Astrologische prognose voor Nederland 2008

Astrologische prognose voor Nederland 2008

Dit jaar staat het thema hoe Nederland voor zichzelf opkomt, hoe Nederland presteert en zich presenteert als natie centraal. Nederland op zich is nogal een beïnvloedbaar land en ook in 2008 zal dat weer eens blijken

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.

Dit jaar staat het thema hoe Nederland voor zichzelf opkomt, hoe Nederland presteert en zich presenteert als natie centraal. Nederland op zich is nogal een beïnvloedbaar land en ook in 2008 zal dat weer eens blijken. We gaan een beetje kopje onder in andere landen terwijl we ons als land steeds meer willen onderscheiden. In de geboortehoroscoop van Nederland is te zien dat het begin 2008 niet makkelijk is om onze individualiteit als land neer te zetten. Vanaf maart zullen we daar wat beter in gaan slagen.

 

De economie

Met betrekking tot de economie en het landsinkomen wil men heel voortvarend zijn en denken. En worden zaken groter en beter voorgesteld dan ze zijn. Geld lijkt weg te stromen in projecten die niet goed onderbouwd en onderzocht zijn. De financiële druk lijkt wat van de ketel te gaan, maar daarmee loopt het economisch nog lang niet goed. We hebben het gevoel dat het allemaal niet op kan en er zal veel geld uitgegeven worden aan prestigeobjecten, zowel door de regering als door de burgers. Verborgen ellende met betrekking tot leningen van de burgers komt steeds meer aan het licht, en de gevolgen zijn behoorlijk Op financieel gebied krijgen we te maken met verborgen of onduidelijke uitgaven en boeteclaims. Uiteindelijk krijgen we de rekening gepresenteerd van ons uitgavenpatroon.

 

Het onderwijsbeleid

Is erg onduidelijk en het lijkt alsof men niet goed weet hoe daar op een betere manier vorm aan gegeven mag worden. Bezuinigingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs steeds verder achteruitloopt.

 

De huizenmarkt

Er ontstaat een behoorlijke remming op de markt. De huizen die gebouwd worden bedienen grotendeels het hogere segment en er ontstaat mogelijk een tekort op de sociale woningmarkt.

 

Theaterbezoek

Culturele evenementen en gokken gaan zwaarder belast worden Te zware financiële verplichtingen eisen hun tol van onze nationale gezondheid Legermissies in het buitenland kosten veel te veel geld en men zal moeten uitkijken naar alternatieven. Ook op het gebied van de politie vallen bezuinigingen te verwachten.

 

De samenwerking met andere landen

Loopt begin 2008 wat moeizaam. Er zal veel energie ingestoken worden, maar het lijkt niet echt duidelijk aanwijsbaar te zijn waardoor die samenwerking wat stroef verloopt. Hierdoor blijft het een aandachtspunt. De verhouding met andere landen geeft een vaagheid, omdat Nederland er niet in lijkt te slagen om een stukje individualiteit neer te zetten. We krijgen het moeilijk om ons staande te houden ten opzichte van andere landen. Dat heeft te maken met o.a. onduidelijke communicatie van de kant van Nederland. Er wordt op diverse niveaus met alle winden meegepraat, en dat geeft ons als land geen duidelijke basis van waaruit we ons als land kunnen profileren.

 

De vergrijzing

Neemt toe en het nationale sterftecijfer neemt toe, met als gevolg dat begrafenis- en levensverzekeringen, grafrechten etc. aardig wat duurder zullen worden. Mogelijk krijgen we nog te maken met gifschandalen en/of bodemvervuiling. Er komen steeds meer bestraffend wijzende vingers die in de richting van de burgers wijzen. Wetten worden verscherpt en er komt steeds minder ruimte om “anders” te doen en denken.

 

Ons staatshoofd

Lijkt steeds meer op een eilandje te komen, waardoor er steeds minder ruimte voor invloed van die kant lijkt te zijn. Maar achter de schermen wordt er nog een stevige vinger in de pap gehouden. Ik zie geen troonsopvolging in 2008, maar onze kroonprins zal steeds meer naar buiten treden en onze koningin zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het proces van de troonsopvolging lijkt begonnen te zijn, maar ik zie het dit jaar niet gebeuren.

 

De uitstraling van onze regering

Wordt steeds onduidelijker, men is vaag over standpunten en praat om de hete brei heen. De nieuwe politieke partijen lijken meer vruchten te gaan oogsten en de oude garde krijgt steeds minder respons.

 

Verdere bezuinigingen

Zijn te verwachten op het gebied van gevangenissen, verpleegtehuizen en ziekenhuizen. Op het gebied van de gezondheidszorg gaan we steeds meer bestaande structuren loslaten, en komt er voorzichtig steeds meer ruimte tot een totaal andere aanpak. Het lijkt erop over de regering totaal geen idee heeft wat er bij de bevolking speelt. De bevolking kan maar geen hoogte krijgen van de beslissingen die op regeringsniveau genomen worden. Men lijkt te denken dat we ons, als land, heel duidelijk onderscheiden van andere landen, en lijkt niet te zien dat we ten onder gaan in een grote eenheidsworst die Europa heet. Eind 2008 zal merkbaar worden dat we op allerlei gebied, als land, tegen onze grenzen op lopen. Er ontstaat een tendens tot het herstructureren van de maatschappij, die zich in 2009 nog gaat voortzetten. Veiligheid zal ook dit jaar een belangrijk onderwerp zijn, mogelijk gaat de wetgeving op dit gebied nog uitgebreid worden. Water heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in onze landsgeschiedenis en het lijkt erop dat de rol van water op een of andere manier nieuw leven wordt ingeblazen, waarschijnlijk op een hele vernieuwende manier. Ons watermanagement, lijkt wel een belangrijke factor te zijn waarmee we ons profileren. Aangezien Prins Willem Alexander dit tot zijn stokpaardje gemaakt heeft, zal ook hij dus een zeer belangrijk visitekaartje zijn in het aankomende jaar. Nederland profileert zich graag met ruimdenkendheid en diversiteit onder de bevolking. Dat zit er ook absoluut wel in, maar we zullen dit jaar daar onze pijnlijke plek ervaren en we zullen op de proef gesteld worden, hoe ruimdenkend we nu eigenlijk zijn. Hoewel we er wellicht wat huiverig voor zijn, zal spiritualiteit een steeds grotere ingang vinden bij onze bevolking. Wellicht kunnen de veranderingen die te gebeuren staan op het gebied van de gezondheidszorg hiermee te maken hebben. En zal er een voorzichtige ingang gecreëerd worden binnen de conservatieve medische wereld voor alternatieven.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?