nederland 2016

Astrologische prognose voor Nederland 2016

Het wordt 2016 een zeer pittig jaar. Grote punten van aandacht zijn de zorg, de zorginstellingen, de werkeloosheid, woningnood en veiligheid.De regering komt meerdere malen in zwaar weer maar zal coûte que coûte aan willen blijven.

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid. Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.

 

Hoe profileert Nederland zich?

Gedurende het hele jaar staat de manier waarop Nederland zichzelf presenteert en manifesteert in centraal. Ook onze landsfinanciën en de economie staan centraal.
En dat terwijl we eigenlijk enorm veel behoefte hebben aan een positieve wending op het thema zorgzaamheid. Het zou mij niet verbazen als daarin een totale verandering en transformatie komt. Plotselinge wendingen en veranderingen zorgen dit jaar voor enorm veel onrust.
In januari kunnen we een behoorlijke spanning bemerken waardoor we als land niet zo goed uit de verf komen.
11-1 nu.nl: aanrandingen-als-keulen-in-amsterdam-uitgesloten
In februari wordt duidelijk dat het zorgende karakter van ons land erg belangrijk is. Dit thema zal onder spanning staan. Het lijkt erop alsof we als land een hele andere weg inslaan dan dat we eigenlijk zouden willen. Daarmee komt ons zorgzame karakter enorm onder druk te staan.
In februari, juni en juli kost het enorm veel energie en inspanning om onze doelen in het oog te houden en daarvoor te gaan. Het lijkt behoorlijk moeilijk om te gaan staan voor wat belangrijk is.
Ook rond februari kan er onduidelijkheid ontstaan over de zorgzame structuur van onze samenleving.
In februari, juni en juli kost het enorm veel inspanning om onszelf als land neer te zetten.
In maart, mei en augustus lukt het ondanks de inspanning niet om ons als land op een duidelijke manier zichtbaar te maken en voor onze belangen op te komen. Wat betekent dit voor het voorzitterschap van de EU? Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de EU
07-1 nu.nl: u-moet-weten-eu-voorzitterschap-van-nederland
en zal tot 30 juni 2017 nauw samenwerken met Slowakije en Malta, die na Nederland de voorzittershamer hanteren. Deze drie stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.
Rond maart lijkt onze houding naar buiten toe niet meer te volgen. Het is alsof we tijdelijk geen zicht hebben op onze identiteit als land. Daarbij zullen normen en waarden het onderspit delven teneinde met de stroom mee te gaan. Daarbij bestaat de kans dat we opgaan in het groter geheel, of dat we ons als land op een eilandje voelen staan. Het woord isolement speelt een rol. Dit is al eerder ingezet namelijk eind september, begin oktober 2015. Dit kan duren tot eind maart 2016.
Onverwachte gebeurtenissen brengen in juli behoorlijk wat onrust met zich mee. Plotselinge veranderingen en wendingen in onze houding naar buiten toe als land kunnen voor heel wat onrust zorgen op een ongrijpbaar niveau met name in juli 2016.
Eind augustus, begin september lijken zaken mee te zitten. Er kunnen wat succesjes geboekt worden bij de gewone Nederlander. Er komt meer ruimte voor groeimogelijkheden waardoor wij ons land weer wat beter kunnen profileren.
Onduidelijkheden wakkeren onze zorgen aan. Daarmee kan deze spanning ervoor zorgen dat we allemaal weer wat meer op elkaar letten in de positieve zin van het woord. Begin september kunnen we de merken dat er geen helder zicht meer is op het thema zorgzaamheid binnen ons land. Op dat moment lijkt het allemaal nog niet zoveel spanning op te leveren. Wellicht gebeurt dat in een later stadium. Dit kan namelijk nog doorwerken tot en met februari 2017.
Het optimisme lijkt toch wat voorbarig te zijn. Pogingen om onrust enigszins te verminderen eind september, begin oktober, komen niet echt goed uit de verf. Het lijkt moeilijk om voorbij grenzen te kijken, letterlijk of figuurlijk. In september zal blijken dat we onze houding naar buiten toe van een zorgzaam land iets te optimistisch hebben ingeschat. Wellicht komt op dat moment aan het licht dat we te veel vertrouwen hebben gehad dat het allemaal vanzelf wel goed zou komen.
Er bestaat een neiging om zaken iets te optimistisch te beschouwen. In oktober kunnen we merken dat we zaken wellicht naïef hebben ingeschat.
In november kunnen we een behoorlijke spanning bemerken waardoor we als land en als volk niet zo goed uit de verf komen.

 

Financiën en economie

Gedurende het hele jaar staat de manier waarop Nederland zichzelf presenteert en manifesteert centraal. Ook onze landsfinanciën en de economie nemen een belangrijke plek in.
23-12-2015 nu.nl: huishouden-houdt-volgend-jaar-gemiddeld-800-euro-meer
In januari kunnen we een behoorlijke spanning bemerken met betrekking tot de landsfinanciën.
01-1 volkskrant.nl: economisch-oogstjaar-met-groeiende-tweedeling-arbeidsmarkt
29-1 nu.nl: hoge-raad-keurt-crisisheffing-goed

In februari, juni en juli kunnen economische en/of financiële problemen de kop op steken. De financiële en economische situatie vraagt om actie wanneer er een situatie ontstaat die direct aandacht vereist.
Eind augustus, begin september lijken zaken mee te zitten. Er kunnen wat financiële succesjes geboekt worden. Er kan sprake zijn van een meevallertje dat groter gemaakt wordt dan dat het werkelijk is.
In november kunnen we een behoorlijke spanning bemerken wanneer het financiële plaatje minder rooskleurig lijkt te zijn dan er gedacht werd.

 

Handel

Energie die gestoken wordt in handel, communicatie en voorlichting, lijkt zijn vruchten af te werpen in februari, juni en juli van 2016.
In april lijkt de handel een zeer positieve impuls te krijgen, een voorzichtig voorteken voor het aantrekken van de handel.
Naïviteit en zelfoverschatting liggen in augustus op de loer. Dan zal blijken dat successen minder groot zijn als verwacht. Dat kan behoorlijk wat spanning veroorzaken.
Van september tot en met februari 2017 kan het zicht op de ontwikkeling van de handel vertroebeld zijn. Het lijkt erop alsof we geen duidelijke reële beelden hebben over eventuele groei of stagnering.
In oktober lijkt het volk niet echt profijt te hebben van een aantrekkend ondernemersklimaat. Het handelsklimaat komt in het nieuws op een manier die voor enorm veel onrust zorgt.
02-1 volkskrant: huurprijzen-winkels-dalen-opnieuw
15-1 nu.nl: aantal-faillissementen-laagste-niveau-in-zeven-jaar
21-1 nu.nl: rijk-maakt-10-miljoen-euro-vrij-jonge-boeren
24-1 nu.nl: kabinet-en-vakbonden-investeren-miljoenen-in-banen-grensstreek

 

Onderwijs

Energie die gestoken wordt in onderwijs, lijkt zijn vruchten af te werpen in februari, juni en juli van 2016.
19-1 nu.nl: universitaire-lerarenopleidingen-drastisch-aangepast.html
11-1 nu.nl: zorgen-in-kamer-onderwijs-vluchtelingenkinderen.html
14-1 nu.nl: /dekker-wil-scholen-stichten-makkelijker-maken.html
28-1 nu.nl: bussemaker-bindende-inspraak-student-en-docent.html
29-1 nu.nl: geen-spellingscontrole-kind-met-dyslexie-bij-eindexamen.html

