nederland 2011

Astrologische prognose voor Nederland 2011

Tolerantie gaat plaats maken voor controle en confrontatie. We lijken meesters te worden in het wijzen met beschuldigende vingers. En die trend zie je niet alleen op politiek niveau ontstaan.

 

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.
Deze houding staat momenteel erg onder druk. Het lijkt alsof Nederland gevoed wordt tot totale transformatie van de houding. Tolerantie gaat plaats maken voor controle en confrontatie. We lijken meesters te worden in het wijzen met beschuldigende vingers. En die trend zie je niet alleen op politiek niveau ontstaan. Projectie is dé manier om datgene dat je van jezelf niet wilt zien bij de ander te leggen. Wanneer een ander de schuld draagt, hoef je namelijk niet te kijken naar je eigen aandeel. De uitdaging voor Nederland is dan ook om de confrontatie met zichzelf aan te gaan.
Hoeveel ruimte geven we elkaar nou echt? Hoe gezellig en huiselijk is het hier nog? De tendens die we al een poos kunnen signaleren in de maatschappij en die dus ook terug te vinden is in de landshoroscoop geeft steeds minder ruimte aan “de ander”. Er moet zoveel mogelijk onder controle komen, alle teugels worden strakgetrokken. Het democratisch gedachtegoed lijkt plaats te maken voor “sturing met harde hand”. Angst lijkt het toverwoord.
Maar angst is geen goed raadgever. Het is dus belangrijk dat we ondanks deze woelige tijden niet gaan leven vanuit angst.
Angst voor “anderen”, angst voor je werk en inkomen, angst voor weet ik wat al niet meer.
De uitdaging is juist om deze angst los te laten, en open te staan voor wat er op ons pad komt, hoe moeilijk dat misschien ook is. We zitten middenin een afbraakproces, waarin oude waarden en structuren om zeep geholpen worden. Dat is natuurlijk ook angstig, want we weten niet wat ervoor in de plaats komt. Hierdoor ontstaat de neiging om de teugels nog strakker aan te trekken, zodat we tenminste nog wat kunnen behouden. Uiteindelijk wanneer er over een aantal jaren en misschien wel decennia op deze tijd wordt teruggekeken, zal blijken dat de afbraak van het oude nodig is geweest om te komen tot transformatie. Er gaan nieuwe structuren ontstaan die beter gaan werken. Op dit moment zijn we echter nog erg zoekend naar die nieuwe structuren en wordt er uit angst, krampachtig vastgehouden aan dat wat bekend is voor ons. Want ondanks alle minpunten die dat met zich meebrengt, het is bekend, dus is het veilig, want je weet waar je aan toe bent.
Laten we met zijn allen beseffen dat het anders mag en kan, laten we daarvoor open staan, zonder ons te laten leiden in angst. Wie weet tot wat voor mooie dingen we dan, met zijn allen kunnen komen.

 

Hoe profileert Nederland zich?

Door het gehele jaar heen zullen we merken dat we als land op zoek zijn naar een nieuw imago. Omdat het voor onszelf niet duidelijk is welk imago we willen uitstralen, zal dat voor anderen helemaal onduidelijk zijn.
Het lijkt erop alsof er een worsteling plaats gaat vinden op dat gebied.
Op het ene moment neemt Nederland een rebelse, maar tegelijkertijd ook vernieuwende en innovatieve houding aan, het andere moment lijken we ons onzichtbaar te maken. Ons visitekaartje naar buiten toe is niet duidelijk.
Willen we ons profileren als democratie met een koning of koningin, of is er iets te zeggen voor een gekozen staatshoofd? Het zou mij niet verbazen als deze discussie behoorlijk aanwezig is in 2011. We kunnen bemerken dat we van april tot begin juni wat vooruitstrevender lijken, om vervolgens een wat minder zichtbare positie en/of standpunt in te nemen. Vanaf november lijkt er meer ruimte te komen voor innovatie

 

