dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Vrijdag 27-12-2013

Er zit een pittige spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De energie stroomt niet zoals je zou willen. Het voelt op een of andere manier niet prettig of veilig genoeg om je te verbinden. Dat komt omdat het wat moeilijk is om in overeenstemming te komen met de ander. Dat kun je tegenkomen in je een op een relaties en bijvoorbeeld ook in samenwerkingsverbanden. We willen de verbinding wel aangaan, maar we lijken op tegenstellingen te stuiten waardoor dat niet bepaald vlekkeloos verloopt. Het lijkt wel alsof er tijdelijk wat stagnaties te bespeuren zijn waardoor je niet helemaal lekker in je vel zit. Dat kan je eigenwaarde aantasten en onzeker maken. Hierdoor zou je de neiging kunnen hebben om je wat minder open te stellen voor je omgeving, of juist van alles te gaan doen om maar een stukje waardering te ontvangen. En ook al spreek je dat niet uit, het is wel degelijk voelbaar voor die ander. Want je energie straalt uit hoe je je voelt. Omdat het absoluut niet prettig voelt, zullen de meesten zich inspannen om dit onprettige gevoel te doen afnemen. ont-moetingen kunnen je van je stuk brengen. Heb je vandaag een belangrijke ont-moeting, trek je, als het kan, eerst even terug, spreek jezelf toe, pep jezelf op en stap er dan op af. Er wordt gevraagd om samenwerking en dat is misschien iets te veel gevraagd. Mogelijk bemerken we op enig moment dat we ons wat te veel laten meevoeren op de noden van de ander, en onszelf daarin een beetje verliezen. Probeer bewust contact te maken met jezelf, zodat je je eigen noden niet uit het oog verliest. Gevoelens kunnen alle kanten opschieten en dat kan een behoorlijke onrust geven. De uitdaging is in actie te komen om gevoelens met elkaar in overeenstemming te brengen, en dat kan een innerlijk en/of uiterlijk proces zijn. Je mag jezelf dus op waarde schatten, en je omgeving zelfverzekerd tegemoet treden. Je mag vanuit eigenwaarde de ont-moeting en verbinding aangaan. Er hangt een behoorlijk spanning in de lucht rondom dit thema. Dat betekent dat we op allerlei manier uitgedaagd kunnen worden om in beweging te komen. Dus het is belangrijk om extra alert te zijn. Door de spanningen die de situatie met zich meebrengt kun je haast niet anders dan in beweging komen, in de hoop dat de sfeer daarmee wat meer ontspannen wordt en het gevoel wat prettiger. Er is behoefte om tegemoet te komen aan dat wat er van ons gevraagd wordt door de omgeving. En dan in het bijzonder door onze een op een partners. Het voelt prettig om de verbinding te zoeken. We lijken bereid om compromissen sluiten. We hebben een aardige, vriendelijke houding. Dat kan echter schone schijn zijn. Er kan echter behoorlijk wat van je verwacht worden, en zie dan de grens nog maar eens te trekken. Er wordt gevraagd om je over te geven aan werk, verplichtingen en verantwoordelijkheden. En dat voelt waarschijnlijk helemaal niet zo prettig. Hierdoor kan en enige mate van afstandelijkheid ontstaan waardoor het wat moeilijk wordt om elkaar e bereiken. Dat maakt het moeilijk om tot verbinding te komen. Er bestaat een neiging jezelf kort te doen. Onderschat jezelf niet, en maak je niet te klein. Verbindingen en relaties worden erg serieus genomen, en je zou zelfs wat zwaar op de hand kunnen zijn.

Er zit een lichte spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. Verstand en gevoel zitten vandaag niet helemaal op een lijn. Er is een spanning te bespeuren tussen wat je verstand zegt, en wat je gevoel daarvan vindt. We kunnen bemerken dat we niet bepaald goed uit onze woorden komen. Daarmee zou er gehakkeld en gestotterd kunnen worden maar ook is het mogelijk dat er vele woorden gebruikt worden waardoor de essentie van de boodschap de toehoorder ontgaat. Sommigen zullen een behoefte voelen om er zelfs het zwijgen toe te doen. Hoe het ook uitpakt de communicatie verloopt vandaag stroef en met strubbelingen. Daarmee zou het beter zijn als belangrijke gesprekken daar waar dat mogelijk is verschoven worden naar een beter moment. We lijken elkaar namelijk totaal niet te begrijpen en daarmee praten we niet zozeer met elkaar, maar meer langs elkaar heen. We zitten op verschillende golflengtes en kunnen elkaar daarin niet volgen. Onze gevoelsmatige kant lijkt het vandaag uiteindelijk te winnen van onze rationele afwegingen. Het is een hele mooie dag om je te laten leiden door wat je voelt, en daar even heerlijk in te blijven hangen. Vandaag krijgen rationele argumenten weinig ruimte. Laat je vandaag maar meevoeren op de gevoelens en emoties van het moment. Laat dat stuk er maar volop zijn, soms heeft een mens dat nu eenmaal nodig. Ondanks de spanning die je misschien bij voelt. Van de ene kant is er behoefte om woorden weloverwogen te vormen en te uiten, teneinde straight en to the point te zijn. Er van de andere kant de neiging zijn om een waterval aan woorden te uiten. Dat kan als je niet oppast verworden tot oeverloos gezwam waarin de kern van de zaak verloren dreigt te gaan.

Het voelt prettig om wat meer de diepte in te gaan. Verborgen zaken kunnen boven komen. Daarmee komt er ruimte om tot inzicht en verwerking te komen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?