dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Dinsdag 13-11-2012

Een lichte positieve invloed zorgt even na middernacht voor meegaandheid en dat kan een zetje in de goede richting geven. Je zou kunnen bemerken dat allerlei zaken een positieve ont-wikkeling inslaan. We kunnen de energie dan ook licht ontspannen benaderen en beleven. Alsof het een klein beetje vanzelf de goede kant op gaat. Daarbij is enige oplettendheid geboden. Er kan toch nog wat twijfel zijn om een stap te wagen. Je zou namelijk kunnen denken dat er weinig tot geen inspanning meer nodig is, om je resultaten te boeken. Daarmee loop je de kans enigszins afwachtend te zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. En daarmee zou je een beetje naast je doel schieten. Dat het meezit, betekent niet dat je het zonder inspanning op zijn beloop kunt laten. Volg de energie vandaag, en je zult merken dat dit resultaat geeft. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. We kunnen bemerken dat we volledig ondersteunt worden om de diepte in te gaan. Met de ander, maar ook met onszelf. Dat kan af en toe heel confronterend zijn, maar dat geeft uiteindelijk wel weer ruimte tot een stukje zelfkennis en transformatie. We krijgen te maken met een daadkrachtige energie, die ons in staat stelt om contact te maken met dieper gelegen zaken binnen in onszelf. De behoefte om de confrontatie aan te gaan uit zich waarschijnlijk vooral in de richting van de ander. Daarmee maak je niet zo makkelijk vrienden. We worden energetisch ondersteunt om aan de slag te gaan, of beter gezegd om overtollige zaken op te ruimen of aan de kant te zetten. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om contact te maken met onze innerlijke Bron, het Goddelijke in onszelf, en dat ook uit te stralen naar onze medemensen. We kunnen bemerken dat we erg snel voorwaarts willen, en daarbij de neiging hebben om alles wat ons in de weg staat te ontlopen. Toch is het belangrijk dat we juist nu de tijd nemen om de obstakels op ons pad eens goed onder de loep te nemen. Vanuit terughoudendheid en afwachtendheid zou je de neiging kunnen hebben om de impulsen die je hebt te negeren. Het valt ook niet mee om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Weet daarbij wel dat als je het laat liggen het volgende keer in meer heftigheid kan terugkomen. Wat houdt je precies tegen? En waarom? Ondanks aarzeling zou je er goed aan doen om mee te gaan in de energie van het moment en over te gaan tot emotionele schoonmaak en opruiming. Wie durft? Er is behoefte om de confrontatie aan te gaan. Waarschijnlijk heb je vooral de neiging om dat richting de ander te doen. Daarmee maak je niet zo makkelijk vrienden. Je doet er beter aan om naar je zelf te kijken en te bezien welke puntje jij nog op die “I” mag zetten. Er is vandaag volop ruimte om elkaar te raken in de diepten van onze ziel. Deze energie heeft er mee te maken dat we klaargestoomd worden om bestaande structuren los te laten, en zaken te beperken tot de kern, om van daaruit weer nieuwe structuren te kunnen ontwikkelen. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om contact te maken met onze innerlijke Bron, het Goddelijke in onszelf, en dat ook uit te stralen naar onze medemensen. Laat je hart spreken vandaag! Het voelt prettig om de confrontatie aan te gaan. Ruimte tot verandering wordt gevonden in het aan de kant zetten van bestaande structuren. Deze twee samen, kunnen ervoor zorgen dat er een positieve ontwikkeling plaatsvindt, waardoor alles als vanzelf lijkt te gaan. Het is dus een prima moment om de confrontatie met jezelf aan te gaan en te bezien wat je aan oude gedragspatronen overboord mag zetten. Op die manier kun je plaatsmaken voor nieuwe zaken. Het is tijd voor iets anders!

