op het onzichtbare af. Daarmee kun je moeite hebben om duidelijk zicht te hebben op jezelf en je situatie.

De middag heeft een wat onderhuidse spanning in zich, die niet grijpbaar is. Het is alsof je er de vinger niet op kunt leggen. Deze onderhuidse spanning raakt een blinde vlek waardoor we niet duidelijk krijgen waar de schoen nu precies wringt. Je krijgt te maken met twee tegengestelde kanten, en daarbij kun je het gevoel hebben te moeten kiezen. Maar welke kant je ook kiest, daarmee laat je de andere kant volledig liggen, en dat voelt niet bepaald prettig. De kunst is om de blinde vlek zichtbaar te krijgen, en dat valt niet mee op eigen kracht. Anders was het tenslotte ook geen blinde vlek. Waarschijnlijk gebeurt dat met behulp van de feedback van je omgeving. Dus je doet er goed aan de signalen op te pikken en bij jezelf te rade te gaan om erachter te komen wat hierin je persoonlijke boodschap is. Blijf vandaag bij jezelf en je eigen unieke energie. Laat je niet op stang jagen en schiet niet in de stress, wat er ook gebeurd. Mogelijk komen we erachter dat er een aantal zaken zijn, die ons zo bezighouden, dat daarmee onze blik op situaties niet helemaal zuiver is. We kunnen overvallen worden door gevoelens en emoties, die zowel positief als negatief zouden kunnen uitwerken. De energie kan wat onrustig aanvoelen. We kunnen te maken krijgen met vlinders in de buik en andere onverwachte zaken en/of ont-moetingen, waarvan we niet meteen weten hoe we er mee om mogen gaan. Gebeurtenissen kunnen een onverwachte wending nemen. Het lijkt alsof we allemaal wat gevoeliger zijn voor irritaties en dat maakt ons wellicht wat opstandig. Het lijkt allemaal wat ongrijpbaar voor ons. We kunnen geconfronteerd worden met situaties die ons uitdagen om onze individualiteit te benadrukken, en onze plek in te nemen. Met andere woorden, blijf goed bij jezelf vandaag. Probeer je rebelse houding enigszins te temperen, dan ben je waarschijnlijk op de goede weg. De energie nodigt ons uit om ons mee te laten voeren in een golf van vernieuwing, maar dat voelt niet echt prettig. Vernieuwende impulsen zijn soms erg gewenst, maar wanneer het moment dan daar is, kun je een gespannen gevoel ervaren. Het is niet makkelijk het bekende los te laten voor het onbekende. En vaak zien we achteraf pas in, dat zo’n vernieuwing ook een verbetering is. Er zou zich ook een soort van ongeduld meester kunnen maken van ons, omdat het ons niet snel genoeg kan gaan. Hoe je het ook wendt of keert, er is een spanning voelbaar, maar niet elke spanning hoeft negatief te zijn, en spanning kan uiteindelijk zelfs heel positief uitwerken. We kunnen mogelijk een stukje angst ervaren in het vormingsproces met betrekking tot onze dromen en idealen, maar uiteindelijk laat de kosmos ons voelen dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. En daarvoor zullen we toch eerst het oude los mogen laten. We krijgen de mogelijkheid om de sprong te wagen. Ondanks grote spanning voelt het heel goed om het op je EIGEN-wijze aan te pakken. Er is ondersteuning om te komen tot het neerzetten van je eigen unieke zelf. Daarbij is een stukje individualisme belangrijk. Gelijkwaardigheid is belangrijk en respect voor de eigenheid van iedereen staan centraal. Nieuwe invalshoeken op bestaande gevoelens en/of situaties kunnen tot verandering leiden. Van de ene kant heb je de neiging om niet bepaald het achterste van je tong te laten zien, terwijl je van de andere kant de neiging hebt om op een vrij onnadenkende manier uit de hoek te komen. Daarmee voelt het niet bepaald prettig en kun je moeite hebben om risico’s op de juiste manier in te schatten.