In april staat het onderwijs op een prettige manier in de schijnwerpers. Er lijken zich erg positieve ontwikkelingen aan te dienen.
Buitenlandse normeringen zorgen voor erg veel onrust binnen het onderwijs. In augustus kan er een behoorlijke spanning ontstaan wanneer men erachter komt dat bepaalde zaken te optimistisch ingeschat.
Van september tot en met februari 2017 kan er onduidelijkheid ontstaan over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarmee lijkt er te weinig zicht te zijn of de ingeslagen weg wel de juiste is.
De onrust die eerder in het jaar speelde lijkt nu ook voel-, en merkbaar voor de grote massa. Dit leidt met name in oktober tot behoorlijke spanningen en ongrijpbare processen waar de aandacht op gevestigd wordt.
02-1 volkskrant: duizenden-afgestudeerden-hebben-schuld-van-ruim-halve-ton

 

Media

Het beleid van de gangbare media, lijkt zijn vruchten af te werpen in februari, juni en juli van 2016.
In april staat de media op een prettige manier in de schijnwerpers. Er lijken zich erg positieve ontwikkelingen aan te dienen.
Buitenlandse berichtgeving zorgt voor veel onrust in het medialandschap. In augustus kan er een behoorlijke spanning ontstaan wanneer men erachter komt dat men iets te makkelijk omgaat met de kijkers.
Van september tot en met februari 2017 kan er onduidelijkheid ontstaan over de ontwikkelingen binnen de media. Daarmee lijkt er te weinig zicht te zijn of de ingeslagen weg wel de juiste is.
De onrust die eerder in het jaar speelde lijkt nu ook voel-, en merkbaar voor de grote massa. Dit leidt met name in oktober tot behoorlijke spanningen en ongrijpbare processen waar de aandacht op gevestigd wordt.
02-1 volkskrant:media/sportverslaggevers-publiceerden-jarenlang-onder-fictieve-naam
15-1 nu.nl: samenwerking-talpa-en-tmg-bij-radio–en-televisiezenders
29-1 nu.nl: plasterk-vindt-pers-werk-moet-kunnen-doen
16-1 nu.nl: jorritsma-verwijt-media-vergroten-angstgevoelens
21-1 nu.nl: media-inhoud-wordt-in-nederland-niet-politiek-beinvloed

 

Huizenmarkt

De focus lijkt dit ook dit jaar (net als vorig jaar) te liggen op de huizenmarkt en de burgers. De ontwikkeling op de huizenmarkt en de tevredenheid en/of ontevredenheid van de burgers, zijn twee zaken waarmee we ons als land als eerste mee profileren. Het bieden van veiligheid en huisvestiging zijn een must.
02-1 nu.nl: politie-kan-online-opsporingstaken-niet-uitvoeren-bezuiniging
04-1 nu.nl: nederland-gaat-belgische-centrale-inspecteren
08-1 nu.nl: asielzoekers-moeten-zich-onconditioneel-aanpassen-nederland
10-1 nu.nl: nationale-terrorismelijst-in-jaar-tijd-twee-keer-zo-lang
12-1 nu.nl: 117-medewerkers-openbaar-ministerie-afgelopen-vier-jaar-in-fout
13-1 nu.nl: dode-varkens-neergelegd-en-opgehangen-plek-toekomstig-azc
13-1 nu.nl: aivd-schetst-werkelijkheid-kalifaat-jihadisten-ontmoedigen
14-1 nu.nl: veiligheid-van-deelnemers-vraagt-extra-aandacht-vierdaagse
19-1 nu.nl: minder-verkochte-woningen-in-december
21-1 nu.nl: huizenprijzen-met-dik-3-procent-in-lift

De omstandigheden lijken mee te werken tot een groei en ontwikkeling op de huizenmarkt.
14-1 rtlnieuws.nl: spectaculaire-groei-woningmarkt-217-procent-meer-huizen-verkocht
15-1 nrc next: huizenmarkt-is-nog-lang-niet-gezond
Ook de behoefte aan veiligheid zal toenemen.
26-1 nu.nl: nederlandse-agenten-mogen-met-mitrailleurs-straat-patrouilleren

In januari lijkt er sprake te zijn van enige terughoudendheid en voorzichtigheid op de woningmarkt.

08-1 nu.nl: schultz-wil-niet-hele-kust-volbouwen-met-vakantiehuizen
08-1 nu.nl: pvda-niet-eens-met-kabinet-bouwen-langs-kust

Dan kunnen we merken dat groei en ontwikkeling stagneren en misschien zelfs wel tijdelijk even verminderen.
Er bestaat in februari een kans dat er een terugval is in oud gedrag. Daarmee is het belangrijk de banken in de gaten te houden. En bedachtzaam te zijn op nieuwe vormen van hypotheken, die wellicht wel lucratief zijn voor die banken, maar verder voor niemand…. Het wordt pijnlijk duidelijk wiens belangen er gediend worden.
De sociale woningnood is groter dan men voor mogelijk kon houden. Als blijkt dat niet kan worden voldaan aan de vraag worden situaties nog nijpender dan ze al zijn.
08-1 nu.nl: recordaantal-asielaanvragen-in-2015
Positieve ontwikkelingen in de woningmarkt zorgen voor een toenemende koop en verkoop van koopwoningen in februari, juni en juli.
De huizenmarkt trekt aan in februari, juni en juli 2016. Het lijkt in die maanden wat beter te gaan voor de burgers.
Vanaf april trekt de woningmarkt echt goed aan. In de eerste helft van 2016 lijkt er eindelijk een positieve ontwikkeling te ontstaan.
In juni en september kunnen er redelijk onverwachts licht positieve ontwikkelingen zijn op de woningmarkt.
In augustus en oktober kan de spanning behoorlijk oplopen, als blijkt dat het tijd is om de horizon te verbreden (letterlijk of figuurlijk). Nieuwe ideeën en uitgangspunten komen in zicht. De ontwikkelingen worden iets te rooskleurig voorgesteld zal dan ook blijken.
In augustus kan de situatie rondom de huizenmarkt redelijk gespannen zijn omdat de verwachte groei en ontwikkeling uitblijft.
In september kunnen we ook bemerken dat het zicht op de ontwikkeling van de woningmarkt behoorlijk vertroebelt. Hierdoor kan er aarzeling ontstaan om tot samenwerking over te gaan, om daarmee kansen te vergroten. Dit geldt volgens mij voornamelijk voor woningbouwcorporaties en bouwbedrijven. Hierdoor kan het zo maar zijn dat Nederland een prestigieuze opdracht in het buitenland misloopt.
In september kunnen we merken dat er op de thema’s huizenmarkt en veiligheid een nieuwe dimensie komt te liggen. Daar waar we tot nu toe vooral gericht waren op de details (die niet altijd zichtbaar zijn) gaan we nu wat meer voor de buitenkant onder het motto als het er maar goed uitziet. Vanaf september zit er weer een klein beetje groei en ontwikkeling in de huizenmarkt en lijkt er iets meer vertrouwen te ontstaan om de samenwerking met elkaar te zoeken.
De huizenmarkt zit desondanks in zeer zwaar weer van september tot en met februari 2017.
Halverwege september zijn welzijn en veiligheid van de burger mogelijk in het geding.
Van september tot en met februari 2017 zal de situatie rondom de huizenmarkt uiterst onduidelijk en ontransparant zijn.
In oktober zal een nijpend tekort aan woningen voor een behoorlijk gespannen situatie zorgen. Nieuws over de huizenmarkt zorgt voor veel onrust. Kartelvorming, prijsafspraken, geheime deals. In oktober zal de woningmarkt op een onprettige manier in de schijnwerpers staat. Dat kan te maken hebben met een schandaal dat aan het licht komt, waarvan de gevolgen nog wel even doorsudderen.
Dat kan ook spelen in oktober.