Er zit even later echter een hele behoorlijke spanning in de lucht waardoor de drang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. Er lijkt zeer grote behoefte te zijn om je op een onderscheidende manier op te stellen en te laten zien. Het geeft een ongemakkelijk gevoel om op te vallen. Liever zou je opgaan in de grote meute. Door je eigen stem te volgen kun je betiteld worden als “anders”. Dat houdt meestal een negatief waardeoordeel in. Toch zou je dat ook zeer positief kunnen opvatten. Want door “anders” te durven zijn, onderscheid je je. Waarschijnlijk wordt dat door de omgeving betiteld als eigenwijs. Troost je met de gedachte dat je beter kunt spreken van je EIGEN WIJZE, dat klinkt al wat aardiger. We kunnen de kont behoorlijk tegen de krib gooien en tegen allerlei heilige huisjes aanschoppen. Ondanks dat het niet helemaal oké voelt, lijken we aan deze impuls van onderscheidenheid niet echt te kunnen ontsnappen. Dat is ook niet de bedoeling. We worden uitgedaagd om onszelf op een unieke wijze neer te zetten en te laten zien. Het is daarbij wel belangrijk om iedereen op een gelijkwaardige manier tegemoet te treden. Als je respect wilt krijgen zul je het eerst moeten geven uiteindelijk. Er lijkt geen ruimte om ook maar een millimeter toe te geven. De touwtjes worden strak ter hand gehouden. Met de behoefte aan controle, groeit ook de behoefte aan impulsieve, recalcitrantie actie, die niet bepaald doordacht zijn. Het zou weleens flink kunnen gaan knetteren vandaag.

Rond de klok van 23.09 uur vormt zich een Nieuwe Maan in het teken Schorpioen. Wanneer je een persoonlijke planeet op die plek in je horoscoop hebt staan, bijvoorbeeld de Zon of de Maan, zul je extra gevoelig zijn voor deze Nieuwe Maan. Ook het leefgebied waarin hij in je persoonlijke horoscoop valt zal in de aankomende periode extra benadrukt worden. De nieuwe maan kun je gebruiken voor persoonlijke groei, heling, en zegenen van een nieuwe onderneming. Het is het begin van een nieuwe periode, dan is alles in potentie aanwezig en de lichtkracht van de Maan groeit van dag tot dag. Een periode om te zaaien breekt aan. Alle zaadjes die we planten worden uiteindelijk geoogst. Hoe liefdevoller we dat doen, hoe vruchtbaarder het resultaat zal zijn. De liefde is de sterkste kracht die we met zijn allen hebben, en kan zelfs haat overwinnen. Dus deze periode is uitermate geschikt voor het zaaien van nieuwe ideeën, nieuwe ondernemingen en nieuwe initiatieven. Het is de periode waaraan vernieuwingen ontspruiten. Een nieuwe cyclus begint. Nieuwe Maan is evenals Volle Maan vooral voor de Watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen merkbaar. In tegenstelling tot de Volle Maan die maakt dat je wat naar binnen gekeerd raakt, geeft Nieuwe Maan juist impulsen om naar buiten te treden. De energie die loskomt bij het aangaan van Nieuwe Maan geeft een extra impuls aan en voorziet in de voorwaarden die nodig zijn om tot groei en wasdom te komen. Wanneer je in de gelegenheid bent, zou je een meditatie kunnen doen, waarbij je de intenties neerlegt voor de aankomende periode. Om die manier zullen ze gevoed worden met de kracht en energie van de samensmelting van Zon en Maan. Je kunt dan tijdens zo’n meditatie echt de zaadjes planten voor jezelf. Stond de vorige Nieuwe Maan in het teken Weegschaal dat te maken heeft met de verbinding met elkaar, vrede, harmonie en balans, deze Nieuwe Maan staat in het teken Schorpioen. Schorpioen is het teken dat zorgt voor verdieping, maar ook erg graag de controle houdt. Deze stand voert ons mee naar uitersten. Wanneer we de controle los kunnen laten, en ons kunnen overgeven en mee laten voeren op onze gevoelens en emoties, kunnen we tot een stuk heling van oude wonden geraken. Dan geeft deze Nieuwe Maan ons volop ondersteuning in onze persoonlijke groei. Dit is een periode voor een nieuw begin. Nieuwe ondernemingen kunnen nu hun zegeningen ontvangen, die in een latere periode hun vruchten zullen afwerpen. De afsluiting van de voorgaande periode wordt volledig voltooid, en een nieuw zaadje mag geplant worden. Dus een mooi moment om even voor jezelf stil te staan en je af te vragen, wat voor zaadje je wilt planten. Bedenk even dat je oogst wat je zult zaaien.

