De Ont-Moeting

De Ont-Moeting is een tv programma dat haar gasten uitnodigt om een ander kant van zichzelf te laten zien.

Het beeld dat we van mensen hebben is vooral gebaseerd op de buitenkant.
In de ont-moeting kijken we wat daar achter zit, en gaan we op zoek naar de binnenkant.
Hoe iemand geworden is, zoals hij/zij is, en wat ze daarvoor misschien hebben mogen overwinnen.
De ont-moeting wil de diepte in met haar gasten en op zoek naar hun drive.
In de ont-moeting gaan we ook op zoek naar de spirituele kant van het leven, maar wel met de voetjes op de grond.

Het programma is op een intuïtieve manier tot stand gekomen. Karin gaat zonder voorinformatie op basis van een korte horoscoopduiding of een kaartlegging in gesprek met de gast. Hierdoor neemt het gesprek onverwachte wendingen, en ontstaan er mooie, inspiratievolle momenten.

De ont-moeting wil een positieve inspiratiebron zijn voor de kijker en geeft een kijkje in de ziel van de gasten. De reacties van de gasten zijn zeer positief en zij geven aan dat ze er ook iets van meenemen.

Presentatie, idee en uitwerking zijn in handen van Karin Vrielink.
Karin is in het dagelijks leven counsellor, psychologisch astroloog en spiritueel werker. Vanuit deze disciplines kan zij mensen onbevooroordeeld tegemoet treden en uitnodigen zichzelf te zijn.

De Ont-Moeting met Mark vd Leur

Karin ont-moet Mark vd Leur in stilte, meditatie, mindfullness, verslaving, pesten en  thuiskomen bij jezelf.

De Ont-Moeting met Cor Versteeg

Karin ont-moet Cor Versteeg in liefde en aandacht, muziek,  positief denken, het kind in jezelf en de eeuwige jeugd

De Ont-Moeting met Ellen Pauel

Karin ont-moet Ellen Pauel in verlies, verbondenheid, sociaal maatschappelijke betrokkenheid, NLP, je gevoel volgen

De Ont-Moeting met Rob Janszen

Karin ont-moet Rob Janszen in muziek, reizen, in beweging zetten, Jan KLaassen, 4Eva’r, belevingen, entertainment

De Ont-Moeting met Marije Lamers

Karin ont-moet Marije Lamers in je hart volgen, India, kinderen met een beperking, vasthouden en loslaten, vertrouwen

De Ont-Moeting met Paul vd Heuvel

Karin ont-moet Paul vd Heuvel in spirituele ont-wikkeling, fotografie, Den Bosch, Oeteldonk, relaties

De Ont-Moeting met Denise Maassen

Karin ont-moet Denise Maassen in dromen uit het hart, laatste wensen, uitkomen van dromen, van betekenis zijn

De Ont-Moeting met Stanley Groeneveld

Karin ont-moet Stanley Groeneveld in detentie, criminaliteit, drugsverslaving, doorzettingsvermogen, discipline

De Ont-Moeting met Sandra Reemer

Karin ont-moet Sandra Reemer in spiritualiteit, showbiz, jezelf echt werkelijk leren kennen

De Ont-Moeting met Johan Vlemmix

Karin ont-moet Johan Vlemmix in de man achter het masker, zijn jeugd en het koningshuis.