politici 2016

Astrologische prognose politici 2016

Astrologische prognose voor ministers en staatssecretarissen en alle fractieleiders van de regeringspartijen en de oppositie.

Aangezien steeds meer staatssecretarissen een prominente rol spelen, heb ik dit jaar het gehele Nederlandse kabinet en de fractieleiders van de oppositie bekeken.
(Omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

Het Kabinet

Mark Rutte VVD Minister-President

Rond januari, juni en september kan er tegen grenzen aangelopen worden met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden, politieke carrière, optimisme en vertrouwen. Vertrouwen hebben en optimisme zijn mooie eigenschappen, behalve wanneer dat betekent dat je beren op de weg niet wilt zien en er gewoonweg overheen stapt.
Rond januari, juni en oktober kan het verstandig zijn om enigszins terughoudend te zijn in communicatie.
Dat wat verborgen is wil aan de oppervlakte komen rond november 2015, februari en juli 2016.
Grote spanningen bij pogingen om zekerheden te vergroten rond november 2015, maart en juli.
Mogelijk komen er rond juni en september 2015, en april 2016 wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Plotselinge veranderingen met betrekking tot de thuissituatie kunnen spelen in juni en augustus 2015, en april.
Onduidelijkheid over doelen kan spelen rond april en augustus.
Rond april en augustus kunnen er spanningen spelen in verband met onduidelijkheid over de politieke carrière.
Onderhuidse spanning en onrust rond juni en september kunnen voor een bezinningsperiode zorgen. Wellicht zijn er nog andere dingen waar energie in gestoken mag worden voor het te laat is.
Het bijstellen van doelen zorgt voor onderhuidse spanning rond december, juli en september.
Rond juli en augustus (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Het volgen van de eigen weg, ook al kan dat soms rebels overkomen, kan vruchten afwerpen rond augustus. Dat kunnen momenten van vernieuwing zijn die als een behoorlijke omslag gezien kunnen worden.
In december zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
In december kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Rond november 2015 en december 2016 is aandacht voor de huiselijke situatie, of de daadwerkelijke woning belangrijk. In deze periode kunnen werk en privé het beste gescheiden blijven.
Grote spanningen wanneer het in huiselijke omstandigheden enigszins tegen zit rond december.
07-1 Nu.nl: u-moet-weten-eu-voorzitterschap-van-nederland
07-1 Nu.nl: geen-tijd-verliezen-bij-europese-aanpak-vluchtelingencrisis
07-1 Nu.nl: zijlstra-vreest-minder-stevig-standpunt-in-vluchtelingendebat-eu
08-1 Nu.nl: asielzoekers-moeten-zich-onconditioneel-aanpassen-nederland
10-1 Nu.nl: rutte-wil-af-van-asielshoppen-europese-vluchtelingen
13-1 Nu.nl: nabestaanden-eisen-actie-rutte-radarbeelden
15-1 Nu.nl: /rutte-blijft-van-steur-steunen-kwestie-maat
25-1 Nu.nl: vvd-partij-met-meeste-integriteitsschandalen
27-1 Nu.nl: vvder-bart-liefde-verlaat-tweede-kamer-uber

Lodewijk Asscher PvdA Minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid

Het vasthouden aan zekerheden, grip op de knip, veroorzaakt een enorme spanning die niet te begrijpen is rond maart en mei 2015, en januari, augustus en november 2016.
Inspanningen om zaken bij het oude te laten kunnen een enorme spanning veroorzaken. Dat is actueel rond maart 2015, januari, augustus en november 2016.
Rond januari, mei en oktober kan het verstandig zijn om enigszins terughoudend te zijn in communicatie.
In januari, mei en oktober wordt tegen grenzen aangelopen. De spanning die dat veroorzaakt beneemt de kans op succes. Wellicht worden beperkingen tegengekomen op het politieke vlak.
In februari, mei en november is er gelegenheid tot het opwaarderen van eigenwaarde en zekerheden. Een en ander mag verankerd worden.
Doelen mogen bijgesteld worden en de focus mag aangescherpt worden rond februari, mei en november.
Onderhuidse spanning kan op spelen wanneer er grenzen gesteld mogen worden rond februari, mei en november.
De energie en daadkracht lijken over te lopen rondom november 2015 en februari en juli 2016.
Behoefde aan eigenheid en vrijheid kan in de knel komen rond mei en oktober 2015, en maart, en dat kan behoorlijk wat spanning veroorzaken.
Onduidelijkheden met betrekking tot eigenheid en een soort van eigengereidheid kunnen spanning veroorzaken rondom maart in september.
Enorme energie, frustratie en mogelijk zelfs woede kunnen een uitweg zoeken rond juni en september 2015 en maart 2016.
Grote spanningen wanneer gewenst succes in de politiek uit blijft rond oktober 2015 en april 1 juni 2016.
Succesvolle communicatie vindt plaats rond oktober 2015, en mei.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond mei en oktober.
Plotselinge verandering en wendingen met betrekking tot pijnlijke punten uit het verleden kunnen spelen rond juni en augustus.
Dat wat verborgen is wil aan de oppervlakte komen rond oktober.
In december zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
14-1 Nu.nl: asscher-belooft-kamer-onderzoek-instroom-bedrijfsartsen
21-1 Nu.nl: banenverlies-fors-hoger-jeugdloon

Jetta Klijnsma PvdA Staatssecretaris van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Neigingen om boosheid en frustraties binnen te houden kunnen actueel zijn rond maart en mei 2015 en januari, augustus en november 2016. Dit kan maken dat er slechts een kort lontje is.
Het is tijd om grenzen bij te stellen, te herstellen of aan te scherpen rond februari, mei en oktober.
Grote spanningen bij pogingen om zekerheden te vergroten rond november 2015 en februari en juli van dit jaar.
Nieuwe manieren om doelen te bereiken zorgen voor een enorme onrust van mei en oktober.
Prachtige kansen op succes doen zich voor rond augustus.
Rond december kunnen plotselinge ontwikkelingen voor onrust zorgen.
In december zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.

