Astrologische prognose voor Nederland 2009

Astrologische vooruitblik voor Nederland 2009

Dit is de samenvatting van de astrologische prognose voor Nederland 2009. Met vooruitzichten op ’s lands financiën en meer.

 

 

Financiën

De financiële wereldcrisis, zal meer bezuinigingen met zich meebrengen. We gaan een zwaar jaar tegemoet. Begin november, lijkt er ademruimte te ontstaan.
Rond september ontstaat er grote druk tot helderheid en transparantie van het financiële plaatje van de overheid.
Mogelijk betekent dat een evaluatie en een (gedeeltelijke) herziening van het kostenplaatje van het koningshuis.
Het belastingstelsel zal zich aan moeten passen. Er komt in januari mogelijk een tijdelijke verlaging, maar dat blijkt slechts een doekje voor het bloeden te zijn. Rond augustus verwacht ik belastingverhogingen.

 

Handel

Door de economische malaise, zal de handel drastisch teruglopen. Het dieptepunt wordt bereikt omstreeks september Daarna zal het voorzichtig aan de betere kant op gaan.

 

Onderwijs

In de tweede helft van 2009, ongeveer met de start van het nieuwe schooljaar, worden er veranderingen en herstructureringen doorgevoerd, niet alleen organisatorisch maar ook inhoudelijk.

 

Huizenmarkt

Voor de huizenmarkt geldt een dieptepunt rond september, waarna een langzame verbetering zal plaatsvinden.

 

Kunst & Cultuur

Rond oktober kunnen we bezuinigingen verwachten in de subsidies voor kunst, cultuur, sport en spel. Meer wetten en regelgeving aangaande kansspelen en verscherping betreffende uitgaansbeleid. (Na sigaretten wellicht ook alcoholgebruik in kroegen minimaliseren?)

 

Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg ligt nog steeds onder vuur. Bestaande structuren lijken niet meer te werken. Deze tendens lijkt zich in februari al te manifesteren. Plotselinge en rigoureuze veranderingen zijn hier het gevolg van.
Het geboortecijfer neemt af.

 

Veiligheid

Leger en politie kunnen te maken krijgen met onverwachte structurele veranderingen. Begin januari zal er zelfs mogelijk extra alertheid zijn van leger en/of politie op uitwassen van geweld in verband met mogelijke aanslagen.

Koningshuis

 

Troonsopvolging lijkt dit jaar een mogelijkheid, maar voor mijn gevoel is dat eigenlijk nog niet helemaal de bedoeling. Mogelijk zal er een troonsopvolging komen door onverwachte ontwikkelingen. Dit zou zich kunnen afspelen rond januari. Toch zal een definitieve beslissing en mededeling pas plaatsvinden rond maart. Deze prognose sluit aan bij de horoscoop van zowel Willem Alexander als Maxima, maar ook bij de horoscoop van Beatrix. De mogelijkheden voor een troonsopvolging zijn dus absoluut aanwezig voor 2009. Ik denk Beatrix een onverwacht stapje terug doet. En dat zal een versnelde aanleiding geven tot troonsopvolging door Willem Alexander en Maxima.

 

Onze regering

In januari krijgen we een staartje voor de kiezen dat te maken heeft met de economische ontwikkelingen in oktober 2008. Mogelijk houdt dit verband met de enorme financiële toezeggingen die gedaan zijn. Wellicht stuit men op problemen in het nakomen hiervan. Of worden er van de burgers concessies verwacht, om deze toezeggingen te kunnen nakomen.
Ondanks dat onze minister van financiën, rond februari, maart, zwaar onder vuur zal komen te liggen, lijkt hij het er goed vanaf te brengen. Het ziet er naar uit dat zijn politieke positie lijkt te veranderen rond die periode. Deze minister doet er goed aan zijn energiepeil in de gaten te houden. Momenteel vergt zijn werk erg veel van hem, misschien wel iets teveel.
De politieke positie van onze Minister-President lijkt in september wellicht wat veranderingen met zich mee te brengen.
Eind 2009 zal de betutteling zodanige vormen aannemen, dat het gepaard zal gaan met behoorlijk wat spanningen. Met name van de kant van de burgers, lijkt het emmertje over te lopen.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

In maart, november en december kan er sprake zijn van vrij plotselinge en ingrijpende ontwikkelingen en maatregelen in verband met bij voorbeeld thuiszorg, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen. Fusies, en zelfs opheffing van bepaalde instellingen lijken mogelijk. De situatie van zorgbehoevenden wordt steeds zorgwekkender.

 

Spiritualiteit

Er komt steeds meer behoefte aan spirituele bewustwording. Alternatieven voor de reguliere geneeskunde worden steeds meer geaccepteerd. Met name in het laatste kwartaal van 2009 kunnen er wat ontwikkelingen plaats vinden waardoor spiritualiteit en alternatieve geneeskunde een nieuwe plek toebedeeld krijgen.

Ik wens u allen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?