nederland 2016

Nederland juli 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand juli? Lees het astrologisch overzicht.Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

Licht positieve ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg en de werkgelegenheid. Er lijkt extra aandacht te zijn rondom deze thema’s. Dat kan tot een positieve ontwikkeling leiden.
Positieve ontwikkelingen in de woningmarkt zorgen voor een toenemende koop en verkoop van koopwoningen.
Onverwachte gebeurtenissen brengen behoorlijk wat onrust met zich mee. Plotselinge veranderingen en wendingen in onze houding naar buiten toe als land kunnen voor heel wat onrust zorgen op een ongrijpbaar niveau.
Het kost enorm veel energie en inspanning om onze doelen in het oog te houden en daarvoor te gaan. Het lijkt behoorlijk moeilijk om te gaan staan voor wat belangrijk is.
Energie die gestoken wordt in handel, onderwijs, communicatie en voorlichting, lijkt zijn vruchten af te werpen.
De huizenmarkt trekt aan. Het lijkt wat beter te gaan voor de burgers.
Nederland maakt internationaal een goede beurt met een project dat speelde in februari, juni en juli 2016.
Een lichte positieve ontwikkeling onze samenwerking met andere landen en op het thema sociale voorzieningen.
Er zijn positieve ontwikkelingen met betrekking tot de bodemgesteldheid en/of energiewinning.
Wellicht openen nieuwe mogelijkheden nieuwe deuren, waardoor er weer ruimte ontstaat voor een positieve ontwikkeling.
Ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg en werkgelegenheid blijken iets te optimistisch zijn ingeschat. Daarmee kunnen we te maken krijgen met tegenvallende resultaten of ontwikkelingen.
Spanning bij onze landsleiding wanneer blijkt dat verwachtte successen uitblijven of langer op zich laten wachten.
Het kost enorm veel inspanning om onszelf als land neer te zetten.
Economische en/of financiële problemen kunnen de kop op steken. De financiële en economische situatie vraagt om actie wanneer er een situatie ontstaat die direct aandacht vereist.
De situatie kan opbreken wanneer men verbeteringen wil doorvoeren in het beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.
Tegenvallende resultaten in de gezondheidszorg en werkgelegenheid door een onjuiste inschatting.
De regering krijgt de rekening gepresenteerd. De boodschap gaat niet zomaar verkocht worden, en daar had men eigenlijk weinig rekening mee gehouden.
Vanaf juli tot en met december 2016 komt Nederland niet zo geweldig uit de verf, alsof we onszelf niet optimaal laten zien aan de partnerlanden.
Internationale druk op Nederland.
Tegenvallende resultaten op het gebied van sport.
Ook het geboortecijfer daalt, en dat is zorgelijk in verband met de vergrijzing.
Het lijkt moeilijk om veranderingen door te voeren op eigen kracht. Schiet de EU te hulp?
Beleidsaanpassing in verband met de problematiek van ziekenhuizen en instellingen geeft (nog) niet het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor het beleid dat gevoerd wordt op alternatieve geneeswijzen.
Een onderhuidse ongrijpbare spanning op thema gezondheidszorg. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de touwtjes die van boven in handen gehouden worden.
De werkgelegenheid staat behoorlijk in de belangstelling. Dat gaat gepaard met behoorlijke spanningen.
Beleid met betrekking tot werkgelegenheid en gezondheidszorg is aan herziening toe. Dat zorgt met name door het enigszins dwingende karakter voor een zeer grote onrust.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?