LifeCompass Trainingen

LifeCompass heeft een aantal trainingen ontwikkelt voor specifieke doelgroepen.
Ook zijn er mogelijkheden tot groepstraining of in company training.
Alle trainingen zijn erop gericht het innerlijk kompas te ontvouwen, zodat je weer richting kunt gaan geven.
Zo kunnen we je individuele training aanbieden voor volwassenen, jongeren en kinderen.
Evenals bedrijfstrajecten, schooltrajecten en loopbaantrajecten.
Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor een folluw up van een doorlopen traject.

Ben je op zoek naar een training die je niet vermeldt ziet?
Neem dan vrijblijvend contact op. Ik denk graag met je mee om een training op maat te maken.
Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Iedereen die even pas op de plaats wil maken om het leven te overzien.

Omschrijving

Soms heb je behoefte om even stil te staan om weer contact te maken met wat jij werkelijk belangrijk vindt. Zodat je weer op koers komt en weer even duidelijk hebt, wat voor jou nu echt belangrijk is. Niet omdat er een aanleiding is, maar om even te inventariseren, of je wel op de juiste manier bezig bent.

Werkwijze

We onderzoeken:
Sta je waar je op dit moment wilt staan, en waar je over een paar jaar wilt staan?
Hoeveel tijd voor jezelf?
Hoe is de balans tussen werk en privé?
Welke keuzes je wilt maken en hoe doe je dat?
Hoe zit je in je vel?
Hoe zie je de toekomst?

Trajectduur

1 individuele sessie van 2 uur.

Kosten

140,-
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn helderheid of je op koers ligt
Op langere termijn koerswijzigingen doorvoeren, eventuele met behulp van een ander Compass

Inzetbaar bij

Wanneer je niet voor jezelf duidelijk hebt, of je op de juiste weg bent, en waar je nog extra aandacht aan mag besteden.

Voor Wie

Iedereen die duidelijkheid en overzicht wil op één specifieke situatie of vraag en daarbij het eigen zelfredzaam vermogen wil stimuleren.

Omschrijving

Geschikt wanneer je duidelijkheid zoekt in een zeer specifieke situatie of op een zeer specifieke vraag. Dat betekent dat het hierbij niet gaat om complexe situaties of problemen, want daarvoor is meer tijd nodig om helderheid te creëren. Het gaat hierbij vooral om concrete, praktische zaken.

Werkwijze

Wat is het probleem, welke krachten houden het in stand, hoe kun je het oplossen.

Trajectduur

1 sessie van 1 1/2 uur gericht op één specifiek probleem.

Kosten

105,-
Mogelijkheden voor vergoeding

Voor Wie

Bedrijven die het beste uit hun medewerkers willen halen, om het beste uit hun bedrijf te halen.
Leidinggevenden die het beste uit zichzelf willen halen.

Omschrijving

Een bedrijf is een organisch geheel. Alle onderdelen samen vormen het geheel. Een verstoring in de werking van één onderdeel, kan de productiviteit beïnvloeden. Daar hangt zeker in zware economische tijden een prijskaartje aan. Het is belangrijk dat alle onderdelen op tijd en met regelmaat onderhouden worden, zodat de machine goed geolied is en vlekkeloos werkt.
Dat betekent dat er ook aandacht mag zijn voor het onderhoud van de mensen die in je bedrijf werken.
Er kan van alles spelen waardoor mensen minder goed functioneren en uiteindelijk ziek thuis belanden.
En dat heeft echt niet alleen en altijd met werk te maken.

Werknemers kunnen problemen hebben met

 • het werk (te veel werk, je rol is onduidelijkheid, conflict tussen je taak en je verwachtingen),
 • de groep (conflicten in relaties met collega’s onderling of leidinggevenden),
 • de organisatie (communicatiestoornissen, onzekerheid),
 • veranderingsprocessen (fusies, andere leiding, andere functie),
 • loopbaan (midcareer, ontslag, onderpromotie en overpromotie)
 • de werkomgeving (locatie, geluid en temperatuur).
 • collega’s
 • privé omstandigheden(Je kunt je problemen immers niet op het nachtkastje laten liggen).

Betrokken leidinggevenden willen daar wel oog en oor voor hebben.

Daarin kunnen ze tegen een aantal zaken oplopen:

 • De leidinggevende heeft niet voldoende skills om boven tafel te krijgen wat er werkelijk speelt.
 • De leidinggevende kan moeite hebben om objectief te zijn.
 • Het kan moeilijk zijn voor een werknemer om zijn hart te luchten
  (er kan angst meespelen om je job te verliezen, blijft informatie binnenskamers, of hij wordt afgerekend op wat hij vertelt, etc).
 • Bovendien worden leidinggevenden afgeleid van hun kerntaak binnen het bedrijf.
 • Zorgen om werknemers kunnen heel veel energie kosten.

