Pluto in Steenbok

Pluto in Steenbok

Eind van dit jaar in november verhuist Pluto naar het teken Steenbok waar hij 22 jaar zal blijven staan. Dit wordt de eerste keer dat wij meemaken dat Pluto in het teken Steenbok staat. Eigenlijk stond Pluto daar ook tussen 1762 tot 1779.

 

Maar toen was hij nog niet ontdekt, dus ook nog niet bewust werkzaam. Deze periode (1762 tot 1779) loopt zo goed als parallel met de ontdekking van Uranus en de Franse Revolutie. (1789-1799) Wanneer een planeet ontdekt wordt, zegt dat iets over de tijdgeest van dat moment, zijn energie is voelbaar en drukt zijn stempel op die periode. Daar wordt ook zijn betekenis aan ontleend.

Kijk maar naar Uranus, ontdekt ten tijde van de Franse Revolutie, krijgt hij de betekenis, van rebellerende inhoud, eigenzinnigheid en individualiteit. Liberté, égalité, fraternité het motto van de Franse Revolutie staat ook voor de inhoud van Uranus; Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
De energie van Pluto wordt omschreven als transformerende energie die vaak met crisis gepaard gaat. Dat geld op algemeen, maar ook op individueel niveau. Deze betekenis is ontstaan door de tijdgeest, ten tijde van de ontdekking van Pluto in 1930 Om nu de werking van Pluto in Steenbok te kunnen begrijpen, moeten we dus eerst eens gaan kijken naar zijn invloed op onze wereld, vanaf zijn ontdekking in 1930.

 

1930 Pluto in Kreeft

Kreeft wordt o.a. in verband gebracht met veiligheid, geborgenheid, moederlijkheid, het gezinsleven, de basis, huis, thuis. Dit zijn dus de thema’s die in deze periode door Pluto op zijn kop gezet worden, en dat zouden we dan ook terug moeten zien in de geschiedenis.
In 1929 is er de beurskrach met wereldwijde gevolgen in New York. De periode die volgde op de beurskrach wordt ook wel benoemd als de Grote Depressie. Oftewel de crisisjaren. Onze veiligheden brokkelden al, en we moesten opnieuw gaan opbouwen en vormgeven, nadat het bekende eerst afgebroken was.

 

1939 Pluto in Leeuw

Leeuw wordt o.a. in verband gebracht met trots, leiding, in het middelpunt staan. In deze periode vinden er dus zaken plaats die bovenstaande thema’s een nieuwe betekenis geven.
In 1939 begint de tweede wereldoorlog (1939-1945). Rond 1930 ten tijde van de beurskrach lukte het Hitler om meer invloed te krijgen in Duitsland, zodat hij eind jaren 30 steeds meer invloed kreeg. Niet alleen op de Duitsers, maar op de hele wereld. Er schijnt een oude brief van hem te zijn, waaruit blijkt dat hij zichzelf als de enige zag, die Duitsland naar een ‘wedergeboorte’ kon leiden. Een begrip dat ook gekoppeld is aan de plutonische energie. Het jaar 1939 was ook het jaar waarin de kennis tot het vervaardigen van de atoombom toegankelijk werd. Deze kennis zou tijdens de Tweede Wereldoorlog verder ontwikkeld worden tot een atoombom

 

1957 Pluto in Maagd

Maagd wordt o.a. in verband gebracht met dienstbaarheid, gezondheid en zorg, systemen, zaken tot in de puntjes regelen en uitzuivering Dat betekent dus dat er in die periode veranderingen op deze vlakken te verwachten waren.
In 1957 wordt de EEG wordt opgericht, het verzorgingsstelsel krijgt vorm (denk aan de AOW-uitkering van Vadertje Drees. Deze periode luidt de verzorgingsstaat in. De oprichting van de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) een linkse socialistische partij die op vreedzame wijze de maatschappij wilde veranderen. Wij kennen deze partij nu als Groen Links.

 

1972 Pluto in Weegschaal

Weegschaal wordt o.a. in verband gebracht met de ander willen ontmoeten, het samengaan, pais en vrede, schoonheid, harmonie, compromissen ipv confrontaties, waaghalzerij. Nu draait het dus om liefdevolle zaken, en elkaar ontmoeten. We zien in deze periode de opkomst van de flowerpower cultuur, make love not war. Samenzijn, vrede en van elkaar houden. Ook ontstaan de Anti kernenergie bewegingen. Kernenergie wordt overigens ook ondergebracht bij Pluto.