 

Kunst, ontspanning, sport en spel, creativiteit en leiderschap

Kunst, ontspanning, sport en spel cultuur en uitgaan staan gedurende het hele jaar in 2016 extra in de schijnwerpers. Dat komt omdat er steeds minder ruimte voor lijkt te zijn.
Leiderschap ligt onder vuur.
Er wordt gedurende het hele jaar op een creatieve manier gezocht naar mogelijkheden om de werkgelegenheid en zorg te verbeteren.
Gedurende het hele jaar in 2016 zullen de thema’s kunst ontspanning sport en spel cultuur en uitgaan extra belicht worden.
Begin januari gaat de nadruk meer liggen op controle in het uitgaansleven, de sport, en alle ontspannende activiteiten waar veel mensen bij elkaar zijn.
26-1 nu.nl: nederlandse-agenten-mogen-met-mitrailleurs-straat-patrouilleren
19-1 nu.nl: meer-banen-weg-bij-stage-entertainment
In februari, mei en oktober lijkt een en ander voorzichtig aan weer beter te gaan. Er lijkt voorzichtig ruimte te zijn om onze plek in te nemen op het wereldtoneel.
Dan wordt duidelijk dat het innemen van onze plek en positie en het naar buiten brengen van onze zelfstandigheid en denkbeelden enorm belangrijk zullen zijn. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan.
Tegenvallende resultaten op het gebied van sport zijn te verwachten in februari, mei en juli 2016. Ook kunnen we bemerken dat het geboortecijfer daalt, en dat is zorgelijk in verband met de vergrijzing.
In november 2015 en in maart kan een creatieve aanpak ruimte geven tot een stukje positieve herstructurering van de thema’s werkgelegenheid en gezondheidszorg.
In maart kan een lichte spanning ontstaan omdat er wellicht wel heel erg creatief wordt omgegaan met gezondheidszorg en werkgelegenheid.
Vanaf maart lijkt er weinig ruimte om nog onbezorgd plezier te hebben aan sport, spel of ontspannende activiteiten. Er zit een serieuze ondertoon in veel zaken. Hopelijk beseft de landsleiding op tijd dat mensen die het moeilijk hebben juist behoefte hebben aan brood en spelen. Dat zou beter zijn dan mensen steeds minder kans te geven op een stukje ontspanning. Het woord isolement speelt een rol.
In maart lijkt er steeds meer gevraagd te worden van de burger inzake het terugdringen van de werkeloosheid en het enigszins in stand houden van de zorg. Let wel het gaat om vrijwilligerswerkzaamheden op verplichte basis. We lijken met zijn allen niet te weten waar we aan toe zijn.
In maart kunnen we merken dat het uitgaansleven enorm onder spanning ligt.
Dan kan er onduidelijkheid zijn met betrekking tot kunst ontspanning sport en spel cultuur en uitgaan.
Creativiteit en sociale projecten lijken wat lucht te brengen op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg in maart, mei en augustus 2016.
In oktober 2015 en april in juni lijkt er sprake van een oplopende spanning wanneer het innemen van onze plek en het belang van onze regering op het wereldtoneel overschat lijken te worden.
In mei komt er ruimte voor nieuwe creatieve initiatieven op commercieel gebied met betrekking tot werkgelegenheid en gezondheidszorg. Sociale projecten krijgen de ruimte.
In september vallen er sportieve en/of culturele successen te verwachten. Mogelijk sleept Nederland wat internationale prijzen of awards in de wacht.
In oktober kunnen creatieve initiatieven gericht op werkgelegenheid en de zorg verder ontwikkelen. Daarbij zal er steeds meer een beroep gedaan worden op het individu. Dat verloopt niet geheel zonder spanning.
In november zal blijken dat we de zaken iets te makkelijk hebben ingeschat. En daarmee zal ontzettend veel spanning voelbaar zijn.
22-1 nu.nl: 20000-vaste-banen-verdwenen-in-culturele-sector

 

Gezondheidszorg

Het veranderlijke beleid over de zorg zorgt voor veel onrust. Gedurende 2016 kunnen we te maken hebben met spanningen met betrekking tot de zorg.
Het hele jaar staat gezondheidszorg op de kaart. Met name de bevolking, de gewone burger krijgt te maken met de beperkingen.
Commerciële ontwikkelingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.
Er worden behoorlijke inspanningen geleverd om in 2016 de zorg beter te ontwikkelen.
De zaken worden mooier voorgesteld dan ze zijn, met alle gevolgen van dien.
Gedurende het hele jaar zal heel veel energie gestoken worden in de gezondheidszorg in de hoop dat daar positieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Nieuwe mogelijkheden in de zorg worden in 2016 met veel energie onderzocht en bekeken.
Het lijkt erop dat mensen steeds bozer worden om het beleid op gezondheidszorg en het op een of andere manier niet meer willen pikken. Er worden ook steeds meer mensen langdurig ziek.
Onverwachte ontwikkelingen, waarschijnlijk op het gebied van de alternatieve geneeskunst, zorgen ervoor dat de patiënt zich steeds meer beperkt gaat voelen.
Gezondheidszorg behoeft dit jaar directe en intensieve aandacht van de beleidsmakers.
Gedurende 2016 komen wij ons land onze beperkingen tegen op het gebied van de gezondheidszorg. De gezondheidszorg lijkt ernstig tekort te schieten, steeds mensen kunnen hun premie niet meer betalen of er kan niet voldaan worden aan de vraag die de patiënt heeft. Beperkingen in behandelingen en medicatie lijken aan de orde van de dag te zijn.
Januari 2016 begint al met beperkende maatregelen met betrekking tot de gezondheidszorg. In december 2015 tot halverwege januari lopen we tegen onze grenzen op met betrekking tot de gezondheidszorg. Herstructurering is van groot belang, dit stuit echter op behoorlijk wat weerstand. Dat komt omdat de voorzieningen nog verder uitgekleed gaan worden.
12-1 nu.nl: ziekenhuizen-veel-tijd-en-geld-kwijt-kwaliteitsmetingen
14-1 nu.nl: asscher-belooft-kamer-onderzoek-instroom-bedrijfsartsen
14-1 nu.nl: transplantaties-verhuisd-vanwege-ruzie-leiden
15-1 nu.nl: onderzoek-declaraties-thuiszorgorganisatie-laurens
15-1 nu.nl: ziekenhuis-boxtel-moet-operaties-verhuizen

