Kennis op weg naar 2012

Kennis op weg naar 2012

Heb je het over wel of niet verloren gegane kennis, kun je zeggen dat kennis gelijk staat aan het kennen, beleven, bewustzijn, weten, het geweten, het bekende.

 

 

 

 

 

In de Dikke van Dale heeft “kennis” een aantal betekenissen:

 1. Het kennen van, bekendheid met
 2. Bewustzijn, besef: buiten kennis zijn= bewusteloos
 3.  Het geheel van wat iemand weet
 4. ‘sen- iemand die men kent, bekende. Kennis van de een hoeft dus niet noodzakelijkerwijs kennis van de ander te zijn.

 

Wanneer we deze betekenissen wat dieper bekijken zien we dat kennis te maken kan hebben met

 1. kennen, in de betekenis van, beleven
 2. bewustzijn
 3. weten, in de betekenis van,
  1. Bekend zijn met
  2. In staat zijn: hij weet dat aardig te vertellen
  3.  De gevolgen ondervinden van: hij heeft het geweten dat hij niet wilde luisteren. Het geweten dat wordt gevormd door het weten heeft te maken met innerlijk besef van goed en kwaad
  4. Bekende
   1.  Gekend wordend
   2. Niet vreemd

 

Wanneer we het dan hebben over wel of niet verloren gegane kennis, zou je kunnen zeggen dat kennis gelijk staat aan het kennen, het beleven, het bewustzijn, het weten, het geweten, en het bekende. Kennis is niet wat we uit boeken halen, maar wat uit onszelf komt. Dat betekent dat mijn kennis kan verschillen van de kennis van een ander.

 

Kennis heeft ook te maken met ons beleven en ons bewustzijn. In deze tijden is spiritueel bewustzijn en spirituele bewustwording erg actueel. Je moet het wel eerst worden om het te kunnen zijn. Dat is een groeiproces. Door het te beleven, ontstaat bewustzijn, waardoor kennis zich kan zetelen in het weten, daarmee het geweten kan vormen en het bekend is.
Kennis is dus eigenlijk een werkwoord. En daarmee afhankelijk van je persoonlijke inspanning. In deze context heeft het dus ook niks te maken met boeken, en overleveringen. Nee, het komt van binnenuit.

 

Akasha archieven

Wanneer je bekend bent met de Akasha archieven die refereren aan een collectief geheugen, een opslagplaats, waar alle gedachten, emoties en gebeurtenissen van alle tijden op aarde tot op heden, worden opgeslagen, die voor eenieder toegankelijk zijn, weet je dat alles er is.
We staan echter niet allemaal in verbinding met de kennis om daar te komen. Kijk maar naar het mysterie van de piramiden. Ze zijn ooit gebouwd, beschavingen terug. En met al onze wetenschap, al onze boekenkennis, kunnen wij niet zeggen hoe. Toch moet die kennis ergens aanwezig zijn. Waar dan? Als dat nergens te vinden is? Of zoeken we op de verkeerde plek?

 

De weg naar je Zelf

Volgens mij is de weg naar kennis de weg naar je Zelf. Om bij je Zelf te komen is het nodig dat je eerst je schaduw geïntegreerd hebt. Dat betekent dat je de confrontatie met je Ziel mag aangaan. Wanneer boosheid, angst etc. naar boven komen wordt ons geleerd er niet naar te luisteren en het te onderdrukken. Je leeft dan als het ware in een wereld met slechts één seizoen, maar vroeg of laat wordt het toch winter.
Velen van ons voelen dat er iets mist in onze levens en dat in ons hectische bestaan, wanneer we ons focussen op plezier en uitgaven, om meer te hebben en te bereiken, we ons emotioneel welzijn negeren.

 

Pluto in Steenbok

Met Pluto in Steenbok (sinds november 2008) gaat dat veranderen. Dat roept om een ander manier van zijn.
Er wordt gepraat over een einde, maar dat houdt toch automatisch een nieuw begin in?
Waar komt de angst vandaan?
Houden we ons bezig met de angst om het einde van de wereld?
Terwijl er natuurramp, na natuurramp plaatsvindt en we dat tussen neus en lippen door tot ons nemen?
Angst om het einde van de mensheid, terwijl er mensen zijn die sterven door honger, geweld en ga zo maar door, terwijl de westerse wereld bergen eten weggooit?
Of is het angst voor het einde van jezelf?
En daarmee bedoel ik je EGO.
Terwijl er in spirituele kringen juist zo op gehamerd wordt dat je dat mag loslaten?
Zou het dan betekenen dat we terug mogen naar ons ZELF?
En is dat wat mensen benauwd?

De invloed van Pluto wordt steeds meer voelbaar, steeds meer mensen komen steeds dichter bij hun Zelf. Dat is niet tegen te houden. Je kunt er niet omheen.
Pluto is als de psychologische chirurg waar je niet omheen kunt. We kunnen zijn invloed goedschiks of kwaadschiks ondergaan.

 

Het huwelijk met je Zelf

De terugkeer naar het Zelf, betekent het einde van alle soorten van afhankelijkheid.
Onbewust zijn van je Zelf en leven vanuit je Ego geeft veel problemen want Pluto werkt niet echt subtiel.
Het huwelijk met je Zelf wordt altijd en noodzakelijk gevolgd door een wederkerige scheiding van alles wat niet het Zelf is.
Dit is pijnlijk en traumatisch voor het Ego van de mens, vandaar het ontwijken, de trucs, ontkenning, projectie etc.
Je hoeft niet op zoek naar de spirituele perfectie van verlichting. Je bent al verlicht. Je weet het alleen niet omdat je bent overspoeld door vooronderstellingen en veronderstellingen die zo zwaar op je schouders wegen, dat je je je eigen perfectie niet begrijpen kunt.
Je hoeft niet actief te zijn, het heeft misschien zelfs meer te maken niet-doen, ont-doen. Uiteindelijk gaat het om ZIJN.
Je wordt pas gewekt als je daar klaar voor bent. Je bent al een leraar, en als je daar klaar voor bent, wordt je gewekt.

We mogen ons los gaan maken van alles wat ons tegenhoudt ons ZELF te ZIJN, maar het MOET niet. De kennis daarvoor ligt binnenin elk van ons.
In het leven vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Want dan keren we terug naar onze innerlijke bron, het weten, de kennis die verder gaat als boeken, dat wat je in elke vezel van je lichaam kunt voelen.

 

2012

Er zijn veel doemscenario’s met betrekking tot 2012, waar ook velen in meegaan. Dat mag, iedereen beschikt over een vrije wil. Wees je wel bewust van het feit dat je daarmee die scenario’s juist voedt. Alles is tenslotte energie, gedachten zijn krachten enzovoort. Wees je ook bewust van het feit dat je het daarmee totaal buiten jezelf legt. Natuurlijk zijn wij slechts een hele kleine schakel in het hele grote geheel. Toch maken vele kleine kraaltjes uiteindelijk een lange ketting. Velen leven vanuit beperkingen in plaats vanuit mogelijkheden, omdat ze waarschijnlijk niet beseffen dat ze daarin een keuze hebben. Toch worden steeds meer mensen wakker, dat is positief, dat is groei, dat is transformatie en ook dat is Pluto.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?