Mercurius retrograde

Mercurius retrograde

Mercurius wordt ook wel de boodschapper van de Goden genoemd. Onze communicatieplaneet maakt met regelmaat een schijnbaar achterwaartse beweging. Een planeet wordt “retrograde”
genoemd wanneer ze achteruit lijkt te bewegen door de dierenriem.

 
Planeten lopen niet echt achteruit, maar vanuit ons oogpunt wordt het zo bezien.
Een planeet die retrograde loopt lijkt zich aan ons bewustzijn op te dringen en de energie invloed van andere planeten te overschaduwen, en daarmee onze persoonlijkheid te beïnvloeden. Er lijken zaken op ons af te komen waar we geen controle over of invloed op lijken te hebben, die gerelateerd zijn aan het teken waarin een en ander plaatsvindt.
En iedereen die de Wet van de analogie kent weet dat er sprake is van Synchroniciteit, en dat betekent: “Zo boven (kosmos), zo beneden (mens)”. Dus heeft deze Retrograde loop ook zijn invloed op ons mensen.
Mercurius wordt gekoppeld aan onze contacten en onze communicatie, en op zakelijk gebied is Mercurius ook een belangrijke planeet.

 

Naar binnen gekeerd

Wanneer deze planeet dus achteruitloopt, kun je verwachten dat hij zich naar binnen keert en een beetje onpeilbaar wordt. Het is alsof hij terugloopt naar een punt waar hij al geweest is, en daarmee geeft deze Retrograde loop aan dat het niet de allerbeste tijd is voor vernieuwingen en vooruitgang op de gebieden die worden toegeschreven aan Mercurius.
Het teken waarin Mercurius retrograde staat bepaalt de uitwerking.

 

Miscommunicatie

Onze communicatie met de omgeving gaat over het algemeen wat minder makkelijk in deze periode. We hebben meer behoefte ons naar binnen keren om het gesprek met onszelf aan te gaan. Mogelijk is er meer behoefte tot het innerlijk gesprek, het kan ook zijn dat je je niet begrepen voelt door de omgeving. Het is tijd voor introspectie. We worden erin ondersteunt om de communicatie met onszelf aangaan.Vanbinnen kunnen we in zo’n periode heel wat antwoorden vinden, maar daarmee kun je het nog niet verwoorden naar buiten toe. Wanneer we dat wel zouden willen, kunnen we dus bemerken dat we niet begrepen worden. Laat het nog even lekker vanbinnen sudderen, wanneer Mercurius weer Direct loopt komen de woorden vanzelf!

Wanneer Mercurius Retrograde loopt, kunnen er allerlei mogelijke vormen van miscommunicatie ontstaan, apparatuur kan ons in de steek laten, er kunnen vervoersproblemen optreden, en ook op zakelijk vlak lijken zaken wat minder vlekkeloos te verlopen.

 

Addertjes onder het gras

Mercurius Retrograde, maakt dat communicatieprocessen, en zakelijke dingen wat minder lopen. Het kan zijn dat je niet beschikt over de volledige informatie. In contracten is het van belang oog te hebben voor de kleine lettertjes. Het is aan te bevelen om contractbesprekingen en-ondertekeningen zoveel mogelijk uit te stellen tot Mercurius weer Direct loopt. De mogelijkheid bestaat dat wanneer je toch belangrijke zakendoet in zo’n periode, je er later achter komt dat er ergens een addertje onder het gras zat, of dat je je gesprekspartner niet goed begrepen hebt.
Wanneer je tot afronding van een deal komt in deze periode kan dat goed uitpakken, maar eraan beginnen zou ik als dat kan even uitstellen.

 

Verbeterde intuitie

De communicatie naar buiten toe, lijkt dus minder aanwezig. Je kunt bemerken dat je intuïtie capaciteiten tijdens deze periode worden verbeterd. (Veel beroemde mediums hebben Mercurius retrograde in hun geboortehoroscoop.)
Mercurius retrograde brengt vaak iemand terug in je leven waar je een tijdje niet van gehoord hebt, of een situatie die je bijna had vergeten wordt tijdens deze periode opnieuw actueel.

 

Blijf bij het oude

Mercurius Retrograde is geen goede tijd om aan iets nieuws te beginnen. Initiatieven die voor vandaag zijn opgestart, kunnen zeker wel een goed en positief verloop hebben. Waarbij ik de kanttekening wil plaatsen dat met contractbesprekingen etc. extra alertheid geboden is.

Vanaf het moment dat Mercurius weer voorwaarts oftewel Direct gaat lopen de zaken weer wat soepeler en is er minder kans dat we bv bepaalde clausules in contracten etc. verkeerd interpreteren.

 

Persoonlijk

Wanneer je een belangrijke planeet of punt in contact hebt met Mercurius Retrograde hebben kun je in deze periode persoonlijk last ondervinden van deze stand.
Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn persoonlijke ervaringen. Wie weet heb je er wat aan.

Benieuwd wanneer Mercurius retrograde een samenstand maakt met je GeboorteZon?  Kijk dan hier

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?