Mijn kind wordt gepest

Mijn kind wordt gepest, wat nu?

Weet je dat je kind gepest wordt, wat ga je dan vervolgens doen? Je kunt op hoge poten naar school stappen en al je boosheid bij de leerkracht dumpen, maar het effect daarvan is waarschijnlijk dat je kind het nog erger voor de kiezen krijgt.

Weet je dat je kind gepest wordt, wat ga je dan vervolgens doen? Je kunt op hoge poten naar school stappen en al je boosheid bij de leerkracht dumpen, maar het effect daarvan is waarschijnlijk dat je kind het nog erger voor de kiezen krijgt. En als je het rustig bespreekt met de leerkracht, ben je afhankelijk van wat deze wel of niet onderneemt. Een voorbeeld uit de praktijk: Een moeder merkt dat haar kind systematisch door een aantal klasgenoten gepest wordt.
Vervolgens bespreekt ze dat in alle rust met de leerkracht, die het zal gaan aanpakken. Ze zegt haar kind dat het naar de leerkracht moet stappen als het weer gebeurt. Het kind doet dat netjes. De leerkracht geef de pesters een waarschuwing, en daar blijft het bij. Als de leerkracht uit het gezichtsveld is, pakken de pesters het kind twee keer zo hard terug. Wat doe je dan als ouder? Deze ouder koos ervoor haar kind te trainen op weerbaarheid en ging knietjes oefenen. Dus de volgende keer dat het kind gepest werd deelde hij een paar knietjes uit. Op de vraag van de leerkracht waarom vertelt het kind dat mama dat gezegd en geoefend heeft. Dus wat gebeurt er? Juist, mama moet op het matje komen, want dat past niet in het beleid van school. Mama zegt dat te begrijpen, maar dat als school haar kind niet bijstaat ze zelf iets moet ondernemen, en dat het haar taak als moeder is om ervoor te zorgen dat haar kind weerbaar is. Moeder en kind krijgen geen steun van school, omdat de leerkracht er om wat voor reden dan ook niet mee om kan gaan.

 

Tips voor ouders van gepesten

  • Een gedragsverandering bij je kind kan wijzen op pestgedrag. -Observeer je kind en probeer voor jezelf in kaart te brengen wat er mogelijk speelt.
  • Probeer het te bespreken met je kind. Als je dat niet zelf kunt, zorg dan dat iemand anders dat doet. Laat het niet liggen, want het kan je kind voor het leven tekenen.
  • Indien het nodig is bespreek je het in eerste instantie met school. Je vertrouwt je kind toe aan hun zorg en mag dus ook verwachten dat er zorg gedragen wordt voor je kind. Wanneer school/de leerkracht niet de mogelijkheden/capaciteiten bezit om er op een adequate manier mee om te gaan, laat het er dan niet bij zitten!!!! Kom op voor je kind en zorg dat het de juiste begeleiding krijgt. Heeft school die mogelijkheden niet, vraag dan of men hier bijscholing op kan krijgen of men externe krachten aantrekt die dat wel kunnen.
  • Leer je kind zich weerbaar op te stellen.
  • Als het echt niet anders kan kun je ook een andere school voor je kind zoeken, zodat je kind een nieuwe start kan maken. Het is dan wel belangrijk dat je kind het pesten achter zich kan laten (bv d.m.v. weerbaarheidstraining) anders loop je de kans dat een en ander zich herhaalt.
  • Kijk waar je kind goed in is en stimuleer die talenten want dat geeft zelfvertrouwen
  • Besef dat je kind uniek is, en dat het dus ook een unieke benadering nodig heeft.

Heb jij nog tips?

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?