Het BusinessLifeCompass biedt dan uitkomst. Het geeft werknemers de gelegenheid om in vertrouwen hun verhaal te doen, bij een objectieve persoon, die boven tafel krijgt waar het nu werkelijk om draait.
Op die manier hoeft een werkgever zich niet te belasten met zware gesprekken, krijgt de werknemer alle aandacht, en daarmee voelt deze zich gewaardeerd.
Door de objectieve aandacht, zonder (voor)oordeel, die er is voor individuele problemen, wint de werkgever aan sympathie, dat betekent dat de motivatie van de mensen toeneemt. Daarnaast werkt het BusinessLifeCompass preventief, omdat problemen eerder gesignaleerd en aanpakt kunnen worden. Uiteindelijk betekent dat dus kostenbesparing, verhoging van motivatie, meer plezier in het werk, meer betrokkenheid bij het bedrijf dus meer productiviteit. En welk bedrijf wil dat nu niet?

Ook leidinggevenden kunnen gebaat zijn bij een BusinessLifeCompass, zodat ze nog beter kunnen leiden.

De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met de betrokkene wordt bepaald wat er met wie besproken wordt. Het bedrijf krijgt wel een voortgangsindicatie, maar geen inhoudelijk verslag van personen. Dit om de vertrouwelijkheid te kunnen garanderen.

Werkwijze

Persoonlijke intake met inventarisatie van aandachtsgebieden.
Onderzoeken en bespreken van achterliggende problematiek om tot verheldering te komen.
Naar een oplossing werken dmv het stellen van duidelijke en haalbare doelen, en het opstellen van een individueel actieplan.
De gesprekken vinden op het bedrijf plaats.

Trajectduur

Op jaarbasis, naar wens bv 1x per maand of 10 x per jaar per werknemer.

Kosten

Afhankelijk van het aantal werknemers binnen het bedrijf, en de wensen van het bedrijf, wordt er een offerte op maat gemaakt.

Resultaat

Op korte termijn

 1. Investering in je werknemers, wordt positief gewaardeerd
 2. Begeleiding van werknemers indien nodig
 3. Preventie van groter ziekteverzuim
 4. Ontlasting van leidinggevenden

Op langere termijn

 1. Kostenbesparing
 2. Werknemers hebben meer plezier in het werk,
 3. Meer gemotiveerde werknemers
 4. Werknemers zijn meer betrokken bij het bedrijf
 5. Meer onderling begrip
 6. Minder ziekteverzuim
 7. Meer productiviteit.
 8. Meer rendement

Inzetbaar bij

Stresspreventie,
Stressmanagement,
Terugdringen van ziekteverzuim,
Vergroten van de winst,
Oplossen van conflicten en/of problemen op de werkvloer.
Autoriteitsconflicten, etc.
Ondersteuning van re-integratietrajecten en loopbaanplanning,
Outplacementprocedures,
Starten van een eigen bedrijf,
Timemanagement,
Ondersteuning van goed leiding geven,

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Docenten, leerlingen, ouders

Omschrijving

Wanneer een docent of ouder bemerkt dat een leerling niet (meer) goed tot zijn recht komt, kan er reden zijn tot begeleiding. Docenten hebben een enorme werkdruk, en ondanks dat ze dat wel zouden willen zijn ze niet in staat om elke leerling persoonlijk te begeleiden als het gaat om zaken die met meer te maken hebben dan school. Vaak lijdt er school wel onder als een leerling problemen heeft. Om de werkdruk voor docenten te verlagen, en docenten ook de mogelijkheid te bieden om stress en spanning te ontladen, zijn er mogelijkheden tot het begeleiden van docenten, leerlingen en indien van toepassing ook hun ouders. Op die manier wordt er van alle kanten optimaal samengewerkt, om docent en leerling op alle vlakken tot zijn/haar recht te laten komen. En dat vertaalt zich dan ook op school.De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met de betrokken docent of leerling wordt bepaald wat er met wie besproken wordt.

Werkwijze

Persoonlijke intake met inventarisatie van aandachtsgebieden.
Onderzoeken en bespreken van achterliggende problematiek om tot verheldering te komen.
Naar een oplossing werken dmv het stellen van duidelijke en haalbare doelen, en het opstellen van een individueel actieplan. De gesprekken vinden op school plaats.

Trajectduur

Op jaarbasis, naar wens bv 1x per maand.

