menopauze

De menopauze

De Menopauze is een periode die heel ingrijpend kan zijn . Niet alleen in het leven van de vrouw diedoor die menopauze heen gaat. Maar ook voor haar naaste omgeving. Onder invloed van de hormonale veranderingen gebeurt er heel veel in het vrouwenlichaam.

Zien we in de puberteit een toename van de groei en werking van de hypofyse en daarmee ook een toename aan hormoonproductie van de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. In de Menopauze neemt deze productie weer af.
De veranderingen in het hormonale stelsel, kunnen, net als in de puberteit, voor allerlei schommelingen zorgen. Fysiek, maar zeker ook psychisch. Klachten kunnen per persoon verschillen de een lijkt er meer last van te hebben dan de ander. De een merkt vooral de fysieke aspecten, de ander heeft ook last van psychische aspecten die meespelen.

 

Mogelijke oorzaken hiervan:

Je positie in de niet Westerse maatschappij

Naast mogelijke genetische factoren, die medebepalend kunnen zijn voor de mate waarin je last kunt hebben van klachten, speelt er ook nog een psychologisch aspect mee. Dit aspect wordt mede bepaald door de positie die je in de maatschappij inneemt.
Niet westerse vrouwen lijken minder last te hebben van de overgang. Wat doen ze daar anders dan? zul je vragen. In die landen wordt het gezien als een heugelijk feit. De vrouwen begeleiden deze gebeurtenis met rituelen. De gemeenschap waartoe ze behoren, benadert hen met respect en ontzag. Er wordt tegen deze vrouwen opgezien. Ze hebben het moment bereikt waarop ze mogen gaan uitrusten.
Eigenlijk is het heel mooi dat zo’n belangrijke mijlpaal, op een positieve manier gevierd en ervaren wordt.

 

Je positie in de Westerse maatschappij

In onze westerse wereld hangt de menopauze vaak samen met een wat negatievere lading.
Nu word je oud, je bent uitgerangeerd, het leven gaat voorbij. Sommige vrouwen voelen zich zelfs minder vrouw worden. Toch zijn in de westerse wereld ook nuances aan te brengen. Over het algemeen, zie je, dat vrouwen die actief zijn op sociaal maatschappelijk vlak, en dus nog “middenin het leven staan”, minder klachten hebben, dan vrouwen die zo’n positie niet hebben. Hoe kan dat dan? Wanneer je actief bent, voel je je vaak goed, je voelt je gewaardeerd, je hebt een functie.

 

Psychisch welbevinden

Wanneer je je minder goed voelt over jezelf kun je gevoeliger zijn voor overgangssymptomen. Het psychisch welbevinden stuurt dus min of meer aan hoe de overgangsperiode ervaren wordt, en kan dat omzetten in lichamelijke symptomen.
Dat betekent niet dat wij vrouwen het helemaal zelf in de hand hebben, maar wel dat we de mate waarin we last hebben van overgangsverschijnselen deels zelf kunnen beïnvloeden.

 

Lichamelijke klachten

Wanneer er sprake is van lichamelijke klachten( en dat zou je in een bredere context kunnen plaatsen, want dat geldt niet alleen voor de overgang) kan de mate waarin deze ervaren worden dus beïnvloed worden door impulsen van buitenaf.
Hoe vaak hoor je niet dat daags nadat er een medisch programma op tv geweest is over een bepaald ziektebeeld, de huisartsen overspoelt worden door mensen die er iets in dachten te herkennen van zichzelf? Of dat klachten hun eigen leven gaan leiden wanneer iemand niet naar de dokter gaat, en dan vervolgens steeds angstiger wordt om wat hij of zij onder de leden zou kunnen hebben? Wanneer je je niet lekker voelt en je omgeving negeert dat totaal, zul je proberen je klachten te maskeren. Word je juist enorm in de watten gelegd en heerlijk verzorgd, dan zou je de neiging kunnen hebben om daar even van te willen genieten. En kun je met je arts praten over je klachten, gevoelens en alles wat daarbij hoort? Of wuift hij/zij het weg, omdat hij geen tijd heeft of er niet in mee wil gaan. Hoe fijn vinden wij het als we met onze klachten serieus genomen worden? Door onze dokter, omgeving etc.? Wanneer je daarin ontkend wordt ga je je nog vervelender voelen.

