FAQ’s Communicatie


Hier vind je de meest gestelde vragen over Communicatie

Communicatie is de interactie tussen personen door middel van de uitwisseling van woorden, gebaren, lichaamstaal, geluiden en andere mogelijkheden om zichzelf uit te drukken, die bewust of onbewust worden uitgezonden, waarbij er onderling gereageerd wordt op uitgezonden signalen.

Intrapersoonlijke communicatie is het gesprek dat je met jezelf voert. Dat kan bewust of onbewust spelen. Eigenlijk zijn het alle signalen die je jezelf bewust of onbewust geeft

Intrapersoonlijke communicatie is de actie in een persoon door middel van het uitzenden of ontvangen van innerlijke signalen in de vorm van gedachten, gebaren, lichaamstaal, geluiden etc. die bewust of onbewust tot stand komen binnen de heelheid van een persoon, zonder interactie met de buitenwereld.

Intrapersoonlijke communicatie is luisteren naar alle signalen die lichaam, geest en ziel je geven, zonder dat zij aangestuurd worden door externe invloeden.

Drie voorbeelden van intrapersoonlijke communicatie

    1. Wanneer je voor een moeilijke of ingrijpende keuze staat op enig moment in je leven, probeer je van binnen alle voor en nadelen te inventariseren en af te wegen, om voor jezelf uiteindelijk die keuze te kunnen maken.Wanneer je je er tijdens het beslissingsproces met iemand over spreekt, kan het zijn dat die overwegingen ook meegenomen worden bij het interne proces en deel worden van de intrapersoonlijke communicatie
      Het praten met die ander is dan weer interperspoonlijke communicatie.
    2. Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet kan het zijn dat je daar een zeer onbehaaglijk gevoel bij krijgt, waardoor je (onbewust) wat meer afstand creëert tussen jezelf en die persoon. Voordat je er over na zou kunnen denken heeft je lichaam al met je gecommuniceerd, dat dit een onprettige persoon is, waar je beter wat afstand van kunt houden. Deze reactie komt tot stand zonder aanwijsbare tussenkomst van de persoon in kwestie.
    3. Wanneer je je toekomstvisie invulling wilt geven, begin je in gedachten met een aantal uitgangspunten. Gaandeweg het proces, kan daar van alles bij komen. Alles wat zich daar afspeelt, kan vergezeld gaan met positieve of minder positieve gevoelens. Hierdoor kun je bepaalde beelden dan gaan bijstellen. Of je gaat met jezelf van binnen in een soort discussie bijvoorbeeld over de haalbaarheid wat het beeld wat je geschapen hebt voor die toekomst.

Intrapersoonlijke communicatie

is het gesprek dat je voert met jezelf, van binnen. Bepalend daarbij zijn je eigen bevindingen en gewaarwordingen, zonder daar, op dat moment, in beïnvloed te worden door impulsen van buitenaf. In je intrapersoonlijke communicatie kun je echter wel eerdere invloeden van buitenaf in beschouwing nemen, waarbij je zou kunnen besluiten deze invloed te integreren of los te laten.
Er kan in dit proces sprake zijn van innerlijke tegenstrijdigheden. Dit proces is niet altijd stop te zetten of aan te zwengelen wanneer je dat zou willen.

Interpersoonlijke communicatie

is de interactie die je hebt met een ander persoon, een invloed van buitenaf.  Deze invloed van buitenaf kan jouw innerlijke proces beïnvloeden en je  zelfs een andere kant op sturen dan je zou willen. Je hebt geen controle over deze invloed van buitenaf en dus ook niet over wat deze persoon uitzendt naar je. Of beter gezegd hoe je dat ontvangt. Dit proces kun je stopzetten door de interactie die ontstaan is te verbreken