dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Zondag 23-12-2012

Er staan twee planeetkrachten lijnrecht tegenover elkaar. Hierdoor wordt hun individuele werking gekleurd door elkaars werking. Ze kunnen niet met elkaar door een deur, maar ze moeten wel als het ware. Dat betekent dat beide inhouden elkaar tijdelijk tegenwerken en dat kan voor een behoorlijk spanningsveld zorgen, afhankelijk van de betrokken planeten. De spanning is bijzonder groot. De uitdaging is dan ook om in beweging te komen. Dat is de enige manier om de spanning te doorbreken en verminderen. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De planeten waar het nu om gaat zijn Venus en -Jupiter. Venus, is de planeet die onder andere in verband gebracht wordt met relaties en eigenwaarde, en Jupiter is de planeet die onder andere in verband gebracht wordt met optimisme en vertrouwen. Dat betekent dat deze twee elkaar werking op een gespannen manier beïnvloeden. We voelen we ons mogelijk beperkt door de bestaande verbindingen. In het leven ontwikkelen we allemaal onze eigen houvast, en daar lopen we vandaag dus mogelijk tegenaan, omdat we een behoefte voelen om zaken eens op een andere manier aan te pakken. We hebben behoefte aan een ander perspectief dat een nieuwe kijk geeft op de zaken. Maar daarmee kun je nog niet meteen vormgeven aan de nieuwe kijk. Zulke veranderingen hebben in de regel tijd nodig. Geduld is vandaag dan ook een schone zaak. Laten we beseffen dat, ondanks dat we wellicht toe zijn aan een aantal veranderingen in ons leven, dat niet zomaar van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Maar vandaag kan wel het begin gemaakt worden. Het lijkt even wat tegen te zitten in onze een op een relaties. Het optimisme, waar zeker wel behoefte aan is, lijkt even zoek. Alsof er minder ruimte is om tot elkaar te komen en grenzen te verleggen. Het lijkt wat spanning te geven wanneer je de blik op de toekomst richt. Het zou kunnen dat je wat zaken te optimistisch inschat en daar uiteindelijk je neus aan gaat stoten. Soms zit en mee, en soms zit het tegen. Misschien schat je die ander wel hoger in als jezelf. In relaties is het belangrijk om gelijkwaardig aan elkaar te zijn, maak dus die ander niet groter en jezelf niet kleiner. De spanning die je kunt ervaren op de thema’s relatie en eigenwaarde maken wel dat je uiteindelijk in actie komt in de hoop de spanning te verminderen. Daarmee komt er ruimte om tot een balans te komen tussen partners. We worden kosmisch ondersteunt om vertrouwen te komen. De gespannen sfeer zorgt dat we weinig oog hebben voor mogelijkheden met betrekking tot het thema relatie. We lopen daarbij enigszins de kans dat we de neiging hebben een en ander op een wat naïeve manier tegemoet te treden. Daarmee bestaat er een kleine kans dat we wat goed van vertrouwen zijn, of wat gemakzuchtig zijn ingesteld. Het is ondanks (of misschien wel dankzij) de spanning een mooie dag om samen met je partner tijd te nemen voor elkaar, zodat er een stukje groei kan plaatsvinden binnen je relatie. Met Venus in het teken Boogschutter en Jupiter in het teken Tweelingen kunnen we een tegenstelling ervaren wanneer de ene kant vooral oog heeft voor het groter geheel, de achterliggende verbanden en de rode draad. Terwijl de andere kant vooral op zoek is naar luchtigheid en liever aan de oppervlakte blijft.