 

1984 Pluto in Schorpioen

Schorpioen wordt o.a. in verband gebracht met transformatie, wedergeboorte, crisis, controle en naar boven halen wat verborgen is. Alles of niets, risico’s nemen. Pluto staat hier in zijn eigen teken wat de werking nog sterker maakt. Positief kan dat transformerend en helend uitwerken. Negatief werkt het uit in de vorm van macht en controle. Pluto in Schorpioen haalt dat wat verborgen is aan de oppervlakte.
In deze periode krijgen we te maken met oorlog, geweld en manipulaties en machtsstrijd.
We zien de opkomst van Gorbatsjov in 1985.
In 1986 vindt de kerncentraleramp in Tsjernobyl plaats.
In 1992 hebben de oprichting van de EU en de Europese Monetaire Unie (ter voorbereiding op de invoering van de Euro).

 

1995 Pluto in Boogschutter

Boogschutter wordt o.a. in verband gebracht met het verleggen van grenzen, letterlijk en figuurlijk, reizen in stof en geest, religie en dogma’s. Dit is een grensoverschrijdende periode. Waarbij grenzen op alle gebied lijken te vervagen; grenzen tussen landen, grenzen van fatsoen, normen en waarden lijken te vervagen. In deze periode lijken grenzen letterlijk en figuurlijk te vervagen door de opkomst van internet en mobiele telefonie mede hierdoor hadden we een sterk opbloeiende wereldeconomie en navenante stijgende beurskoersen met een absolute top rond de eeuwwisseling.
In 2000 is de invoering van de euro een feit. Het wordt steeds meer een tijd waarin iedereen het gelijk aan zijn kant wil hebben. Het is de tijd dat alles moet mogen en kunnen. The Sky is the limit. Letterlijk en figuurlijk (denk even aan 11-9 2001).
In 2004 wordt er een voorstel gedaan voor een Europese grondwet In 2006 lijkt de bevolking van een paar landen de grenzeloze idealen van bestuurders een halt toe te roepen. De Europese grondwet wordt niet door alle lidstaten goedgekeurd. Er wordt besloten om het volk geen mening meer te vragen, en uiteindelijk wordt er na enige aanpassingen in 2007 het verdrag van Lissabon getekend, dat uiteindelijk het functioneren van de EU veranderd.
In 2006 wordt Pluto na 76 jaar planeet te zijn geweest, vanaf 2006 gekwalificeerd als dwergplaneet, een nieuwe categorie die speciaal in het leven geroepen werd om Pluto en soortgelijken in onder te brengen. (Hoe grensverleggend kun je zijn?
De afgelopen 13 jaar hebben we kunnen merken dat we als mensheid onze grenzen hebben willen verleggen. Missies naar planeten als mensheid, en behoefte aan verre reizen als individu. Ruimte om gedachten en visies uit te wisselen, maar tegelijkertijd overtuigd zijn van je eigen visie.
Boogschutter is een teken dat zaken kan uitvergroten. Dus dat betekent dat overeenkomsten maar ook tegenstellingen duidelijker worden als nooit tevoren. Groter, meer, beter, best, zijn begrippen die in deze periode kernbegrippen waren. De maatschappelijke visie is dat alles de ruimte moet krijgen om te zijn zoals het is. Maar tegelijkertijd wordt er geoordeeld over dat wat afwijkend is.

 

2008 Pluto in Steenbok

En nu gaat Pluto in november van dit jaar het teken Steenbok in. Steenbok wordt in verband gebracht met bestaande structuren, wijsheid, maar ook met kilheid en hardheid, alles volgens de regels wil laten verlopen. Verantwoordelijkheidsgevoel, en de dingen doen zoals dat van je verwacht wordt. Pluto als transformator, die met crisis gepaard kan gaan, gaat dus niet bepaald zachtzinnig te werk om bovengenoemde zaken te veranderen.
Met andere woorden de wereld zou weleens op zijn kop kunnen gaan staan. De onderste steen gaat bovenkomen in veel bestaande structuren, gebouwen, organisaties.

 

Implosie

Was de periode Pluto in Boogschutter gericht op explosie (soms ook letterlijk) het lijkt erop alsof de aankomende periode in het teken zal staat van implosie. Implosie is de andere kant van explosie. Een explosie is een plotselinge vergroting van het volume en het vrijkomen van energie op een gewelddadige manier, gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen. Een explosie veroorzaakt schokgolven in het medium waarin hij optreedt. Implosie ontstaat door drukverschillen. De druk aan de buitenkant van het voorwerp is zoveel groter dan de druk aan de binnenzijde van het voorwerp dat het materiaal de druk niet meer aankan. Door de implosie valt het materiaal naar binnen. Door de grote snelheid die de brokken verkrijgen, vliegen ze rechtuit door, zodat de brokken toch alle kanten opvliegen, zoals bij een explosie het geval is. Met andere woorden; de druk van buitenaf neemt toe, daarbij is het moeilijk om weerstand te bieden aan die druk, en de kans bestaat dat je er uiteindelijk in mee gaat.

