Spiritualiteit een gat in de markt

Spiritualiteit een gat in de markt?

Spiritualiteit is voor mij elkaar de ruimte geven om tot ont-wikkeling te komen. Dat betekent ook elkaar ruimte geven om van “fouten” te leren.

 

Spiritualiteit is voor mij contact maken met je eigen goddelijke kern en van daaruit de ander tegemoet treden.
Daarnaast leven we op aarde, en mogen we daar op een aardse manier invulling aan geven.
Daar zit voor mij dan ook de uitdaging; op een aardse manier handen en voeten geven aan spiritualiteit.
Daarmee is niet gezegd dat spiritualiteit voor iedereen hetzelfde betekent.

Voor mijn gevoel is de Goddelijke kern niet te beredeneren.
De Goddelijke kern mag je voelen. In alles wat je doet
Dan voel je vanzelf of het voor jou een illusie is of niet.
Een illusie is een droom. En er is niks mis mee om te dromen.
Zolang het een droom blijft is het een illusie, pas als je er iets mee doet kant de illusie tot leven komen

 

De piramide van Maslow

Voor mijn gevoel is de persoonlijke invulling van spiritualiteit in jouw persoonlijke leven afhankelijk van waar je staat in het leven.
Zijn je basisbehoeftes ingevuld of niet?
Denk hierbij even aan Maslow die stelt dat elk mens dezelfde behoeften heeft die om invulling vragen:

  1. Basislevensbehoeften
  2. Veiligheidsbehoeften
  3.  Sociale behoeften
  4.  Ego behoeften
  5.  Vrijheidsbehoeften
  6. Groei- en ontwikkelingsbehoeften
  7. Zelfverwezenlijkingsbehoeften

Afhankelijk van waar je staat zul je invulling geven aan jouw spiritualiteit.
Daarmee is niet gezegd dat de ene invulling beter is dan de andere. Het is gewoon anders.

Ware spiritualiteit is voor mij ook elkaar de ruimte geven om tot ont-wikkeling te komen. Dat betekent ook dat je elkaar ruimte geeft om “fouten” te maken waar je vervolgens weer van mag leren. (Wat zijn fouten en wie bepaald dat?)

Ik denk niet dat of de innerlijke verbinding kunt aangaan in welke situatie je ook bent.
Immers, wanneer je ’s ochtends niet weet of je die dag wel te eten hebt, of een dak boven je hoofd, is het vormgeven van je innerlijke verbinding met het AL geen eerste prioriteit. Dan telt er maar één ding: overleven.

 

Spiritualiteit vercommercialiseren

Sommigen zullen spiritualiteit misschien zien als gat in de markt.
Betekent dat dan automatisch dat iedereen die op een zakelijke of commerciële manier bezig is met spiritualiteit alleen uit is op geldelijk gewin?
Of kunnen wij verder kijken en beseffen dat het niet aan ons is om te oordelen over iemands doen en laten, motieven en drijfveren?

Alles is energie, en energie moet stromen. Er zou dus sprake mogen zijn van een wisselwerking.
Net zoals een batterij een plus- en een minpool nodig heeft om te kunnen werken.
Wanneer je geeft mag je dus iets terugontvangen. Dat kan in allerlei vormen gebeuren; bijvoorbeeld door een wederdienst, een stuk waardering als je dat nodig hebt. Of door materiële zaken, een bloemetje, een cadeaubon, of geld.

Waarom is het in elke branche acceptabel dat er voor diensten betaald moet worden, behalve in deze?
Geld is niets meer of minder dan een middel om op aardse wijze uitdrukking te geven aan de waarde die je iets geeft.
In die wetenschap is het misschien interessant om je af te vragen wat spiritualiteit dan waard is?
Waarom hebben we geen moeite om geld uit te geven aan boeken over spiritualiteit?
Waarom wordt er geoordeeld over mensen die nieuwe spirituele kansen en zakelijke mogelijkheden zien?
Betekent dat per definitie men “niet goed bezig” is?

 

Wie zijn wij om te oordelen?

We zitten in de overgangsfase van het Vissen naar het Watermantijdperk. We gaan naar een nieuwe tijd toe. Deze tijd brengt met zich mee dat het een trend is om met spiritualiteit bezig te zijn. Wat is daar mis mee? Hoe meer mensen aan de slag gaan met hun spirituele ont-wikkeling hoe beter.
Dan heb je voorlopers nodig.
Mensen leren het onderscheid tussen wat wel en niet goed voelt steeds beter te herkennen. En dan kom ik weer terug om de batterij. Je hebt immers beide polen nodig, sterker nog, beiden maken deel uit van hetzelfde geheel.

Hoe meer mensen een stukje spiritueel bewustzijn uitdragen, hoe meer mensen daar in hun persoonlijke ont-wikkeling iets aan kunnen hebben.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?