Tussen februari en november zal veel energie gestoken worden in bureaucratische processen ter controle van misbruik in een poging de kosten zoveel mogelijk te beperken.
Tegenvallende resultaten kunnen opspelen in december 2015, februari en juli 2016. Mogelijk heeft dit te maken met een onjuiste inschatting van de ontwikkeling.
Vanaf maart kunnen we merken dat er voorzichtig ruimte komt voor groei. Het is niet geheel ondenkbaar dat er in maart en/of augustus mooie opdrachten vanuit het buitenland deze kant op komen.
De weg die gevolgd wordt in de gezondheidszorg en het beleid dat daarbij hoort zijn totaal onduidelijk. Dwangmaatregelen en boetes lijken hun intrede te doen.
In november 2015 en maart lijkt herstructurering van de gezondheidszorg aan de orde te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat vergoedingen en mogelijkheden verder uitgekleed worden.
In maart is er een lichte gespannen invloed merkbaar wanneer er een aantal zaken met betrekking tot de gezondheidszorg naar buiten komen.
We kunnen bemerken dat er totaal geen zicht is op de ontwikkeling van het beleid en op de toepassing daarvan in de gezondheidszorg. We lijken met zijn allen niet te weten waar we aan toe zijn.
Nieuwe kansen en mogelijkheden in de ontwikkeling van de gezondheidszorg zijn belangrijk, daarom wordt er veel energie gestoken in innovatie. Met name in maart, mei en augustus 2016.
In juni en september 2015 en in maart zijn er onverwachte ontwikkelingen.
Situaties lijken nog erger te worden, ook al hielden we dat niet voor mogelijk.
In april in november kunnen vernieuwingen en veranderingen tot een hele lichte verbetering leiden. Het is zaak niet te hard te juichen want zo groot is het succes nu ook weer niet.
In mei en oktober kunnen plotselinge veranderingen zorgen voor veel onrust met betrekking tot de nationale gezondheid en gezondheidszorg. Het lijkt erop dat er niet was gerekend op deze onverwachte wendingen, men zit met de handen in het haar over hoe een en ander opgelost zou moeten worden.
Rond mei kunnen commerciële invloeden meespelen op het gebied van de gezondheidszorg. Mogelijk wil men een aantal zaken verder ontwikkelen.
We zullen alle moeite moeten doen om bestaande ontwikkelingen te handhaven.
In juni kunnen we herstructureringen verwachten die op niet al te veel weerstand zullen stuiten.
Vanaf eind juni zit er weer vooruitgang in de ontwikkeling, hoewel het dan toch nog wel veel om controle draait.
In juli lijkt hier extra aandacht te zijn wat uiteindelijk tot een positieve ontwikkeling kan leiden.
Eind juli, begin augustus ontstaat er een onderhuidse ongrijpbare. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de touwtjes die van boven in handen gehouden worden.
In augustus kan er een lichte mate van wrijving ontstaan.
Daarna lijkt het tij weer enigszins te keren, waardoor de druk een heel klein beetje van de ketel gaat. Het gaat eindelijk weer vooruit.
In september zou er sprake kunnen zijn van een verdere commercialisering van de gezondheidszorg.
Vanaf eind september kunnen resultaten meer vorm en vastigheid krijgen. Wellicht ontstaan er wat nieuwe structuren, voorwaarden, wetten of regeltjes.
In oktober lijkt het erop dat onze gezondheidszorg te maken krijgt met invloeden vanuit het buitenland. Mogelijk betekent dit dat er mensen buiten de grenzen van Nederland ingekocht worden om bepaalde taken uitvoeren. Te denken valt hierbij van allerlei taken die te maken hebben met onder andere thuiszorg en ondersteunende taken in ziekenhuis en instellingen. Het kan ook zijn dat steeds meer zorgprofessionals de grenzen over gaat.
In november komt er ruimte voor vernieuwing.
In december komen er herstructurerende maatregelen. Dat zou kunnen betekenen dat er inperkende maatregelen genomen worden.
In december staan ziekenhuizen en instellingen centraal. Er wordt veel energie in reorganisatie en hervorming gestoken.
Er lijken voorzichtig positieve ontwikkelingen te zijn waardoor er weer groei en ruimte.

 

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid behoeft dit jaar directe en intensieve aandacht van de beleidsmakers.
Gehoopte innovaties blijven uit, of komen langzamer op gang dan gepland, waardoor de werkgelegenheid maar moeilijk uit het slop raakt.
Gedurende 2016 kunnen we te maken hebben met spanningen eb beperkende maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid, die moeten zorgen voor een nieuwe structuur.
In 2016 zal het thema werkgelegenheid behoorlijk voor het voetlicht treden.
01-1 volkskrant: 2016-economisch-oogstjaar-met-groeiende-tweedeling-arbeidsmarkt
Ontwikkeling van de handel kan een positieve bijdrage leveren aan de afname van de werkloosheid. Stimulering van het volgen van onderwijs is nodig willen we als land internationaal mee kunnen draaien. Mogelijk komt er in de loop van dit jaar een herziening van eerder genomen maatregelen op het gebied van onderwijs.
In 2016 wordt het gehele jaar veel energie in gestoken in het opkrikken van de werkgelegenheid.
We kunnen bemerken dat er enorm veel energie in gestoken wordt in het ontwikkelen en stimuleren van de werkgelegenheid.
Tegenvallende resultaten in de werkgelegenheid kunnen veel spanning veroorzaken.
Plotselinge veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doen een extra duit in het zakje.
Ook in 2016 kunnen we een enigszins remmende werking ervaren waardoor het niet echt tot grote groei zal komen. Wellicht is het tijd voor herstructurering.
Werkelozen krijgen verdere beperkingen te verduren.volkskrant: werkgevers-uitkering-bij-ziekte-moet-soberder
In december 2015 tot halverwege januari kunnen we herstructurerende (zie ook hier)en inperkende maatregelen verwachten.
06-1 nu.nl: pvda-wil-kabinet-winkelketens-helpt-bij-doorstart
Tussen februari en november zal veel energie gestoken worden in bureaucratische processen ter controle van misbruik in een poging de kosten zoveel mogelijk te beperken.
In november 2015 en in februari en juli kunnen er spanningen ontstaan wanneer blijkt dat ontwikkelingen met betrekking tot de werkgelegenheid iets te optimistisch zijn ingeschat.
In maart kunnen we merken dat die energie een beetje gaat verschuiven. Waar de aandacht en energie in eerste instantie gestopt werd in processen die te maken hebben met behoud van de controle komt er nu voorzichtig ruimte tot groei en ontwikkeling in deze sectoren. Vanaf maart kunnen we merken dat er voorzichtig ruimte komt voor groei en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het is niet geheel ondenkbaar dat er mooie opdrachten vanuit het buitenland deze kant op komen.
Er lijkt in eerste instantie weinig zicht te zijn op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het is alsof een en ander omgeven wordt door een waas waardoor ontwikkelingen niet duidelijk lijken.
Herstructurering en beperkende maatregelen kunnen spelen in november 2015 en maart 2016. Dit lijkt uiteindelijk een licht positieve ontwikkeling te worden.
In maart kan er wat lichte onrust zijn.
Licht positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in maart, mei en augustus 2016.
Innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot elektriciteit en energie kunnen voor extra werkgelegenheid zorgen in maart, mei en augustus 2016.
In juni en september 2015 en maart kunnen plotselinge veranderingen nieuwe mogelijkheden brengen waardoor er een positieve ontwikkeling te bemerken is in de werkgelegenheid.
In april is er een remmende factor aanwezig. Wellicht wordt beleid aangescherpt of worden beperkende maatregelen genomen.
In april en november kunnen plotselinge veranderingen voor een lichte verbetering zorgen in de werkgelegenheid.
Plotselinge ontwikkelingen in mei in oktober met betrekking tot het buitenland kunnen hun weerslag hebben op de werkgelegenheid. Mogelijk zijn er buitenlandse projecten die alsnog niet doorgaan of minder rendement opleveren dan verwacht.
In mei liggen er kansen om de werkgelegenheid te verbeteren door middel van handelsprojecten.
Dan ontstaat er toch weer een terugtrekkende beweging ontstaat waardoor een controlerende factor ontstaat. Wellicht is het zo dat ruimte die pasgeleden geboden werd nu weer teruggenomen wordt en de controle toeneemt.
Beperking en herstructurering van buitenlandse projecten zijn actueel in juni 2016.
In juni staat de werkgelegenheid op een positieve manier in de schijnwerpers.
Vanaf eind juni zit er weer vooruitgang in de ontwikkeling, hoewel het op dat moment toch nog wel veel om controle draait.
In juli zal de werkgelegenheid behoorlijk in de belangstelling staan. Dat gaat gepaard met behoorlijke spanningen.
In augustus zal dat uiteindelijk definitief de weg vrijkomen tot een stukje groei en ontwikkeling van beide sectoren.
Buitenland en kansen staan centraal in augustus en de groei gaat eindelijk weer vooruit.
In september kunnen er kansen komen op arbeidsplaatsen die te maken hebben met de handel.
Eind september kunnen de nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen voorzichtig aan vorm gaan krijgen.
Ook in oktober lijkt er sprake te zijn van een positieve ontwikkeling. Door de enorme spanning zal er iets moeten gebeuren, wat uiteindelijk tot verbetering kan leiden.
Er kunnen kansen liggen om de werkgelegenheid op te krikken in het buitenland. Mogelijk komen er grote buitenlandse projecten aan. Dit zal echter niet zonder spanning verlopen. Hoewel het uiteindelijke resultaat positief zal zijn.
In november kunnen er vernieuwingen en veranderingen optreden.
In december blijkt dat het tijd is voor herstructurering. Dit kan betekenen dat er nieuwe regels en structuren komen, of dat er een verdere inperking te verwachten is.
Vanaf eind december gaat vooral energie en aandacht gestopt gaat worden in de richting van instellingen en ziekenhuizen.

