nederland 2016

Astrologische prognose voor Nederland 2016 Korte versie

Het jaar staat in het teken van vernieuwing en verandering. Onze onafhankelijkheid , eigenheid en zelfstandigheid staan het hele jaar ter discussie.

Imago

Ons imago laat dit jaar wel wat te wensen over. De druk is zo groot dat men zich in allerlei bochten wringt om erbij te horen. Het lijkt vooral belangrijk dat ons imago als land in stand gehouden wordt.

 

Financiën

De landsfinanciën en de economie staan net als de manier waarop Nederland zichzelf presenteert en manifesteert centraal.

 

Huisvesting en veiligheid

Het bieden van veiligheid en huisvestiging zijn een must. De omstandigheden lijken mee te werken tot een groei en ontwikkeling op de huizenmarkt. Ook de behoefte aan veiligheid zal toenemen.

 

Ontspanning

Kunst, ontspanning, sport en spel, cultuur en uitgaan zijn dit jaar erg belangrijk voor de burger. Dat komt omdat er steeds minder ruimte voor ontspanning en onbezorgdheid lijkt te zijn.

 

Zorg

Plotselinge wendingen en veranderingen zorgen dit jaar voor enorm veel onrust. Het zou mij niet verbazen als een totale verandering en transformatie komt van de gezondheidszorg, waarvan ik vermoed dat deze tot verdere bezuinigingen leidt. En dat terwijl we eigenlijk enorm veel behoefte hebben aan een positieve wending op dit vlak. De gezondheidszorg lijkt ernstig tekort te schieten, steeds mensen kunnen hun premie niet meer betalen of er kan niet voldaan worden aan de vraag die de patiënt heeft. Beperkingen in behandelingen en medicatie lijken aan de orde van de dag te zijn. Gedurende het hele jaar staat de gezondheidszorg op de kaart. Met name de bevolking, de gewone burger krijgt te maken met de beperkingen. Het lijkt erop dat mensen steeds bozer worden om het beleid op gezondheidszorg en het op een of andere manier niet meer willen pikken. Er worden ook steeds meer mensen langdurig ziek. De zaken worden veel mooier voorgesteld dan ze zijn, met alle gevolgen van dien. Onverwachte ontwikkelingen, waarschijnlijk op het gebied van de alternatieve geneeskunst, zorgen ervoor dat de patiënt zich steeds meer beperkt gaat voelen. Gedurende het hele jaar zal heel veel energie gestoken worden in de gezondheidszorg in de hoop dat daar positieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het veranderlijke beleid aangaande de zorg veroorzaakt veel onrust. Commerciële ontwikkelingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Beleid op zorg en werkgelegenheid levert niet het gewenste resultaat op in 2016.

 

Werkgelegenheid

We kunnen te maken krijgen met toenemende werkloosheid. We kunnen bemerken dat er enorm veel energie gestoken wordt in het ontwikkelen en stimuleren van de werkgelegenheid. Tegenvallende resultaten in de werkgelegenheid kunnen veel spanning veroorzaken. Plotselinge veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doen een extra duit in het zakje. Gehoopte innovaties blijven uit, of komen langzamer op gang dan gepland, waardoor de werkgelegenheid maar moeilijk uit het slop raakt. Ontwikkeling van de handel kan een positieve bijdrage leveren aan de afname van de werkloosheid. Gedurende het hele jaar krijgen we te maken met beperkende maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid, die moeten zorgen voor een nieuwe structuur. Uitkeringen lijken verder uitgekleed te worden.

Onderwijs

Stimulering van het volgen van onderwijs is nodig willen we als land internationaal mee kunnen draaien. Mogelijk komt er in de loop van dit jaar een herziening van eerder genomen maatregelen op het gebied van onderwijs.

Partnerlanden

De samenwerking met andere landen verloopt niet bepaald soepel. Het is tijd om onze aanpak te herzien. Verandering is nodig hoe dan ook. De samenwerking met andere landen is aan een grondige transformatie toe, maar dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Banden gaan ver en diep terug en tradities zijn belangrijk. Transformatieprocessen en crises in onze samenwerking met andere landen staan dit jaar centraal. Samenwerking met onze handelspartners is moeizaam en verloopt niet bepaald spanningsloos.
De perioden dat we extra waakzaam mogen zijn: september 2015, januari, augustus en september 2016. In deze periodes zou er een verhoogde staat van paraatheid kunnen zijn in verband met mogelijke acties van groeperingen.

