koningshuis

Astrologische prognose Koningshuis 2016

Wat staat ons koningshuis astrologisch gezien te wachten in 2016?

 

Willem Alexander

Rond januari, juni en september kan er tegen grenzen aangelopen worden met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden, optimisme en vertrouwen.
Rond maart en september 2015 en januari 2016 kan er een extra gevoeligheid meespelen die zichtbaar is voor de omgeving.
Het vasthouden aan zekerheden, grip op de knip, veroorzaakt een enorme spanning die niet begrijpen is rond januari, juli en november.
Het volgen van de eigen weg, ook al kan dat soms rebels overkomen kan vruchten afwerpen rond november 2015, februari en juli 2016. Dat kunnen momenten van vernieuwing zijn die als een behoorlijke omslag gezien kunnen worden.
Rond februari, april en november kan er sprake zijn van een behoorlijke spanning inzake eigenwaarde en zekerheden. Wellicht is het zaak om op deze momenten een en ander te herzien.
Mogelijk komen er rond mei en oktober 2015, en februari 2016 wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Dat wat verborgen is wil aan de oppervlakte komen rond november 2015, maart en juli 2016.
Opgekropte frustratie en boosheid kan tot een behoorlijke ontlading komen in juli en augustus 2015, en april.
Onderhuidse spanning en onrust rond april en december kunnen voor een bezinningsperiode zorgen. Wellicht zijn er nog andere dingen waar energie in gestoken mag worden voor het te laat is.
Onduidelijkheid met betrekking tot status kan voor veel spanning zorgen rond mei en juli.
Rondom mei en oktober kunnen positieve veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de thuissituatie.
De communicatie kan erg gespannen en nerveus zijn rond mei en oktober.
Verandering en vernieuwing in de manier waarop er naar buiten getreden wordt kan bemerkt worden rond mei en oktober. Dat zal een positief effect hebben.
Rond juni en september (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Rond december is er energie in overvloed. Het is wel zaak enige reserve te houden.
De energie en daadkracht lijken over te lopen rondom december.
Het lijkt niet makkelijk om in december vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.
In januari 2017 kan begrenzing voor onrust zorgen. Het is zaak op tijd de grenzen bij te stellen.

Maxima

Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond januari, juni en oktober.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond januari.
In februari, mei en oktober kunnen eigenwaarde en zekerheden in andere vormen gegoten worden. Dat kost overigens wel behoorlijk wat spanning en inspanning.
Behoefde aan vernieuwing kan spanningen veroorzaken op het internationale toneel rond februari.
Rond februari, april en november kan het spanning veroorzaken om in communicatie grenzen te stellen. Wellicht is het moeilijk om bepaalde informatie binnenskamers te houden.
Onderhuidse spanning kan spelen in maart, oktober en januari 2017 wanneer bepaalde ideeën en denkbeelden een waas van onduidelijkheid over zich hebben. Mogelijke plannen of voornemens om los te breken uit de sleur zorgen voor veel onrust.
Het bekijken van zaken vanuit een andere invalshoek doet goed rond maart.
De houding naar buiten toe lijkt enigszins onduidelijk en ongrijpbaar rond april in augustus.
Rond december worden doelen bijgesteld en/of vormgegeven.
In juni en september is er sprake van herstructurering en enige terughoudendheid in de houding naar buiten toe. Het lijkt erop dat er sprake is van een afremming. Mogelijk is het tijd om even pas op de plaats te maken.
In augustus lijkt er vormgegeven te kunnen worden aan nieuwe initiatieven en ideeën.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?