 

Samenwerking met andere landen

Gedurende 2016 verloopt de samenwerking met onze handelspartners moeizaam.
Ondanks de energie die er in gestoken wordt zal blijken dat de samenwerking met andere landen niet bepaald spanningsloos verloopt. De perioden dat we extra waakzaam mogen zijn: september 2015, januari, augustus en september 2016.
In deze periodes zou er een verhoogde staat van paraatheid kunnen zijn in verband met mogelijke acties van groeperingen.
27-1 nu.nl: politieacademie-ossendrecht-leidt-150-extra-specialistische-schutters

De samenwerking met andere landen verloopt niet bepaald soepel.
18-1 nu.nl: kamervragen-amerikaanse-en-russische-bemoeienis-geenpeil-referendum
Het is tijd om onze aanpak te herzien. Verandering is nodig hoe dan ook. De samenwerking met andere landen is aan een grondige transformatie toe, maar dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Banden gaan ver en diep terug en tradities zijn belangrijk.
Ook gedurende 2016 kunnen we te maken krijgen met transformatieprocessen en crises in onze samenwerking met andere landen. Ook openbare vijanden kunnen hun stempel drukken door angst te zaaien.
In januari kunnen we een behoorlijke spanning verwachten wanneer er een pijnpunt geraakt wordt in onze samenwerking met andere landen.
04-1 nu.nl: koenders-wil-snel-besluit-vervolging-mh17
02-1 nu.nl: koenders-stuurt-gezant-mensenrechten-saudi-arabie
20-jan nu.nl: rutte-gaat-pleiten-oekraine-verdrag

Nederland is een land dat uitgaat van gelijkwaardigheid, ook in haar samenwerkingsverbanden met andere landen. Daarin zou kunnen blijken dat we een aantal van die andere landen mogelijk over-, of onderschat hebben.
07-1 nu.nl: u-moet-weten-eu-voorzitterschap-van-nederland.
07-1 nu.nl: zijlstra-vreest-minder-stevig-standpunt-in-vluchtelingendebat-eu
10-1 nu.nl: nederlands-nee-bij-oekraine-referendum-kan-leiden-continentale-crisis
14-1 nu.nl: nederland-verhoogt-druk-marokko-uitkeringsverdrag

In augustus 2015 en in februari kan er een aardige onduidelijkheid ontstaan in onze verhouding met andere landen. Dat houdt onze groei en ontwikkeling als land tegen.
In november 2015 en rond februari en in juli kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken in onze samenwerking met andere landen.
Vanaf maart lijkt het erop dat er onduidelijkheid ontstaat over het handelen van de landsleiding. Zaken zijn niet transparant, waardoor het niet duidelijk is waar men mee bezig is en welk doel dat dient. Deze onduidelijkheid werkt door op het gebied van werkgelegenheid en gezondheidszorg. Het kan een half jaar duren, dus tot begin september, voor er weer voorzichtig wat zicht ontstaat op het hoe en waarom.
Vanaf maart tot september kunnen we merken dat een en ander dreigt vast te lopen. Het lijkt totaal onduidelijk hoe ons sociaal stelsel functioneert, waar de knelpunten zitten en hoe een en ander opgelost zou moeten worden. Deze onduidelijkheid kan voortduren tot september. De onduidelijkheid heeft uiteindelijk een positief effect omdat hierdoor de zaak in beweging gezet wordt.
De samenwerking met andere landen kan onze landsidentiteit een klein beetje in de weg staan in maart, mei en augustus 2016.
In juni en september 2015 en maart kan er sprake zijn van plotselinge veranderingen waardoor we met handen en voeten gebonden lijken regels en afspraken in grote verband. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit voor spanning zorgt.
In april, en augustus zijn licht positieve invloeden merkbaar op het gebied van energiewinning en de bijkomende problematiek.
In april kunnen we merken dat onze samenwerking met andere landen en/of onze openbare vijanden behoorlijk onder druk komen te staan. Het lijkt erop dat er van alles wordt verzwegen. Zorgen worden niet gedeeld.
10-1 nu.nl: nederlands-nee-bij-oekraine-referendum-kan-leiden-continentale-crisis
Nieuwe manieren van samenwerken staan hoog op de agenda in juni. Nederland stelt zich hierin open op. In juni komen ons sociaal stelsel en voorzieningen op een gespannen manier in de picture. Mogelijk komen er een aantal zaken aan het licht waarbij je kunt afvragen of ze het daglicht wel verdragen.
In augustus zal blijken dat Nederland te goed is geweest van vertrouwen richting andere landen.
In september kan er sprake zijn van een zeer ongrijpbare onderhuidse spanning met betrekking tot onze samenwerkingspartners en/of openbare vijanden. Het lijkt onmogelijk om duidelijk zicht te krijgen op de situaties en werkelijke verhoudingen. Deze onduidelijkheid kan een half jaar duren. Dat betekent dus dat er vanaf maart 2017 voorzichtig weer wat zicht op zaken komt.
Er kan dus onduidelijkheid ontstaan over alles wat er speelt met betrekking tot onze samenwerking met andere landen en eventuele openbare vijanden.
We lijken het zicht totaal kwijt te zijn op de handel en wandel van onze landsleiding. Dat heeft ook een minder positieve invloed op onze samenwerking met andere landen.
Vanaf eind september kunnen we merken dat informatie heel voorzichtig en mondjesmaat naar buiten begint komen.
In oktober zal er veel energie gaan zitten in de samenwerking met andere landen en/of onze openbare vijanden.
Daarin kunnen we een licht positieve ontwikkeling bemerken. Ondanks dat kan het behoorlijk wat onderhuidse spanning met zich meebrengen. Dat komt omdat hierdoor mogelijk landsbelangen in het nauw komen.
In december lijkt er een licht positieve ontwikkeling plaats te vinden die zorgt voor herstructurering en wellicht andere regels c.q. wetgeving.
In december kunnen we te maken krijgen met tegenvallende ontwikkelingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden.