Kosten

Er wordt een offerte op maat gemaakt afhankelijk van het aantal docenten, en/of leerlingen.
Personen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.
Kijk ook even bij Mogelijkheden voor vergoeding voor individuele vergoedingsmogelijkheden.

Resultaat

Op korte termijn

 1. Vroegtijdige signalering van knelpunten bij docenten, leerlingen of het systeem.
 2. Persoonlijke begeleiding hierin, zodat er preventief en oplossingsgericht gewerkt kan worden
 3. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 4. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 5. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 6. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Preventieve werking op uitval van docenten en leerlingen.
 2. Snelle signalering van belemmerende factoren van het individuele (leer)proces
 3. Docenten en leerlingen zitten beter in hun vel, dat komt prestatie, inzet en sfeer ten goede.
 4. Kwaliteitsaanbod verbetert zowel naar docenten als naar leerlingen
 5. Meer betrokkenheid en meer binding
 6. Individuele zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Voor Docenten

Geen grip op de klas,
Leerlingen presteren onder de maat,
Bedreiging door ouders en/of leerlingen,
Zorgen om een specifieke leerling niet los kunnen laten,
Zorgen om de privé omstandigheden van een leerling die invloed hebben op de prestaties,
Problemen met collega’s , de schoolstructuur en/of taakverdeling ,
Wanneer je eigenlijk toe bent aan een nieuwe uitdaging

Voor leerlingen

Alles wat je meemaakt kan invloed hebben op hoe jij op school tot je recht komt.
Kijk voor een aantal voorbeelden even bij het juniorlifecompass.
Natuurlijk zijn er ook specifiek op school gerichte onderwerpen;
je ligt niet goed in de klas,
Je hebt geen vrienden,
Je hebt een moeilijke privé situatie,
Je leert boven of onder de maat,
Ondanks je inzet haal je niet het beoogde resultaat, etc.

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Volwassenen die tijdelijke een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Omschrijving

In ons volwassen leven krijgen we te maken met een heleboel zaken die soms erg zwaar kunnen zijn. Relaties, gezin, kinderen, werk, verliezen van dierbaren of dierbare zaken zoals je baan, empty nest syndroom, de overgang, pensionering, en nog heel veel meer. Dan kun je je weg weleens een beetje kwijtraken. Met behulp van het SeniorCompass kun je die weer terugvinden.

Werkwijze

We inventariseren wat er allemaal speelt, en ontwarren de kluwen. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van factoren. Van daaruit gaan we gevoelens, gedachten en emoties verkennen erkennen en benoemen. Zodat je duidelijk weet wat er bewust en onbewust allemaal speelt. Daarna gaan we je ideale situatie creeren, binnen reële kaders. Als je duidelijk hebt waar je naar toe wilt, gaan we op zoek naar de wegen die je daarheen kunnen brengen. Vervolgens kom je in beweging om het door jou uitgestippelde pad te bewandelen zodat je daadwerkelijk naar een andere situatie kunt komen.

Trajectduur

1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 15 vervolgsessies.
GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning

Kosten

1140,-
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
 2. Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties.
 3. Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, de diepere oorzaken van processen.
 4.  Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
 5. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 6. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 7. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 8. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Regie over je eigen leven
 2. Positiever toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaar bij

Ziekte,
Lichamelijke klachten,
Angsten,
Depressieve gevoelens,
Onzekerheden,
Opvoedingsvraagstukken,
Seksualiteit,
Loslaten,
Rouwverwerking,
Conflicten met partners, kinderen, familie of op je werk, nieuwe
Nieuwe levensfasen die aanbreken,
Andere oorzaken van stress.
Zingevingvragen

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Voor iedereen die wil weten waar zijn professionele talenten, kwaliteiten en kansen liggen

Omschrijving

Wil je weten welk beroep er bij je past, wat daarin je kwaliteiten en valkuilen zijn?
Door middel van een astrologische analyse, gevolgd door gesprekken wordt duidelijk waar je talenten liggen.
Je krijgt een duidelijk beeld van je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, wat voor soort werk je aantrekt, of je de benodigde kennis hebt of kunt opdoen. Wat je motiveert, wat je valkuilen en allergieën zijn, waar je energie uithaalt, wat je energie kost. Er ontstaat een duidelijk beeld van wat je te bieden hebt, op de arbeidsmarkt.

Werkwijze

Astrologische analyse die je mogelijkheden op loopbaangebied ontvouwt.
Diepere verkenning
Verdere vormgeving dmv het formuleren doelen en het maken van een actieplan
Het CareerCompass wordt individueel en incompany aangeboden.