Bert Koenders PvdA Minister van Buitenlandse Zaken

Rond januari, augustus en november is er sprake van intense en diepgaande communicatie. Mogelijk heeft dit te maken met een onderzoek waarin de vinger op de zere plek gelegd wordt.
Onderhuidse spanning kan spelen in januari wanneer bepaalde ideeën en denkbeelden een waas van onduidelijkheid over zich hebben. Mogelijke plannen of voornemens om los te breken uit de sleur zorgen voor veel onrust.
Communicatie vraagt om bijstelling rond februari, mei en november.
Verandering in de politieke carrière kan spelen rond mei en oktober. Mogelijk komen er nieuwe kansen en uitdagingen op zijn pad.
Verandering kan pijnlijke processen lichter maken rond mei en oktober.
In juni kan er sprake zijn van een nieuwe sociaal maatschappelijke positie. Dat kan een carrière switch zijn, of een nevenfunctie voor een sociale organisatie.
In juli en september kunnen eigenwaarde en zekerheden in andere vormen gegoten worden. Dat kost overigens wel behoorlijk wat spanning en inspanning.
Bepalend rol in een onderzoek en mogelijk een carrière switch?
02-1 Nu.nl: koenders-stuurt-gezant-mensenrechten-saudi-arabie
04-1 Nu.nl: koenders-wil-snel-besluit-vervolging-mh17
11-1 Nu.nl: koenders-wil-betere-informatie-uitwisseling-in-strijd-terrorisme
26-1 Nu.nl: koenders-denkt-alleen-bombarderen-in-syrie-niet-helpt

Ronald Plassterk PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het is tijd om grenzen bij te stellen, te herstellen of aan te scherpen rond januari, mei en oktober.
Ingehouden boosheid en frustratie kan voor een enorme ongrijpbare spanning zorgen. Wellicht kan een en ander lichamelijk uitwerken rond januari, juli en december.
Rond maart, april en november kan er heel veel inzet en energie gevraagd worden. Mogelijk wordt hiermee over grenzen gegaan. Het is belangrijk het energiepeil goed in de gaten te houden omdat er mogelijk voorbijgegaan wordt aan rustmomenten.
Nieuwe manieren om doelen te bereiken zorgen voor een enorme onrust rond april en november.
Rond april in augustus 2016 lijkt het moeilijk om zaken in de juiste bewoordingen te communiceren.
Plotselinge wendingen en veranderingen met betrekking tot zekerheden kunnen spelen in mei en november.
Er is behoefte aan verandering en vernieuwing, en dat kan zeer plotseling gebeuren rond mei en oktober.
Veranderingen met betrekking tot de politieke carrière kunnen voor een enorme onrust zorgen waar de vinger niet makkelijk opgelegd kan worden rond juni en september.
Communicatie vraagt om bijstelling rond juni en september.
Plotselinge veranderingen in de thuissituatie zorgen voor een ongrijpbare onrust rond juli en augustus.
In november kunnen pijnlijke situaties constructief hervormd worden.
Rond december kunnen plotselinge ontwikkelingen voor onrust zorgen.
In januari 2017 is er gelegenheid tot het opwaarderen van eigenwaarde en zekerheden. Een en ander mag verankerd worden.
08-1 Nu.nl: plasterk-vindt-hoge-aantal-illegalen-sint-maarten-zorgelijk
12-1 Nu.nl: gemeenten-krijgen-30-miljoen-referendum-oekraine
13-1 Nu.nl: minister-moet-geheimhouding-statistieken-taps-aivd-beter-motiveren
17-1 Metronieuws: /lsa-groen-licht-voor-maatschappelijke-bank
29-1 Nu.nl: plasterk-vindt-pers-werk-moet-kunnen-doen
14-1 Nu.nl: pensioenfonds-abp-verhoogt-pensioenpremie

Ard van der Steur VVD Minister van Veiligheid en Justitie

Politieke ambities staan geweldig onder spanning in januari, juli en november 2016. Mogelijk hangt er een onderzoek boven het hoofd. (MH17 en/of Teevendeal)Controlerende factoren zijn actueel. De onderste steen mag boven komen.
Begrenzing van het ego, bijstelling van de persoonlijkheid zijn te verwachten rond januari, mei en oktober. Minder toegankelijk uit zelfbescherming?
Eigenwaarde en zelfvertrouwen liggen behoorlijk onder vuur. Een zeer grote ongrijpbare spanning kan voor veel (innerlijke) onrust zorgen.
Komt rond februari, april en november zijn politieke grenzen tegen.
In een poging voor zichzelf op te komen (ik zou haast zeggen het gezicht te redden) heerst vaagheid, chaos en wellicht worden zaken iets bijgekleurd om ze mooier te maken dan ze zijn.
In november zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
In december mogen doelen bijgesteld worden als de spanning daaromtrent groeit.
Overleeft hij de politiek dit jaar?

Veiligheid

08-1 Nu.nl: recordaantal-asielaanvragen-in-2015

Politie

11-1 Nu.nl: /burgemeesters-eisen-meer-geld-politie
27-1 Nu.nl: twintig-politiefunctionarissen-verdienen-meer-dan-minister
27-1  Nu.nl: hoog-loon-politietop-komt-voort-oude-afspraken

MH17

12-1 Nu.nl: van-steur-stelt-reactie-kwestie-mh17-patholoog-maat
13-1 Nu.nl: van-steur-gaat-opnieuw-met-maat-in-gesprek
14-1 Nu.nl: van-steur-biedt-alsnog-excuses-in-kwestie-maat
20-1 Nu.nl: gehavende-van-steur-overleeft-motie-van-wantrouwen

Teevendeal

15-1 Nu.nl: rutte-blijft-van-steur-steunen-kwestie-maat
26-1 Nu.nl: chagrijn-oppositie-neemt-toe-nieuwe-onthullingen-teeven-deal
26-1 Nu.nl: van-steur-wil-nog-niet-spreken-van-doofpot-rond-teeven-deal
25-1 Nu.nl: onderzoek-teeven-deal-heropend-wegens-mogelijke-doofpot
29-1 Nu.nl: bescherming-klokkenluiders-rond-teeven-deal

Klaas Dijkhoff VVD Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

In januari, juni en oktober is er volop gelegenheid om doelen bij te stellen.
Onderhuidse spanning door pijnlijke gebeurtenissen en momenten uit het verleden die geraakt worden rondom januari mei en oktober.
Onduidelijkheid over min of meer verborgen zaken kan spanning veroorzaken rond februari november en december.
Onduidelijkheid met betrekking tot het sociaal maatschappelijk functioneren zorgt voor een ongrijpbare spanning rond maart, oktober en januari 2017.
Onduidelijkheid over de voortgang van een politieke carrière zorg voor een enorme onderhuidse spanning rond maart en september.
Onduidelijkheid over doelen zorg voor een grote onderhuidse spanning rond mei en juli.
Het lijkt nu of nooit voor zaken die tot nu toe zijn blijven liggen blijkt rond juni en september.
Onderzoeken van alternatieven voor situaties waar geen duidelijkheid op is kan vruchten afwerpen rond juni en september.
Plotselinge veranderingen met betrekking tot de thuissituatie kunnen spelen in juni en september.
Enorme opstandigheid kan spelen rond juli en augustus.
Rond juli en september is er energie in overvloed. Het is wel zaak enige reserve te houden.
Komt rond juli en september zijn politieke grenzen tegen.
23-1 Nu.nl: dijkhoff-verwacht-eerste-kwartaal-genoeg-opvangplekken-asielzoekers
29-1 Nu.nl: dijkhoff-voorzichtig-positief-vluchtelingenplan-samsom

