nederland 2016

Nederland februari 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand februari?Lees het astrologisch overzicht.Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

In februari, mei en oktober 2016 lijkt een en ander voorzichtig aan weer beter te gaan. Er lijkt voorzichtig ruimte te zijn om onze plek in te nemen op het wereldtoneel en onze eigenheid te benadrukken.
Een positieve stap in de aanpassing van beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.
Het innemen van onze plek en positie en het naar buiten brengen van onze zelfstandigheid en denkbeelden zullen enorm belangrijk zijn. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan.
Een steeds verdergaande samenwerking en samenvoeging met Europa beneemt ons steeds meer van onze eigen identiteit, en dat zorgt voor behoorlijke spanningen. Onder invloed van Europese wetgeving komen ziekenhuizen en instellingen alsook alternatieve geneeswijzen voor een steeds strakker wordend beleid te staan. Gezondheidszorg onder spanning
Het lijkt erop alsof we als land een hele andere weg inslaan als dat we eigenlijk zouden willen. Daarmee komt ons zorgzame karakter enorm onder druk te staan.
Tussen februari en november is de aandacht met name gericht op gezondheidszorg en werkgelegenheid. Er zal veel energie gestoken worden in bureaucratische processen ter controle van misbruik in een poging de kosten zoveel mogelijk te beperken.
Er bestaat een kans dat er een terugval is in oud gedrag. Daarmee is het belangrijk de banken in de gaten te houden. En bedachtzaam te zijn op nieuwe vormen van hypotheken, die wellicht wel lucratief zijn voor die banken, maar verder voor niemand…. Het wordt pijnlijk duidelijk wiens belangen er gediend worden.
De woningnood is groter dan men voor mogelijk kon houden. Als blijkt dat niet kan worden voldaan aan de vraag worden situaties nog nijpender dan ze al zijn.
Onze landsleiding loopt tegen het pijnpunt van de natie aan.
Mensen voelen zich steeds meer opstandig tegen het gevoerde beleid.
Schrijnende situaties in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en algemene overheidsinstellingen veroorzaken een wond die nog groeiende is. Er zou sprake kunnen zijn van volkstrauma.
Tegenvallende resultaten in de gezondheidszorg kunnen opspelen in december 2015, februari en juli 2016. Mogelijk heeft dit te maken met een onjuiste inschatting van de ontwikkeling op dit gebied. Dat geeft een enorme spanning wanneer resultaten tegenvallen. En we te maken hebben met groeiende werkeloosheidscijfers.
De regering krijgt de rekening gepresenteerd.
Er kan onduidelijkheid ontstaan in onze verhouding met andere landen. Dat houdt onze groei en ontwikkeling als land tegen. Er wordt te weinig energie gestoken wordt in buitenlandse ondernemingen en projecten.
Positieve ontwikkelingen in de woningmarkt zorgen voor een toenemende koop en verkoop van koopwoningen in februari, juni en juli.
In februari, juni en juli maken we stapjes naar enige mate van oplossing van de problemen in de ziekenhuizen en zorginstellingen.
Het lijkt behoorlijk moeilijk om te gaan staan voor wat belangrijk is.
Energie die gestoken wordt in handel, onderwijs, communicatie en voorlichting, lijkt zijn vruchten af te werpen in februari, juni en juli van 2016.
De huizenmarkt trekt aan in februari, juni en juli 2016. Het lijkt in die maanden wat beter te gaan voor de burgers.
Nederland maakt internationaal een goede beurt met een project dat speelt in februari, juni en juli 2016. In november 2015 rond februari 2016 en in juli 2016 kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken in onze samenwerking met andere landen. In november 2015, februari en juli 2016 zijn er positieve ontwikkelingen met betrekking tot de bodemgesteldheid en/of energiewinning. In november 2015 en rond februari 2016 en juli 2016 kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken op het thema sociale voorzieningen. Wellicht openen nieuwe mogelijkheden nieuwe deuren, waardoor er weer ruimte ontstaat voor een positieve ontwikkeling.
De financiële en economische situatie vraagt om actie wanneer er een situatie ontstaat die direct aandacht vereist. Problemen wanneer men verbeteringen wil doorvoeren in het beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?