Vandaag vindt er een Zonsverduistering plaats die om 23.12 Nederlandse tijd op haar hoogtepunt zal zijn. Een zonsverduistering vindt plaats als de Maan tussen onze Aarde en de Zon staat, en daarbij de Zon geheel of gedeeltelijk lijkt te bedekken, zodat deze niet zichtbaar is. Een totale zonsverduistering vindt plaats als de Maan groter lijkt dan de Zon waardoor al het zonlicht geblokkeerd wordt, en zo de dag in de nacht verandert. Dit samenspel van Zon en Maan vindt plaats op 21.57 graad van het dierenriemteken Schorpioen en zal vooral zichtbaar zijn in Australië en Stille Oceaan. De eclips is in onze streken onzichtbaar. Voor mensen die vandaag jarig zijn valt deze stand samen met hun Zon, waardoor deze mensen de invloed van de Zonsverduistering op persoonlijk vlak zouden kunnen ervaren. De Zon staat voor wie je bent, en een zonsverduistering, vertroebelt het zicht daarop. Dat betekent, met name voor mensen die een bezetting hebben op de een en twintigste graad van Schorpioen dat ze kunnen bemerken niet in verbinding met zichzelf te zijn. Ben je geboren rond 12 april dan staat je GeboorteZon lijnrecht tegenover de Zonsverduistering en zal de invloed hiervan dus behoorlijk merkbaar zijn. Ook wanneer je een andere planeet in verbinding hebt met de positie van de Zonsverduistering is dit merkbaar. Je kunt dan bemerken dat je op een meer emotionele manier reageert dan je normaalgesproken doet. Wanneer je al gevoelig bent voor stemmingswisselingen zou je kunnen merken dat je daar in deze periode nog meer last van hebt. Persoonlijk kun je de zonsverduistering aangrijpen om in meditatie licht te sturen aan diegenen die dat volgens jou nodig hebben. We kunnen het aspect ook plaatsen in de horoscoop van Nederland, en dan zien we dat er voor Nederland een aantal zaken geraakt worden door de Zonsverduistering; namelijk nationale gezondheid (szorg), het leger, de politie en de werkende klasse. Het valt te verwachten dat er op die gebieden moeilijkheden op Nederland af komen. Temeer daar de maansverduistering van afgelopen 14 juni ook in datzelfde gebied viel. Als we bezien wat er allemaal plaatsvindt in de wereld zouden er allerlei zaken in een stroomversnelling kunnen komen. De werking van dit aspect beslaat ongeveer een half jaar. Over het algemeen worden we door de Kosmos uitgedaagd, om het komende halfjaar een aantal moeilijkheden en tegenslagen te verwerken. Dat kun je natuurlijk negatief bezien, maar van de positieve kant geeft de Kosmos ons alle gelegenheid om sterker te worden en verder te groeien in onze ontwikkeling. Verduistering van Zon en Maan zijn krachtimpulsen van de Kosmos. En die kunnen negatief of positief uitwerken. Omdat wij mensen de neiging hebben om te kijken naar wat tegenzit, gaan we eraan voorbij dat iets alleen positief of negatief is, omdat wij kiezen dat we er zo mee om willen gaan. Het is een zeer krachtig moment om contact te maken met pijn, verdriet en emoties, maar evenzeer een krachtig moment om die gevoelens te helen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?