Jet Bussemaker PvdA Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Onduidelijkheid met betrekking tot ongrijpbare, en enigszins verborgen processen zorgt voor enorm veel spanning rond januari.
Onduidelijkheid over doelen kan een enorme spanning veroorzaken rond februari.
Verandering op het politieke speelveld brengt onrust met zich mee rond februari.
Behoefte aan controle en het in de hand houden van de touwtjes op politiek vlak kan spelen in april.
Rond april en augustus kan er sprake zijn van een soort van overgave. Alsof zaken niet te bevatten zijn. Op zich voelt dat best prima.
Veranderingsprocessen brengen onrust over bekende en bestaande situaties rond april en november.
Onduidelijkheid over zekerheden speelt op rond april en juli.
Afdwingen om de onderste steen boven te krijgen blijkt geen goed idee rond mei in oktober.
Een vernieuwende aanpak op het behalen van doelen zorgt voor een behoorlijke onrust en spanning rond juni en september.
In juni en september zal blijken dat niet alles goud is wat er blinkt.

Onderwijs

9-1 Nu.nl: universitaire-lerarenopleidingen-drastisch-aangepast
28-1 Nu.nl: bussemaker-bindende-inspraak-student-en-docent

Cultuur

22-1 Nu.nl: 20000-vaste-banen-verdwenen-in-culturele-sector

Sander Dekker VVD Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

In januari, juni en oktober zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
Onderhuidse spanning kan op spelen wanneer er grenzen gesteld mogen worden rond januari, juni en oktober.
Mentale rusteloosheid en nervositeit hebben hun weerslag op de communicatie. Dat kan aan de orde zijn rond februari.
Onduidelijkheid over allerlei verborgen zaken die spelen zorgt voor een spanning die niet te pakken is. Het is alsof de vinger er niet op gelegd kan worden. Dat speelt rond februari.
Plotselinge veranderingen en wendingen kunnen spelen op het persoonlijk vlak rond april.
Plotselinge verandering en wendingen met betrekking tot pijnlijke punten uit het verleden kunnen spelen rond april en december.
Een vernieuwende aanpak op het behalen van doelen zorgt voor een behoorlijke onrust en spanning rond april en november.
Periodes van onduidelijkheid rondom april en juli kunnen voor behoorlijk wat spanning zorgen.
Ongrijpbare en onduidelijke zaken structureren blijkt niet mee te vallen rond juni en september.
Bedachtzaamheid en voorzichtigheid in communicatie speelt rond november.
Begrenzing van het ego, bijstelling van de persoonlijkheid zijn te verwachten rond december. Minder toegankelijk uit zelfbescherming?
Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond december.
In december wordt tegen grenzen aangelopen. De spanning die dat veroorzaakt beneemt de kans op succes. Wellicht worden beperkingen tegengekomen op het politieke vlak.
11-1 Nu.nl: zorgen-in-kamer-onderwijs-vluchtelingenkinderen
14-1 Nu.nl: dekker-wil-scholen-stichten-makkelijker-maken
29-1 Nu.nl: geen-spellingscontrole-kind-met-dyslexie-bij-eindexamen

Jeroen Dijsselbloem PvdA Minister van Financiën

Mogelijk komen er rond januari wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Ingeslikte boosheid en frustratie kan op spelen rond januari, augustus en november.
Onderhuidse spanning en onrust rond januari kunnen voor een bezinningsperiode zorgen. Wellicht zijn er nog andere dingen waar energie in gestoken mag worden voor het te laat is.
Rond februari, mei en november is er volop energie om bergen werk te verzetten. Daarbij is het zaak om niet alle energie te verspelen.
Een pittig transformatieproces kan actueel zijn rond februari, juni en december.
Rond februari, juni en december kan eigenheid en onderscheidendheid vormgegeven worden.
Rond mei en oktober (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Onrust en verandering met betrekking tot zekerheden kan spelen rond mei een oktober.
Er liggen allerlei mogelijkheden en kansen voor veranderingsprocessen rond juni en september.
In november kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Het lijkt niet makkelijk om in november vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.
24-12-2015 Nu.nl: dijsselbloem-ziet-uitzitten-kabinetsperiode-als-doel-zich
24-12-2015 Nu.nl: interview-dijsselbloem-wat-wij-als-kabinet-hebben-bereikt-vrij-revolutionair

Eric Wiebes VVD Staatssecretaris van Financiën

Rond januari, juni en oktober kan het bijstellen van doelen voor heel veel onrust zorgen.
Pogingen ongrijpbare zaken in de hand te houden kunnen spelen rond januari, augustus en november.
Nieuwe structuren in de situatie rondom huis en thuis spelen rond februari, mei en november. Mogelijk betekent dit een verhuizing, of een verandering in de gezinssamenstelling.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond februari.
Bestaande structuren zijn toe aan verandering rond februari.
Onduidelijkheid met betrekking tot ongrijpbare, en enigszins verborgen processen zorgt voor enorm veel spanning rond maart en september.
Rond april en augustus kan er veel onduidelijkheid bestaan wanneer een oud pijnpunt geraakt wordt.
Onduidelijkheid over te volgen doelen kan spelen rondom mei en juli. Dat gaat met een behoorlijke spanning gepaard.
In juli mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
In juli en september kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Rond december kunnen grenzen probleemloos worden bijgesteld.
Rond december lijkt het energiepeil wat laag. Dat veroorzaakt aardige spanningen.
In december kan er wat spanning ontstaan wanneer er situaties voorbijkomen die vragen om grenzen te stellen.

