Astrologische prognose voor Nederland 2009

Astrologische prognose voor Nederland 2009

Eind 2009 zal de betutteling zodanige vormen aannemen, dat gepaard zal gaan met behoorlijk wat spanningen. Met name van de kant van de burgers, lijkt het emmertje over te lopen.

 

Terugblik 2008

Terugkijkend op de prognose voor 2008, zien we dat zich een aantal tendensen inderdaad hebben voorgedaan. Ik vernoem er een paar hieronder. Ook kun je de vvolledige prognose voor 2008 teruglezen.

Qua economie en het landsinkomen wil men heel voortvarend zijn en denken. En worden zaken groter en beter voorgesteld dan ze zijn. Geld lijkt weg te stromen in projecten die niet goed onderbouwd en onderzocht zijn.
De financiële druk lijkt wat van de ketel te gaan, maar daarmee loopt het economisch nog lang niet goed. We hebben het gevoel dat het allemaal niet op kan en er zal veel geld uitgegeven worden aan prestigeobjecten, zowel door de regering als door de burgers. Verborgen ellende met betrekking tot leningen van de burgers komt steeds meer aan het licht, en de gevolgen zijn behoorlijk Op financieel gebied krijgen we te maken met verborgen of onduidelijke uitgaven en boeteclaims. Uiteindelijk krijgen we de rekening gepresenteerd van ons uitgavenpatroon Met betrekking tot de huizenmarkt ontstaat er een behoorlijke remming op de markt. De huizen die gebouwd worden bedienen grotendeels het hogere segment en er ontstaat mogelijk een tekort op de sociale woningmarkt. Met betrekking tot de huizenmarkt ontstaat er een behoorlijke remming op de markt. De huizen die gebouwd worden bedienen grotendeels het hogere segment en er ontstaat mogelijk een tekort op de sociale woningmarkt. Er komen steeds meer bestraffend wijzende vingers die in de richting van de burgers wijzen. Wetten verscherpt en er komt steeds minder ruimte om “anders” te doen en denken”. Eind 2008 zal merkbaar worden dat we op allerlei gebied, als land, tegen onze grenzen op lopen. Er ontstaat een tendens tot het herstructureren van de maatschappij, die zich in 2009 nog gaat voortzetten.

 

Prognose 2009

 

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.

 

Hoe profileert Nederland zich?

Eind 2009 zal de betutteling zodanige vormen aannemen, dat gepaard zal gaan met behoorlijk wat spanningen. Met name van de kant van de burgers, lijkt het emmertje over te lopen. Of dat gaat uitmonden in een opstand of een ter verantwoording roepen van de verantwoordelijke personen of instanties, is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar het volk laat het er niet bij zitten.

 

Financiën

Het Financiële plaatje ziet er niet echt rooskleurig uit. Jarenlange bezuinigingen gaan hun tol eisen. De Financiële wereldcrisis, zal nog meer bezuinigingen met zich meebrengen. De burgers gaan een zwaar jaar tegemoet. Begin november, lijkt er weer wat meer ademruimte te ontstaan voor de burger Er is geen Financiële transparantie bij de overheid. Rond september ontstaat er grote druk tot helderheid en transparantie van het Financiële plaatje. Mogelijk betekent dat ook een evaluatie van de kosten die het koningshuis met zich meebrengt en een gedeeltelijke herziening van die kosten. De tendens om wat te makkelijk geld uit te geven, blijft ook dit jaar bestaan. Het belastingstelsel zal zich onder spanning aan moeten passen. Er komt in januari mogelijk een tijdelijke verlaging, maar dat zal slechts een doekje voor het bloeden blijken te zijn. Rond augustus verwacht ik toch weer belastingverhogingen.

 

Handel

Nederland is van origine een handelsnatie. De handel over water heeft hier altijd een belangrijke rol bij gespeeld. Door de economische malaise, zal de handel echter drastisch teruglopen. Het dieptepunt wordt bereikt, omstreeks september Vanaf dat moment zal het voorzichtig aan de betere kant op gaan.

 

Onderwijs

Het onderwijs is toe aan herstructurering. Wilde men in het verleiden scholen zoveel mogelijk samenvoegen, en komt steeds meer stem voor het verkleinen van scholen. In het laatste kwartaal van 2009, zo ongeveer met de start van het nieuwe schooljaar, worden er veranderingen en herstructureringen doorgevoerd, niet alleen organisatorisch maar ook inhoudelijk.

 

Huizenmarkt

De huizenmarkt zal ook langere tijd in een moeilijke positie verkeren. Voor de huizenmarkt geldt een dieptepunt rond september, waarna een langzame lichte verbetering zal plaatsvinden.