Trajectduur

5 sessies van 1 1/2 uur

Kosten

Individueel 525,-
In Company op aanvraag
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over je talenten, kwaliteiten etc
 2. Duidelijkheid over de baan die je past
 3. Inzicht en overzicht over waar je naartoe wilt en de haalbaarheid daarvan
 4. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 5. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 6. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 7. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Een baan die bij je past
 2. Positiever toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaar bij

(Her)oriëntatie op de arbeidsmarkt,
Re-integratie,
Loopbaanoriëntatie
Loopbaanplanning

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Iedereen die toe is aan een nieuwe uitdaging op werkgebied maar dat nog niet weet vorm te geven.
Iedereen die het gevoel heeft niet(meer) op de juiste plek zit.
Iedereen die te maken krijgt met reorganisatie, van bedrijf, afdeling, of functie.

Omschrijving

Het LoopbaanCompass®/ OutplacementCompass® worden op maat gemaakt.
Na de Intake wordt duidelijk of je behoefte hebt aan een LoopbaanCompass of een wat uitgebreider OutplacementCompass. Belangrijke vraag daarbij is of je stopt met je huidige functie omdat je gewoon toe bent aan iets nieuws, of omdat daarvoor aanleiding is in je huidige functie door bv ontslag, reorganisatie, of andere oorzaken. Deze redenen zijn vaak erg ingrijpend en betekenen vaak een hele grote verandering voor je als persoon. Alles moet een plekje krijgen, en verwerking en acceptatie zijn hier onderdeel van.
Uiteindelijk kan dat tot hele verrassende en vernieuwende keuzes leiden. Je (her)vindt je inspiratie om (hernieuwde) doelen te verwezenlijken.

Werkwijze

Na het intakegesprek gaan we aan het werk om in kaart te brengen wie je bent, wat je kwaliteiten en vaardigheden, maar ook je valkuilen zijn. Wat je inspireert en motiveert, waar je energie van krijgt en wat je energie kost.
Je krijgt duidelijk wie je bent, wat je wilt en wat je mogelijkheden daarin zijn.
Dan gaan we een gericht actieplan opstellen.
Dat kan betekenen dat je op onderzoek uit gaat naar de branche en functie die je aanspreken. Door gesprekken, door informatie te verzamelen op internet of te lezen in vakbladen etc.
Wanneer je dan zeker weet wat je wilt gaan doen en dit reëel en haalbaar is, ga je je voorbereiden op het solliciteren. Bv door te netwerken, de socialmedia te gebruiken, ingangen te zoeken. Het opstellen van een sollicitatiebrief en een CV en gesprekstraining behoren ook tot de mogelijkheden.
Het OutplacementCompass geeft ook ruimte aan het verlies en het afscheid nemen van een baan.

Trajectduur

1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 20 vervolgsessies.
Indien nodig kunnen er meer vervolgsessies plaatsvinden.

Kosten 1490,-

.In bepaalde gevallen dragen werkgevers bij aan de kosten. Informeer hierover bij het bedrijf waar je werkt.
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
 2. Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties.
 3. Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, mbt je loopbaan
 4. Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
 5. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 6. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 7. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 8. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Regie over je eigen leven
 2. Positiever toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaar bij

Veranderingen met betrekking tot je baan of functie

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Omschrijving

Het Re-integratie Compass® geeft ondersteuning bij re-integratie na ziekte of uitval
De terugkeer op je werk na ziekte of uitval moet zorgvuldig aangepakt worden.

Voor Wie

Iedereen die na ziekte of uitval gaat terugkeren op het werk

Werkwijze

Na het intakegesprek gaan we samen op zoek naar wat de situatie met je doet en de mogelijkheden en voorwaarden om het werk weer te hervatten.
Daarvoor gaan we eerst de situatie verkennen en in kaart brengen.
Daarna ga je duidelijke doelen formuleren. Deze worden vervolgens omgezet in concrete actiepunten.
Tijdens het terugkeerproces wordt je voortdurend begeleidt.

Trajectduur

in overleg

Kosten

Worden doorgaans betaald door de werkgever. Informeer bij het bedrijf waar je werkt naar de mogelijkheden

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
 2. Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties.
 3. Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, met betrekking tot je loopbaan
 4. Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
 5. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 6. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 7. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 8. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Regie over je eigen leven
 2. Positiever toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaarheid bij

Vanuit persoonlijke begeleiding en aandacht wordt er gewerkt aan een goede opbouw van werkzaamheden en het stapsgewijs terugkeren.
Wanneer terugkeer naar de werkgever niet meer mogelijk is wordt er gekeken naar nieuwe opties.

Voor Wie

Mensen die in hun relatie met elkaar behoefte hebben aan ondersteuning Dat hoeft zich dus niet te beperken tot een liefdesrelatie, maar kan bv ook gaan over een verstoorde moeder – dochter relatie.