 

Er zijn dus een aantal bepalende factoren voor hoe we onze klachten beleven en ervaren, te weten de genetische factor, onze culturele en sociaal maatschappelijke achtergrond en status, en de invloeden van onze omgeving. Deze kunnen zeer bepalend zijn voor hoe wij de overgang beleven.
Met deze wetenschap in het achterhoofd is het dus niet zo moeilijk om vast te stellen dat er verschillende manieren zijn waarop je met je klachten om kunt gaan. Die manieren zijn dus ingegeven door de punten die ik net benoemd heb.
We zullen eens wat mogelijkheden gaan benoemen om het tastbaarder te maken. Daarbij vind ik het niet alleen belangrijk om te kijken naar mogelijkheden in de zin van symptoombestrijding, maar ook in de zin van de psychologische omgang met de overgang

 

Psychische houding en haar invloed op omgang met klachten

Drie voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat de psychische gesteldheid medebepalend kan zijn voor je omgang met overgangsverschijnselen

Niet westerse manier van omgaan met de klachten
Wanneer je als vrouw in de overgang deel uitmaakt van natuurvolk, zoals bijvoorbeeld de indianen, kom je door de overgang een stapje hoger op de maatschappelijke ladder. Je krijgt aanzien en respect, men kijkt tegen je op. Je wordt een wijze oude vrouw. Wanneer je dan fysieke ongemakken ervaart, zul je die op een positieve manier benoemen. Zoals een meisje dat voor het eerst menstrueert een “grote meid”genoemd wordt, wordt deze vrouw een “oude wijze vrouw” een titel die met veel trots gedragen worden, ondanks eventuele ongemakken. De ongemakken zijn voor deze vrouw een teken van haar rijping in wijsheid en jaren en dat vervult haar met trots.

Westerse manier van omgaan met de klachten
Een westerse vrouw met een druk leven, die actief is op diverse vlakken die in de overgang raakt, zal dat misschien pas bemerken als ze er midden inzit. Door haar drukke schema heeft ze ook weinig tijd om er bij stil te staan. Hoe meer zij bewust wordt van de overgang waarin ze zit, hoe meer haar klachten zich lijken te manifesteren. Daar wordt ze niet vrolijk van. Ze besluit om zich wat minder te focussen op de lichamelijke klachten. Na een poosje lijken de klachten te verminderen.

Westerse manier van omgaan met de klachten 
Een westerse vrouw die in de eerste plaats moeder, echtgenoot en huisvrouw is komt in de overgang. Overdag heeft ze haar bezigheden vooral binnenshuis. Haar man heeft een drukke baan, en ze wil hem niet belasten. De kinderen zijn het huis uit, en ze heeft nu tijd over. Ze voelt zich wat overbodig nu iedereen op zijn plaats van bestemming is aangekomen. Wanneer ze overgangsklachten krijgt zijn die voor haar een bevestiging van haar uitgespeelde rol als moeder. Ze heeft daar dus negatieve associaties bij. Haar onvrede en onrust omdat ze nog geen nieuwe invulling heeft voor een deel van haar leven activeren de klachten. Hierdoor kan zij haar klachten meer gewaarworden, en krijgt ze steeds meer last.

Wanneer je klachten hebt, kun je naast dat stukje psychische beïnvloeding van de beleving van die klachten, nog een aantal manieren hebben hoe je met de daadwerkelijke symptomen om gaat.
Daar wil ik nu graag enkele manieren van benoemen.

 

Methoden om de klachten te verminderen

Hormoonpreparaten
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om hormoonpreparaten te gebruiken om op die manier de verstoorde hormoonbalans weer enigszins in evenwicht te brengen. Dit lijkt een makkelijke oplossing om de symptomen onder controle te houden. Voorzichtigheid is hier echter geboden. Wanneer je besluit tot deze mogelijkheid is het zaak je goed voor te (laten) lichten. Effecten op de langere termijn zijn hierbij ook belangrijk.

Alternatieven
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om alternatieve of homeopathische medicijnen te gebruiken ter vermindering van je klachten. De werkzame bestanddelen in deze medicijnen bestaan voornamelijk uit soja en hop. De wetenschappelijke werking hiervan is echter nog niet aangetoond. je zult dus voor jezelf goed moeten registreren wat voor uitwerking het voor je heeft. Eventueel kun je ondersteuning zoeken in bv Bachbloesems, edelstenentherapie, acupunctuur, kruidentherapie of energetische behandelingen om je energie weer in balans te brengen.

