Faq’s Astrologie

Hier vind je de meest gestelde vragen over Astrologie

De beweging van lichtpunten zoals die van de zon, maan, planeten en sterren langs de hemel heeft mensen van alle tijden gefascineerd. Men ontdekte regelmaat in deze bewegingen en probeerde die te beschrijven, waarbij niet alleen individuele lichtpunten een naam kregen maar ook schijnbare samenstellingen van die punten, de zogenaamde sterrenbeelden of tekens. Naast het beschrijven van de hemellichamen en hun bewegingen, de astronomie, kende men bij de Babyloniërs en later bij onder meer de Egyptenaren en Romeinen betekenis toe aan hun posities aan de hemel om bijvoorbeeld de toekomst van de staat, het slagen van de oogst, het stijgen van de Nijl of het lot van een heerser te voorspellen. In de Bijbel treden astrologen op als de Wijzen uit het Oosten.

Astrologie is dus een eeuwenoude wetenschap die ondermeer in het oude Egypte al werd gebruikt en die heden ten dage steeds meer mensen bezighoudt. Omdat astrologie al een eeuwenoude wetenschap is die nog steeds in beweging is, net als de kosmos, is de ontwikkeling ervan nog steeds gaande.

In de loop van de tijd zijn er diverse  manieren van werken met astrologie  ontstaan, onder andere klassiek astrologie, medische astrologie, uurhoekastrologie en psychologische astrologie.

Een horoscoop is een tekening van de stand van de planeten en hun onderlinge verband op het moment van je geboorte. Deze tekening wordt door de astroloog vertaald in een beeld van de aanleg van iemand, zeg maar de bagage die je bij je had op het moment van je geboorte. Het is een weerspiegeling van je persoonlijke drijfveren en behoeften, en hoe deze zich manifesteren en tot uiting komen.

Een horoscoop kan helpen meer duidelijkheid te verschaffen over iemands handelen, waardoor er meer respect en begrip ontstaat voor het eigen gedrag.

Een horoscoop kan je ook helpen bij het bepalen van een richting voor studie of beroep, inzicht geven in de doelen die je nastreeft, hoe je omgaat met conflicten, hoe je zaken verwerkt etc. Ook kan een horoscoop veranderingen aangeven op gebieden zoals relaties, werk, vrienden, thuissituatie, en ga zo maar door.

Naast de geboortehoroscoop kan een astroloog ook kijken naar de planeetstand van een bepaald moment (dan kan verleden, heden of toekomst zijn) en of en hoe deze stand een invloed heeft op je geboortehoroscoop. hierdoor kunnen actuele processen benoemd worden. Bijvoorbeeld een verandering van werk, maar ook een verwerkingsproces dat kan spelen.

Psychologische astrologie gaat ervan uit dat ieder mens een eigen wil heeft. Het vertrekpunt op aarde op het moment van geboorte ligt vast, en daarmee ook je sterke en minder sterke kanten, maar wat iemand vervolgens doet, of niet doet, om hiermee om te gaan is afhankelijk van de vrije wil van ieder mens. Ook heb je niet altijd ( bewust)invloed op datgene wat op je pad komt, maar wel op de manier hoe je daar vervolgens mee omgaat.

De Zwitserse psychiater Carl G. Jung heeft aan deze vorm van astrologie een belangrijke bijdrage geleverd. Mede door zijn bijdrage kunnen goed opgeleide astrologen de geboortehoroscoop gebruiken als psycho-diagnostisch instrument, om je meer inzicht in jezelf te verschaffen.

Een horoscoop wordt berekend op basis van onderstaande gegevns:

  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • geboortetijd.

De geboortetijd kan wat lastig zijn om te achterhalen. Mogelijk vind je deze in een trouwboekje van je ouders.

Anders kun je deze opvragen bij de gemeente waar je geboren bent. Afhankelijk van de gemeente waar het om gaat kan daar een kleine vergoeding voor gevraagd worden.

Vroeger werd de geboortetijd vaak afgerond. Ook kan het zijn dat de klok niet helemaal juist stond.

Ik ben daar voor mezelf achter gekomen toen ik bepaalde gebeurtenissen en beschrijvingen vanuit mijn horoscoop totaal niet kon plaatsen.

Na een uitgebreide analyse en geboortehoroscoopcorrectie, waarbij ik alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven gecheckt had, kwam er een gecorrigeerde tijd tevoorschijn die 14 minuten afweek van de genoteerde tijd.

As ik nu een horoscoop maak zie ik vrij snel wanneer er zaken in een ander daglicht staan als de werkelijke geboortetijd iets vroeger of later is.

D.m.v. gerichte vragen kom ik er dan snel achter of de opgegeven tijd iets bijgesteld mag worden.

Wanneer je helemaal geen geboortetijd hebt, kan ik nog steeds een horoscoop maken, deze is echter minder gedetailleerd.

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld geadopteerd bent, en oorspronkelijk uit een land komt dat daar helemaal niks over opgenomen heeft in de basisadministratie. Als die er al is….

Wanneer je geadopteerd bent zou je kunnen zeggen dat het moment dat je aankomt in Nederland, of het moment dat je adoptieouders de papieren onderteken, of je ophalen de start is van een nieuw leven, een nieuwe jij.

Vaak krijg je ook een andere naam.

Dat specifieke allesbepalende moment kan uitgangspunt zijn voor je nieuwe leven en je horoscoop wanneer er echt geen geboortetijd te vinden is.

De horoscoop van dat moment kan samen met een horoscoop van de de oude bekende gegevens bekeken worden, om zo toch tot een waardevolle duiding te kunnen komen.

Dit is natuurlijk wel wat meer werk.

Het tarief hiervoor wordt in overleg samengesteld

Nee astrologie is niet eng, het is geen hocus pocus.

Een goed astroloog zal bijvoorbeeld geen doodsvoorspellingen en dergelijke doen.

Het doel van een astrologisch consult bij mij is om je meer inzicht te geven.

Situaties waar je inzit kunnen bijvoorbeeld oude emoties triggeren. Door inzicht te krijgen in die onderliggende emoties en hun oorzaak, kun je zaken beter verwerken en hoeft je reactie in het HIER en Nu niet meer zo heftig te zijn.

Wanneer je bij me komt, en niet lekker in je vel zit, kan ik vaak zien wat de onderliggende oorzaak is.

Ik kan je waarschuwen als je tegen een Burn-out aan zit. Ook kan ik je vertellen wanneer het ergste achter de rug is en  tot wanneer deze ongeveer zal duren. Dat geeft je op dat moment wat meer houvast.

Ik kan de onderliggende oorzaak benoemen, zodat je minder kans hebt om nogmaals in een Burn-out te komen, mits je de ooraak aanpakt natuurlijk.

Met andere woorden; ik zet de psychologische astrologie in ten dienste van wat jij op dat moment nodig hebt.

Je gaat altijd prettiger en bewuster de deur uit dan dat je binnenkwam.

Het is niet de bedoeling dat er onprettige gedachten of gevoelens blijven hangen. In dat geval is het belangrijk dat je een en ander terugkoppelt naar me, zodat ik een aanvullende uitleg kan geven.