De piramide van Maslow spiritueel bekeken

De piramide van Maslow spiritueel bekeken

De piramide van Maslow kan verbonden worden met de zeven klassieke chakra’s en meer.

De piramide van Maslow gaat ervan uit dat we allemaal zeven basisbehoeften hebben. Wanneer de eerste basisbehoefte invulling heeft, komt de tweede basisbehoefte om de hoek kijken etc.

 

De zeven basisbehoeften zijn:

 1. Fysiologische of primaire levensbehoeften
 2. Behoefte aan veiligheid
 3. Behoefte ons te onderscheiden
 4. Sociale behoefte
 5. Behoefte aan vrijheid
 6. Behoefte tot groei en ontwikkeling
 7. Behoefte tot Zelfactualisering

 

Deze zeven behoeften zijn te koppelen aan de werking van de 7 klassieke planeten:

 1. Fysiologische of primaire levensbehoeften Saturnus, de basis en structuur, de waarden en normen, je opvoeding, je ouders
 2. Behoefte aan veiligheid Maan, behoefte aan emotionele veiligheid en geborgenheid
 3. Behoefte ons te onderscheiden Mars, daadkracht naar buiten toe, hoe je voor jezelf opkomt, daden, uitwisseling van energie
 4. Sociale behoefte Venus, behoefte tot verbinding, harmonie, relaties
 5. Behoefte aan vrijheid Mercurius, uiten, communiceren, uitspreken
 6. Behoefte tot groei en ontwikkeling Jupiter, behoefte om achterliggende verbanden te begrijpen, filosoferen, grenzen verleggen, nieuwe mogelijkheden zien
 7. Behoefte tot Zelfactualisering Zon, het middelpunt, het geheel, het totale zijn

 

Er is ook nog een verbinding te maken met, de zeven klassieke chakra’s en hun kleuren, de dagen van de week, bijbehorende aartsengel:

 

1.

Fysiologische of primaire levensbehoeften

Planeet Saturnus
De basis en structuur, de waarden en normen,
Je opvoeding (dus je ouders) die het uitgangspunt van
Je leven vormen, rust-reinheid en regelmaat
Chakra Basischakra of Wortelchakra
De basis, de wortel van het bestaan,
Zekerheid en stabiliteit
Kleur Rood
Dag Zaterdag
Aartsengel Samaël Aartsengel van Discipline
 

 

2.

Behoefte aan veiligheid

Planeet Maan
Behoefte aan emotionele veiligheid en geborgenheid
Chakra Heiligbeenchakra
Seksualiteit, overwinnen van wantrouwen
Kleur Oranje
Dag Maandag
Aartsengel Ariël of Uriël Aartsengel van Tederheid
 

 

3.

Behoefte ons te onderscheiden

Planeet Mars
Daadkracht naar buiten toe, hoe je voor jezelf opkomt,
Daden, uitwisseling van energie
Chakra Zonnevlecht
De wil, de kracht
Kleur Geel
Dag Dinsdag
Aartsengel Hanaël of Chamuël Aartsengel van Vitaliteit
 

 

4.

Sociale behoefte

Planeet Venus
Behoefte tot verbinding, harmonie, relaties
Chakra Hartchakra
Liefde, aandacht, sensitiviteit, compassie
Kleur Groen
Dag Vrijdag
Aartsengel Rafaël Aartsengel van Genezing
 

 

5.

Behoefte aan vrijheid

Planeet Mercurius
Uiten, communiceren, uitspreken
Chakra Keelchakra
Angsten, spanningen, jezelf uitspreken of zaken inslikken
Kleur Blauw
Dag Woensdag
Aartsengel Gabriël Aartsengel van Communicatie
 

 

6.

Behoefte tot groei en ontwikkeling

Planeet Jupiter
Behoefte om achterliggende verbanden te begrijpen,
Filosoferen, grenzen verleggen,
Nieuwe mogelijkheden zien
Chakra Derde oog
Heldere inzichten, ingevingen
Kleur Indigo
Dag Donderdag
Aartsengel Zadkiël Aartsengel van Overvloed
 

 

7.

Behoefte tot Zelfactualisering

Planeet Zon
Het middelpunt, het geheel, het totale zijn
Chakra Kruinchakra
Spirituele, geestelijke ont-wikkeling
Kleur Violet/wit
Dag Zondag
Aartsengel Michaël Aartsengel van Leiderschap

 

In de loop der jaren zijn er nieuwe planeten ontdekt; Uranus, Neptunus en Pluto. Deze planeten werken niet als de klassieke planeten op persoonlijk niveau, maar spreken een hoger bewustzijn aan.
Chakra’s zijn energieknooppunten. De zeven chakra’s waar ik het over heb zitten als het ware aan “de oppervlakte” van ons lichaam. Met deze zeven Chakra’s kunnen wij ons gehele lichaam of leven in balans en onbalans brengen. In de chakraleer zijn nieuwe chakra’s ontdekt die niet op lichamelijk maar op spiritueel niveau werken (zie hiervoor de publicaties van Sonia Bos).
Het zou dus zomaar in de lijn der verwachting kunnen liggen dat de zeven tot nu bekende en als zodanig benoemde basisbehoeften ook uitgebreid kunnen worden. Deze uitbreiding zou kunnen liggen op transpersoonlijk vlak en kan dus te maken hebben met kosmisch behoeften van de mens die reeds tot zelfactualisatie is gekomen.
Zelfactualisatie is een behoefte die lang niet iedereen ingevuld krijgt in het leven. Toch zijn er mijns inziens steeds meer mensen die deze staat bereiken. De spirituele ont-wikkeling lijkt steeds sneller te gaan, het spiritueel bewustzijn, groeit steeds meer. Het lijkt me een proces van de mensheid. Op weg naar 2012, wanneer er een omslag in de energie komt, gaat deze ontwikkeling steeds sneller. Steeds meer mensen ont-wikkelen hun EIGENwijze (Uranus), steeds meer mensen lijken contact te hebben met hun transpersoonlijke gaven(Neptunus), steeds meer mensen hebben behoefte aan transformatie van de wereld om ons heen (Pluto, transformatiechakra)

De piramide van Maslow

Wat is de zin van jouw leven?

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?