Beroepsregister

Inschrijvingen en registraties

Psychologisch Astroloog AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland)

Tevens aangesloten bij Gcoach.nl

Ik verplicht mij het besprokene onder mijn beroepsgeheim te houden. Dit betekent dat zonder toestemming van jou, geen gegevens aan anderen mogen worden verstrekt.

In 2011 heb ik besloten het lidmaatschap van de ABvC op te zeggen en in 2012 heb ik besloten om mijn inschrijving bij de NFG stop te zetten. Hieronder kun je lezen waarom.

Denken in Mogelijkheden of beperkingen?
Vrije keuze