dagkompas

DagKompas

De daghoroscoop beschrijft de algemene sfeer en energie van de planeten op een bepaalde dag en geeft je daarmee een astrologisch DagKompas. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt is afhankelijk van de persoonlijke geboortehoroscoop.

 

Zondag 29-12-2013

Verschillende planeetkrachten verenigen zich. Hierdoor wordt hun individuele werking gekleurd door elkaars werking. Dat betekent dat beide inhouden tijdelijk even samenwerken en dat kan positief of minder positief uitpakken afhankelijk van de betrokken planeten. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De planeten waar het nu om gaat zijn Maan en Saturnus. Maan is de planeet die in verband gebracht wordt met waar je je prettig bij voelt en het zachte, moederlijke, en Saturnus is de planeet die in verband gebracht wordt met verantwoordelijkheid en plichtplegingen, het harde, vaderlijke. Nu deze twee krachten zich tijdelijk samenvoegen kan dat betekenen dat het goed voelt om veel energie in verantwoordelijkheden en plichtplegingen te steken. Daarmee is er weinig ruimte tot het delen van gevoelens en emoties. We lijken de neigen te hebben daarin een beetje hard voor onszelf te zijn. Daarmee verwachten we mogelijk ook iets te veel van de ander. Het leven kan tijdelijk even wat zwaar en donker aanvoelen, alsof het alleen maar bestaat uit allerlei zaken waar het woord moeten voor staat. Ga voor jezelf eens kijken wat je werkelijk allemaal moet, en van wie en waarom? Om het wat lichter te maken kun je kijken waar het moeten vervangen kan worden door het mogen. Dat schept misschien net de nodige ruimte. Ook is het van belang vandaag op tijd je grenzen aan te geven. En deze ook zelf te respecteren. Je kunt nu eenmaal niet alles. Het is een prachtige dag om energie te stoppen in een stukje herstructurering en het stellen van grenzen ontspanning en luchtigheid in het leven. Lach eens wat vaker, dan zul je zien dat je zaken beter kan relativeren, en dan worden zaken al snel een stuk minder zwaar. Met Maan en Saturnus in het teken Schorpioen kan dat betekenen dat de druk die je voelt kan behoorlijk zwaar zijn. Wanneer je de grenzen van je kunnen niet in de gaten houdt kun je jezelf behoorlijk tegenkomen. Het lijkt alles of niets te worden vandaag. Wanneer frustraties te hoog oplopen omdat je het gevoel hebt geen kant uit te kunnen, zou je behoorlijk confronterend uit de hoek kunnen komen, teneinde de spanning enigszins te ontladen. Er is een neiging om vooral niet te laten zien wat je werkelijk beroerd. Wees niet zo hard voor jezelf.

Verschillende planeetkrachten verenigen zich. Hierdoor wordt hun individuele werking gekleurd door elkaars werking. Dat betekent dat beide inhouden tijdelijk even samenwerken en dat kan positief of minder positief uitpakken afhankelijk van de betrokken planeten. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De planeten waar het nu om gaat zijn Zon en Mercurius. Zon, is de planeet die in verband gebracht wordt met ons wezen en de manier waarop we onze plek innemen, en Mercurius is de planeet die in verband gebracht wordt met alle vormen van communicatie en contact. Nu deze twee krachten zich tijdelijk samenvoegen kan dat betekenen dat onze behoefte om contact te maken en te communiceren op de voorgrond treedt. We zijn erg gericht op het leggen van contact vandaag. En dat mag dan ook best een praatje bij de koffieautomaat zijn. We willen ons laten informeren en lijken een brede belangstelling aan de dag te leggen. Door veel aanbod en brede interesse kan het voorkomen dat aandacht wat moeilijk wordt vastgehouden extra alertheid kan daarmee beslist geen kwaad. Of het nu gaat om verbale uitwisseling, mailuitwisseling, of andere manieren van interactie zoals verkeer of gesprekken. Met Zon en Mercurius in het teken Steenbok kan dat betekenen dat we op zoek zijn naar serieuze gesprekken. Daarbij kun je wat zwaar op de hand zijn, o een pessimistische kijk hebben op zaken. Er wordt wel eerst goed over nagedacht voor gedachten vorm krijgen, we willen tenslotte niks doen wat men niet van ons verwacht. Er is dus ook enige bedachtzaamheid te bespeuren in communicatie. Sommigen kunnen zelfs de neiging hebben, om er het zwijgen toe te doen.