 

Kunst Cultuur en Sport

Rond oktober kunnen we een bezuiniging verwachten in de subsidies voor kunst, cultuur, sport en spel. Meer wetten en regelgeving aangaande kansspelen en verscherping betreffende uitgaansbeleid. (Na sigaretten wellicht ook alcoholgebruik in kroegen minimaliseren?) Het geboortecijfer neemt af.

 

Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg ligt nog steeds onder vuur. Het is denkbaar dat gangbare structuren in de gezondheidszorg, steeds minder werkbaar blijken. Het zou me niks verbazen als de bestaande structuur van binnenuit om zeep geholpen wordt. Deze tendens lijkt zich in februari al te manifesteren. Plotselinge en rigoureuze veranderingen zijn hier het gevolg van. Ook het leger, de politie en de werkende klasse kunnen te maken krijgen met plotselinge veranderingen. Begin januari zal er zelfs mogelijk extra alertheid zijn door leger en/of politie op uitwassen van geweld. En mogelijke aanslagen.

 

Samenwerking met andere landen

In onze samenwerking met andere landen, stelt Nederland zich erg braaf en volgzaam op. Nederland doet daarin precies wat er verwacht wordt.

 

Koningshuis

Troonsopvolging lijkt dit jaar een mogelijkheid, maar voor mijn gevoel is dat eigenlijk nog niet helemaal de bedoeling. Mogelijk zal er een troonsopvolging komen door onverwachte ontwikkelingen, die niet voorzien waren. Dit zou zich kunnen afspelen in januari. Toch zal een definitieve beslissing en mededeling pas plaatsvinden rond maart. Deze prognose sluit aan bij de horoscoop van zowel Willem Alexander als Maxima, maar ook bij de horoscoop van Beatrix. De mogelijkheden voor een troonsopvolging zijn dus absoluut aanwezig voor 2009. Ik denk in alle voorzichtigheid dat onze koningin mogelijk een stapje terug moet doen in verband met haar gezondheid. En dat zal dan een versnelde aanleiding geven tot troonsopvolging door Willem Alexander en Maxima. De eerste tekenen hiervan zijn wellicht voor de betrokkenen al bekend, maar op het moment van schrijven is dit nog niet openbaar gemaakt.

 

Onze regering

Blijft de vinger stevig aan de pols houden en bepaald wat goed en niet goed is voor ons. Dat zullen we in januari ook weer merken, dan krijgen we een staartje voor de kiezen dat te maken heef met de economische ontwikkelingen in oktober 2008. Mogelijk houdt dit verband met de enorme Financiële toezeggingen die gedaan zijn. Wellicht stuit men op problemen in het nakomen hiervan. Of worden er van de burgers concessies verwacht, om deze toezeggingen te kunnen nakomen. Ondanks dat onze minister van financiën, rond februari, maart, zwaar onder vuur zal komen te liggen, lijkt hij het er goed vanaf te brengen. Het ziet ernaar uit dat zijn politieke positie lijkt te veranderen rond die periode. Deze minister doet er goed aan zijn energiepeil in de gaten te houden. Momenteel vergt zijn werk erg veel van hem, misschien wel iets teveel. De politieke positie van onze Minister-president lijkt in september wellicht wat veranderingen met zich mee te brengen. De veranderingen waar ik over spreek kunnen ook een verandering van het te voeren beleid betekenen.

 

Sociale stelsel en voorzieningen.

Er wordt steeds verder geknabbeld aan ons sociale stelsel. In Maart, November en December kan er sprake zijn van vrij plotselinge en ingrijpende ontwikkelingen en maatregelen in verband met bij voorbeeld thuiszorg, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen. Op die momenten wordt er een veranderend klimaat geschapen. Fusies, en zelfs opheffing van bepaalde instellingen lijken mogelijk. Wellicht wordt dit ook ingegeven door steeds minder bekwaam personeel, en een grotere vergrijzing. De situatie van zorgbehoevenden lijkt zorgwekkend te worden.

 

Spiritualiteit

Er komt steeds meer behoefte aan spirituele bewustwording. Alternatieven voor de reguliere geneeskunde worden steeds meer geaccepteerd. Met name in het laatste kwartaal van 2009 kunnen er wat ontwikkelingen plaats vinden waardoor spiritualiteit en alternatieve geneeskunde een nieuwe plek toebedeeld krijgen.

 

Samengevat

Wordt 2009 een zwaar jaar, met een dichterbijkomende troonsopvolging als lichtpuntje.
Ondanks tendensen die voor een land gelden, houdt dat niet automatisch in dat het geen goed persoonlijk jaar wordt.
We leven in een tijd op weg naar 2012, waarin bestaande structuren afgebroken moeten worden om nieuwe in de plaats te zetten. Dat is geen makkelijk proces.
Het is echter wel een voorrecht om dit mee te maken en getuige te zijn, van een Nieuwe Wereld die zich aan het aandienen is.

Ik wens u allen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?