Financiën

De financiën staat, hoe kan het ook anders, hoog op de agenda. Het lijkt samen met de economie zeker tot juli het grootste speerpunt te worden. De tendens om wat voorzichtiger te zijn in de staatsuitgaven die ingezet is in december 2010 lijkt zich wat voort te zetten. In januari van 2011 krijgen we te maken met onduidelijkheden in verband met de financiën. Het lijkt erop dat men iets al te optimistisch is waardoor uitgaven te laag worden ingeschat, en er te makkelijk of optimistisch geïnvesteerd wordt. De effecten van bezuinigingsmaatregelen lijken heftiger dan men heeft voorzien, en daarmee krijgen we te maken met zeer schrijnende toestanden.
Er komt met name rond april een moeilijke positie. Mogelijk wordt dan duidelijk dat er financiële toezeggingen gedaan zijn, die niet waargemaakt kunnen worden, of in ieder geval minsten een behoorlijke druk op de ketel zetten. Rond juli lijkt er wat meer ruimte te ontstaan.
Aan het eind van het jaar, lijken de financiën en de economie op een dieptepunt te belanden. Waarbij de oplossing om eruit te komen, niet binnen handbereik ligt. Er zullen wat mogelijke noodgrepen zijn, maar geen van deze maatregelen levert optimaal resultaat, want aan alles hangt minstens één nadeel. Deze tendens zal zelfs nog in maart en september 2012 behoorlijk voelbaar zijn. Herstructurering van het financiële stelsel lijkt in de periode van december 2011 tot september 2012 een optie die overwogen wordt.
Economisch kunnen we een daling verwachten in de eerste helft van 2011.

 

Handel

De handel zal aantrekken vanaf juli. Er komen nieuwe exportmogelijkheden, waardoor onze economische positie op de markt behoorlijk verstevigd wordt. Mogelijk heeft dit te maken met de innovaties die vorig jaar gedaan zijn op het gebied van zonne-energie en elektrische vervoersmiddelen of onderdelen daarvan. Gewenste samenwerking met andere landen komt echter niet van de grond. Het is zelfs mogelijk dat er een tegenwerking komt door andere landen. Het is me nog niet helemaal duidelijk waar zo’n eventuele tegenwerking zijn oorsprong heeft, maar het zou me niet verbazen als dit een politieke grondslag heeft.

 

Onderwijs

Het onderwijs staat vanaf juli in de schijnwerpers. Op dit gebied kunnen we verwachten dat bestaande structuren niet langer voldoen. Het is weer eens tijd voor vernieuwing in het onderwijs… Deze vernieuwingen zullen extra druk op personeel en leerlingen/studenten leggen. De herstructurering van het onderwijs wordt ook wat te optimistisch ingeschat. Ik verwacht echter ook dat er behoorlijk geprotesteerd gaat worden. Met name in november 2011, mei en augustus 2012 lijken we voor wat betreft het onderwijsinstituut geen kant uit te kunnen en kunnen we te maken krijgen met heftige bezuinigingen.

 

Huizenmarkt

De huizenmarkt lijkt in november 2011 op zijn dieptepunt te zijn. Het lijkt erop alsof de dalende prijzen nog verderstrekkende gevolgen zullen hebben.
Rond november zou er een totale stagnatie kunnen plaatsvinden. Er zullen in die periode veel mensen in problemen komen door de stilstaande huizenmarkt, het zou een erg schrijnende situatie kunnen worden.
Dus wie nog van plan is om binnenkort een huis te kopen doet er goed aan om op zeker te spelen voor wat betreft het af te sluiten hypotheekbedrag. Ben je van plan om je huis te verkopen, dan is de eerste helft van 2011 geschikter dan de tweede helft.
De woningnood gaat toenemen, dus denk goed na of en welke je stappen op dit gebied gaat nemen. Op het eind van het jaar zijn we er nog niet en deze tendens gaat in begin 2012 nog toenemen.

 

Kunst, cultuur uitgaan, ontspanning, sport

Eind vorig jaar hebben we te maken gekregen met heftige bezuinigingen op cultuur. De beweging die ingezet is rond november 2010 gaat nog even door, met cruciale momenten rond maart en augustus 2011. Voorlopig zijn hier dus eerder meer bezuinigingen te verwachten in plaats van minder.