Balanceren
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om er een gezonde levensstijl op na te houden. Dat betekent niet te roken, gezond te eten, op uw gewicht te letten, voldoende beweging te nemen (om fit en gezond te blijven moet je minstens 5 keer per week 30 minuten matig bewegen). Besteed tijd aan dingen die je leuk vindt. Neem voldoende rust, en luister daarbij naar je lichaam. Zorg voor benodigde vitamines, en mineralen. Over het algemeen is een dagelijkse hoeveelheid van 800 tot 1200mg Calcium voldoende. Calcium (kalk) komt voor in melk, bladgroenten, citrusvruchten, graanproducten en bonen. Eventueel extra inname van vitamine D ( dit wordt minder gevormd door de huid in de overgang, maar bevorderd wel de opname van Calcium.) Hierdoor ben je beter in balans en zul je dus ook evenwichtiger kunnen zijn in de omgang met de overgang.

Onderzoeken
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om een laag dieper te gaan, wanneer je veel last hebt van je klachten. Want dat zou kunnen betekenen dat er meer zaken spelen die het overgangsproces wellicht wat minder positief beïnvloeden. Wanneer dat zo is en je hebt dat helder, dan kan dat de klachtenvorming positief beïnvloeden. Een diepere laag zou je kunnen bereiken door bv yoga, meditatie, therapie of zelfonderzoek

Negeren
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om je klachten zoveel mogelijk te negeren. Er niet naar luisteren, het niet willen voelen. Dat betekent dat je erg hard voor jezelf bent. En de vraag is of dat het nodig is om zo hard tegen jezelf te zijn. Negeren is echter wel iets anders als er niet mee bezig zijn. Wanneer je het probeert te negeren, verzet de psyche zich tegen het lichaam, dat geeft een innerlijke strijd die veel energie kost. Uiteindelijk kan ook deze strijd weer nieuwe klachten geven, waardoor het misschien nog minder makkelijk wordt

Communiceren
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om te praten, praten en nog eens praten. Met lotgenoten, met je partner. Wanneer je het bespreekbaar maakt, geeft dat ruimte. Bij jezelf, maar bijvoorbeeld ook bij je partner. Dat is erg belangrijk omdat de overgang ook op seksueel gebied zijn invloed kan hebben. ( let wel kan, maar dat betekent niet dat dat altijd zo is) Praat met je partner over eventuele veranderingen in je seksuele beleving. Praat met lotgenoten, om ervaringen en tips uit te wisselen.

Integreren
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om deze periode gewoon te doorgaan, met alle vervelende symptomen die erbij horen. In de eerste plaats betekent dat de symptomen herkennen. Daarna betekent het dat je mag gaan erkennen dat je in de overgang zit. Daarna kun je gaan accepteren wat er met je gebeurt. Uiteindelijk leidt dat tot integratie. Het proces, en alles wat erbij hoort, wordt onderdeel van wie je bent. Dit betekent ook dat je waarschijnlijk wat dieper zult gaan in jezelf om het een plekje te geven. Hierdoor wordt het ook makkelijker om naar de omgeving toe om te gaan met zichtbare verschijnselen als bv opvliegers. Per slot is het een natuurlijk proces

Counselling
Als vrouw in de overgang kun je ervoor kiezen om met behulp van een counsellor je persoonlijke situatie te onderzoeken. Om duidelijk te krijgen wat de situatie met je doet, op welke onderdelen je er anders mee om zou kunnen gaan, er achter te komen wat er daadwerkelijk kan veranderen . Dat betekent dat er gezocht wordt naar een nieuwe invulling van een nieuwe levensfase. Als het niet mogelijk is om tot externe veranderingen te komen, onderzoeken we of je er op een andere manier mee kan omgaan, zodat je er minder last van hebt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, door het accepteren dat je in een nieuwe fase van je leven zit, en te onderzoeken wat daar dan de voordelen van zijn voor jou.
Counselling is echter altijd zeer individueel gericht en dat betekent dat er altijd gezocht wordt naar mogelijkheden die bij jou passen.
Je kan één van voornoemde zaken gebruiken, maar ook een combinatie ervan. In geval van medicatie is het echter wel zaak om dit onder begeleiding van een reguliere huisarts of homeopaat te doen. Het belangrijkste is dat je een manier vindt die bij je past en waar je baat bij hebt.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?