 

Alchemistische zuiveringsproces

Zowel het begrip explosie, als het begrip implosie maken onderdeel uit van het alchemistische proces van Calcinatio, (verbranding) Dit is de eerste stap van het alchemistische zuiveringsproces. Het is de bedoeling van Calcinatio dat het ego wordt verbrand. Niet letterlijk natuurlijk. Met het ego bedoelt men hier het dagelijkse masker dat je op hebt, dat het belangrijk vindt dat je make-up goed zit en dat zich zorgen maakt over wat anderen zeggen over je. De explosieve kant hebben we meegemaakt met Pluto in Boogschutter, waarin alles leek te groeien en ook het ego van de mensheid. Sommige mensen denken zelfs op de stoel van GOD te mogen gaan zitten, om te oordelen over goed en kwaad. Niet beseffend dat beiden voortkomen uit één geheel.
De implosieve kant mogen we dus vanaf eind 2008 gaan ervaren, waarbij alles wat in grootheid naar buiten gericht was, nu in kleinheid en bescheidenheid naar binnen gericht mag worden. We mogen vormgeven aan ons spiritueel bewustzijn als tegendruk voor het materialisme. We gaan de broekriem aanhalen. We gaan de grenzen weer duidelijker stellen, of dat gaat van bovenaf aan ons opgelegd worden.

 

Bestaande structuren vallen als kaartenhuizen in elkaar

Voor mijn gevoel gaan deze zaken niet van buitenaf aangegeven worden, maar het lijkt van binnenuit te komen.
Het is volgens mij denkbaar, dat structuren die niet op de juiste manier functioneren, van binnenuit onderuit gehaald zullen worden.
Dat is overigens iets wat al gaande is. Gelijkgestemden die tegenover elkaar komen te staan, om hun gelijk te halen. Dat brengt constructies aan het wankelen.

 

De kern wordt vanuit de kern vernietigd.

Dat is erg heftig, en zou je angstig kunnen maken. We moeten echter niet vergeten dat we te maken hebben met een transformatieproces. En om ruimte te hebben voor het nieuwe, moet het oude eerst afgebroken worden. Waarschijnlijk is dat met name in de beginjaren van Pluto in Steenbok erg voelbaar.

 

2012 en de Maya kalender

In deze periode valt overigens ook het magische jaar 2012. Het jaartal dat veel stof doet opwaaien omdat dit het einde der tijden zou inluiden volgens de Maya kalender. Simpel gezegd, beslaat de Maya kalender 5 periodes van elk 532 jaar. Elke periode is gekoppeld aan een min of plus polariteit (mannelijk/vrouwelijk) en een van de astrologische elementen vuur aarde lucht en water Het laatste tijdperk is begonnen in 1480 na Christus en loopt ten einde op 21-12-2012. Dit tijdperk heeft beide polariteiten in zich en wordt geregeerd door het element Ether. Hier komt dus alles wat eraan voorafgegaan is samen. En daarmee sluit deze cyclus af. De Maya wijzen noemen deze periode de cirkel van wijsheid, harmonie, vrede, liefde, bewustwording, en de terugkeer van de natuurlijke orde. Het is niet het einde van de wereld, dat is een verkeerde interpretatie van mensen die buiten de Mayacultuur staan. Deze periode brengt balans, en niemand zal over een ander heersen. Daarom wordt deze periode, er een van harmonie genoemd. Het duizendjarig koninkrijk van Liefde, en de terugkeer van bewustwording. Het betekent dat we op een keerpunt staan. We kunnen alle kanten op, maar moeten ons ervan bewust zijn dat de keuze die we als mensheid maken, bepalend is voor de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. We mogen de voorgaande periode afsluiten en alles kan naar een hoger niveau getild worden.

 

De valse profeet

Maar transformatie, betekent wel dat er eerst puin geruimd moet worden. We mogen onze troep, letterlijk en figuurlijk, praktisch en spiritueel opruimen. Denk hierbij ook eens aan het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God. Hij moest sterven aan het kruis, stond daarna op uit de dood, en voer ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Deze periode staat in verband met het einde der tijden, en daarom met het begrip Antichrist. Deze zou geleid worden door Satan en proberen de mensheid in zijn macht te krijgen. Hij zou bijgestaan worden door een “Valse Profeet” die pretendeert de wereld van zijn problemen te kunnen verlossen. Hierbij zou hij zich voordoen als een Goddelijk wezen die door bovennatuurlijke gaven de mensheid wil verleiden om hem als God te vereren. Wanneer hij uiteindelijk zijn ware aard laat zien, is het beest in hem ten volle aanschouwbaar. Op het moment dat de heerschappij van de antichrist tot een climax zou komen, zou Jezus Christus terugkeren naar de aarde om Zijn Duizendjarig vredesrijk op aarde te vestigen. Zou deze Antichrist zich werkelijk op deze manier manifesteren?