Jeanine Hennis Plasschaert VVD Minister van Defensie

Plotselinge verandering en wendingen met betrekking tot pijnlijke punten uit het verleden en zekerheden kunnen spelen rond januari.
Het kost enorm veel inspanning om zaken bij het oude te houden. Er lijkt een blinde vlek geraakt te worden rond februari, juli en december.
Er is behoefte aan verandering en vernieuwing, en dat kan zeer plotseling gebeuren rond februari
Pijnlijke processen uit het verleden kunnen behoorlijk opspelen rond februari, juni in december.
Zekerheden kunnen niet afgedwongen worden zal blijken rond februari, juni en december.
Rond maart, april en november is het tijd om de sociaal maatschappelijke positie bij te stellen. Dat gaat echt niet zonder slag of stoot.
Verbreking en loslaten staan centraal rondom april en november.
Periodes van onduidelijkheid met betrekking tot de thuissituatie kunnen spanning veroorzaken rond april en augustus.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen rond mei en oktober.
Rond juni en september kan er sprake zijn van onrust in de thuissituatie. Het is tijd om een aantal zaken te herstructureren.
Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond november.
In november is er gelegenheid tot het opwaarderen van eigenwaarde en zekerheden. Een en ander mag verankerd worden.
Rond november zijn er mogelijkheden om op een positieve manier grenzen te herstellen en bijstellen.
Rond december kan het verstandig zijn om enigszins terughoudend te zijn in communicatie.
In december lijkt er vormgegeven te kunnen worden aan nieuwe initiatieven en ideeën.
12-1 Nu.nl: nederland-schenkt-wapens-jordanie
19-1 Nu.nl: rekenkamer-wil-van-hennis-meer-inzicht-in-kosten-jsf

Melanie Schulz van Haegen-Maas Geesteranus VVD Minister van Infrastructuur en Milieu

In januari, mei en oktober is er gelegenheid tot het opwaarderen van eigenwaarde en zekerheden. Een en ander mag verankerd worden.
Teveel ingehouden boosheid en misschien zelfs wel woede kunnen tot ontploffing komen rond februari. Het is zaak om frustraties niet te ver op te laten lopen.
Ingehouden boosheid, frustratie en misschien zelfs wel woede zorgen voor een enorme spanning die niet anders kan dan tot ontlading te komen. Dat kan merkbaar zijn rond maart en mei.
Onduidelijkheid met betrekking tot het verdere verloop van een politieke carrière kan voor veel spanning zorgen rond april en augustus.
Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond juli en september.
Onderhuidse spanning door een laag energiepeil kan opspelen rond november.
Onderhuidse spanning kan op spelen wanneer er grenzen gesteld mogen worden rond december.
Rond december kunnen privé situaties en aandacht vragen en voor spanning en zorgen.
4-1 Nu.nl: /nederland-gaat-belgische-centrale-inspecteren
8-1 Nu.nl: schultz-wil-niet-hele-kust-volbouwen-met-vakantiehuizen
13-1 Nu.nl: schultz-betreurt-uitgeven-vergunning-export-uranium-rusland.
19-1 Nu.nl: kamer-keert-zich-bebouwing-kust
21-1 Nu.nl: schultz-laat-bouwverbod-kust-veel-ophef-onaangetast

Sharon Dijksma PvdA Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond februari.
Onderhuidse spanning kan spelen in april en augustus wanneer bepaalde ideeën en denkbeelden een waas van onduidelijkheid over zich hebben. Mogelijke plannen of voornemens om los te breken uit de sleur zorgen voor veel onrust.
Het bekijken van zaken vanuit een andere invalshoek doet goed rond april.
Teveel ingehouden boosheid en misschien zelfs wel woede kunnen tot ontploffing komen rond april, december en januari 2017. Het is zaak om frustraties niet te ver op te laten lopen.
Behoefde aan vernieuwing kan spanningen veroorzaken op het politiek toneel rond april, december en januari 2017.
In juli en september lijkt er vormgegeven te kunnen worden aan nieuwe initiatieven en ideeën.
In juli en september kan begrenzing voor onrust zorgen. Het is zaak op tijd de grenzen bij te stellen.
Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond juli en september.
Rond november kan het spanning veroorzaken om in communicatie grenzen te stellen. Wellicht is het moeilijk om bepaalde informatie binnenskamers te houden.
Rond december worden doelen bijgesteld en/of vormgegeven.
In december zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
14-1 Nu.nl: dijksma-wil-geld-inzetten-renovatie-station-schiphol

Henk Kamp VVD Minister van Economische Zaken

Grip willen houden op veranderingsprocessen kost aardige spanning en inspanning zal blijken rond januari, augustus en oktober.
Rond januari kan het verleden opspelen, dat is echter niet meteen duidelijk.
Onduidelijkheid rondom zekerheden zorgt voor enorme onderhuidse spanning rond januari.
Grip willen houden op de huiselijke omstandigheden kan ongrijpbare spanningen veroorzaken zo zal blijken rond februari, juni en december.
Onderhuidse spanning kan op spelen wanneer eigengereidheid oploopt tegen grenzen rond februari, mei en november.
In februari, april en november kan begrenzing voor onrust zorgen. Het is zaak op tijd de grenzen bij te stellen.
Onduidelijkheid met betrekking tot het sociaal maatschappelijk functioneren zorgt voor een ongrijpbare spanning rond maart oktober in december.
Verbreking en loslaten staan centraal rondom maart 2016.
Grip op de politieke positie wordt ondersteund rond maart en mei 2016.
Rond april kunnen veranderingen tegemoet gezien worden met betrekking tot zaken die aan het daglicht onttrokken zijn.
Rond mei en juli kunnen er situaties spelen waarin het belangrijk is om assertief te zijn.
Het bekijken van zaken vanuit een andere invalshoek doet goed rond mei en oktober.
Rond november is aandacht voor de huiselijke situatie, of de daadwerkelijke woning belangrijk. In deze periode kunnen werk en privé het beste gescheiden blijven.
Persoonlijke groei en ontwikkeling, nieuwe mogelijkheden en kansen en ook de politieke carrière kunnen te maken krijgen met tegenwind. Een ongrijpbare spanning kan opspelen wanneer getracht wordt daar vorm aan te geven rond november.
Rond december lijkt het enigszins mee te zitten om een aantal zaken vorm te geven die eigenlijk ongrijpbaar en vormeloos zijn.
In december is er ruimte om zaken die niet echt tastbaar zijn wat meer vorm te geven en een plekje te geven.
23-12-2015 Nu.nl: coalitie-verbijsterd-sneuvelen-stroomwet
14-1 Nu.nl: oracle-zoekt-400-mensen-nieuw-kantoor-in-amsterdam
22-1 Nu.nl: nieuw-voorstel-kamp-windmolenparken

Martijn van Dam PvdA Staatssecretaris van Economische Zaken

Enorme opstandigheid kan spelen rond januari.
Begrenzing van het ego, bijstelling van de persoonlijkheid zijn te verwachten rond januari, juni en oktober. Minder toegankelijk uit zelfbescherming?
Rond januari, juni en oktober lijkt het energiepeil wat laag. Dat veroorzaakt aardige spanningen.
Pogingen om eigenheid en eigenzinnigheid te beperken kunnen spelen rond februari, juli, en december.
Herstructurering van eigenwaarde en zekerheden speelt rond februari, mei en november.
Onduidelijkheid over doelen zorgt voor een grote onderhuidse spanning rond december.
Onderzoeken van alternatieven voor situaties waar geen duidelijkheid op is kan vruchten afwerpen rond februari.
Een zware periode met verwerking van oude ballast is actueel rond februari, juni en december.
Plotselinge veranderingen in de thuissituatie zorgen voor een ongrijpbare onrust rond februari.
Rond maart, april en november lijkt een pijnlijk punt geraakt te worden. Dit geeft ook mogelijkheden tot herstructurering van een en ander.
Rond november ruimte om een aantal zaken af te sluiten.
Ongrijpbare en onduidelijke zaken structureren blijkt niet mee te vallen rond november.