Omschrijving

In ons leven hebben we te maken met de verbinding met de ander. Omdat je daarvoor kiest ( partner), of omdat er een of biologische of familieband is (ouders, kinderen). Het aangaan en onderhouden van een relatie is hard werken. Binnen je relatie kun je tegen allerlei zaken aanlopen. Relatieproblemen kunnen heel divers van aard zijn. Het is niet altijd makkelijk om daarin je eigen koers te vinden, te zien wat voor jou als mens belangrijk is binnen die relatie. Dat komt omdat er vaak nog andere zaken meespelen die hun invloed hebben. Het RelatieCompass maakt duidelijk waar de verbinding en de tegenstelling gevonden kan worden. Hoe jullie daarmee om kunnen gaan,en of je dat beide wilt.

Werkwijze

Gezamenlijke Intake-inventarisatie
Gezamenlijk Probleem verkennen/ herkennen /erkennen
Gezamenlijk Doelstellingen: oplossing of acceptatie
Gezamenlijk Actieplan verandering /transformatie
Afhankelijk van jullie wensen kunnen individuele sessies onderdeel uitmaken van het Compass. Bv wanneer iemand een persoonlijk stukje ondersteuning nodig heeft, of wat intensievere begeleiding nodig heeft. Soms blijkt dat de betrokkenen niet het zelfde pad kunnen of willen gaan. Dan kijken we of er nog voldoende is wat jullie bindt om elkaar tegemoet te komen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan er besloten worden om over te gaan op een individueel traject.

Trajectduur

1 sessie gezamelijke intake 2,5 uur
15 vervolgsessies van 1 1/2 uur
Afhankelijk van de specifieke situatie, zijn er mogelijkheden voor meer sessies.

Kosten

2625,- voor twee personen samen
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over de situatie, probleem of gedrag
 2. Duidelijkheid over gedachten, gevoelens, emoties van jezelf en je partner
 3. Inzicht en overzicht over je jezelf, je partner, jullie relatie en je individuele proces
 4. Duidelijkheid over jullie gezamenlijke doelen, of het ontbreken daarvan
 5. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 6. Concreet Actiestappenplan om die doelen te bereiken
 7. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 8. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Durven kiezen voor jezelf of je relatie
 2. Duidelijker toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaar bij

LIEFDESRELATIES

Relatieproblemen,
Wanneer het niet lekker loopt,
Onvrede van één of beide betrokkenen,
Je steeds minder deelt,
Je niet meer weet wat jullie bindt,
Onduidelijkheid over het voortzetten van jullie relatie,
Nieuwe invulling geven aan jullie relatie,
Terugkerende ruzie of onenigheid,
Andere opvattingen over het krijgen van kinderen of opvoeding van kinderen,
Gevoelens voor anderen,
Verliefd op een ander, etc.

FAMILIERELATIES

Nieuwe invulling geven aan jullie relatie,
Terugkerende ruzie of onenigheid,
Andere opvattingen over het krijgen van kinderen of opvoeding van kinderen,
Loyaliteitsproblemen ,
Andere levenshouding of – overtuiging dan je ouders of kinderen ,
Elkaar niet los kunnen laten,
Etc.

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Jongeren vanaf 12-13 jaar

Omschrijving

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het erg belangrijk dat onze jongeren zich ten volle kunnen ont-wikkelen en tot hun recht kunnen komen. Er gebeurt veel in het leven van een jongere. Je lichamelijke ont-wikkeling gaat in sneltreinvaart, je krijgt behoefte om je los te maken van je ouders. Je gaat voorzichtig je toekomst uitstippelen (of niet). In deze periode zijn we uiterst gevoelig voor allerlei invloeden. Daardoor is het niet altijd makkelijk om op koers te blijven.

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek beslis jij of een JuniorLifeCompass iets voor je is. Afhankelijk van je leeftijd en omstandigheden wordt er met toestemming van je ouders een plan gemaakt hoe en hoe vaak we aan de slag gaan. In een aantal gesprekken vertel jij je probleem en kies jij ook uit wat je wilt vertellen. Jij weet tenslotte het meest over jezelf. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: vrienden, school of studie, zelfvertrouwen, wie ben ik eigenlijk? Je ouders komen daarbij ook aan bod. We gaan onderzoeken waar je tegenaan loopt, en wat je daarin zou willen veranderen. Dan gaan we samen kijken hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ik ondersteun je en bespreek met jou hoe je de dingen doet en wat je misschien anders zou willen. Je krijgt eventueel opdrachten om hiermee aan de slag te gaan.