 

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg lijkt ook een van de grote speerpunten te worden dit jaar. Er blijft ook buiten de operatiekamer gesneden worden. In november 2010 is al aangekondigd dat de premies omhooggaan. Er raken steeds meer mensen niet of niet voldoende verzekerd. Een dieptepunt is te verwachten rond oktober 2011. Rond februari, juni en december zullen vergaande veranderingen voor veel spanning zorgen.
Door de vergrijzing neemt onze gemiddelde levenslengte toe. Hierdoor komen er ook steeds meer chronisch zieken. Door de bezuinigingen zal er steeds minder tegemoetkoming zijn voor hun specifieke behoeften. In de afgelopen decennia werd de aandacht verlegd van cure naar care, oftewel van behandeling naar zorg op maat. De zorg op maat die geboden wordt zal steeds meer uit de omgeving moeten komen. In dit kader zijn de aanscherping van het medicijnbeleid en strengere eisen voor alternatieve genezers een verdere afbraak van ons gezondheidszorgsysteem, en voor ons recht op een vrije keuze.

 

Werkgelegenheid

Men wil veel energie steken in het behoudt van werkgelegenheid, maar dat zal nog niet meevallen. Mogelijk worden er wetten aangepast met betrekking tot uitkeringen ter stimulatie. Wegsanering van banen en faillissementen lijken toe te nemen. In februari, juni en december staat de werkgelegenheid enorm onder druk, mogelijk vallen er veel ontslagen, of gaan er grote bedrijven verhuizen naar het buitenland, inkrimpen, op zelfs de fles. Dat zal veel spanning en protest opleveren. Oktober lijkt een behoorlijk dieptepunt te worden. Maar ook het snijden in eigen vlees bij de overheid gaat verder, al lijkt dat toch een klein doekje voor het bloeden te zijn.

 

Samenwerking met andere landen

In de samenwerking met anderen willen we ons wat principiëler en duidelijker opstellen. Toch lijkt dat niet helemaal uit de verf te komen. Misschien komt dat omdat we ons van het ene uiterste naar het andere bewegen. Daar waar Nederland eerder openstond voor grensverleggende zaken en er sprake wat van enige mate van optimisme in verband met samenwerking, lijkt nu eerder neiging te ontstaan tot controle willen hebben en voeren. Tussen april en september kunnen we verwachten dat samenwerking buiten de landsgrenzen op moeilijkheden stuit, omdat binnenslands de neuzen niet allemaal naar dezelfde richting staan. Mogelijk zou er rond oktober zelfs een conflict kunnen spelen dat te maken heeft met werkelijke begrenzing. Bijvoorbeeld het aanscherpen van grenscontroles of iets dergelijks.

 

Bodem, grondstoffen en verborgen zaken

Aan het eind van 2011 lijken er zaken omhoog te komen, althans vermoedens over zaken, die eigenlijk verborgen moesten blijven. Deze informatie zorgt voor veel onrust. Het lijkt alsof we geen kant op kunnen en er alleen maar halve oplossingen mogelijk zijn. Mogelijk heeft dit te maken met kernwapens, kernenergie of grote stukken vervuilde grond.

 

Koningshuis

Ik heb al een paar jaar de indruk dat een troonswisseling niet meer ver weg is. Dit jaar lijkt het erop dat er veel geharrewar is rond dat thema. Wel of geen gekozen staatshoofd, wel of geen ceremoniële rol? De onrust die rond het thema hangt, zal onze koningin niet uitnodigen om de troon over te dragen aan haar zoon…
In de leiding van ons land (en dat kan zowel koningshuis alsook politieke leiding betreffen) lijkt er rond oktober sprake te zijn van een licht remmende, herstructurerende invloed.
In de periode van juni tot september zal er een terughoudende tendens zijn, met betrekking tot mogelijke veranderingen in onze regeringsvorming (dat kan het kabinet maar ook het koningshuis impliceren). Alsof voortvarende en vernieuwende impulsen een halt wordt toegeroepen. Op een of andere manier lijkt er behoefte te zijn om naar de oude situatie terug te gaan, of daar juist te blijven. Verandering en loslaten van gebaande paden zal op weerstand stuiten. In april, augustus en zelf in januari 2012 zal dit thema erg prominent aanwezig zijn. Politiek gezien, kunnen we concluderen dat er met het vormen van een kabinet met gedoogsteun, een nieuwe invulling is ontstaan van de structuur die tot nu toe gebruikt is om een regering te vormen. We bemerken echter ook, dat deze nieuwe vorm niet echt voldoet.
Het feit dat de gedoogpartij te maken heeft met innerlijke onrust, door schandalen die naar boven komen, zal zeker invloed hebben op de stabiliteit van deze constructie. Wellicht is het nodig dat dit nog verder voortgaat, zodat er uiteindelijk ingezien wordt dat het systeem niet meer voldoet, en dat we een ander politiek systeem vorm mogen gaan geven. Mogelijk worden daar al wat voorzetjes toe gegeven in de periode maart-juli, maar dan lijkt er toch een stagnatie op te treden. Dan zal het tot eind 2011 of misschien zelfs bezig 2012 duren voordat eventuele vernieuwende plannen kans krijgen om vorm gegeven te worden.