Edith Schippers VVD Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Pogingen ongrijpbare zaken in de hand te houden kunnen spelen rond januari, augustus in november.
Teveel ingehouden boosheid en misschien zelfs wel woede kunnen tot ontploffing komen rond januari. Het is zaak om frustraties niet te ver op te laten lopen.
In januari, mei en oktober kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Behoefde aan eigenheid en vrijheid kan in de knel komen rond februari, en dat kan behoorlijk wat spanning veroorzaken.
Rond februari, juli en december is er sprake van intense en diepgaande communicatie. Mogelijk heeft dit te maken met een onderzoek waarin de vinger op de zere plek gelegd wordt.
Grip willen houden op financiële en materiële zekerheden veroorzaakt een enorme spanning rond februari komen juni en december.
Ingehouden boosheid, frustratie en misschien zelfs wel woede zorgen voor een enorme spanning die niet anders kan dan tot ontlading te komen. Dat kan merkbaar zijn rond februari, juni en december.
Onduidelijkheid met betrekking tot eigenheid en onderscheidendheid, nieuwe ideeën en of initiatieven zorgt voor een enorme spanning rondom maart en september.
Behoefte om pijnlijke zaken vooral verborgen te houden kan spelen rondom maart en mei.
Rond maart april en november kan het verstandig zijn om enigszins terughoudend te zijn in communicatie.
Rond maart en mei zouden er wat identiteitsproblemen kunnen spelen.
Het lijkt niet makkelijk om in juli en augustus vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.
Onderhuidse spanning inzake zekerheden kan spelen rond november.
Onderhuidse spanning door een laag energiepeil kan opspelen rond november.
In november mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
29-jan Nu.nl: schippers-wil-machtige-farmaceuten-aanpakken

Martin van Rijn PvdA Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Er kan moeite zijn met verandering rond januari.
Doelen mogen bijgesteld worden en de focus mag aangescherpt worden rond januari, mei en oktober.
Rond februari, mei en november kunnen plotselinge ontwikkelingen voor onrust zorgen.
Plotselinge veranderingen en wendingen kunnen spelen op het persoonlijk vlak rond februari.
Krijgt te maken met een verminderd energiepeil rond maart. Een Burn-out ligt op de loer.
Begrenzing van het ego, bijstelling van de persoonlijkheid zijn te verwachten rond november. Minder toegankelijk uit zelfbescherming?
22-jan Nu.nl: van-rijn-noemt-ontslagen-verian-heel-bericht

Lilianne Ploumen PvdA Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

In januari, juni en oktober wordt tegen grenzen aangelopen. De spanning die dat veroorzaakt beneemt de kans op succes. Wellicht worden beperkingen tegengekomen op het politieke vlak.
Onduidelijkheid met betrekking tot ongrijpbare, en enigszins verborgen processen zorgt voor enorm veel spanning rond januari.
Plotselinge veranderingen in de thuissituatie zorgen voor een ongrijpbare onrust rond februari.
Onduidelijkheid over doelen zorg voor een grote onderhuidse spanning rond maart, oktober en januari 2017.
Neigingen om boosheid en frustraties binnen te houden kunnen actueel zijn rond maart en mei. Dit kan maken dat er slechts een kort lontje is.
Het lijkt nu of nooit voor zaken die tot nu toe zijn blijven liggen blijkt rond maart.
Rond maart en september kan er veel onduidelijkheid bestaan wanneer een oud pijnpunt geraakt wordt.
Behoefte aan grip op de huiselijke omstandigheden kan spelen rond maart en mei.
Rond april en augustus kan er sprake zijn van een soort van overgave. Alsof zaken niet te bevatten zijn. Op zich voelt dat best prima.
Afdwingen om de onderste steen boven te krijgen blijkt geen goed idee rond juni en september.
In juli mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
In augustus is er volop gelegenheid om doelen bij te stellen.
In december kan een ongrijpbaar ontevreden gevoel veel spanning veroorzaken. Dat kan een gelegenheid zijn om wat zaken bij te stellen.
09-1 Nu.nl: grote-belangstelling-nederlandse-handelsmissie-cuba
13-1 Nu.nl: handelsmissie-cuba-levert-eerste-contracten
17-1 Nu.nl: ploumen-waarschuwt-obstakels-bij-handel-met-iran
20-1 Nu.nl: ploumen-wil-noodhulp-schop

Stef Blok VVD Minister van Wonen en Rijksdienst

De thuissituatie levert een onderhuidse spanning op rond januari Dat kan te maken hebben met een moederlijk figuur. Er is onduidelijkheid, chaos of ziekte aan de orde.
Mogelijk komen er rond maart wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Periode van grote geestelijke onrust en gespannenheid rond maart 2016. Slaap- en concentratieproblemen zijn denkbaar.
Onderhuidse spanning en onrust rond maart kunnen voor een bezinningsperiode zorgen. Wellicht zijn er nog andere dingen waar energie in gestoken mag worden voor het te laat is.
Rond april en november (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Onduidelijkheid over de sociaal maatschappelijke functie kan spelen rond april en augustus. Misschien is het tijd om het over een andere boeg te gooien?
Krijgt te maken met beperkende en/of herstructurerende maatregelen rond juni en september 2016. Dit kan betekenen dat hij tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Op tijd gas terugnemen, kan erger voorkomen.
Rond juli en augustus lijkt er behoefte te zijn om wat zaken behoorlijk te veranderen. Opstandigheid en vernieuwing kunnen het gevolg zijn.
In december mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
In december kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Het lijkt niet makkelijk om in december vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.