Er komen licht positieve invloeden op ons pad. We worden energetisch ondersteund om ons open te stellen voor de ander en voor nieuwe zaken. De ont-wikkeling van onze eigenwaarde en zelfvertrouwen wordt op deze dag volledig ondersteund. We zitten goed in ons vel vandaag. Over het algemeen wordt dit een mooie dag voor ont-moetingen Het voelt prettig om de ander tegemoet te komen. Wanneer we meevaren op de stroom van de energie kunnen we bemerken dat er veel positieve, verbindende energie kan vrijkomen. We voelen ons door de kosmische energie ondersteund de stap te wagen. Mooie ont-moetingen komen op ons pad. Mooie momenten dienen zich aan. We worden geprikkeld om de verbinding met de ander aan te gaan. We lopen wel de kans dat we enigszins afwachtend zijn, omdat alles als vanzelf lijkt te gaan. Het voelt prettig om tot diepe welhaast zielsverbintenissen te komen. Wanneer we de verbinding met de ander aangaan gebeurt dat op een zeer serieuze manier. Deze twee samen, kunnen ervoor zorgen dat er een positieve ont-wikkeling plaatsvindt, waardoor alles als vanzelf lijkt te gaan. Het is dus een prima moment om je langdurig te verbinden. Geniet ervan!

Het voelt prettig om wat je vleugels uit te slaan en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Er is behoefte aan ruimte en voorbij bestaande grenzen kijken.

Er zit een pittige spanning in de lucht waardoor de drang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. Twee mentale invloeden die op gespannen voet staan zorgen ervoor dat met name de geestelijke energie behoorlijk onrustig kan zijn. We kunnen bemerken dat het moeite kost om gedachtestromen te verstilling. Alsof het allemaal net iets te veel in beweging blijft. Deze opgewondenheid kan maken dat we het gevoel hebben dat we het niet bij kunnen benen. Er kunnen problemen zijn om concentratie en focus te behouden. Mogelijk heb je last van zenuwachtigheid of gespannenheid, gedachten kunnen je overvoeren. Er is veel mentale onrust, dat maakt ook dat je niet of nauwelijks tot ontspanning lijkt te kunnen komen. Plotselinge uitspraken waar we niet bepaald op zitten te wachten kunnen eruit zijn voor we dat goed en wel in de gaten hebben. Dat kan wat wrijving geven met de omgeving. Dat brengt ons ertoe om in actie te komen en te beseffen dat we deze prikkelende energie ook op een positieve manier kunnen inzetten om tot vernieuwende ideeën te komen. Problemen op het gebied van elektriciteit, computerstoringen en problemen in het verkeer kunnen veelvuldig voorkomen. Probeer dus zo alert mogelijk te blijven en een tandje terug te schakelen wanneer je voelt dat de spanning en onrust te groot worden. De neiging om stug te willen vasthouden aan je to do list, zou vandaag behoorlijk averechts kunnen werken. Dat betekent dat je ofwel een en ander mag bijstellen, of rekening mag houden met het maken van overuren.

Er zit een pittige spanning in de lucht waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Dit betekent dat deze spanning ingezet kan worden om voorzichtig tot actie over te gaan. Het kan dus een aanzet zijn om een kleine vooruitgang te boeken. Daarvoor moeten er eerst wat zaken overwonnen worden. Deze verbinding kan innerlijk uitwerken of je kunt hem tegenkomen in interactie met je omgeving. De energie stroomt niet zoals je zou willen. Het voelt op een of andere manier niet prettig of veilig genoeg om op een gevoelsmatige manier te werk te gaan en dus je gevoel te volgen. Wellicht heb je geen duidelijk zicht op gevoelens en emoties, en zijn ze als het ware tijdelijk ongrijpbaar. Er hangt een behoorlijk spanning in de lucht rondom dat thema. Dat betekent dat we op allerlei manier uitgedaagd kunnen worden om in beweging te komen. Hierdoor kun je een neiging hebben om een beetje weg te lopen voor wat je gevoel ons aangeeft. Dus het is belangrijk om extra alert te zijn op wat je voelt vandaag. Door de spanningen die de situatie met zich meebrengt kun je haast niet anders dan in beweging komen, in de hoop dat de sfeer daarmee wat meer ontspannen wordt en het gevoel wat prettiger. De spanning speelt op wanneer je behoefte hebt aan ruimte voor nieuwe mogelijkheden en kansen. Wellicht kun je wat naïef zijn en bemerken dat je zaken wat mooier hebt voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Wees dus alert op ontransparante zaken, want in je enthousiasme zou je je valkuilen behoorlijk over het hoofd kunnen zien.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?