 

Bodem, grondstoffen en verborgen zaken

Verborgen afspraken met partnerlanden staan ter discussie.
Gaswinning in Groningen stuit nog steeds op problemen. Het is tijd om nieuwe, wellicht buitenlandse, bronnen aan te boren. Dat veroorzaakt enige spanning.
In 2016 zal de gaswinning en de handel daarin beperkingen opgelegd krijgen waar commerciële partijen niet bepaald blij mee zullen zijn.
De zoektocht naar alternatieven met betrekking tot de energievoorziening kost in 2016 veel inzet en levert vooralsnog geen afdoende resultaat op.
In januari lijkt het erop als of we tegen een aantal grenzen aan lopen met betrekking tot onder andere de gaswinning. Daarmee wordt er wel een pijnpunt geraakt.
23-12-2015 nu.nl: coalitie-verbijsterd-sneuvelen-stroomwet
04-1 nu.nl: nederland-gaat-belgische-centrale-inspecteren.html
14-1 nu.nl: groen-licht-megazonnepark-in-delfzijl

In november 2015, februari en juli zijn er positieve ontwikkelingen met betrekking tot de bodemgesteldheid en/of energiewinning.
Vanaf maart tot september kan blijken dat er wat zaken onder de pet gehouden. Mogelijk wordt de situatie in Groningen als gevolg van de gaswinning iets positiever voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Wellicht vindt de regering hier een mooi excuus in om de schatkist aan te vullen door een extra belasting op gas verder uit te breiden.
Nieuwe manieren van energiewinning en – voorziening vragen rond maart, mei en augustus veel inspanning, maar of dat iets oplevert is nog maar zeer de vraag.
In juni en september 2015 en maart kan er sprake zijn van plotselinge veranderingen waardoor we met handen en voeten gebonden lijken aan regels en afspraken met betrekking tot bodemsanering en/of energiewinning. Het hoeft niet gezegd worden dat dit voor spanning zorgt. Wordt er een precedent geschapen, of komt een min of meer vergeten wetgeving uit de kast waardoor er beperkingen op liggen? In september krijgen we te maken met tegenvallers op het gebied van de bodemgesteldheid, waarschijnlijk ten gevolge van gaswinning in Groningen.
In april, en augustus zijn licht positieve invloeden merkbaar op het gebied van samenwerking met andere landen.
In juni kunnen we te maken krijgen met wat spanningen als onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid hierin ter discussie staat. Deze discussie kan voortduren tot eind van dit jaar.
In augustus kan blijken dat men zaken met betrekking tot de gaswinning toch iets mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Eerder genomen maatregelen blijken rond augustus minder te voldoen als men had voorgespiegeld.
In september kan er ontzettend veel onduidelijkheid bestaan over de juiste aanpak, met name met betrekking tot de mensen die wonen in de gebieden waar gaswinning plaatsvindt. Deze onduidelijkheid kan duren tot maart 2017.
Er wordt geprobeerd om allerlei zaken die eigenlijk duidelijkheid vereisen onder de pet te houden, en het volk in het ongewisse te laten.
Positieve ontwikkelingen met betrekking tot onze bodem en energiewinning in oktober.
Vanaf eind oktober zal er veel aandacht gevraagd worden door energievraagstukken.
In november kunnen we vervolgens bemerken dat er ruimte komt tot een stukje vernieuwing.
In december krijgen we te maken met een licht positieve ontwikkeling met betrekking tot de energiewinning.
Tegenvallende resultaten met betrekking tot bodemsanering zijn te verwachten in december 2016

 

Koningshuis, wetgeving, godsdienst, buitenland

In 2016 kunnen we merken dat onze internationale handelsbetrekkingen behoorlijk onder druk liggen.
Nieuwe commerciële mogelijkheden met betrekking tot onze energievoorziening worden met weerstand op wetgeving onderzocht.
Er wordt veel energie gestoken in internationale betrekkingen.
09-1 nu.nl: grote-belangstelling-nederlandse-handelsmissie-cuba
13-1 nu.nl: handelsmissie-cuba-levert-eerste-contracten
Het buitenlandbeleid zal bijgesteld worden, het lijkt alsof het om een inperking van grenzen gaat.
02-1 nu.nl: koenders-stuurt-gezant-mensenrechten-saudi-arabie
Gedurende 2016 kunnen er positieve impulsen gegeven worden om onze handelsbetrekkingen met het buitenland te verbeteren.
In januari kunnen we letterlijk of figuurlijk tegen onze landsgrenzen aanlopen.
13-1 nu.nl: schultz-betreurt-uitgeven-vergunning-export-uranium-rusland
Een onduidelijke houding van Nederland in april en augustus 2015 en februari maakt dat er te weinig energie gestoken wordt in buitenlandse ondernemingen en projecten.
Innovatie met betrekking tot elektriciteit en energievoorziening komen tot stand door buitenlandse betrokkenheid rond maart, mei en augustus.
In april, en augustus zijn licht positieve invloeden merkbaar waardoor Nederland letterlijk of figuurlijk grensverleggend kan zijn.
Plotselinge ontwikkelingen in mei in oktober met betrekking tot buitenland en buitenlandse ondernemingen.
In juni worden de grenzen letterlijk of figuurlijk bijgesteld.
Samenwerkingsverbanden waar grote verwachtingen over waren blijken tegen te vallen in augustus.
Zaken die te maken hebben met het buitenland zorgen in augustus voor een lichte spanning. Exportproblemen, grensaanscherping en verminderde internationale handel zijn denkbaar.
In september kan er sprake zijn van een zeer ongrijpbare onderhuidse spanning met betrekking tot onze wetgeving, godsdienstvrijheid en/of buitenlandse betrekkingen. Dit kan een half jaar duren. Dat betekent dus dat er vanaf maart 2017 voorzichtig weer wat rust komt.
In september kunnen nieuwe innovaties met betrekking tot energieopwekking en energiegebruik voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Het buitenland lijkt belangstelling te hebben.
In oktober is er veel ruimte voor nieuwe groei en ontwikkeling en kunnen we weer voorzichtig positief te zijn.
Vanaf november kunnen we merken dat er veel energie gestopt wordt buitenlandse handelsbetrekkingen, wetgeving, godsdienst, en het koningshuis.

Veiligheid en huisvesting staan dit jaar behoorlijk in de belangstelling.
11-1 nu.nl: aanrandingen-als-keulen-in-amsterdam-uitgesloten
11-1 nu.nl: burgemeesters-eisen-meer-geld-politie
Gedurende 2016 staat onze valkuil behoorlijk voor het voetlicht. We kunnen als land helemaal opgaan in standpunten van andere landen. Het lijkt alsof we onze eigen standpunten, zo de regering die al uitdraagt, met het grootste gemak opofferen in belang van het groter geheel. Erg nobel, maar daarmee lijken we geen eigen beleid te voeren. De breekpunten die daaruit voortkomen worden dit jaar pijnlijk duidelijk.
7-1 nu.nl: zijlstra-vreest-minder-stevig-standpunt-in-vluchtelingendebat-eu
In 2016 ligt de regering behoorlijk onder druk door haar buitenlands beleid.
Beleid op zorg en werkgelegenheid levert niet het gewenste resultaat op in 2016.
Problemen door veranderingen in de zorg en toenemende werkeloosheid staan bovenaan de to do list van de regering.
Ons imago laat dit jaar wel wat te wensen over. De druk is zo groot dat men zich in allerlei bochten wringt om erbij te horen.
Er zal in 2016 meer oog mogen komen voor de noden van het volk. Mensen krijgen het steeds moeilijker.
De landsleiding zet zich dit jaar extra in om internationale handel te stimuleren.
24-1 nu.nl: kabinet-en-vakbonden-investeren-miljoenen-in-banen-grensstreek
21-1 nu.nl: rijk-maakt-10-miljoen-euro-vrij-jonge-boeren
22-1 nu.nl: 2020-meer-kans-nieuwe-rederijen-amsterdam