Sociaal stelsel

Het sociaal stelsel staat onder hoogspanning en het gevolg is dat er sprake is van veel gespannen situaties. Mogelijke commerciële initiatieven zullen een minder positieve invloed hebben op ons sociaal stelsel en voorzieningen.

Gaswinning

De gaswinning en de handel daarin krijgen beperkingen opgelegd waar commerciële partijen niet bepaald blij mee zullen zijn. De zoektocht naar alternatieven met betrekking tot de energievoorziening kost veel inzet en investering, en levert vooralsnog geen afdoende resultaat op. Verborgen afspraken met partnerlanden staan ter discussie. Gaswinning in Groningen stuit nog steeds op problemen. Het is tijd om nieuwe, wellicht buitenlandse, bronnen aan te boren. Dat veroorzaakt enige spanning. Nieuwe commerciële mogelijkheden met betrekking tot onze energievoorziening worden met weerstand onderzocht.

Internationale handelsbetrekkingen

Onze internationale handelsbetrekkingen komen behoorlijk onder druk te liggen, ondanks of misschien dankzij de energie die erin gestoken wordt.
Positieve impulsen moeten zorgen dat onze handelsbetrekkingen met het buitenland verbeteren.
Het buitenlandbeleid gaat bijgesteld worden, het lijkt alsof het om een inperking van grenzen gaat.

Regering

Leiderschap ligt onder vuur.
De handel en wandel van onze regering is voor velen niet duidelijk. De regering komt behoorlijk onder druk te liggen door haar buitenlands beleid.
Onenigheid binnen de regeringspartijen aangaande het te voeren beleid. De spanning kan hoog oplopen.
Onze landsleiding staat open voor nieuwe ideeën. Daardoor kan ze alle kanten uit schieten. Het zal niet makkelijk zijn om de focus te behouden.
Herstructurering van regeringsbeleid, of misschien wel van de regering lijkt ondanks de spanning die dat met zich meebrengt onafwendbaar.
Problemen door veranderingen in de zorg en toenemende werkeloosheid staan bovenaan de to do list van de regering. Het beleid op werkgelegenheid en gezondheidszorg komt in zwaar weer. Een oplossing is niet meteen in zicht dit jaar. Is het tijd voor herziening van beleid op dit vlak?
Verbreking van stilzwijgen en blootlegging van verborgen beleid leidt tot grote onrust.

Onafhankelijkheid en eigenheid

Onze valkuil wordt zeer duidelijk. We kunnen als land helemaal opgaan in standpunten van andere landen. Het lijkt alsof we onze eigen standpunten, zo de regering die al heeft en uitdraagt, met het grootste gemak opofferen in belang van het groter geheel. Erg nobel, maar daarmee lijken we geen eigen beleid te voeren. De breekpunten die daaruit voortkomen worden dit jaar pijnlijk duidelijk. Er zal meer oog mogen komen voor de noden van het volk. Mensen krijgen het steeds moeilijker.
Er worden een aantal zaken mooier voorgesteld dan ze zijn door de regering. Alsof men met een doekje voor het bloeden de werkelijke wonden wil verbergen.
Het is tijd om een aantal pijnpunten op een geheel andere manier aan te pakken.
Het jaar staat in het teken van vernieuwing en verandering. Onze onafhankelijkheid , eigenheid en zelfstandigheid staan het hele jaar ter discussie.
Inzake onze onafhankelijkheid kunnen we in merken dat we hierin afhankelijk zijn van onze handelspartners.
Individualiteit en eigenheid liggen behoorlijk onder vuur.
Ziekenhuizen en instellingen liggen onder vuur. Ook de jacht op de alternatief genezers is geopend. Gedurende het hele jaar stellen we ons als land wat onzichtbaar en (misschien iets te) meegaand op.

Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide prognose voor Nederland 2016

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?