Een zeer lichte positieve invloed zorgt voor meegaandheid en dat kan een zetje in de goede richting geven. Je zou kunnen bemerken dat allerlei zaken een positieve ont-wikkeling inslaan. We kunnen de energie dan ook licht ontspannen benaderen en beleven. Alsof het een klein beetje vanzelf de goede kant op gaat. Daarbij is enige oplettendheid geboden. Er kan toch nog wat twijfel zijn om een stap te wagen. Je zou namelijk kunnen denken dat er weinig tot geen inspanning meer nodig is, om je resultaten te boeken. Daarmee loop je de kans enigszins afwachtend te zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. En daarmee zou je een beetje naast je doel schieten. Dat het meezit, betekent niet dat je het zonder inspanning op zijn beloop kunt laten. Volg de energie vandaag, en je zult merken dat dit resultaat geeft. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. We kunnen gewaarworden dat bestaande relaties een impuls kunnen ontvangen waarmee we in staat worden gebracht vastere vorm te geven aan die relatie. We kunnen dus tot een stukje herstructurering komen in onze relaties tot andere mensen. Maar dat betekent ook dat er gevraagd wordt dat we onze grenzen duidelijk aan te geven. Hierdoor kunnen verhoudingen tussen mensen duidelijker worden. Met andere woorden; dan weet je precies wat je aan elkaar hebt. Weten wat je aan elkaar hebt, begint natuurlijk bij weten wat je aan jezelf hebt. We worden dan ook ondersteunt om jezelf op waarde te schatten en daar vorm aan te geven. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat er situaties op je pad komen waarbij je wordt uitgedaagd om: “tot hier en niet verder” te zeggen. Goedheid van vertrouwen kan enigszins naïef maken, waardoor je de kans loopt om bespeelt te worden. Wees dus alert voor manipulatie,

Een zeer lichte positieve invloed zorgt voor meegaandheid en dat kan een zetje in de goede richting geven. Je zou kunnen bemerken dat allerlei zaken een positieve ont-wikkeling inslaan. We kunnen de energie dan ook licht ontspannen benaderen en beleven. Alsof het een klein beetje vanzelf de goede kant op gaat. Daarbij is enige oplettendheid geboden. Er kan toch nog wat twijfel zijn om een stap te wagen. Je zou namelijk kunnen denken dat er weinig tot geen inspanning meer nodig is, om je resultaten te boeken. Daarmee loop je de kans enigszins afwachtend te zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. En daarmee zou je een beetje naast je doel schieten. Dat het meezit, betekent niet dat je het zonder inspanning op zijn beloop kunt laten. Volg de energie vandaag, en je zult merken dat dit resultaat geeft. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. Er is alle ruimte voor diepgaande ont-moetingen. En daarvoor zijn soms confrontaties nodig. Het zou zomaar kunnen dat je lief je vandaag een pittige spiegel voorhoudt. Er wordt door de Kosmos ruimte gemaakt om tot diepgaande intense ont-moetingen te komen. We krijgen de mogelijkheid om ons masker tijdelijk even te laten zakken en onszelf en de ander te zien zoals we werkelijk zijn. Door je zo kwetsbaar op te stellen kom je heel dicht bij wie je werkelijk bent, het is alsof je je ziel kunt aanraken. Wanneer iemand zich veilig genoeg bij je voelt om zichzelf te laten zien zoals hij is, ga daar dan respectvol mee om, en je zult merken dat er sprake is van een heel grote intensiteit in jullie ont-moeting, die een band kan scheppen op zeer diepgaand niveau, waarbij je werkelijk jezelf kan zijn, en waarbij niets moet. De manier waarop je naar jezelf kijkt is gevormd door de plek waar je op dit moment in je leven staat en hoe je daar gekomen bent. Als je eenmaal een bepaald beeld heb van jezelf, is dat je houvast. Soms is het van belang dat beeld bij te stellen en te updaten. Je wordt in de gelegenheid gesteld om dat vandaag te doen. Kijk eens naar jezelf met andere ogen, zie je valkuilen en tegelijkertijd je mogelijkheden. Leg de nadruk op andere zaken, verschuif je focus. Maak een begin om belemmerende structuren overboord te zetten, ga uit van je mogelijkheden. Je zult merken dat je misschien afscheid mag nemen van een aantal denkbeelden over je zelf die je je in de loop der jaren hebt eigengemaakt. Zo’n transformatie is niet makkelijk, en gaat ook niet over een nacht ijs. Vandaag kun je er echter een begin mee maken om jezelf anders te gaan zien en neer te zetten. Er bestaat een neiging om niet het achterste van de tong te laten zien, en enigszins afstandelijk te zijn. Daarmee bestaat de kans dat er wijzende vingertjes geheven worden. Dit in een poging om de eigen tekortkomingen niet te willen zien en dus maar bij een ander neer te leggen. Er is kans dat je alleen oog hebt voor de positieve zaken en daarmee een wat minder realistisch beeld hebt. Mogelijk krijgen we te maken met een houding om zaken op zijn beloop te laten. Dan kun je bemerken dat de omgeving je hierin kan terugfluiten.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?