 

Onze regering

Politiek gezien, kunnen we concluderen dat er met het vormen van een kabinet met gedoogsteun, een nieuwe invulling is ontstaan van de structuur die tot nu toe gebruikt is om een regering te vormen. We bemerken echter ook, dat deze nieuwe vorm niet echt voldoet.
Het feit dat de gedoogpartij te maken heeft met innerlijke onrust, door schandalen die naar boven komen, zal zeker invloed hebben op de stabiliteit van deze constructie. Wellicht is het nodig dat dit nog verder voortgaat, zodat er uiteindelijk ingezien wordt dat het systeem niet meer voldoet, en dat we een ander politiek systeem vorm mogen gaan geven. Mogelijk worden daar al wat voorzetjes toe gegeven in de periode maart-juli, maar dan lijkt er toch een stagnatie op te treden. Dan zal het tot eind 2011 of misschien zelfs bezig 2012 duren voordat eventuele vernieuwende plannen kans krijgen om vorm gegeven te worden.

De regering wikt en weegt, vertegenwoordig dan het ene en dan het andere standpunt. Er is sprake van erg veel onduidelijkheid, of minstens onderliggende niet transparante motieven. De regering lijkt niet bepaald stabiel te noemen. Met name i n juli en oktober 2011 en ook nog in februari 2012 krijgt onze landsleiding te maken met tegenslagen waar niet echt rekening mee gehouden was.

 

Persoonlijke tendensen voor een aantal bekende politici

(Omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

Mark Rutte krijgt steeds minder tijd voor ontspanning en loopt de kans dat hij rond november tot stilstand wordt gebracht. Dat zou kunnen betekenen dat hij (tijdelijk) even uit de running is. Hij kan nog een behoorlijk pittig proces tegemoetzien. De periode aan het eind van het jaar vraagt veel energie, dus Rutte doet er goed aan, om op tijd even rust te nemen.

Maxime Verhagen lijkt zich prima op zijn plek te voelen, maar niet alles is wat het lijkt, mogelijk komt hij in conflict met zijn geweten met betrekking tot zijn functie. In december zou hij meer behoefte kunnen hebben aan rust en zijn gezin

Geert Wilders loopt de kans dat hij voor het eind van het jaar opgebrand is, dus ook hij doet er goed aan om niet te hard van stapel te lopen. Wilders heeft de neiging om steeds meer de mogelijkheden tot het sluiten van compromissen te onderzoeken.

Emile Roemer kan bemerken dat hij moeite heeft om de balans te bewaren. Ook kost het hem veel moeite om vorm te geven aan samenwerking, mogelijk wordt deze wens ook wel bijgesteld en uiteindelijk van tafel geveegd.

Job Cohen lijkt te twijfelen over zijn loopbaan als politicus. Maar hij wil diegenen die zich voor hem hebben ingespannen niet teleurstellen. Hij is de man van het “verbinden” zoals hij dat zelf zegt. Dat klopt natuurlijk helemaal bij een Weegschaal. Het is belangrijk dat hij de focus ook af en toe richt op wat hij zelf wil.

