Astrologische prognose voor Nederland 2005

Astrologische prognose voor Nederland 2005

We hebben gezien dat vorig jaar de tijd rijp was voor verandering in die meegaande houding en in het begin van 2005 zal er nog wel enig protestgeluid opborrelen van de bevolking.

 

 

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederland wil met beide benen op de grond staan, maar kan zich toch aardig laten meeslepen door zijn idealen.
De houding die Nederland heeft naar de rest van de wereld, is een beetje een onduidelijke. We zijn als land erg beïnvloedbaar, en dientengevolge hangen we onze identiteit wel eens op aan andere landen, ideeën en standpunten. Nederland is een land dat makkelijker volgt dan leidt.

 

Prognose 2005

Mogelijk gebeurt er iets halverwege 2005 wat de vorming van politieke eenheid enigszins afremt, maar dat heeft geen vergaande gevolgen. Tegen het eind van 2005 zullen we waarschijnlijk merken dat de politieke eenheid van ons land weer onder wat spanning zal komen te staan.

 

Economie

Onze economie en alles wat hiermee samenhangt heeft het nog steeds niet makkelijk, en zal in de eerste helft van 2005 weer een dipje krijgen
De trend van bezuinigingen zet helaas nog verder door , en zorgt ervoor dat we in de tweede helft van 2005 ook een wat onzekere houding aannemen naar de rest van de wereld. Er is geen ruimte om groots uit te pakken, maar juist om dat te verbloemen, zou het best eens mogelijk zijn dat men aan grote projecten/ zaken/ ondernemingen begint, die niet het beoogde succes hebben.
Dit jaar kon het wel eens zo zijn, dat we ons als land wat grilliger gedragen dan men van ons gewend is.

 

Onderwijs, bevolking en huizenmarkt

Ook in 2005 zullen herstructurering van het onderwijsstelsel, en het belang van normen en waarden, weer onderwerp van gesprek zijn.
Mogelijk worden we wat voorzichtiger in onze uitlatingen. Met name de schrijvende pers.
Terugdringen van de files en de overvloed aan verkeer wordt halverwege 2005 weer even een issue.
Mogelijk vindt er rond oktober een verkeersongeluk of een brand plaats, met een grote impact op ons volk.
De bevolking zal de bezuinigingen wel voelen, maar lijkt zich er, in ieder geval in de eerste helft van 2005, bij neer te leggen
Mogelijk komt er een schandaal over vervuilde grond, in het laatste kwartaal van het jaar
Met de huizenmarkt gaat het ook nog niet helemaal lekker, maar deze trekt waarschijnlijk in de tweede helft van 2005 weer wat aan.

 

Sport en Spel

Nederlanders houden van publiek vermaak, en acties voor goede doelen worden zeer gewaardeerd.
Dit jaar zal men echter niet zo vrijgevig zijn.
Veranderingen in subsidiestelsels kunnen begin 2005 nog spelen.
Onze sporters presteren waarschijnlijk niet zo goed als we van ze gewend zijn. Er zal, net als in 2004, leen versobering plaatsvinden in het uitgaansleven.

 

Gezondheidszorg

Herstructurering van de gezondheidszorg lijkt onontkoombaar en de bevolking lijkt erin te berusten..
Mogelijk volgt er nog een klein incidentje( een protestactie of iets dergelijks) begin 2005.

 

Verhouding met andere landen

De verhouding van Nederland met andere landen zal dit jaar waarschijnlijk behoorlijk onder druk komen te staan. Mogelijk krijgen we te maken met politieke vijandigheden van buitenaf. Dit jaar komen we onze grenzen waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk tegen. Het is niet ondenkbaar dat de verhouding met andere landen behoorlijk verandert.

 

Financiën

Financieel gezien, is Nederland is 2005 niet in de positie om allerlei financiële afspraken na te komen met andere landen. Mogelijk loopt de staatsschuld op. Nederland vergrijst steeds verder, het nationaal sterftecijfer zal misschien wat afnemen.
De regering doet er goed aan geen financiële verplichtingen aan te gaan die ze niet kan nakomen.
Ministers zouden solidair moeten zijn met elkaar op dit gebied, anders zou dat ten kostte kunnen gaan van de hele regering.

 

Vrijheid

Afgelopen jaar hebben we gezien dat de vrijheid van meningsuiting enigszins beknot leek te worden ( naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh).
Het lijkt erop dat we ook volgend jaar weer met die discussie te maken krijgen. Mogelijk zal er gepraat worden over meer regels met betrekking tot de vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Het is niet ondenkbaar dat hiervoor bepaalde wetten aangenomen zullen worden.

Mogelijk zullen er in dit verband wat relletjes volgen rond mei.

 

Bestuurlijk

Dit wordt waarschijnlijk een jaar vol veranderingen voor ons op bestuurlijk gebied.
Mogelijk gaan het koningschap en het minister/presidentschap op een vernieuwende manier invulling krijgen. Mogelijk krijgt de minister/president in januari nog een nasleep van zijn operatie. Misschien krijgt hij te maken met een ontsteking of nieuwe operatie)
Misdaadbestrijding, veiligheid en het volk bij elkaar houden lijken topprioriteit. Maar het zal waarschijnlijk niet meevallen!!

 

Vernieuwing

Mogelijk komt er een vernieuwing van het sociaal stelsel
Dit jaar staat respect voor andersdenkenden centraal..De handel lijkt weer wat aan te trekken. De regering zal niet echt onder druk komen te staan dit jaar.

 

Instellingen

Op het eind van 2005 zullen zorginstellingen en gevangenissen een hernieuwde belangstelling krijgen

 

Samengevat

Dit jaar is wederom een jaar van bezuinigingen en beperkingen op van alles en nog wat. Financiën, cultureel, in omgang met andersdenkenden en qua algehele gezondheid van Nederland.
Het thema dit jaar is beperkingen, en herstructurering op allerlei gebied.

 

Spraken we vorig jaar vooral over inkrimping en bezuiniging vanuit financieel oogpunt. Dit jaar praten we meer over herstructurering van waarden en normen, en een versobering in onze opvattingen .
Dit wordt van bovenaf aangemoedigd

Veiligheid is een aandachtspunt. Het zal een serieus jaar worden.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?