Het aantreden van Koning Willem Alexander astrologisch bekeken

Het aantreden van Koning Willem Alexander astrologisch bekeken

Wat te verwachten van onze nieuwe koning? Gisteren heeft koningin Beatrix afstand gedaan van de troon. Daarmee is ze prinses geworden, en hebben wij een koning. Wat voor koning krijgen we? Hoe gaat hij zijn koningschap astrologisch gezien invullen?

 

Koning Willem Alexander

Koning Willem Alexander heeft zijn Zon in Stier, daarmee is hij voorzichtig, afwachtend en behoudend. De natuurlijke houding van een Stier is “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Met zijn Maan in Boogschutter, is er echter ook behoefte om voorbij bestaande grenzen en horizonten te kijken. Daarmee kan het avontuur en het buitenland lonken. De mogelijkheid om hier invulling aan te geven is echter niet op afroep onder handbereik. Met een Schorpioen Ascendant weet hij de vinger precies op zere plekken te leggen, bij anderen. Hij lijkt er een talent voor te hebben om kwetsbare plekken te zien, signaleren en benoemen. Van nature is het niet iemand die het achterste van de tong laat zien, maar wel zeer gevoelig is, ook al is dat op het eerste gezicht niet meteen herkenbaar. Koning Willem Alexander weet dat hij uiterst behoedzaam moet zijn in zijn communicatie. Spreken in het openbaar geeft een zeer grote verantwoordelijkheid. Toch kan het voorkomen dat hij soms iets zegt dat als in een impuls naar boven komt. Daarmee zit er een behoorlijke spanning op want hij wil het erg graag goed doen. Vanuit het grote verantwoordelijkheidsbesef zou er sprake kunnen zijn van onzekerheid op dat vlak. Niet omdat hij het niet zou kunnen, maar omdat hij geen fouten wil maken. Koning Willem Alexander is iemand die de samenwerking en verbinding zoekt. Met zijn Zon in het zevende huis is zijn partner zijn koningin. En in de functie die hij bekleedt is dat ook letterlijk het geval. Achter de schermen is zij een waardevolle sparringpartner in de beoefening van zijn functie. Het aanvaarden van zijn taak heeft een behoorlijke impact op zijn privé leven. Het koningschap drukt een zware stempel op hem en laat weinig tot geen ruimte voor een privéleven. Zijn leven speelt zich af in de openbaarheid. En zo zal het ongetwijfeld ook voor hem voelen. Zichzelf en zijn eigen behoeften zijn ondergeschikt aan zijn functie. Dat is een heel groot offer om te brengen. Voor mijn gevoel leek hij zich dat te realiseren op het moment dat hij de eed aflegde. Daarmee kan hij zich eenzaam en onbegrepen voelen. Om te kiezen voor zo’n leven brengt behoorlijke spanningen met zich mee, maar de plicht roept. Er is geen keuze Het werkelijk gevoelsmatig innemen van zijn plek zal voor hem nog wat onwennig zijn. De secundaire Maan van koning Willem Alexander nadert zijn MC in leeuw. Hij gaat de aankomende periode zijn royale plaats steeds meer innemen.

 

