nederland 2004

Astrologische prognose voor Nederland 2004

De trend van bezuinigingen die is ingezet zal jammer genoeg nog wel even duren, zeker tot september 2005. De bezuinigingen gaan plaats vinden op alle mogelijke vlakken.

De schuine tekst is een aanvulling op de voorspellingen met feiten en ontwikkelingen in het jaar 2004
De gebruikte technieken zijn de progressies van de radix (uitgegaan wordt van 16-3-1815 10:30 te Amsterdam) en de Solaar van Nederland voor 2004. Dit voor de liefhebbers.

 

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen.
Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid.
Nederland op zich is nogal een beïnvloedbaar land en ook in 2004 zal dat weer eens blijken, We gaan een beetje op in andere landen en hebben de neiging in van alles mee te gaan.
Zo worden we dus ook door andere landen gezien, met name onze landsvertegenwoordiging, zeg maar de regering.
Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn. Het jaar 2004 zal beheerst worden door bezuinigingen, matiging en zuinigheid.

 

Bezuinigingen

De trend van bezuinigingen die is ingezet zal jammer genoeg nog wel even duren, zeker tot september 2005. De bezuinigingen gaan plaats vinden op alle mogelijke vlakken.
De politieke eenheid en ons land als geheel, zullen het behoorlijk moeilijk krijgen. Inkrimping en bezuiniging zullen een prominente plaats innemen.
Het sociale leven zal behoorlijk te lijden krijgen onder bezuinigingen; in bestedingen en subsidies voor kunst en cultuur zal nog verder geknipt worden, en de beperkingen zullen aardig wat strijd en onvrede opleveren.
Er zullen bezuinigingen volgen, die mogelijk hogere verzekeringspremies tot gevolg hebben.Ziekenfondspremies gaan omhoog en de eigen bijdrage wordt hoger 3-04
Ook het bankwezen krijgt het moeilijk. Tegenslagen en onvrede zullen prominent aanwezig zijn.
Bezuinigingen ook op ambtenaren, waardoor mogelijk problemen in de papierwinkel van de regering zullen ontstaan.
Het wordt een jaar waarin er gekort zal worden op uitgaven voor sport hobby cultuur en kunst zowel vanuit de overheid als door de mensen zelf.
Er staan ons waarschijnlijk diepgaande en vergaande veranderingen te wachten op gebieden als de gezondheidszorg, het leger, de politie. Ook voor Jan met de pet zal er het een en ander veranderen. Bezuinigingen op de gezondheidszorg zullen door het volk niet in dank afgenomen worden en ook voor de nodige spanningen zorgen bij de overheid.
Er staan ons nogal wat veranderingen te wachten op dit gebied, mogelijk zelfs een totale herziening van het stelsel.De oude stelsels zoals ze gehanteerd worden in o.a. ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen zullen gaan veranderen.Er moeten maatregelen genomen worden om mensen langer thuis te houden bewoning van tehuizen moet zo’n 50% teruggedrongen worden 3-04
Door al die bezuinigingen zal er waarschijnlijk weinig ruimte zijn voor leuke dingen voor de meeste mensen.

 

Financiën

Onze financiële toestand als land staat ook erg centraal dit jaar.
We zullen een behoorlijke beproeving krijgen op financieel gebied en de overheid heeft moeite om daar handen en voeten aan geven. Ze zijn een beetje zoekend in welke vorm het gegoten moet worden maar zijn daar nogal twijfelend in. Het lijkt er ook op dat ze niet alle gegevens en informatie openbaar maken, en wellicht nog een geheime agenda hebben. Nu pas wordt officieel bekend dat het tekort 1.3 % bedraagt. 7-04
De huizenmarkt krijgt het erg moeilijk, Er worden aanzienlijk minder huizen verkocht 7-04.  De de regering zal aardig onder vuur komen te liggen.

 

Handel

Nederland is van oudsher een handelsnatie, maar komend jaar zal de handel niet zo floreren. De kans bestaat dat we ons wat al te enthousiast laten meeslepen in ondernemingen waarbij de risico’s niet echt goed doordacht worden. Dat geldt voor de handel in het algemeen, maar ook voor zaken waar onze overheid zich mee in zal laten. De havensector in Rotterdam doet het dit jaar heel erg goed.
Financiële tegenvallers, zijn niet ondenkbaar.Besteding van anderhalf miljard in de gezondheidszorg is niet te achterhalen 3-04
Mogelijk worden er ondoordachte risico’s genomen en spelen er allerlei beperkingen die de handel negatief beïnvloeden.

 

De verhouding van Nederland met andere landen

Het voelt erg veilig om zaken vanuit andere landen te bekijken. De politiek heeft moeite om voor Nederland op te komen, en is geneigd mee te gaan in wensen van andere landen omdat Nederland er nu eenmaal zo graag bij wil horen en niet omdat men overtuigd is dat het de beste keuze is op dat moment.
De samenwerking met andere landen staat onder druk, door de tegengestelde opvattingen hierover van het volk en de overheid.
Balkenende loopt de deur plat bij Bush, en gedraagt zich als een schoothondje dat doet wat zijn baasje wil, maar het volk is het er niet mee eens en laat steeds meer kritiek horen. 3-04
Alhoewel er eerder in het jaar mogelijk ook wel een paar meevallers kunnen zijn op dat gebied.
Men wordt iets voorzichtiger met het uitsturen van manschappen naar oorlogslanden, alhoewel het nog steeds een issue zal zijn om bevriende landen te hulp te schieten. Na de recente aanslagen in Madrid in maart 2004 gaan er stemmen op om onze manschappen terug te trekken uit Irak. De regering wil hier vooralsnog niks van weten en ze moeten er tot zeker juni 2004 blijven. Men heeft besloten onze manschappen nog 8 maanden langer in Irak te laten 6-04
Het leger heeft hierin niet dezelfde opvatting als de regering en dat zou weleens een aardig discussiepunt kunnen worden.