Femke Halsema kan bemerken dat ze steeds meer behoefte heeft om verandering aan te brengen in bestaande structuren. Misschien heeft ze behoefte aan een nieuwe frisse wind, die niet per se bij de politiek te vinden is.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

Veranderingen in het sociaal stelsel zullen verder gaan. Het lijkt erop dat het systeem zoals we dat nu kennen nog verder afgebroken wordt. Wat daarvoor in de plaats komt zal gericht zijn op meer eigen verantwoordelijkheid, er zal steeds meer behoefte en vraag zijn naar mantelzorg uit de omgeving. Het beleid met betrekking tot ziekenhuizen en verpleeginrichtingen wordt verder op de schop genomen. Een echte daadwerkelijke verandering zal echter pas plaats vinden begin 2012
In september worden verdere bezuinigende maatregelen bekend in verband met ons sociale stelsel. Vanaf november zullen we te maken krijgen met bezuinigingen op het gebied van gezondheidszorg in ziekenhuizen, en verpleeg-, en verzorgingstehuizen. Daarmee is de situatie van zorgbehoevenden nog steeds niet veiliggesteld.

 

Spiritualiteit

Spiritualiteit is hot. Er zal van bovenaf steeds meer gedaan worden om spiritueel bewustzijn en alles wat daarbij hoort, zoals bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, alternatieve medicijnen, etc. af te remmen. Deze trend heeft zich al ingezet in het laatste kwartaal van 2010 en wordt dus nog even voortgezet.
Pas in 2012 zullen er concrete vernieuwingen plaatsvinden. Deze zijn erop gericht om spirituele en alternatieve zaken juist weer wat ruimte te geven.
In tijden waarin je als mens moeite hebt om zekerheid te creëren over je basisbehoeften, staat je hoofd er niet echt naar om je met dit soort zaken bezig te houden. Vandaar dat dit thema wellicht wat naar de achtergrond verdwijnt bij een groot aantal mensen.
We komen steeds dichter bij 2012, en dat betekent dat de noodzakelijke aanpassingen en veranderingen die we vanaf dan nodig hebben in korte tijd gerealiseerd moeten worden. We zitten in een achtbaan, en we zijn nog niet bijgekomen van de ene loop, terwijl we al weer in de andere terecht gekomen zijn.
Het is erg belangrijk om, zeker in deze tijd, goed te luisteren naar jezelf. Je intuïtie, geweten en je waarden en normen kunnen een houvast voor je vormen. Vooral daar waar, tot voor kort vanzelfsprekende, zekerheden dreigen weg te vallen.
Risico nemen is niet per se verkeerd; want anders kun je namelijk ook geen winnaar worden. Het is echter wel van belang om een weloverwogen risico te nemen. Stort je dus niet in (financiële) zaken waar je geen overzicht hebt, ga geen verplichtingen aan waarvan je een vermoeden hebt dat je ze niet waar kunt maken. Vertrouw in de eerste plaats op jezelf en je buikgevoel. En daarmee lijken alle niet echt positieve vooruitzichten toch nog iets positiefs op te leveren.
Wanneer het geloof in zaken om je heen dreigt om te vallen, wordt het geloof in jezelf weer versterkt.

 

Samengevat

De grootste beperkingen kunnen we vinden op recreatief gebied; kunst, cultuur en sport.
De grootste veranderingsprocessen draaien om samenwerking en vormgeven aan een “nieuwe” manier van verbinden.
De grootste onduidelijkheid heeft te maken met onze landsregering, toekomst van het koningshuis
De grootse veranderingen, vernieuwingen hebben te maken met water of beleid dat daarmee van doen heeft.
Samenwerking en financiële bezuinigingen zullen erg nadrukkelijk aanwezig zijn.
2011 wordt een zwaar jaar, waarvan ik had gehoopt meer positieve ontwikkelingen te kunnen melden.
Toch vind ik het belangrijk om mijn bevindingen te delen juist omdat we nog steeds op weg zijn naar 2012. We zitten dus ook nog steeds in een overgangsfase, die niet echt makkelijk is. Het is wel bijzonder dat wij deze tijd mogen meebeleven.
Het wordt steeds duidelijker dat er op cruciale gebieden totale transformaties en herstructureringen plaats mogen gaan vinden. Daarvoor is het nodig dat bestaande structuren eerst afgebroken worden. Pluto loopt tenslotte nog steeds in Steenbok. Dat wegvallen van bestaande structuren is niet echt makkelijk, maar geeft dus uiteindelijk wel ruimte voor nieuwe, betere structuren.

 

Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.
De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan.
Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop.
Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

In Liefde, Vrede en Licht

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?