Het moment van aantreden

Op het moment van de ondertekening door Beatrix van de akte van abdicatie, het moment waarop hij koning is, staat de Saturnus transit bijna precies op zijn Ascendant. Deze verbinding komt meerder keren tot stand, te weten op 6 januari, 3 mei en 10 september 2013. Wanneer verbindingen meerdere keren tot stand komen kun je in zo’n cyclus een soort van voortgang zien van het thema waar een en ander om draait. Daarbij zet de eerste aanraking het in werking, en elk volgend contact geeft een voortgang aan. Hoe dat precies uitwerkt voor jou persoonlijk is afhankelijk van je persoonlijke horoscoop. Een exacte verbinding kent een uitwerktijd van zo’n twee weken voor tot twee weken nar het exact worden. In dit geval kun je dus zeggen dat de verbinding van 6 januari de eerste stap is op weg naar het innemen van zijn nieuwe functie, namelijk het openbaar maken. De tweede verbinding van 3 mei geeft de daadwerkelijke troonswisseling aan. Daarmee zou de verbinding van 10 september aan kunnen geven dat zijn positie bekrachtigd wordt. Leuk om te vermelden hierbij is dat dit de tweede Dinsdag van september is, Prinsjesdag. De stand van Saturnus sluit dus heel mooi aan bij het naar buiten komen en concreet worden van zijn functie. Met op datzelfde moment de Maan in het teken Steenbok, dat van nature bij Saturnus hoort geeft dat een grote aandacht voor plichtplegingen en verantwoordelijkheden. Hij neemt zijn taak uiterst serieus. Het moment van zijn aantreden geeft een Kreeft Ascendant. Net zoals de horoscoop van Nederland heeft. Daarmee komt het watermanagement weer om de hoek kijken. Ook geeft het aan dat hij zorg wil dragen voor het land en haar inwoners. Het moment van aantreden geeft behoorlijke waterinvloed te zien (we werken in de astrologie met vier elementen waarvan water er één is) dat sluit natuurlijk prachtig aan bij een landje waarin de omgang met water erg belangrijk is en ook bij zijn interesse in watermanagement. Er spreekt ook uit dat de nieuwe vorst veel gevoel zal tonen. De horoscoop van dat moment laat verder zien dat onze nieuwe koning op een rustige manier veranderingen tot stand wil brengen. Hij weet heel goed wat hij wilt voor ons land. Er spreekt een behoorlijke daadkracht en doorzettingsvermogen uit. Als het aan hem ligt lopen we voorop in plaats van mee. Dat zal voor sommigen wellicht nog even wennen zijn.

 

Koningin Maxima

Zijn vrouw koningin Maxima kan daarin een grote steun voor hem zijn. Haar charmes zullen hem helpen om zijn betrokkenheid en meelevendheid vorm te geven. Daarbij is zij zich bewust een stapje naar achter te moeten doen om haar echtgenoot te laten stralen. Met een vrouw als Maxima aan zijn zijde kan er toch wel wat onzekerheid zijn over zijn eigen charmes. Toch is dat helemaal niet nodig want ook onze koning kan zijn charmes in de strijd gooien, en zal dat op den duur ook steeds meer laten zien. In de horoscoop van koningin Maxima zien we een zeer plichtsgetrouwe dienstbaarheid. Ook zij zal haar taak zeer serieus nemen. Haar Zon en Saturnus maken een samenstand met de Maan in de horoscoop van Nederland. Ze beroert de harten. Daarmee gaat ze een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Nederland. Ze is een mooie aanvulling op haar man. Ondanks dat hij de koning is, kunnen we bemerken dat ze een perfect op elkaar ingespeeld team zijn, dat het samen doet. Daarbij kunnen we ook duidelijk zien dat Maxima zich ten dienste van haar man en zijn functie stelt. De secundaire maan van Maxima gaat richting haar MC in Maagd, zij gaat in de openbaarheid haar dienende rol steeds meer vormgeven.

 

Prinses Beatrix

Voor Beatrix is het samengaan van haar publieke taak en wie ze is altijd vanzelfsprekend geweest. Als je haar horoscoop bekijkt is ze er echt aan toe om nu de aandacht op andere zaken te richten en meer tijd voor zichzelf te hebben. Nu mag haar persoon aan bod komen en is er plek voor haar persoonlijke behoeften. Wellicht komt er ruimte voor nieuwe vriendschappen in haar leven.

 

Amalia Prinses van Oranje

De secundaire Maan van Amalia staat aan het begin van het vijfde huis en sluit daarmee helemaal aan bij het feit dat ze vanaf nu steeds meer naar buiten zal treden, en zich bewust wordt van haar positie. Ook zij mag haar plekje voorzichtig innemen. Daarnaast speelt mee dat ze nu aan alle kanten mag genieten van haar kind zijn. Misschien nog wel meer nu haar een beetje duidelijk wordt wat er straks van haar verwacht wordt als ze groot is.

 

Nederland

In de horoscoop van een land is de vorst de vorst. Dat betekent dat die functie niet afhankelijk is van een persoon. Dat zegt al genoeg over de onzichtbaarheid van de persoon achter de vorst. Daarmee zet een vorst persoonlijke belangen aan de kant om het volk te dienen. Koning Willem Alexander zal daar mijns inziens ook alles aan doen. Ik denk dat we in hem een goede voorzichtige en tegelijkertijd vooruitstrevende koning hebben, die wil gaan voor werkelijke verbinding en zich hard wil maken voor het volk. Het offer dat hij daarvoor brengt is groot, en daar mogen we best bij stilstaan.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?