nederland 2016

Nederland mei 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand mei? Lees het astrologisch overzicht. Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

Nieuwe kansen en mogelijkheden in de ontwikkeling van de gezondheidszorg zijn belangrijk, daarom wordt er veel energie gestoken in innovatie.
Innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot elektriciteit en energie door buitenlandse betrokkenheid kunnen voor extra werkgelegenheid zorgen.
Spanning en onenigheid in de regering.
Veranderingen zorgen voor veel onrust met betrekking tot de nationale gezondheid en gezondheidszorg. Het lijkt erop dat er niet was gerekend op deze onverwachte wendingen, men zit met de handen in het haar over hoe een en ander opgelost zou moeten worden.
Mogelijk zijn er buitenlandse projecten die alsnog niet doorgaan of minder rendement opleveren dan verwacht.
Plotselinge ontwikkelingen met betrekking tot buitenland, buitenlandse ondernemingen en onze regering.
Creativiteit en sociale projecten lijken wat lucht te brengen op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg.
Positieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt.
Ruimte voor nieuwe creatieve initiatieven op commercieel gebied met betrekking tot werkgelegenheid en gezondheidszorg. Sociale projecten krijgen de ruimte.
Kansen om de werkgelegenheid te verbeteren door middel van handelsprojecten.
Nieuwe manieren van energiewinning en – voorziening vragen veel inspanning, maar of dat iets oplevert is nog maar zeer de vraag.
Het lijkt steeds moeilijker om onze landsindividualiteit te behouden.
Ruimte om tot een positieve stap te komen in de aanpassing van beleid inzake ziekenhuizen en zorginstellingen.
Groei neemt af en we moeten alle moeite moeten doen om bestaande ontwikkelingen te handhaven.
Er is sprake van een terugtrekkende beweging waardoor een controlerende factor ontstaat. Wellicht is het zo dat ruimte die pasgeleden geboden werd nu weer teruggenomen wordt en de controle toeneemt.
Tegenvallende resultaten op het gebied van sport zijn te verwachten.
Het geboortecijfer daalt, en dat is zorgelijk in verband met de vergrijzing.
Het lijkt moeilijk om veranderingen door te voeren op eigen kracht. Schiet de EU te hulp?
Beleidsaanpassing in verband met de problematiek van ziekenhuizen en instellingen geeft (nog) niet het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor het beleid dat gevoerd wordt op alternatieve geneeswijzen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?