Trajectduur

1 sessie van 1 1/2 uur (Intake) en als het klikt 12 vervolgsessies.
GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning

Kosten

930,-
Wanneer je een PGB Budget hebt, informeer dan even of de kosten hieruit betaald kunnen worden.
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. Duidelijkheid over je situatie, probleem of gedrag
 2. Duidelijkheid over je gedachten, gevoelens, emoties.
 3. Inzicht en overzicht over je sterke en zwakke punten, je drijfveren en behoeften, diepere oorzaken van je processen.
 4. Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd
 5. Gewenste veranderingen, worden vertaalt naar heldere doelen
 6. Concreet Actiestappenplan om je doelen te bereiken
 7. Motivatie en stimulatie om veranderingen door te voeren.
 8. Persoonlijke groei, inzicht en zelfredzaamheid ont-wikkelen

Op langere termijn

 1. Regie over je eigen leven
 2. Positiever toekomstbeeld
 3. Meer plezier in je leven
 4. Zelfredzaamheid en oplossend vermogen nemen toe

Inzetbaarheid bij

ADHD,
ADD,
PPD Nos,
Gedragsproblemen,
Dyslexie,
Dyscalculatie
Hsp
Of andere “plusjes,
Eetproblemen ( teveel, te weinig, verkeerd),
Automutilatie,
Verstoorde relatie met (één van je) ouders,
Onbegrip tussen jou ,en (één van je) ouders,
Het veranderen van gezinspatronen,
Moeite met de scheiding van je ouders,
Andere toekomstplannen voor jezelf dan je ouders,
Overlijden binnen het gezin,
Studiekeuze, leerproblemen,
Voor of achterlopen bij klasgenoten in je lichamelijke ontwikkeling,
Pesten,
Te zware lasten op je schouders,
Omgaan met een handicap,
Eenzaamheid,
Worstelen met je seksuele geaardheid,
Onzekerheid,
Ziekte,
In de ban van een loverboy,
Ongepland zwanger,
Seksueel misbruik,
Mishandeling

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Kinderen tot 12-13 jaar

Omschrijving

Jonge kinderen kunnen worstelen met allerlei zaken, maar kunnen daar vaak niet zo makkelijk over praten, waardoor het vaak onzichtbaar blijft. Als moeder weet ik dat je daar als ouder enorm mee kunt zitten. Je wilt uiteindelijk toch dat je kind gelukkig is, en zich prettig voelt. Het KidsLifeCompass helpt het kind om zaken zichtbaar te maken, zodat ze er, op hun eigen manier mee om kunnen gaan. Samen met het kind ga ik op zoek naar manieren om beter om te gaan met situaties, problemen en/of gevoelens. Ik stimuleer het kind op een creatieve manier om zelf initiatieven te nemen. Het kind bepaalt zelf de richting en het tempo. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid en in overleg met het kind wordt bepaald wat er met wie besproken wordt. Op het eind van het traject is ere en terugkoppeling met ouder(s) / verzorger(s).

Werkwijze

1 sessie van 1 1/2 uur (Intake)
Dmv kleuren en tekeningen gaan we op zoek naar wat het kind bezighoudt.
Door het bespreken hiervan ( vertalen naar het dagelijks leven dmv voorbeelden) ga ik in op wat het voor het kind betekent.
We gaan op zoek naar plaatjes, foto’s etc. die hiermee te maken hebben.
Zo ontstaat er een visueel beeld van wat er in het kind omgaat.
Dat gaat allemaal op een creatieve manier, er wordt dus veel geknipt, geplakt , gekleurd en getekend. Dat verzamelen we in een speciaal plakboek.
Aan de hand van dat plakboek, ga ik met het kind praten over verschillen en overeenkomsten die we daarin tegenkomen. Op die manier krijgt het kind overzicht .
Daarna ga ik samen met het kind kijken wat het zou willen veranderen, en hoe dat zou kunnen.

Trajectduur

1 sessie van 1 1/2 uur (Intake met een van de ouders) en als het klikt
12 vervolgsessies van 1 uur.
1 sessie van 1 uur, terugkoppeling
GRATIS 15x telefonisch of email ondersteuning voor ouders/ verzorgers

Benodigdheden

een mooi plakboek dat u samen met uw kind kunt kopen.
Natuurlijk is het afhankelijk van de persoonlijke situatie of het nodig is meer sessies te plannen, dat wordt duidelijk tijdens de intake.