Er kan sprake zijn van onenigheid binnen de regeringspartijen aangaande het te voeren beleid. De spanning kan hoog oplopen
Het beleid op werkgelegenheid en gezondheidszorg komt in zwaar weer. Is het tijd voor herziening van beleid op dit vlak?
Dit jaar lijkt het vooral belangrijk dat ons imago als land in stand gehouden wordt.
In 2016 worden een aantal zaken mooier voorgesteld dan ze zijn door de regering. Alsof men met een doekje voor het bloeden de werkelijke wonden wil verbergen.
Onze landsleiding staat open voor nieuwe ideeën. Daardoor kan ze alle kanten uit schieten. Het zal niet makkelijk zijn om de focus te behouden.
Regeringsbeleid op gezondheidszorg en werkgelegenheid zorgt voor veel onrust. Een oplossing is niet meteen in zicht dit jaar.
Herstructurering van regeringsbeleid, of misschien wel van de regering lijkt ondanks de spanning die dat met zich meebrengt onafwendbaar.
Verbreking van stilzwijgen en blootlegging van verborgen beleid leidt tot grote onrust.
In 2016 zal blijken dat het tijd is om een aantal pijnpunten op een geheel andere manier aan te pakken.
De handel en wandel van onze regering is voor velen niet duidelijk.
Landsbeleid wordt gekleurd door onduidelijkheid en chaotische toestanden
In december 2015 tot halverwege januari 2016 loopt de overheid tegen de gevolgen van impopulaire maatregelen aan.
31-12-2015 nu.nl: kabinet-schuift-problemen-zzpers-zich-uit
10-1 nu.nl: contact-met-overheid-mag-niet-alleen-digitaal
In januari kan Nederland te maken krijgen met imagoproblemen.
In februari loopt onze landsleiding tegen het pijnpunt van de natie aan. Mensen voelen zich steeds meer opstandig tegen het gevoerde beleid.
Tegenvallende resultaten in de gezondheidszorg en groeiende werkeloosheidscijfers kunnen opspelen in december 2015 februari en juli. De regering krijgt de rekening gepresenteerd.
Nederland maakt internationaal een goede beurt met een project dat speelt in februari, juni en juli 2016.
In november 2015 en in februari en juli kan er spanning ontstaan bij onze landsleiding wanneer blijkt dat verwachtte successen uitblijven of langer op zich laten wachten.
In maart, juni en juli wordt er veel druk op Nederland uitgeoefend door de internationale gemeenschap.
Vanaf maart lijkt het erop dat er onduidelijkheid ontstaat over het handelen van de landsleiding. Zaken zijn niet transparant, waardoor het niet duidelijk is waar men mee bezig is en welk doel dat dient. Deze onduidelijkheid werkt door tot begin september, voor er weer voorzichtig wat zicht ontstaat op het hoe en waarom.
In maart ontstaat er veel onduidelijkheid over het functioneren van onze landsleiding. Deze onduidelijke periode kan duren tot september 2016. Mogelijk is er sprake van een kabinetscrisis met pittige gevolgen.
In maart wordt het pijnpunt van onze natie geraakt. De onderhuidse spanning die hierdoor veroorzaakt wordt kan duren tot zeker september van dit jaar. Grenzenloosheid blijkt een behoorlijke valkuil te zijn, en drukt een stempel op het land.
In maart en september kan er veel onduidelijkheid heersen op een aantal pijnpunten.
Spanning en onenigheid in de regering rond maart, mei en augustus.
In april staan handel en veiligheid centraal.
In juni en september kunnen er redelijk onverwachts licht positieve ontwikkelingen zijn met betrekking tot onze landsleiding.
Plotselinge ontwikkelingen in mei en oktober met betrekking tot onze regering
Van juni tot eind september lijkt er informatie achtergehouden te worden door beleidsmakers.
In juni worden contacten met een aantal andere naties geherstructureerd en wellicht op een laag pitje gezet.
In juni en september kunnen er redelijk onverwachts licht positieve ontwikkelingen zijn ten aanzien van de landsleiding.
Het regeringsbeleid is ontransparant, vaag en chaotisch, dat wordt in juni wel duidelijk.
Beleid met betrekking tot werkgelegenheid en gezondheidszorg is aan herziening toe. Dat zorgt met name door het enigszins dwingende karakter voor een zeer grote onrust.
Het is voor onze regering behoorlijk moeilijk om zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken.
Rond juli zal blijken dat de boodschap niet zomaar verkocht gaat worden, en daar had men eigenlijk weinig rekening mee gehouden.
Regeringsbeleid krijgt in augustus te maken met een lichte weerstand.
In augustus boekt de regering tegenvallende resultaten.
In september kan onrust in de landsleiding voor opschudding en vernieuwing zorgen. Wellicht worden er wat pionnen vervangen in het politieke steekspel van de landsleiding.
Halverwege september lijken we het zicht om wie we zijn als natie kwijt te zijn. Dat kan nog voortduren tot maart 2017.
Instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen staan enorm onder druk. Mogelijk zijn welzijn en veiligheid van de burger in het geding.
In september kunnen de handel, het onderwijs, de huizenmarkt en overheidsinstellingen te maken krijgen met onduidelijke ontwikkelingen vanuit overheidswege. Deze onduidelijkheid kan duren tot maart 2017.
Vanaf eind september komt er wellicht een heel klein beetje duidelijkheid over het motief om bepaalde beleidszaken min of meer onduidelijk te maken en/of te houden.
In oktober zal regeringsbeleid op een onprettige manier in de schijnwerpers staan wanneer blijkt dat beleid met name op huisvesting en verzorging veel te wensen over laat. Achterkamertjespolitiek staat in de schijnwerpers. Woningnood en problematische situaties in zorginstellingen zorgen voor enigszins dwingende maatregelen. Er wordt pijnlijk duidelijk wat er mis gaat.
Wellicht is er sprake van een meevaller voor de regering.
De druk op de handel en de behoefte aan veiligheid hebben verstrekkende gevolgen voor onze soevereiniteit.
In november komt het pijnpunt van de natie in de belangstelling te staan. Dan wordt pijnlijk duidelijk waar de schoen wringt. Maar of dat betekent dat er daarmee ook een oplossing paraat is….
Het visitekaartje dat men naar buiten toe wil laten zien ligt behoorlijk onder druk.
In december staan ziekenhuizen en instellingen centraal er wordt veel energie gestoken in hervorming.
Van half december tot eind januari 2017 is er behoefte aan zeer sterk leiderschap.
In december komt onze landsleiding haar beperkingen tegen.
02-1 volkskrant: 1-op-6-kamerleden-heeft-zetel-opgegeven-sinds-verkiezingen
13-1 nu.nl: nabestaanden-eisen-actie-rutte-radarbeelden

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

Gedurende 2016 zal ons sociaal stelsel en voorzieningen behoorlijk in de belangstelling staan, en te maken krijgen met gespannen situaties.