Diederik Samsom PVDA Fractieleider

Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond januari, mei en oktober.
Nieuwe structuren in de situatie rondom huis en thuis spelen rond januari, mei en oktober. Mogelijk betekent dit een verhuizing, of een verandering in de gezinssamenstelling.
Het lijkt nu of nooit voor zaken die tot nu toe zijn blijven liggen blijkt rond april en november 2015 en februari 2016.
Rond februari, april en november worden doelen bijgesteld en/of vormgegeven.
Onderhuidse spanning kan spelen in mei en juli 2015, maart, oktober en december wanneer bepaalde ideeën en denkbeelden een waas van onduidelijkheid over zich hebben. Mogelijke plannen of voornemens om los te breken uit de sleur zorgen voor veel onrust.
In april kan er gruwelijk tegen grenzen aan gelopen worden. Het is zaak om al eerder wat gas terug te nemen. Je kunt jezelf niet ongestraft voorbijlopen anders dreigt er uitputting en raak je opgebrand.
Rond mei en oktober kan er een explosieve situatie ontstaan. Korte lontjes en ontploffende bommetjes (in figuurlijke zin).
In augustus is er ruimte om aandacht te geven aan zaken die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn.
Rond oktober is er kans op succes op het gebied van zelfstandigheid en eigenheid.
In november kan een ongrijpbaar ontevreden gevoel veel spanning veroorzaken. Dat kan een gelegenheid zijn om wat zaken bij te stellen.
Midlifecrisis?
29-jan Nu.nl: mensenrechtenorganisaties-hekelen-vluchtelingenplan-samsom

Halbe Zijlstra VVD Fractieleider

In februari, mei en november kunnen er zaken spelen die spanning veroorzaken met betrekking tot de huiselijke omstandigheden. Wellicht heeft dat te maken met een op handen zijnde verhuizing.
Bedachtzaamheid en voorzichtigheid in communicatie speelt rond maart, april en november.
Plotselinge veranderingen kunnen spelen in de sociaal maatschappelijke status rond maart.
Behoefte aan grip op de huiselijke omstandigheden kan spelen rond september en oktober.
In december zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
Rond december lukt het prima om grenzen te stellen en bij te stellen.
7-1 Nu.nl: zijlstra-vreest-minder-stevig-standpunt-in-vluchtelingendebat-eu

Samengevat

Mark Rutte VVD Minister-President 
In januari, april, juni, augustus, en september komt hij voor de nodige politieke uitdagingen te staan.

Lodewijk Asscher PvdA Minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Januari, mei juni en oktober zijn politiek onrustige maanden

Bert Koenders PvdA Minister van Buitenlandse Zaken
Politieke verandering in mei en oktober

Ronald Plassterk PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Politieke verandering in juni en september.

Ard van der Steur VVD Minister van Veiligheid en Justitie
Spanningen in januari, juli en november 2016
Komt zijn politieke grenzen tegen in februari, april en november.

Klaas Dijkhoff VVD Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Onduidelijkheid in maart en september.
Komt zijn politieke grenzen tegen in juli en september.

Jet Bussemaker PvdA Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Politieke verandering in februari.
Behoefte grip in april.

Sander Dekker VVD Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Komt zijn politieke grenzen tegen in december.

Melanie Schulz van Haegen-Maas Geesteranus VVD Minister van Infrastructuur en Milieu
Politieke spanningen in april en augustus.

Sharon Dijksma PvdA Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Politieke spanningen in april, december en januari 2017.

Henk Kamp VVD Minister van Economische Zaken
Grip op de politieke positie wordt ondersteund in maart en mei 2016.
Politieke tegenwind in november.

Lilianne Ploumen PvdA Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Komt politieke grenzen tegen in januari, juni en oktober.

Proef

Gebaseerd op de gegevens die ik verzameld heb, doe ik een poging om een overzicht te maken welke departementen wanneer in de aandacht staan. Het zou iets te kort door de bocht kunnen zijn, maar bij wijze van proef wil ik het toch proberen

Januari
Veiligheid en Justitie, behoorlijk onder vuur
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Februari
Veiligheid en Justitie
Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Maart
Veiligheid en Justitie

April
Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Infrastructuur en Milieu, behoorlijk onder vuur
Veiligheid en Justitie

Mei
Sociale Zaken, Werkgelegenheid

Juni
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Juli
Veiligheid en Justitie, behoorlijk onder vuur

Augustus
Infrastructuur en Milieu

September
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Veiligheid en Justitie, behoorlijk onder vuur

Oktober
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

November
Veiligheid en Justitie, behoorlijk onder vuur
Economische Zaken

December
Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Infrastructuur en Milieu

Het departement met de meeste onrust is het departement van Veiligheid en Justitie (januari, februari, maart, april, juli, september en november)

De Oppositie

Alexander Pechtold D66 Fractieleider

Krijgt te maken met beperkende en/of herstructurerende maatregelen rond januari, juni en september 2016. Dit kan betekenen dat hij tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Op tijd gas terugnemen, kan erger voorkomen.
De thuissituatie levert een onderhuidse spanning op rond maart en september 2015, en januari. Dat kan te maken hebben met een moederlijk figuur. Er is onduidelijkheid, chaos of ziekte aan de orde.
Het volgen van de eigen weg, ook al kan dat soms rebels overkomen kan vruchten afwerpen rond november 2015, februari en juli 2016. Dat kunnen momenten van vernieuwing zijn die als een behoorlijke omslag gezien kunnen worden.
Mogelijk komen er rond mei 2015, oktober en maart 2016 wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Dat wat verborgen is wil aan de oppervlakte komen rond november 2015, maart en juli 2016.
Pijnpunten kunnen geraakt worden in november 2015 maart en juli 2016. Dat kan persoonlijk of politiek uitwerken.
Periodes van grote geestelijke onrust en gespannenheid rond mei en oktober 2015 en maart 2016. Slaap- en concentratieproblemen zijn denkbaar.
Onderhuidse spanning en onrust rond juni en september 2015 en maart 2016 kunnen voor een bezinningsperiode zorgen. Wellicht zijn er nog andere dingen waar energie in gestoken mag worden voor het te laat is.
In april en november (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Onduidelijkheid over de sociaal maatschappelijke functie kan spelen rond april en augustus. Misschien is het tijd om het over een andere boeg te gooien?
Rond juli en augustus lijkt er behoefte te zijn om wat zaken behoorlijk te veranderen. Opstandigheid en vernieuwing kunnen het gevolg zijn.
In december mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
In december kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Het lijkt niet makkelijk om in december vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.
Werkt hij te hard?
28-1 Nu.nl: d66-wil-europese-begroting-flink-vernieuwen.
25-1 Nu.nl: vertrokken-d66-kamerlid-betreurt-commotie-rond-opstappen
25-1 Nu.nl: kamervoorzitter-roept-vertrokken-d66-kamerlid-uitleg

Emile Roemer SP Fractieleider

Veranderingen met betrekking tot zekerheden zorgen voor een behoorlijke spanning in april en december 2015 en januari 2016.
Rond januari, juli en november zouden er wat identiteitsproblemen kunnen spelen.
Het kost enorm veel moeite en spanning om grip te houden op veranderingsprocessen rond januari, juli en november.
Succesvolle communicatie vindt plaats rond december 2015 in januari in augustus 2016.
Rond april en augustus 2015, en februari van dit jaar lijkt er onduidelijkheid te ontstaan met betrekking tot de carrière in de politiek.
Rond april en augustus 2015, en november 2016 kan er veel onduidelijkheid bestaan wanneer een oud pijnpunt geraakt wordt.
Zekerheden kunnen niet afgedwongen worden zal blijken rond februari. Juni en december.
Onduidelijkheid met betrekking tot ongrijpbare, en enigszins verborgen processen zorgt voor enorm veel spanning rond mei en juli 2015, maar ook in februari, oktober en december van dit jaar.
Rond april in augustus kan er sprake zijn van een soort van overgave. Alsof zaken niet te bevatten zijn. Op zich voelt dat best prima.
Enorme rusteloosheid die vooral geestelijk en mentaal is, zorgt voor een ongrijpbare spanning rond mei en oktober.
Herstructurering van eigenwaarde en zekerheden speelt rond november.
Een mooie financiële meevaller is te verwachten rond november.