Kosten

1260,-
Kan mogelijk (gedeeltelijk) betaald worden vanuit een “rugzakje” of PGB budget
Mogelijkheden voor vergoeding

Resultaat

Op korte termijn

 1. ontwikkelingsondersteunend ( bv in reflectieve vaardigheden, assertiviteit, communicatievaardigheden)
 2. Het leren verwoorden van de belevingswereld naar de omgeving.
 3. Gebeurtenissen en gevoelens kunnen een plekje gegeven worden.

Op langere termijn

 1. Alles wat het kind geleerd heeft kan het inzetten in andere levensfasen, bv puberteit.

Inzetbaar bij o.a.

ADHD
ADD
PPD Nos
Gedragsproblemen
HSP
Andere “plusjes
Moeilijk contact kunnen leggen
Veranderende gezinspatronen
Moeite met de scheiding van je ouders
Overlijden binnen het gezin
Problemen op school
Pesten
Onzekerheid
Ziekte
Mishandeling
Misbruik
Chronische ziekte
Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie

Iedereen die een Individueel LifeCompass gevolgd heeft en wil weten waar hij staat in de processen die toen besproken zijn.

Omschrijving

Een poosje na het volgen van een LC wil je misschien weer even weten waar je staat in je proces. Dan kun je een LifeCompassCheck doen. Dat is een folluw up van een Individueel LifeCompass.
We gaan met elkaar in gesprek, om te bespreken wat je al voor elkaar gekregen hebt, waar nog mogelijke knelpunten zitten, wat er eventueel bijgesteld mag worden, en je te motiveren je doelen te verwezenlijken, waar dat nog niet gelukt is.
Een LifeCompassCheck is een opfrissertje. Een moment om weer even stil te staan en weer nieuwe stappen te zetten. Merk je tijdens je LifeCompassCheck dat er nog extra aandacht mag zijn voor bepaalde onderdelen, dan kun je een CompassDoubleCheck doen.

Werkwijze

Wat waren de thema’s van je Compass?
Wat waren je doelstellingen en actiestappen?
Wat is nog niet gerealiseerd?
Waar loop je tegenaan in die realisatie?
Wat heb je nodig om je doelen te realiseren?

Trajectduur

1 uur

Kosten

70,-
Mogelijkheden voor vergoeding

Voor Wie

Iedereen die die na het volgen van een LifeCompassCheck, nog ondersteuning nodig heeft op zaken.

Omschrijving

Merk je tijdens je LifeCompassCheck dat er nog extra aandacht mag zijn voor bepaalde onderdelen, dan kun je een CompassDoubleCheck doen. In vier gesprekken krijg je zicht op de vorderingen tot nu toe en de resterende aandachtspunten.

Werkwijze

De werkwijze is hetzelfde als bij de LifeCompassCheck. We gaan er wel dieper op in.
Wat zijn de thema’s die nog aandacht behoeven?
Wat waren je doelstellingen en actiestappen?
Wat is nog niet gerealiseerd?
Waar loop je tegenaan in die realisatie?
Wat heb je nodig om je doelen te realiseren?

Trajectduur

4 sessies van 1 uur

Kosten

280,-
Mogelijkheden voor vergoeding

Voor Wie

Voor iedereen die op zoek is naar duidelijkheid over zichzelf, een specifiek probleem of een specifieke situatie.

Omschrijving

In LifeCompassCompleet worden counselling, psychologische astrologie, en spirituele bewustwording samen ingezet om op alle niveaus te werken aan heelwording. (Compleet is een ander woord voor Holos, heelheid)Je bent tenslotte meer dan lichaam, geest of ziel. Je bent het alle drie. De totaliteit hiervan is meer dan de afzonderlijke delen, dat betekent dat de lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten waaruit jij bestaat elkaar beïnvloeden, en eigenlijk niet op zichzelf staan. Maar onderdeel zijn van je wezen, van wie JIJ bent. Het is belangrijk dat deze gebieden met elkaar in balans zijn, want daarmee functioneer je optimaal op elke niveau en gebied.

Werkwijze

LifeCompassCompleet bestaat uit drie onderdelen:

1 sessie van 2 uur Zijnsbewustwording

 • De (on)balans tussen de elementen Aarde, Vuur, Lucht en Water
 • Je (on)bewuste drijfveren en behoeften
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Welke processen er momenteel spelen
 • Wat daarvan de diepere oorzaak is
 • Wat daar eventueel voor blokkades op zitten, op fysiek, geestelijk en/of zielsniveau

Dit doen we met behulp van je persoonlijke geboortehoroscoop en actuele ont-wikkelingen daarin.

1 sessie van 1 uur Lichaamsbewustwording

 • Contact maken met je lichaam
 • Bewust worden van je lichaam
 • De boodschap van je lichaam
 • Energetische ondersteuning van je energiepeil

Dit doen we met behulp van meditatie en visualisatie

3 sessies van 1 uur Geestelijke bewustwording

 • Concrete gesprekken over wat je tegengekomen bent in de voorgaande sessies.
 • Wat wil je daarmee?
 • Hoe doe je dat?

