nederland 2016

Nederland maart 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand maart? Lees het astrologisch overzicht. Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

Er wordt veel druk op Nederland uitgeoefend door de internationale gemeenschap.
Tegenvallende resultaten op het gebied van sport. Ook kunnen we bemerken dat het geboortecijfer daalt, en dat is zorgelijk in verband met de vergrijzing.
In februari, mei en juli 2016 lijkt het moeilijk om veranderingen door te voeren op eigen kracht. Schiet de EU te hulp?
Beleidsaanpassing voor ziekenhuizen en instellingen geeft (nog) niet het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor het beleid dat gevoerd wordt op alternatieve geneeswijzen.
Er komt steeds meer ruimte komt voor groei en ontwikkeling in de gezondheidszorg en op het gebied van werkgelegenheid. Het is niet geheel ondenkbaar dat er mooie opdrachten vanuit het buitenland deze kant op komen.
Waar de aandacht en energie in eerste instantie gestopt werd in processen die te maken hebben met behoud van de controle komt er nu voorzichtig ruimte tot groei en ontwikkeling in deze sectoren. Vanaf maart 2016 kunnen we merken dat er steeds meer ruimte komt voor groei en ontwikkeling in de gezondheidszorg en op het gebied van werkgelegenheid. Het is niet geheel ondenkbaar dat er mooie opdrachten vanuit het buitenland deze kant op komen..
De weg die gevolgd wordt in de gezondheidszorg en het beleid dat daarbij hoort totaal onduidelijk is. Dwangmaatregelen en boetes lijken hun intrede te doen.
De ontwikkeling van de werkgelegenheid lijkt omgeven door een waas.
Er ontstaat onduidelijkheid over het handelen van de landsleiding. Zaken zijn niet transparant, waardoor het niet duidelijk is waar men mee bezig is en welk doel dat dient. Deze onduidelijkheid werkt door op het gebied van werkgelegenheid en gezondheidszorg. Het kan een half jaar duren , dus tot begin september , voor er weer voorzichtig wat zicht ontstaat op het hoe en waarom.
Het lijkt totaal onduidelijk hoe ons sociaal stelsel functioneert , waar de knelpunten zitten en hoe een en ander opgelost zou moeten worden. Deze onduidelijkheid kan voortduren tot september 2016. De onduidelijkheid heeft uiteindelijk een positief effect omdat hierdoor de zaak in beweging gezet wordt.
Er worden wat zaken onder de pet gehouden met betrekking tot de bodemgesteldheid. Mogelijk wordt de situatie in Groningen als gevolg van de gaswinning iets positiever voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Wellicht vind de regering hier een mooi excuus in om de schatkist aan te vullen door een extra belasting op gas verder uit te breiden.
Veel onduidelijkheid over het functioneren van onze landsleiding. Deze onduidelijke periode kan duren tot september 2016. Mogelijk is er sprake van een kabinetscrisis met pittige gevolgen.
Vanaf maart 2016 lijkt het erop dat er onduidelijkheid ontstaat over het handelen van de landsleiding. Zaken zijn niet transparant, waardoor het niet duidelijk is waar men mee bezig is en welk doel dat dient. Deze onduidelijkheid werkt door tot begin september , voor er weer voorzichtig wat zicht ontstaat op het hoe en waarom.
Vanaf maart tot september 2016 lijken we wat minder zicht te hebben op onze onderscheidende eigenschappen ten opzichte van andere landen. Deze onduidelijkheid kan voortduren tot september 2016. Dat kan betekenen dat Nederland steeds meer op gaat in een groter geheel. Dat kan voordelen hebben.
Een creatieve aanpak kan ruimte geven tot een stukje positieve herstructurering van de thema’s werkgelegenheid en gezondheidszorg.
Herstructurering van de gezondheidszorg lijkt aan de orde te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat vergoedingen en mogelijkheden verder uitgekleed worden.
Herstructurering en beperkende maatregelen op het thema werkgelegenheid kunnen uiteindelijk een licht positieve ontwikkeling te worden.
Het lukt het ondanks de inspanning niet om ons als land op een duidelijke manier zichtbaar te maken en voor onze belangen op te komen.
Er wordt wellicht wel heel erg creatief wordt omgegaan met gezondheidszorg en werkgelegenheid.
Het gebrek aan werkgelegenheid kan voor lichte onrust zorgen.
De samenwerking met andere landen kan onze landsidentiteit een klein beetje in de weg staan in maart, mei en augustus 2016.
Nieuwe manieren van energiewinning en – voorziening vragen rond maart, mei en augustus veel inspanning, maar of dat iets oplevert is nog maar zeer de vraag.
Het lijkt steeds moeilijker om onze landsindividualiteit te behouden zal blijken in maart, mei en augustus.