Jesse Klaver Groen Links Fractieleider

Overwerktheid en uitputting kunnen op de loer liggen rond januari, augustus en november.
Behoefte aan grip op het politieke vlak kan spelen rond januari, augustus en november.
Rond januari, juni en oktober is er ruimte om een pijnlijk punt wat verder te evalueren. Daarmee kan er vorm aan gegeven worden op een manier die inzetbaar is voor anderen.
Rond januari kan er onduidelijkheid ontstaan over de sociaal maatschappelijke positie.
Nieuwe structuren in de situatie rondom huis en thuis spelen rond februari, mei en oktober. Mogelijk betekent dit een verhuizing, of een verandering in de gezinssamenstelling.
Rond februari, mei en november kan het bijstellen van doelen voor heel veel onrust zorgen.
In februari, april en november wordt tegen grenzen aangelopen. De spanning die dat veroorzaakt beneemt de kans op succes. Wellicht worden beperkingen tegengekomen op het politieke vlak.
De communicatie kan erg gespannen en nerveus zijn rond maart.
Rond april en augustus kan er sprake zijn van een vertroebeld zelfbeeld.
Rond mei en oktober blijkt er ruimte en behoefte te zijn tot verandering en vernieuwing.
Er kan moeite zijn met verandering rond juni en september.
In juli kan een ongrijpbaar ontevreden gevoel veel spanning veroorzaken. Dat kan een gelegenheid zijn om wat zaken bij te stellen.
Rond december kan communicatie zakelijk en to the point blijven. Daarmee wordt er geen woord te veel gezegd.

Marianne Thieme Partij van de Dieren Fractieleider

Tijd om oude pijn te herzien en er iets constructiefs van te maken rond januari, juni en oktober.
In januari, juli en november kan er gruwelijk tegen grenzen aan gelopen worden. Het is zaak om al eerder wat gas terug te nemen. Je kunt jezelf niet ongestraft voorbijlopen anders dreigt er uitputting en raak je opgebrand.
Er kan sprake zijn van een behoorlijk zware energie op persoonlijk vlak rond januari, juli en december.
In februari, mei en oktober kunnen eigenwaarde en zekerheden in andere vormen gegoten worden. Dat kost overigens wel behoorlijk wat spanning en inspanning.
Er kan sprake zijn van tomeloze energie rond februari, juni in december.
Verbreking en loslaten staan centraal rondom februari.
In maart, april en november kan er wat spanning ontstaan wanneer er situaties voorbijkomen die erom vragen grenzen te stellen.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond april.
Onderhuidse spanning door een laag energiepeil kan opspelen rond november.
In november lijkt er vormgegeven te kunnen worden aan nieuwe initiatieven en ideeën.

Geert Wilders PVV Fractieleider

Grip op zekerheden lijkt van belang rond maart en mei 2015 en januari, augustus en oktober 2016.
In januari, juni en oktober kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
In januari mag het pijnpunt geherstructureerd worden. Met andere woorden, het verwerken van oud zeer is actueel, en deze persoonlijk opgelopen pijn mag omgezet worden in constructieve vaardigheden die overgedragen mogen worden op de ander.
In januari, juni en oktober kan er wat spanning ontstaan wanneer er situaties voorbijkomen die erom vragen grenzen te stellen.
Eigenwijsheid kan het behalen van doelen enigszins in de weg staan rond april en november 2015 in februari 2016.
In februari, mei en november zal de schone schijn bijgesteld mogen worden.
Bestaande structuren zijn toe aan verandering rond mei en oktober 2015, en februari.
Onverwachte wendingen met betrekking tot de politieke carrière kunnen plaatsvinden rond mei en oktober 2015 en februari van dit jaar.
Plotselinge veranderingen met betrekking tot de thuissituatie kunnen spelen in mei en september 2015, in maart 2016.
Een mooie financiële meevaller is te verwachten rond oktober 2015, en april en juni.
Grote spanning rondom assertief optreden rondom april en augustus.
Behoefte tot vernieuwing kan voor behoorlijke spanningen zorgen voor rond april en november.
Onduidelijkheid met betrekking tot ongrijpbare, en enigszins verborgen processen zorgt voor enorm veel spanning rond mei en juli.
Succesvolle communicatie vindt plaats rond oktober.
Het bijstellen van doelen zorgt voor onderhuidse spanning rond november.
Rond december kunnen grenzen probleemloos worden bijgesteld.
In december komen er kansen tot groei en ontwikkeling. Dat kan uitwerken op het politieke vlak, carrière of nieuwe kansen en mogelijkheden die voorbijkomen.
Rond december is aandacht voor de huiselijke situatie, of de daadwerkelijke woning belangrijk. In deze periode kunnen werk en privé het beste gescheiden blijven.
12-1 Nu.nl: wilders-wil-vrouwen-zich-kunnen-beschermen-met-pepperspray
19-1 Nu.nl: /pvv-verwerpt-geweld-en-agressie-azc-in-heesch

Gert-Jan Segers CU Fractieleider

Het laten oplopen van spanningen eist zijn tol rond januari.
Het lijkt nu of nooit voor zaken die tot nu toe zijn blijven liggen blijkt rond januari.
Een vertekend beeld van de realiteit kan depressieve gevoelens voor oorzaken rondom maart, mei en januari 2017.
Mogelijk komen er rond mei en oktober wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
In november kan een ongrijpbaar ontevreden gevoel veel spanning veroorzaken. Dat kan een gelegenheid zijn om wat zaken bij te stellen.
Onderhuidse spanning kan voor veel onrust zorgen in de thuissituatie. Structuur is van uiterst groot belang, dat zal blijken rond december.
5-1 Nu.nl: christenunie-wil-gemeenten-verplichten-asielzoekers-nemen

