nederland 2016

Nederland september 2016

Wat staat Nederland te wachten in de maand september? Lees het astrologisch overzicht. Omdat de horoscoop voor Nederland 2016 die elders op de site staat erg lang en uitgebreid is, vind je hier de tendenzen voor deze periode overzichtelijk gerangschikt.

Onduidelijkheden wakkeren onze zorgen aan. De spanning kan ervoor zorgen dat we allemaal weer wat meer op elkaar letten in de positieve zin van het woord.
Er is geen helder zicht meer op zorgzaamheid binnen ons land. Dat lijkt allemaal nog niet zoveel spanning op te leveren. Wellicht gebeurt dat in een later stadium. Deze verbinding kan namelijk nog doorwerken tot en met februari 2017.
Het zicht op de ontwikkeling van de woningmarkt lijkt behoorlijk vertroebelt. Hierdoor kan er aarzeling ontstaan om tot samenwerking over te gaan, om daarmee kansen te vergroten. Dit geldt volgens mij voornamelijk voor woningbouwcorporaties en bouwbedrijven. Hierdoor kan het zo maar zijn dat Nederland een prestigieuze opdracht in het buitenland misloopt.
Een zeer ongrijpbare onderhuidse spanning met betrekking tot onze samenwerkingspartners en/of openbare vijanden is actueel. Het lijkt onmogelijk om duidelijk zicht te krijgen op de situaties en werkelijke verhoudingen. Deze onduidelijkheid kan een half jaar duren. Dat betekent dus dat er vanaf maart 2017 voorzichtig weer wat zicht op zaken komt.
Veel onduidelijkheid over de juiste aanpak, met name met betrekking tot de mensen die wonen in de gebieden waar gaswinning plaatsvindt. Deze onduidelijkheid kan duren tot maart 2017.
Een zeer ongrijpbare onderhuidse spanning met betrekking tot onze wetgeving, godsdienstvrijheid en buitenlandse betrekkingen. Dit kan een half jaar duren. Dat betekent dus dat er vanaf maart 2017 voorzichtig weer wat rust komt.
Er kan sprake zijn van een verdere commercialisering van de gezondheidszorg.
Kansen op arbeidsplaatsen die te maken hebben met de handel.
Nieuwe innovaties met betrekking tot energieopwekking en energiegebruik zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Het buitenland lijkt belangstelling te hebben.
Onrust in de landsleiding zorgt voor opschudding en vernieuwing. Wellicht worden er wat pionnen vervangen in het politieke steekspel van de landsleiding.
Redelijk onverwachts licht positieve ontwikkelingen op de woningmarkt, de landsleiding en ten aanzien van het beleid op ziekenhuizen en instellingen.
Het lijkt totaal onduidelijk hoe ons sociaal stelsel functioneert, waar de knelpunten zitten en hoe een en ander opgelost zou moeten worden.
Er komt weer voorzichtig wat zicht op het hoe en waarom van het handelen van de landsleiding.
Op de thema’s huizenmarkt en veiligheid komt een nieuwe dimensie te liggen. Daar waar we tot nu toe vooral gericht waren op de details (die niet altijd zichtbaar zijn) gaan we nu wat meer voor de buitenkant onder het motto als het er maar goed uitziet. Er komt groei en ontwikkeling in de huizenmarkt en er lijkt iets meer vertrouwen te ontstaan om de samenwerking met elkaar te zoeken.
Sportieve en/of culturele successen. Mogelijk sleept Nederland wat internationale prijzen of awards in de wacht.
Van september 2016 tot en met februari 2017 kan het zicht op ontwikkelingen binnen het onderwijs, de huizenmarkt en de handel uiterst onduidelijk en ontransparant zijn. Dat kan duren tot en met februari 2017.
Halverwege september zijn welzijn en veiligheid van de burger mogelijk in het geding.
We lijken het zicht totaal kwijt te zijn op de handel en wandel van onze landsleiding. Dat heeft ook een minder positieve invloed op onze samenwerking met andere landen.
Er kan onduidelijkheid ontstaan over alles wat er speelt met betrekking tot onze samenwerking met andere landen en eventuele openbare vijanden.
Men probeert allerlei zaken die eigenlijk duidelijkheid vereisen onder de pet te houden, en het volk in het ongewisse te laten.
Handel en onderwijs krijgen te maken met onduidelijke ontwikkelingen vanuit overheidswege. Deze onduidelijkheid kan duren tot maart 2017.
Instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen staan enorm onder druk.
Informatie begint heel voorzichtig en mondjesmaat naar buiten komen.
Vanaf eind september kunnen resultaten meer vorm en vastigheid krijgen. Wellicht ontstaan er wat nieuwe structuren, voorwaarden, wetten of regeltjes.
Het optimisme lijkt toch wat voorbarig te zijn. Pogingen om onrust enigszins te verminderen eind september, begin oktober, komen niet echt goed uit de verf. Het lijkt moeilijk om voorbij grenzen te kijken, letterlijk of figuurlijk.
Mogelijk komt aan het licht dat we te veel vertrouwen hebben gehad dat het allemaal vanzelf wel goed zou komen.
De kans bestaat dat we opgaan in het groter geheel, of dat we ons als land op een eilandje voelen staan. Het woord isolement speelt een rol. Dit kan duren tot eind maart 2016.
Ons sociaal stelsel en onze buitenlandse betrekkingen staan onder druk. Dit kan duren tot eind maart 2016.
Onze zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid staan enorm onder druk tot zeker eind maart 2016.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?