er was eens

Er was eens…

Sprookjes kunnen je helpen bij het krijgen van inzicht op jezelf, de ont-wikkeling van je animus en anima, en de mate van balans die deze hebben. Een leuke oefening om meer inzicht in jezelf te krijgen.
Ik wil het even met jullie hebben over sprookjes, mythen en sagen. Daarin vinden we heel veel mannelijke en vrouwelijke archetypen.
Archetypen zijn aangeboren mogelijkheden, onbewuste, universele ideeën, patronen. Zij komen niet alleen in mythen en andere universele verhalen zoals sprookjes tot uitdrukking, maar ook in dromen. We kennen ze allemaal; de maagd, de heks, de held etc. In sprookjes zien we dus allerlei mannelijke en vrouwelijke archetypen.

Elk mens heeft mannelijke en een vrouwelijke kant in zich; animus (mannelijk) en anima (vrouwelijk).
Wanneer je in balans bent kunnen deze beiden delen van de psyche aan bod komen in je bewustzijn en gedrag.
Je opvoeding (wat weer samenhangt met allerlei factoren zoals de tijdsgeest, de opvoeding van je ouders etc.) heeft invloed op de ont-wikkeling en mate van balans tussen je animus en anima.
Het beeld dat je als vrouw van “de man” hebt (en het beeld dat je als man van “de vrouw” hebt ontstaat dus aan de hand van jouw ervaringen en de ervaringen van voorgaande generaties.

 

Sprookjes oefening

Sprookjes kunnen je helpen bij het krijgen van inzicht op jezelf, de ont-wikkeling van je animus en anima, en de mate van balans die deze hebben.
Met onderstaande oefening kun je de innerlijke balans tussen mannelijk en vrouwelijk onderzoeken. Daarnaast kan de oefening inzicht geven in je positief en/of negatief gedrag.

  1. Kies een sprookje waar je iets mee hebt. Misschien heb je wel een lievelingssprookje?
  2. Bepaal met welk personage je het meeste hebt. Lees het verhaal vervolgens vanuit dat personage. Bijvoorbeeld in de ik-vorm.
  3. Let daarbij goed op je emoties reacties en onverwachte dingen. Eventueel maak je aantekeningen.Bijvoorbeeld de ik-figuur krijg een vervelend gevoel bij een ander personage.
  4. Je kunt dit herhalen bij andere sprookjes.
  5. Of je onderzoekt de andere personages van het eerste sprookje op dezelfde manier.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?