23-1 nu.nl: sociaal-warenhuis-moet-voedselbank-vervangen
31-1 nu.nl: systeemfout-belastingdienst-koppelt-gegevens-van-vreemden-elkaar

Mogelijke commerciële initiatieven zullen in 2016 een minder positieve invloed hebben op ons sociaal stelsel en voorzieningen. Onze onafhankelijkheid en eigenheid staat op de tocht door commerciële motieven en belangen.
Individualiteit en eigenheid liggen in 2016 behoorlijk onder vuur.
In 2016 staat onze onafhankelijkheid, eigenheid en zelfstandigheid het hele jaar ter discussie.
Inzake onze onafhankelijkheid kunnen we in 2016 merken dat we hierin afhankelijk zijn van onze handelspartners.
Mogelijke commerciële initiatieven zullen in 2016 een minder positieve invloed hebben op onze onafhankelijkheid en eigenheid.
17-1 metronieuws: lsa-groen-licht-voor-maatschappelijke-bank

Het jaar 2016 staat in het teken van vernieuwing en verandering.
In februari mei en oktober lijkt er ruimte te zijn om onze eigenheid te benadrukken.
In februari kan blijken dat een steeds verdergaande samenwerking en samenvoeging met Europa ons steeds meer beneemt van onze eigen identiteit, en dat zorgt voor behoorlijke spanningen.
In november 2015 en rond februari en juli kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken op het thema sociale voorzieningen. Wellicht openen nieuwe mogelijkheden nieuwe deuren, waardoor er weer ruimte ontstaat voor een positieve ontwikkeling.
In februari, mei en juli lijkt het moeilijk om veranderingen door te voeren op eigen kracht. Schiet de EU te hulp?
Vanaf maart tot september lijken we wat minder zicht te hebben op onze onderscheidende eigenschappen ten opzichte van andere landen. Dat kan betekenen dat Nederland steeds meer op gaat in een groter geheel. Dat kan voordelen hebben.
Het lijkt steeds moeilijker om onze landsindividualiteit te behouden zal blijken in maart, mei en augustus.
Onduidelijkheden vanuit onze landsleiding en het beleid dat ze voert zorgen voor een meer sobere manier van leven en versobering in de zorginstellingen.
In juni en september 2015 en in maart april kunnen plotselinge veranderingen, herzieningen en aanpassingen van het sociaal stelsel en sociale voorzieningen voor behoorlijk wat onrust zorgen.
Onze zelfstandigheid, ons sociaal stelsel en onze buitenlandse betrekkingen, onafhankelijkheid en vrijheid staan enorm onder druk van eind september 2015 tot zeker eind maart 2016.
In juni staat Nederland onder druk wanneer een afwijkend standpunt wordt ingenomen.
Vanaf juli tot en met december komt Nederland niet zo geweldig uit de verf, alsof we onszelf niet optimaal laten zien aan de partnerlanden.
In september kan er onduidelijkheid ontstaan over alles wat er speelt met betrekking tot ons sociaal stelsel en voorzieningen, onze zelfstandigheid in eigenheid. Deze onduidelijkheid kan voortduren tot maart 2017.
In november zal blijken dat we de zaken iets te makkelijk hebben ingeschat. En daarmee zal ontzettend veel spanning voelbaar zijn.
In december krijgen we te maken met een licht positieve ontwikkeling met betrekking tot herstructurering van onze eigenheid.
In december kunnen we merken dat er wat kortdurende spanning is wanneer wij als land zaken op onze manier willen aanpakken.
Vanaf eind december komen er voorzichtig weer wat meer mogelijkheden om onze individuele Nederlandse identiteit te uiten.

 

Spiritualiteit, instellingen, gevangenissen, ziekenhuizen, tehuizen

Gedurende het hele jaar stellen we ons als land wat onzichtbaar en (misschien iets te) meegaand op.
Ziekenhuizen en instellingen liggen in 2016 onder vuur. Ook de jacht op de alternatief genezers is geopend.
In december 2015 en januari 2016 staan ziekenhuizen en zorginstellingen op een onaangename manier in de belangstelling.
In februari, mei en oktober lijkt er ruimte te ontstaan om tot een positieve stap te komen in de aanpassing van beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.
Onder invloed van Europese wetgeving komen ziekenhuizen en instellingen alsook alternatieve geneeswijzen voor een steeds strakker wordend beleid te staan.
Schrijnende situaties in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en algemene overheidsinstellingen veroorzaken in februari een wond die nog groeiende is. Er zou sprake kunnen zijn van volkstrauma.
In februari, juni en juli maken we stapjes naar een klein begin van een oplossing van de problemen in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Financiële en/of economische problemen kunnen in februari, juni en juli opbreken wanneer men verbeteringen wil doorvoeren in het beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.
In februari, mei en juli kunnen we tegenvallende resultaten tegemoetzien. Beleidsaanpassing in verband met de problematiek van ziekenhuizen en instellingen geeft (nog) niet het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor het beleid dat gevoerd wordt op alternatieve geneeswijzen.
Ook in maart kunnen we merken dat beleid aangaande verzorging- en verpleegtehuizen alsmede ziekenhuisbeleid enorm onder spanning liggen. Ook op het gebied van alternatieve geneeswijzen worden regels nog verder aangescherpt.
In juni en september kunnen er redelijk onverwachts licht positieve ontwikkelingen zijn ten aanzien van het beleid op ziekenhuizen en instellingen.
Commerciële invloed op ziekenhuizen en instellingen blijkt toch niet zo’n heel goed idee….
Eind augustus, begin september lijken zaken mee te zitten. De druk lijkt enigszins van de ketel te gaan. Vooral voor wat betreft ziekenhuizen en instellingen.
Halverwege september staan instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen staan enorm onder druk.
In oktober zal een nijpend tekort aan zorginstellingen voor een behoorlijk gespannen situatie zorgen. Wachtlijsten voor ziekenhuizen nemen toe. Ook blijkt dat niet alles is wat het lijkt. Bedrog komt aan het licht.
Tegenvallende resultaten bij ziekenhuizen en instellingen zorgen voor veel onrust.
In november zal blijken dat we de zaken iets te makkelijk hebben ingeschat. En daarmee zal ontzettend veel spanning voelbaar zijn.

 

Samengevat

wordt 2016 een zeer pittig jaar. Grote punten van aandacht zijn de zorg, de zorginstellingen, de werkeloosheid, woningnood en veiligheid.
De regering komt meerdere malen in zwaar weer maar zal coûte que coûte aan willen blijven.
Ondanks dat er steeds meer geluiden te horen zijn dat de crisis over is, kan ik dat niet onderschrijven. Hij lijkt zich mijns inziens zelfs uit te breiden op andere gebieden die we eerder niet voor mogelijk hielden.
Ieder situatie geeft hoe moeilijk hij ook is, tegelijkertijd mogelijkheden om zaken anders aan te pakken.

Laten we bewustzijn van al dat is. Het positieve van het hele verhaal is dat we meer op elkaar gericht worden. Het draait niet meer om de consumptiemaatschappij maar om de medemenselijkheid naar elkaar. Oude waarden als burenhulp en sociale cohesie worden in ere hersteld en verstevigd. We mogen we met onze aandacht naar binnen om te zien wat ons WERKELIJK drijft, Overtollige ballast mag letterlijk of figuurlijk afgeworpen worden om terug te komen bij hetgeen waar het WERKELIJK om gaat.
Structuren voldoen nog steeds niet, systemen gaan verderop de schop. We leven in enorme onzekere tijden. Laten we oog, oor en vooral hart hebben voor elkaar, om hier samen doorheen te komen.
Kijk naar de lichtpuntjes in je bestaan, hoe klein ook, en neem ze ten volle in je op

 

Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.
In Liefde, vrede en Licht,
Karin Vrielink

De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan.
Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop.
Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?