dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Zondag 11-11-2012

Na een aantal dagen stationair te hebben gestaan, komt Neptunus weer in beweging. Een planeet staat stationair, net voordat hij van richting verandert. Neptunus liep schijnbaar achteruit vanaf 4 -6-2012 en beweegt zich vanaf vandaag weer vooruit in het teken Vissen om vanaf 7 juni 2013 weer schijnbaar achterwaarts te bewegen. Neptunus blijft in het teken Vissen staan tot voorbij 2025. Vissen is het teken waar Neptunus van nature bij thuis hoort. Daarmee komt de planeet tot haar recht als een vis in het water. De laatste keer dat Neptunus het teken Vissen doorging was in 1847. Dat is het jaar dat Karl Marx zijn Communistisch Manifest presenteerde. Een van de grondbeginselen van het communisme is dat we allen gelijk behoren te zijn, je zou dat kunnen vertalen naar een eenheidsgevoel. Een voor allen en allen voor één. Neptunus en Vissen dragen ook iets soortgelijks in zich. Het heeft te maken met eenheidsbeleving, alsof het collectief onderbewuste geactiveerd wordt. We krijgen in de aankomende jaren grote mogelijkheden tot spirituele ont-wikkeling. De minkanten van deze stand kunnen uitwerken in chaos, ondoorzichtigheid en slachtofferschap. Er lijken andere bewustzijnslagen te ontwaken. Dromen kunnen boodschappen met zich meedragen, onze ziel kan geraakt worden en we kunnen dus te maken krijgen met ervaringen op diep zielsniveau. Deze stand kan erg inspirerend zijn, maar tegelijkertijd met je op de loop gaan en je zinnen betoveren. De grens tussen realiteit en zinsbegoocheling is uiterst klein. Het is dan ook goed op open te staan voor de inspiratiebron die ons vanuit het collectief onbewuste wordt aangeboden, maar daarbij is het wel erg belangrijk de voeten op de grond te houden. We leven niet voor niks op de Aarde tenslotte. Wanneer je daarin slaagt kun je in de aankomende periode buitengewone inzichten ontvangen. En als je dat even letterlijk vertaalt, zou dat kunnen betekenen dat er velen in contact gebracht zullen worden met hun, misschien lang vergeten, buitengewone vermogens. Met andere woorden bij vele mensen kunnen de paranormale gaven groeien en ontwikkelen, die van nature in iedereen aanwezig zijn, maar die bij velen nog slapend en sluimerend zijn. Wanneer we deze Neptunus plaatsen in je persoonlijke horoscoop verschaft dat inlichtingen over de gebieden waarop je persoonlijk buitengewone inzichten zult kunnen ontvangen. Ik heb het gevoel dat de energiesfeer en de trilling van de mensen, maar ook van de Aarde geraakt gaan worden. Het zou me niets verbazen als deze stand een totale verandering in bewustzijn gaat brengen. In aanloop op 21-12-2012 zou dit een zeer merkbare stap kunnen zijn. In de afgelopen periode hebben voornoemde zaken vooral op innerlijk niveau uitgewerkt. Nu Neptunus weer Direct loopt gaat een en ander ook naar buiten toe uitgedragen worden. Neptunus is een planeet die zaken in een rookgordijn kan hullen. Een planeet die voor onduidelijkheid kan zorgen. Neptunus is ook de planeet van de Universele Liefde. Wanneer deze Direct gaat lopen, geeft dat ons de mogelijkheid op tot eenheidsbeleving met je omgeving te komen. Spiritualiteit ontwikkelt zich en mag steeds meer naar buiten komen en onze huidige tijd. We mogen in deze periode op zoek gaan naar onze gezamenlijke spiritualiteit. Meditatie, contemplatie, en reflectie kunnen je helpen om (meer) in contact te komen met je innerlijke, Goddelijke bron, en beseffen dat we allen uit een en dezelfde Bron afkomstig zijn. Op minder persoonlijk vlak, maakt Neptunus zaken minder transparant, en doorzichtig. We komen erachter dat niet alles en iedereen is wat het lijkt.

Er zit halverwege de avond een lichte spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. We kunnen bemerken dat er strubbelingen ontstaan wanneer we in gesprek willen met onze (zakelijke) partner. Het lijkt alsof we elkaar tijdelijk niet kunnen vinden. Hierdoor wordt het wat moeilijker om op dezelfde lijn te komen. Wanneer je belangrijke zaken moet bespreken waarbij je medewerking van de andere kant nodig hebt om tot een compromis te komen, is het wellicht verstandiger dat gesprek even een dagje uit te stellen. In de hoop dat het op een ander moment wat soepeler loopt. The Sky is the limit en daarmee lijkt alles mogelijk. Toch kun je daarmee doorslaan. En ondanks dat je weet dat je je kijk op zaken enigszins realistisch mag bijstellen, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daar waar de een zijn opvatting heeft en er weinig tot geen ruimte bestaat voor afwijkende meningen, heeft de ander juist behoefte om elkaar tegemoet te komen en tot verbinding te komen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?