Geloof jij in astrologie?

Geloof jij in astrologie?

Het verbaast me steeds opnieuw dat de grootste tegenstanders van astrologie zeggen er niet in te geloven. Astrologie is echter GEEN geloof.
Natuurlijk, geloven staat vrij. De vraag boven dit stuk is dus eigenlijk onnodig en niet relevant. Het is dus ook niet zo dat je erin moet geloven om het te laten werken. Ik vraag me af hoeveel tegenstanders zich ooit hebben verdiept in astrologie en haar werking. Op een open minded onbevooroordeelde manier dan bedoel ik.
Ook vinden deze mensen over het algemeen dat astrologie zweverig is. Ik snap wel waar dat op gebaseerd is. Als je niet weet hoe iets werkt is het al snel hocus pocus. En natuurlijk is er veel kaf onder het koren. Dat komt omdat het een vrij beroep is, en iedereen zich in principe astroloog mag noemen.

Als het geen geloof is wat is het dan wel?

Astrologie is een systeem om de werkelijkheid af te beelden. Zoals de natuurkunde ook via symbolen de werkelijkheid wil afbeelden. Een horoscoop is een meetinstrument dat is afgestemd op de tijd. De horoscoop meet onder welke kwaliteit van de tijd een levensloop ( van een mens, gebeurtenis of onderneming) begint en hoe die levensweg er uitziet.
Een horoscoop geeft inzicht in drie gebieden:
1. dat wat psychologen de karakter of persoonlijkheidsstructuur noemen.
2. de factor tijd geeft informatie en inzicht over wanneer welk probleemgebied geactiveert wordt.
3. het geboorteproces zelf.

Wat is goede astrologie?

Goede astrologie kenmerkt zich volgens mij in concreet, helder taalgebruik en een toepasbaarheid in het aardse HIER-EN-NU. Ikzelf mijd het vakjargon zoveel mogelijk in mijn duidingen omdat dit het er voor de meeste mensen niet begrijpelijker op maakt.
Technisch correcte informatie en dus goede technische kennis en inzicht van de astroloog zijn onontbeerlijk voor een goede interpretatie.
Te vaak zie ik dat astrologen zaken beschrijven die nog niet aan de orde zijn, maar wel het verhaaltje opleuken. Ik kom het ook wel tegen dat er totaal verkeerde tijden gehanteerd worden, omdat men werkt met de tijden die in de efemeriden* staan en deze vervolgens niet omrekent.

Astrologie berust op waarneming en de interpretatie van die waarnemingen.
Er gaan veel berekeningen aan een uiteindelijke horoscooptekening vooraf, die we grotendeels gelukkig voortaan niet meer zelf hoeven te maken. Zo’n horoscooptekening bevat vele facetten, zeg maar puzzelstukjes. Daar komt de interpretatie om de hoek kijken. Ervaring, kennis, wijsheid en intuitie stellen een astroloog in staat om van al die losse puzzelstukjes een overzichtelijk geheel te maken. Daarmee is de kwaliteit van een heldere, concrete en toepasbare duiding afhankelijk van de mens achter de astroloog.

Wat voegt astrologie toe?

Je kunt de horoscoop zien als het leerplan van iemands leven.
Je kunt zien met welke leerprocessen de horoscoopdrager te maken krijgt, waar de blokkades zitten en welke oplossingen er zijn. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de westerse astrologie dat elk mens een vrije wil heeft. Een horoscoop geeft inzicht in (on)bewuste drijfveren en behoeften, kwaliteiten, valkuilen uitdagingen en allergieën het maakt je bewust van patronen en processen.

Verleden en heden

In het verleden hebben zeer beroemde mensen zich beziggehouden met astrologie. Zoals Plato, , Leonardo da Vinci, Albertus Magnus, Johannes Keppler, Goethe, C.G. Jung. Tegenwoordig zijn er steeds meer psychologen en ook grote bedrijven die astrologie inzetten, om zicht te krijgen op zaken waar ze nog geen zicht op hebben. Het is alleen best jammer dat ze dat het liefst stil willen houden.
Begrijpelijk ook, want als de media daar lucht van krijgen moeten zich daarop verantwoorden. Want daar kun je toch niet in geloven?

Een van de argumenten van tegenstanders is dat het niet wetenschappelijk bewezen zou zijn. Misschien inderdaad niet volgens hun normen. Dat betekent echter niet dat het daarom niet werkt. Het is volgens mij zelfs redelijk arrogant om te stellen dat de mensheid iets niet kan bewijzen en dat het daarom dus niet bestaat. Dan zouden we snel uit ontdekt zijn nietwaar
*Hier heb je zo’n term waar ik niet onderuit kan omdat er geen andere naam voor is. Maar dat is eigenlijk een groot boek waar alle standen van alle planeten per datum en tijd in aangegeven staan.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?