Onze houding naar buiten toe is niet meer te volgen. Het is alsof we tijdelijk geen zicht hebben op onze identiteit als land. Daarbij zullen normen en waarden het onderspit delven teneinde met de stroom mee te gaan. Daarbij bestaat de kans dat we opgaan in het groter geheel, of dat we ons als land op een eilandje voelen staan. Het woord isolement speelt een rol.
Onduidelijkheid met betrekking tot kunst ontspanning sport en spel cultuur en uitgaan.
Er lijkt weinig ruimte om nog onbezorgd plezier te hebben aan sport, spel of ontspannende activiteiten. Er zit een serieuze ondertoon in veel zaken. Hopelijk beseft de landsleiding op tijd dat mensen die het moeilijk hebben behoefte hebben aan brood en spelen. Dat zou beter zijn dan mensen steeds minder kans te geven op een stukje ontspanning. Het woord isolement speelt een rol.
Het uitgaansleven ligt enorm onder spanning.
Er lijkt steeds meer gevraagd te worden van de burger inzake het terugdringen van de werkeloosheid en het enigszins in stand houden van de zorg. Let wel het gaat om verplichtingen op vrijwilliger basis. We lijken met zijn allen niet te weten waar we aan toe zijn.
Er is totaal geen zicht op de ontwikkeling van het beleid en op de toepassing daarvan met betrekking tot werkeloosheid werkgelegenheid en gezondheidszorg. We lijken met zijn allen niet te weten waar we aan toe zijn.
Het pijnpunt van onze natie wordt geraakt. De onderhuidse spanning die hierdoor veroorzaakt wordt kan duren tot zeker september van dit jaar. Grenzeloosheid blijkt een behoorlijke valkuil te zijn, en drukt een stempel op het land.
Onduidelijkheden vanuit onze landsleiding en het beleid dat ze voert zorgen voor een meer sobere manier van leven en versobering in de zorginstellingen.
Het beleid aangaande verzorging- en verpleegtehuizen alsmede ziekenhuisbeleid ligt enorm onder spanning. Ook op het gebied van alternatieve geneeswijzen worden regels nog verder aangescherpt.
Het blijkt allemaal nog erger te worden , ook al hielden we dat niet voor mogelijk.
Plotselinge veranderingen waardoor we met handen en voeten gebonden lijken aan regels en afspraken met betrekking tot bodemsanering en/of energiewinning. Het hoeft niet gezegd worden dat dit voor spanning zorgt. Wordt er een precedent geschapen, of komt en min of meer vergeten wetgeving uit de kast waardoor er beperkingen op liggen? In september krijgen we te maken met tegenvallers op het gebied van de bodemgesteldheid, waarschijnlijk ten gevolge van gaswinning in Groningen.
In juni en september 2015 en in maart april 2016 kunnen plotselinge veranderingen, herzieningen en aanpassingen van het sociaal stelsel en sociale voorzieningen voor behoorlijk wat onrust zorgen.
Plotselinge veranderingen, herzieningen en aanpassingen van het sociaal stelsel en sociale voorzieningen kunnen voor behoorlijk wat onrust zorgen.
Creativiteit en sociale projecten lijken wat lucht te brengen op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg in maart, mei en augustus 2016.
Positieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg in maart, mei en augustus 2016.
Licht positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in maart, mei en augustus 2016.
Nieuwe kansen en mogelijkheden in de ontwikkeling van de gezondheidszorg zijn belangrijk, daarom wordt er veel energie gestoken in innovatie.. Met name in maart, mei en augustus 2016.
Innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot elektriciteit en energie kunnen voor extra werkgelegenheid zorgen in maart, mei en augustus 2016.
Innovatie met betrekking tot elektriciteit en energievoorziening komen tot stand door buitenlandse betrokkenheid rond maart, mei en augustus.
Spanning en onenigheid in de regering rond maart, mei en augustus.
Het is alsof we tijdelijk geen zicht hebben op onze identiteit als land. Daarbij zal zelfstandigheid en onafhankelijkheid het onderspit delven teneinde met de stroom mee te gaan. De kans bestaat dat we opgaan in het groter geheel, of dat we ons als land op een eilandje voelen staan. Het woord isolement speelt een rol. Dit kan duren tot eind maart 2016.
Ons sociaal stelsel en onze buitenlandse betrekkingen staan onder druk.
Onze zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid staan enorm onder druk van eind september tot zeker eind maart 2016.
Onverwacht positieve ontwikkelingen zijn op het thema gezondheid en werkgelegenheid.
Nieuwe mogelijkheden waardoor er een positieve ontwikkeling te bemerken is in de werkgelegenheid

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?