Mijn ideale cliënt heeft LEF!

Durf jij het aan om:

  • naar jezelf te kijken?
  • te onderzoeken wat je drijft en motiveert?
  • jezelf helemaal te leren kennen?
  • jezelf te ont-wikkelen?[
  • verantwoordelijkheid te nemen voor je proces en gemaakte keuzes?
  • de eerste stap naar verandering te zetten?

Bij 3 x ja (of meer) kan ik van toegevoegde waarde zijn.

Wil jij je situatie veranderen? 073 751 36 42