Henk Krol 50 Plus Fractieleider

Onderhuidse spanning inzake zekerheden kan spelen rond januari, juni en oktober.
Veranderingsprocessen veroorzaken grote ongrijpbare onrust rond februari.
Onduidelijkheid in het zelfbeeld zorgt voor ongrijpbare spanning rond februari.
Rond februari, mei en november lijkt het enigszins mee te zitten om een aantal zaken vorm te geven die eigenlijk ongrijpbaar en vormeloos zijn.
Rond februari kunnen veranderingen tegemoet gezien worden met betrekking tot zaken die aan het daglicht onttrokken zijn.
Rond februari, april en november kan blijken dat pijnpunten die in het verleden zijn opgelopen constructief geherstructureerd kunnen worden.
Grote spanning rondom assertief optreden rondom januari, oktober en december.
Rond maart en mei kunnen bestaande structuren getransformeerd worden.
Rond mei en juli kunnen materiële zaken absoluut ondergeschikt blijken te zijn.
Krijgt te maken met beperkende en/of herstructurerende maatregelen rond november 2016. Dit kan betekenen dat hij tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Op tijd gas terugnemen, kan erger voorkomen.
In november is er ruimte om zaken die niet echt tastbaar zijn wat meer vorm te geven en een plekje te geven.
In december kunnen er zaken spelen die spanning veroorzaken met betrekking tot de huiselijke omstandigheden. Wellicht heeft dat te maken met een op handen zijnde verhuizing.
26-1 Nu.nl: henk-krol-niet-langer-verdacht-van-subsidiefraude

Kees van der Staaij SGP Fractieleider

Herstructurering van eigenwaarde en zekerheden speelt rond januari, juni en oktober.
Veranderingen met betrekking tot de politieke carrière kunnen voor een enorme onrust zorgen waar de vinger niet makkelijk opgelegd kan worden rond januari.
Bedachtzaamheid en voorzichtigheid in communicatie speelt rond februari, mei en november.
Grip op de politieke positie wordt ondersteund rond maart en mei.
Rondom maart kan er enige onduidelijkheid bestaan met betrekking tot de persoonlijke identiteit.
Mogelijk komen er rond mei en oktober wat verborgen zaken aan het licht die een unheimisch gevoel geven.
Er kan sprake zijn van een enorme hoeveelheid energie en power rond juni en augustus.
Rond juni en augustus (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
In juli en september is er volop gelegenheid om doelen bij te stellen.
Plotselinge veranderingen kunnen spelen in de sociaal maatschappelijke status rond juli en augustus.
In november wordt tegen grenzen aangelopen. De spanning die dat veroorzaakt beneemt de kans op succes. Wellicht worden beperkingen tegengekomen op het politieke vlak.
In december kan er wat spanning ontstaan wanneer er situaties voorbijkomen die erom vragen grenzen te stellen.
8-1 Nu.nl: sgp-doet-groot-onderzoek-besluitvorming-rond-abortus

Sybrand van Haersma Buma CDA Fractieleider

Het lijkt niet makkelijk om in januari, juni en oktober vorm te geven aan de eigen individualiteit. Daarin kan tegen grenzen aan gelopen worden.
Opgekropte frustratie en boosheid kan tot een behoorlijke ontlading komen in april en november 2015 en februari.
Rond april en november 2015 en februari (en waarschijnlijk nog een staartje in 2017) kan er sprake zijn van onrust, onduidelijkheid en mogelijk zelfs chaos. Het is tijd voor contemplatie. Wanneer er niet op tijd een pas op de plaats gemaakt wordt, helpen de omstandigheden in de regel een beetje mee. Dus voorzichtigheid en op tijd rust pakken is geboden.
Pijnpunten kunnen geraakt worden in december 2015, februari en juli 2016. Dat kan persoonlijk of politiek uitwerken.
In februari, mei en november kan er sprake zijn van een verminderde energie, mogelijk een Burn-out. Dat geeft gelegenheid tot het opruimen en verwerken van oud zeer in de persoonlijke sfeer.
Grip willen houden op de werkzaamheden kan spelen rond februari, juni en december.
Ingeslikte boosheid en frustratie kan op spelen rond maart en mei.
Pogingen ongrijpbare zaken in de hand te houden kunnen spelen rond maart en mei.
Krijgt te maken met beperkende en/of herstructurerende maatregelen rond maart en november 2016. Dit kan betekenen dat hij tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Op tijd gas terugnemen, kan erger voorkomen.
Grote spanningen wanneer de sociaal maatschappelijke positie oftewel carrière minder succes heeft dan gehoopt rond oktober 2015 en maart en juni 2016.
Behoefte aan vernieuwing kan spanningen veroorzaken op het thuisfront rond juni en augustus 2015 en april 2016.
Rond april en augustus kan er spanning op spelen wanneer doelen niet duidelijk lijken te zijn.
Dat wat verborgen is wil aan de oppervlakte komen rond oktober 2015, april en juni 2016.
Veranderingen in zekerheden roepen spanningen op rond april in december.
Er liggen allerlei mogelijkheden en kansen voor veranderingsprocessen rond mei en oktober.
Rond december 2015 en juli en september zal het bijstellen van doelen voor veel spanning en zorgen.
Rond november is er energie in overvloed. Het is wel zaak enige reserve te houden.
De energie en daadkracht lijken over te lopen rondom december.

Samengevat

Alexander Pechtold D66 Fractieleider
Politieke pijn punten zijn actueel in november 2015 maart en juli 2016

Emile Roemer SP Fractieleider
Politieke onduidelijkheid in april en augustus 2015, en februari van dit jaar.

Jesse Klaver Groen Links Fractieleider
Behoefte aan grip op het politieke vlak in januari, augustus en november.
Loopt tegen politieke grenzen aan in februari, april en november.

Geert Wilders PVV Fractieleider
Onverwachte politieke wendingen mei en oktober 2015 en februari.
Kansen tot politieke groei en ontwikkeling in december.

Kees van der Staaij SGP Fractieleider
Politieke veranderingen in januari.
Grip op de politieke positie wordt ondersteund in maart en mei.
Loopt tegen politieke grenzen aan In november.

Sybrand van Haersma Buma CDA Fractieleider
Politieke pijnpunten kunnen actueel zijn in december 2015, februari en juli 2016.

Er zijn twee fractieleiders met weinig tegenwind.
Kees van der Staay die eigenlijk het hele jaar positief ondersteund wordt, en in november toch tegen wat grenzen aanloopt.
Geert Wilders die in februari te maken krijgt met onverwachte politieke wendingen en in december succesvol kan zijn. In die periode lijken de andere fractieleiders tegen grenzen aan te lopen.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?