Dit doen we met behulp van het opstellen van een concreet actieplan waar aan de slag kunt.

Trajectduur

1 sessie van 2 uur, 4 sessie van 1 uur

Kosten

420,-

Resultaat

Op korte termijn Bewustwording op alle niveaus
Op langere termijn Integratie en samenwerking van Lichaam, geest

Inzetbaar bij

Zingevingvragen
Helingsprocessen
Jezelf worden
Holistische bewustwording
Behoefte aan persoonlijke verdieping
Spirituele bewustwording en verdieping
HSP
Persoonlijke ont-wikkeling

Indien nodig kan dit Compass gevolgd worden door een ander Compass, om tot verdere verdieping en verduidelijking te komen.
Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek.

Voor Wie / Omschrijving

Je bent al een poos erg druk, hebt weinig tijd voor ont-spanning. Mogelijk merk je dat de steeds slechter slaapt. Dan is het tijd om je bewust te worden van je energie , en het ontbreken van de balans daarin.
Wat zijn je energievreters en hoe schakel je ze uit?
Hoe laat je de batterij weer op?
Dit doen we met behulp van visualisatie, het indexeren van je stresslevel, meditatie, energieoefeningen ( evt. wandelsessies)

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

85,- per persoon
Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving.

Voor Wie

Voor iedereen die zich wil oriënteren op ander werk of wil kijken in hoeverre het werk past en aansluit bij wie je bent.

Omschrijving

Je staat stil bij je huidige functie.
Sluit dat aan op je wensen en idealen?
Wat zijn je sterke en zwakke punten? ( ook vanuit je collega’s bezien)
Wat is belangrijk en wat leidt af?
Waar wil je over 5 jaar staan in je werk?
Hoe kom je daar?
Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie, mindmapping, rollenspellen

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

85,- per persoon

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving.

Omschrijving

Verkenning van je innerlijke rust of onrust dmv meditatie, visualisatie ( geleide fantasie)
Welke persoonlijke symbolen kom je tegen en wat hebben die je te vertellen?
De werking en invloed van positieve en negatieve energie
Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke energetische blokkades, je persoonlijke symboolwereld en de werking van energie en gedachtekracht.

Benodigdheden

lekkere warme kleding ( bv joggingpak) en/of een fleecedeken. Omdat we veel gaan mediteren is het belangrijk dat je het lekker warm hebt. Eventueel een flesje water.

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

85,- per persoon

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijvin

Omschrijving

Verkenning van je sterke en zwakke punten met behulp van je persoonlijke horoscoop
Waar ben je goed in en waar heb je moeite mee?
Hoe werkt dat uit?
Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke drijfveren, stuurbare en niet stuurbare behoeften.

Benodigdheden

eventueel pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

105,- per persoon, inclusief een persoonlijke horoscooptekening met korte beschrijving

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

Omschrijving

Verkenning van je persoonlijke kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
Waar ligt je focus, waar wil je de focus leggen?
Hoe breng je dat in praktijk?
Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke meewerkende en tegenwerkende kwaliteiten, het richten van je focus in de praktijk

Benodigdheden

eventueel pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

85,- per persoon

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving

Omschrijving

Wat wil je bereiken?
Hoe doe je dat?
Visueel maken van je bezigheden en het belang ervan d.m.v. mindmapping
Aan het eind van de workshop weet je meer over je persoonlijke prioriteiten, het stellen van doelen en prioriteiten.

Benodigdheden

pen en papier voor je persoonlijke aantekeningen, een roze, groene, blauw en gele stift, potlood of tekenpen.

Werkwijze

Deze workshop is in company te volgen of bij individuele inschrijving.

Trajectduur

1 dagdeel

Kosten

85,- per persoon

Er zit een opbouw in de workshops

Vanuit het onderbewuste (deel 1)
Via psychische drijfveren en behoeften (deel 2)
Naar sterke en zwakke punten (deel 3)
Om uit te komen bij het stellen van doelen en prioriteiten (deel 4)

In elke workshop gaan we op een praktische, creatieve manier aan de slag om tot zelfinzichten te komen.
Hierdoor krijg je uiteindelijk je eigen handvatten.

Korting

Bij deelname aan alle vier de workshops 40 euro korting
Bij deelname aan drie workshops 30 euro korting
Bij deelname aan twee workshops 20 euro korting

Je kunt contact opnemen met LifeCompass voor meer informatie en inschrijving.