Verschillende planeetkrachten verenigen zich aan het begin van de avond. Hierdoor wordt hun individuele werking gekleurd door elkaars werking. Dat betekent dat beide inhouden tijdelijk even samenwerken en dat kan positief of minder positief uitpakken afhankelijk van de betrokken planeten. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De planeten waar het nu om gaat zijn Mercurius en Pluto. Mercurius, is de planeet die in verband gebracht wordt met alle vormen van communicatie en contact, en Pluto is de planeet die in verband gebracht wordt met onbewuste, onverwerkte, verborgen zaken. Nu deze twee krachten zich tijdelijk samenvoegen kan dat betekenen dat we enorm willen vasthouden aan wat wij logischerwijs van zaken vinden. We hebben de neiging om vast te houden aan zaken die door anderen al losgelaten en opgegeven zijn. Deze halsstarrigheid en koppigheid maakt dat we op sommige momenten misschien zelfs wel wat dwingend kunnen overkomen. De omgeving zal je dat ongetwijfeld teruggeven. Er worden diepere processen geraakt en we kunnen een heftige innerlijke energie bemerken. Het lijkt erop dat we wat spiegeltjes ophouden voor elkaar. Mogelijk komen er zelfs wel behoorlijke verbale confrontaties op je pad, of anders gezegd steken onder water kunnen uitgedeeld of ontvangen worden. De sfeer is daardoor wat grimmig. Deze spanning geeft ons de mogelijkheid om onze koers uiteindelijk te bepalen; of we gaan de confrontatie met ons innerlijk aan, of we besluiten dat niet te doen. Uiteindelijk zal die beslissing over een poos voor rust gaan zorgen. Met Mercurius en Pluto in het teken Steenbok kan dat betekenen dat we erg onverbiddelijk en hard kunnen zijn, zowel naar onszelf als naar de omgeving.

We kunnen halverwege de avond een wat zware energie ervaren. Alsof we op een of andere manier wat serieuzer en behoedzamer zijn, als we eigenlijk zouden willen. Het lijkt wat moeilijk te zijn om ons over te geven aan een stukje enthousiasme en positiviteit. En als je je daar bewust van bent, voelt dat niet zo prettig. We kunnen ervaren dat we enigszins een neiging hebben om onze zwakheden niet te tonen. Maar als we dat dilemma zouden kunnen overwinnen, kan er op heel diep niveau met elkaar gedeeld worden. Durf te vertrouwen op jezelf en de ander toe te laten op dat kwetsbare stukje. Ondanks mogelijke spanningen kun je dan ook een intens gevoel van eenheid met elkaar ervaren. Waar de een zich er prettig bij voelt om niet het achterste van de tong te laten zien, strookt dat niet met de openheid en het vertrouwen van de ander. Waar de een de diepte in wil, wil de ander aan de oppervlakte blijven. Je kunt de tegenstelling in jezelf tegenkomen, wanneer je vanbinnen in een rollercoaster van emoties zit, die je vervolgens naar buiten toe weglacht. Dan kan behoorlijk wat onderhuidse spanningen geven. De kunst is om eerlijk te kijken naar dat wat je maar moeizaam kunt zien. Wat probeer je te ontlopen of voorkomen? En waarom? Wanneer je het antwoord op deze vragen weet, lukt het je wellicht om de spanning wat minder onderhuids te maken. En dan kun je er ook iets mee gaan doen, zodat het allemaal wat hanteerbaarder wordt. Daar waar de een de diepte in wil, doet de ander er alles aan op aan de oppervlakte te blijven

