dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Zaterdag 14-06-2008

Vandaag gaat de planeet Pluto in het holst van de nacht de overgang maken van het teken Steenbok, naar het teken Boogschutter. Pluto heeft dat teken al bezocht, maar omdat hij momenteel achteruitloopt, maken Pluto en Boogschutter nogmaals contact met elkaar. Pluto heeft het teken Boogschutter betreden begin 1995 en zijn eerste overgang naar Steenbok was in januari van dit jaar. Pluto blijft tot november van dit jaar in het teken Boogschutter lopen om dan zijn definitieve overstap naar Steenbok te maken. Pluto is een planeet die iets te zeggen heeft over een meer collectief bewustzijn. Pluto is eigenlijk transpersoonlijk. In die zin geeft Pluto dus niet alleen informatie over ons als persoon, maar ook over ons collectief bewustzijn.
Met Pluto in Steenbok kunnen we verwachten dat we steeds meer structuren, regels en wetgevingen te verwerken krijgen. Wijzende vingers kunnen een hele hand worden. Waarbij je niet alleen gewaarschuwd wordt om iets niet te doen, maar ook daadwerkelijk tegengehouden wordt. Macht wordt nagejaagd door mensen die ons willen inperken en beperken. Er wordt beslist wat goed is voor ons, en we lijken er zelf steeds minder stem in te krijgen. We zitten nu in de overgangsfase. Met Pluto in Boogschutter hebben we collectief onze horizon verbreed. Er zijn veel reizen naar andere landen gemaakt, we hebben onze vleugels uitgeslagen om nieuwe horizonten te verkennen. We hebben zelfs gezocht in de Kosmos, waar we onze begrenzing tegen zouden gaan komen. Ook hebben we veel gereisd in de geest (bewustzijnsverruimende middelen, meditaties etc.). Pluto in Steenbok geeft een andere energie, die maakt dat we het dichter bij huis gaan zoeken. Het geeft herstructurering van machtsorganen. Wanneer we kijken naar de huidige ontwikkelingen in Europa, zien we daar al voorbodes van.
Pluto in Boogschutter, wat tot de vuurtekens behoort en ook gekoppeld wordt aan religie, maakt dat er massaal gestreden is voor religieuze overtuigingen.
Pluto in Steenbok, maakt dat we op allerlei fronten gaan inperken en begrenzen.
Toch heeft Pluto in Steenbok niet slechts minder positieve kanten. Pluto als transformerende inhoud staat in Steenbok wel in het teken dat gekoppeld wordt aan de Christusenergie. Het lijkt alsof het voor ons persoonlijk een verinnerlijking gaat brengen. Hebben we ons heil en toevlucht tot nu toe gezocht in allerlei externe zaken en mogelijkheden, de mensheid heeft de grenzen verkend en op sommige momenten overschreden. Nu worden we ons ervan bewust dat we gas terug mogen nemen op allerlei fronten. Kijk naar het milieu, natuurlijke bronnen die uitgeput dreigen te raken, de zorgen over het klimaat. De tijd van consumeren is voorbij, het wordt tijd om te consuminderen. Dat gaan we dus op allerlei gebied terugzien. In veel gevallen klinkt dat in eerste instantie niet echt prettig in de oren. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om bewust te worden waar het eigenlijk echt om draait in het leven. We zitten in de overgang naar de Nieuwe Tijd. Nieuwe Tijd energie wordt steeds voelbaarder, voor steeds meer mensen. Hierbij hoort een andere manier om in het leven te staan, een andere kijk op de wereld en jezelf. Vooralsnog kunnen we tot november bemerken, dat we nog even teruggaan naar een grenzeloosheid op vele vlakken, om vanaf november een tijdperk in te gaan, wat ons nieuwe structuren zal brengen. Hoe dat precies zal gaan uitpakken, is nog niet echt voor te stellen. Pluto kan namelijk zeer rigoureus en onverwacht te werk gaan. Dus wellicht komen ons wel zaken op het pad, waarvan het bestaan nog ontdekt moet worden.
Op het persoonlijke vlak kunnen met name vroege Steenbokken de veranderingen het eerst bemerken. Alsof hun leven een draai van 180 graden zal maken. En dit gaat niet vaak zonder slag of stoot. Ook mensen die een andere planeet aan het begin van het teken Steenbok hebben staan in hun persoonlijke planeet, zullen de veranderingen al snel op hun pad vinden. Wanneer u informatie wilt over Pluto in uw horoscoop kunt u mij raadplegen voor een consult.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?