nederland 2016

Nederland oktober 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand oktober? Lees het astrologisch overzicht. Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

Een nijpend tekort aan woningen zorgt voor een behoorlijk gespannen situatie. Nieuws over de huizenmarkt zorgt voor veel onrust. Kartelvorming, prijsafspraken, geheime deals. De woningmarkt staat op een onprettige manier in de schijnwerpers. Dat kan te maken hebben met een schandaal dat aan het licht komt, waarvan de gevolgen nog wel even doorsudderen.
Een tekort aan zorginstellingen. Wachtlijsten voor ziekenhuizen nemen toe. Ook blijkt dat niet alles is wat het lijkt. Bedrog komt aan het licht.
Regeringsbeleid staat op een onprettige manier in de schijnwerpers wanneer blijkt dat beleid met name op huisvesting en verzorging veel te wensen over laat. Achterkamertjespolitiek staat in de schijnwerpers. Woningnood en problematische situaties in zorginstellingen zorgen voor enigszins dwingende maatregelen.
Er zal veel energie gestoken worden in bureaucratische processen ter controle van misbruik in een poging de kosten zoveel mogelijk te beperken.
Creatieve initiatieven richting de werkgelegenheid en de zorg kunnen verder ontwikkelen. Daarbij zal er steeds meer een beroep gedaan worden op het individu. Dat verloopt niet geheel zonder spanning.
Er is heel voorzichtig ruimte tot een stukje groei en ontwikkeling
De gezondheidszorg krijgt te maken met invloeden vanuit het buitenland. Mogelijk betekent dit dat er mensen buiten de grenzen van Nederland ingekocht worden om bepaalde taken uitvoeren. Te denken valt hierbij van allerlei taken die te maken hebben met onder andere thuiszorg en ondersteunende taken in ziekenhuis en instellingen.
Er kunnen kansen liggen om de werkgelegenheid op te krikken in het buitenland. Mogelijk komen er grote buitenlandse projecten aan. Dit zal echter niet zonder spanning verlopen. Hoewel het uiteindelijke resultaat positief zal zijn.
Een positieve ontwikkeling voor onze regering zorgt mogelijk voor een meevaller.
Een licht positieve ontwikkeling in onze samenwerking met andere landen kan behoorlijk wat onderhuidse spanning met zich meebrengen. Dat komt omdat hierdoor mogelijk landsbelangen in het nauw komen.
Positieve ontwikkelingen met betrekking tot onze bodem en energiewinning.
We hebben wat zaken wellicht naïef ingeschat.
Er zal veel aandacht gevraagd worden door energievraagstukken.
Ook wordt pijnlijk duidelijk wat er mis gaat.
Het volk lijkt niet echt profijt te hebben van een aantrekkend ondernemersklimaat.
Het handelsklimaat komt in het nieuws op een manier die voor enorm veel onrust zorgt.
Ook de huizenmarkt komt in het nieuws op een onprettige manier.
De druk op de handel en het gevoel voor veiligheid hebben verstrekkende gevolgen voor onze soevereiniteit.
De onrust die eerder in het jaar speelde lijkt nu ook voel-, en merkbaar voor de grote massa. Dit leidt tot behoorlijke spanningen en ongrijpbare processen waar de aandacht op gevestigd wordt.
Het lijkt erop dat er niet was gerekend op onverwachte wendingen in de nationale gezondheid en gezondheidszorg, men zit met de handen in het haar over hoe een en ander opgelost zou moeten worden.
Plotselinge ontwikkelingen met betrekking tot onze regering, buitenland en buitenlandse ondernemingen. Mogelijk zijn er buitenlandse projecten die alsnog niet doorgaan of minder rendement opleveren dan verwacht. Dat kan zijn weerslag hebben op de werkgelegenheid.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?