 

Wedergeboorte

Of zou het een metafoor (beeldspraak) zijn, en staan voor het negatieve? Het negatieve dat ons mensen in zijn greep krijgt. En daarbij moet je denken aan de zaken waaraan wij waarde ontlenen in onze consumptiemaatschappij. Luxe, overvloed, materiële bezitting, gerichtheid op uiterlijkheden in plaats van innerlijkheden. Gerichtheid op het vergaren van zoveel mogelijk materiële rijkdom in plaats van geestelijke rijkdom? En waar staat de Valse Profeet symbool voor? Voor de wereldleiders die het “zo goed met ons voor hebben”, maar er tegelijkertijd niet van wakker liggen om hun volk een oorlog in te sturen, omwille van de macht, onder het mom van wereldvrede? Wanneer dit het geval is, kun je begrijpen dat we bijna op het hoogtepunt, of wellicht toepasselijker, dieptepunt van de mensheid zitten. Want is het niet zo dat de mens zich af en toe GOD waant? Natuurlijk zijn wij God, en is God in ons, maar God ziet ons als gelijke. Terwijl de mens die zich GOD waant zich boven alle anderen (en misschien zelfs boven GOD) stelt. Wanneer je het dieptepunt van iets bereikt, kun je uiteindelijk niet meer dieper, en dat betekent dat het tij gaat keren om weer boven te komen. Alles heeft twee kanten: zwart-wit, ja- nee en dag- nacht. Hoe dichter we bij 2012 komen, hoe meer we dat zullen gaan beseffen. We zitten in de nacht, voordat het ochtendgloren aanbreekt. De Bijbel beschrijft een aantal rampen voor de laatste dagen, maar ik denk dat je die vooral als metafoor moet zien voor de transformatie die nodig is. We mogen illusies en materiële zaken gaan loslaten. We zitten in een overgangsfase, en we kunnen 21-12-2012 zien als een soort van Wedergeboorte. Een term die aan Pluto gekoppeld wordt.

 

Energiepatronen

We hebben te maken met positief en negatief. Beide energiepatronen worden steeds duidelijker voelbaar, omdat ze in strijd lijken te zijn met elkaar. Maar is dat wel de juiste weg? Want het bestrijden van het negatieve, betekent dat je ten strijde trekt. En doe je dan niet precies hetzelfde? Dat is ook wat er in de afgelopen periode te pas en te onpas is gebeurd. En tot nu heeft het nog niet echt geholpen. Wellicht is het beter om je van het strijdtoneel te verwijderen en op die manier het verschil te maken. Door er niet aan mee te doen, krijgt het je niet in zijn greep. Dat betekent niet dat je je passief moet opstellen of de regie uit handen moet geven. Het betekent wel dat je bij jezelf moet blijven en je niet moet laten verleiden om deel uit te maken van het systeem dat een en ander in stand houdt. In de tijd waarin we leven worden we bestookt met gevaren, die al dan niet duidelijk herkenbaar zijn. Vervolgens nemen onze leiders maatregelen om ons te beschermen. Inperkende en beperkende maatregelen nemen we dan graag op de koop toe. Dat is het systeem waarin we leven. Vrede is alleen mogelijk door ten strijde te trekken. Vrijheid van meningsuiting is alleen mogelijk binnen bepaalde kaders. Vrijheid van zijn mag binnen sociaal en maatschappelijk aanvaarde grenzen. Met Pluto in Steenbok, begint een tijd van schoonmaken en opruimen, om uiteindelijk een nieuw tijdperk op te kunnen bouwen.

 

Het kan twee kanten uitgaan.

Pluto, de transformator, kan ook verwoesten. Het is afhankelijk van hoe wij met een en ander om willen gaan. Het is belangrijk dat we niet langer naar de ander wijzen, om klaar te staan met een oordeel over goed of fout. Het is tijd om de hand in eigen boezem te steken, en te kijken naar je eigen bijdrage. Voor jezelf en voor het grote geheel. Wanneer je een steentje in het water gooit, ontstaat er na een diepte aan het wateroppervlak, een kleine kring die zich steeds verder uitspreidt. Laat de steen die deze kring veroorzaakt, er een van liefde, positiviteit en transformatie zijn. We hebben de mogelijkheid om de positieve spiraal in werking te zetten. En het begint bij ieder van ons zelf.

Laten we ervoor gaan om in 2024 wanneer Pluto in Waterman komt, klaar te zijn voor een Nieuwe Wereld.
Voor de informatie over de Maya kalender: daanspeak.com

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?