De energie stroomt niet zoals je zou willen. Het voelt op een of andere manier niet prettig of veilig genoeg om voor jezelf op te komen. Er hangt een behoorlijk spanning in de lucht rondom dat thema. Dat betekent dat we op allerlei manier uitgedaagd kunnen worden om in beweging te komen. Door de spanningen die de situatie met zich meebrengt kun je haast niet anders dan actie ondernemen, in de hoop dat de sfeer daarmee wat meer ontspannen wordt. Mogelijk heb je het gevoel dat je energie wegstroomt. Luister naar je gevoel, en las op tijd een rustpauze in. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Mogelijk komen er ruzies op je pad, en kun je daarbij stevige kwetsuren oplopen. Dat hoef je niet letterlijk te nemen. Wanneer je gekwetst bent, kun je de neiging hebben je terug te trekken achter een soort van muur of harnas, waardoor je niet bereikbaar lijkt. Dat heb je nodig om je op dat moment te beschermen. In een poging om niet het achterste van de tong te laten zien, zou je erg scherp en kwetsend kunnen overkomen. En dat zonder dat je het zelf wel goed in de gaten hebt. Daarmee zou je op zeer eigenzinnige tegenstand van je omgeving kunnen rekenen.

Een lichte positieve invloed zorgt tegen middernacht voor meegaandheid en dat kan een zetje in de goede richting geven. We kunnen bemerken dat we volledig ondersteunt worden om de diepte in te gaan. Met de ander, maar ook met onszelf. Dat kan af en toe heel confronterend zijn, maar dat geeft uiteindelijk wel weer ruimte tot een stukje zelfkennis en transformatie. We krijgen te maken met een daadkrachtige energie, die ons in staat stelt om contact te maken met dieper gelegen zaken binnen in onszelf. De behoefte om de confrontatie aan te gaan uit zich waarschijnlijk vooral in de richting van de ander. Daarmee maak je niet zo makkelijk vrienden. We worden energetisch ondersteunt om aan de slag te gaan, of beter gezegd om overtollige zaken op te ruimen of aan de kant te zetten. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om contact te maken met onze innerlijke bron, het goddelijke in onszelf, en dat ook uit te stralen naar onze medemensen. We kunnen bemerken dat we erg snel voorwaarts willen, en daarbij de neiging hebben om alles wat ons in de weg staat te ontlopen. Toch is het belangrijk dat we juist nu de tijd nemen om de obstakels op ons pad eens goed onder de loep te nemen. Vanuit terughoudendheid en afwachtendheid zou je de neiging kunnen hebben om de impulsen die je hebt te negeren. Het valt ook niet mee om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Weet daarbij wel dat als je het laat liggen het volgende keer in meer heftigheid kan terugkomen. Wat houdt je precies tegen? En waarom? Ondanks aarzeling zou je er goed aan doen om mee te gaan in de energie van het moment en over te gaan tot emotionele schoonmaak en opruiming. Wie durft? Er is behoefte om de confrontatie aan te gaan. Waarschijnlijk heb je vooral de neiging om dat richting de ander te doen. Daarmee maak je niet zo makkelijk vrienden. Je doet er beter aan om naar je zelf te kijken en te bezien welke puntje jij nog op die “i” mag zetten. Er is vandaag volop ruimte om elkaar te raken in de diepten van onze ziel. Deze energie heeft er mee te maken dat we klaargestoomd worden om bestaande structuren los te laten, en zaken te beperken tot de kern, om van daaruit weer nieuwe structuren te kunnen ont-wikkelen. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om contact te maken met onze innerlijke bron, het goddelijke in onszelf, en dat ook uit te stralen naar onze medemensen. Laat je hart spreken vandaag! Het voelt prettig om de confrontatie aan te gaan. Ruimte tot verandering wordt gevonden in het aan de kant zetten van bestaande structuren. Deze twee samen, kunnen ervoor zorgen dat er een positieve ont-wikkeling plaatsvindt, waardoor alles als vanzelf lijkt te gaan. Het is dus een prima moment om de confrontatie met jezelf aan te gaan en te bezien wat je aan oude gedragspatronen overboord mag zetten. Op die manier kun je plaatsmaken voor nieuwe zaken. Het is tijd voor iets anders!

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?