 

De politieke oppositie

De politieke oppositie stelt zich op ten dienste van het volk en kan daarmee op veel bijval rekenen vanuit het land. Maar het is allemaal een beetje vormeloos en onduidelijk; de oppositie weet wel te vertellen dat het niet moet op de manier van de regering, maar hoe het dan wel moet kan ze eigenlijk ook niet zeggen.

 

De overheid

In deze periode staat de regering vrij centraal bij de bevolking, Mogelijk ontstaat er een soort van rebellie of opstand omdat het volk andere dingen wil dan de regering.
De overheid stelt zichzelf tot taak om dienstbaar te zijn aan het land. De bevolking wil ook graag een dienstbare overheid die goed zorgt voor de centjes. De manier waarop onze overheid met de financiën omgaat zal mogelijk gaan leiden tot onderhuidse spanningen in het land. Affaires waarbij veel geld gemoeid zijn bij de inrichting van overheidsgebouwen, waarbij de verantwoordelijke man uitgeschakeld wordt, maar vervolgens een baantje krijgt van de minister. 2-04
Het regeringsbeleid is iets wat menigeen bezig zal houden. En alhoewel de regering in eerste instantie nog weleens doet voordat ze nadenkt, zal men rond mei 2004 de zaken toch wat voorzichtiger en bedachtzamer aan gaan pakken.
De overheid wil eigenlijk overal een vinger in de pap hebben. Of het nou gaat om opvoeding, opleiding, scholen, het verkeer tot zelfs de media en persvrijheid toe, en dat zal in het komende jaar steeds duidelijker gaan worden. De overheid heeft het graag voor het zeggen en is daarin misschien wel een beetje te enthousiast.
Mogelijk ontstaan er discussies over de rol van de overheid, want deze regering houdt van regeltjes, en legt die te pas en te onpas op. Terwijl het volk daar niet echt op zit te wachten. Hierdoor ontstaan er spanningen tussen de regering en de bevolking. Het volk wil zelf meepraten, maar krijgt daar van de huidige overheid weinig kans toe. De burgers voelen zich beperkt en de mond gesnoerd door de overheid
Er is wel veel wil om de problemen op te lossen, maar ook veel ongeduld.
De staatsschuld of liever gezegd het willen terugdringen daarvan, zet de regering extra onder druk te bezuinigen. En mogelijk komen er politieke geheimpjes of schandalen aan het licht.
De staatsschuld is groter dan men dacht (Heeft Zalm het mooier voorgespiegeld dan het was rondom de verkiezingen zoals de oppositie toen al zei?) Dus er moet extra bezuinigd worden.
Mogelijk krijgt Nederland te maken met een nieuw prestigeobject. Nederland voorzitter van de EU, als dat geen prestige is 7-04.
De regering zal waarschijnlijk ook te maken krijgen met plotselinge veranderingen, alhoewel de val van het Kabinet niet aan de orde is. De regering zal haar beperkingen vooral tegenkomen midden in het jaar zo rond eind juli begin augustus.

 

Overige zaken

Het asielzoekersbeleid krijgt ook dit jaar geen duidelijke vorm, ondanks dat het hoog op de agenda zal staan.
Het uitzettingsbeleid stuit op veel tegenstand en we moeten nog maar afwachten wat er uiteindelijk gebeurt 3-04
Het kan gaan rommelen in de ambtenarij en in ons energienet. Mogelijk volgen er nog enige energiestoringen in juli en /of augustus van 2004.
Stroomstoringen
24-7-2004 Bergen op Zoom
30-7-2004 Randwijk
4-8-2004 Gent-Terneuzen
9-8-2004 Treinverkeer rond Nijmegen
10-8-2004 Malden, Nederasselt en Wijchen
13-8-2004 Raalte/Heino Epse/Gorssel
14-8-2004 Emmen
16-8-2004 Utrecht Centraal Station
17-8-2004 Arnhem Ziekenhuis Rijnstate Beuningen, Winssen en Ewijk

Er kunnen rellen en opstandjes ontstaan. Mogelijk zal er een verandering komen m.b.t. de misdaad en onderwereld. Dat zou kunnen betekenen dat misdaad etc. toenemen, of dat er een strenger beleid zou kunnen komen op het gebied van criminaliteit.
Het is niet uitgesloten dat er een vernieuwing van het sociaal stelsel komt. Mogelijk is het tijd om de oude politieke stelsels los te laten.

 

Lichtpuntjes

Het wordt waarschijnlijk voor de meeste van ons niet echt een makkelijk jaar, en ook onze regering zal het nog aardig moeilijk krijgen. Als nuchtere Hollanders, moeten we maar denken dat het weer overgaat. Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten en er het beste van maken. Lichtpuntje is dat er een grote wil bestaat om de problemen op te lossen, zowel van de kant van het volk als van de regering. Die laatste zal vanaf mei waarschijnlijk ook iets bedachtzamer en behoedzamer te werk gaan.

 

Ik wens u allen een persoonlijk goed jaar toe.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?